ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїУ СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО

 ( До 70-річчя з дня  народження академіка  А.О.Бабича)

 

Все життя я працюю, щоб наша країна розквітала, люди  були багатими, здоровими і  жили довго.

А.О. Бабич

В історії української аграрної науки одне з почесних місць належить нашому земляку – видатному вченому, доктору сільськогосподарських наук, професору Анатолію Олександровичу Бабичу, ім’я і наукові праці якого  добре відомі в Україні, країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

Анатолій Олександрович народився 6 серпня 1936 року в мальовничому селі Павлівка Васильківського району Дніпропетровської області в селянській сім’ї трударів-хліборобів.

 ЖИТТЯ, ПРИСВЯЧЕНЕ НАУЦІ

Свою багаторічну, воістину подвижницьку, творчу працю в науці він присвятив життєво важливим проблемам сільського господарства. Його оригінальні розробки з ключових напрямків аграрної науки мають національне і міжнародне визнання.

Академік А.О.Бабич є автором понад 860 наукових статей, у тому числі монографій, а також 680 звітів, відгуків, рецензій і повідомлень.

Література:

Бабич А.О. Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси. – К.: Аграр. наука, 1996. – 572 с.

Бабич А.О. Кормові і лікарські рослини в ХХ-ХХІ століттях. – К.: Аграр. наука, 1996. – 822 с.

Бабич А.О. Кормові і білкові ресурси світу. – К., 1995. – 289 с.   

Бабич А.О. Сучасне виробництво і використання сої. – К.: Урожай, 1993. – 428 с.

Бабич А.О. Проблема білка і вирощування зернобобових на корм. –3-є вид. –К.:Урожай, 1993. – 152 с.

Бабич А.О. Вирощування зернобобових на корм. – 2-е вид. – К.: Урожай, 1975. – 232 с.

Бабич А.О. Соя на корм. – М.:Колос, 1974. – 112 с.

Бабич А.О. Вирощування зернобобових на корм. – К.: Урожай, 1972. – 172 с.

З ПОГЛЯДОМ У МАЙБУТНЄ

Академік А.О.Бабич – визнаний лідер в галузі науки з рослинництва і кормовиробництва. Головним об’єктом його плодотворних досліджень є білково-олійна  культура світового землеробства – соя, яка повсюдно визнана чудом живої природи, культурою майбутнього людства. Не випадково завдяки плодотворній власній праці, великому науковому і практичному вкладу його наукової школи вона знайшла місце на полях України і має велике майбутнє.

Однак А.О. Бабич серйозно і ґрунтовно займається значно ширшим колом наукових проблем агропромислового комплексу. В останні роки в його наукових  працях все більшого значення набувають як наукові, так і соціально-економічні та філософські проблеми росту народонаселення, забезпечення людства продовольчими ресурсами.

Література:

Бабич А.О., Побережна А.А. Народонаселення і продовольство на рубежі другого і третього тисячоліть. – К.: Аграр. наука, 2000. – 155с.

Бабич А.О. Соя для здоров’я і життя на планеті Земля. –  К.: Аграр. наука, 1998. –330 с.

Бабич А., Бабич-Побержена А. Соя – стратегічна культура світового землеробства ХХІ століття // Пропозиція. – 2006. – № 6. – С. 44-46.

Бабич А. Адаптована селекція зернобобових культур в умовах Лісостепу // Вісник аграрної науки. - 2003. - № 10. - С.39-42.

Бабич А., Омер Р., Побережна А. Соя і соєвий шрот в годівлі тварин, птиці і риби. – К., 2000. – 90 с.

Бабич А. Всеукраїнська конференція з питань вирощування сої/ А.Бабич, К.Михайлов  // Пропозиція. - 2000. - № 11. - С.32-33.

Бабич А. Продуктивний потенціал сортів сої для регіонів України / А.Бабич , С., Іванюк С.Колісник  // Пропозиція. - 2000. - № 11. - С.33-35.

Методика проведення дослідів з кормовиробництва і годівлі тварин / За ред. акад. А.О.Бабича. – К.: Аграр. наука, 1998. – 80 с.

Бабич А.О. Наукова концепція розвитку кормовиробництва на Україні // Корми і кормовиробництво: Респ. міжвід. тем. наук. зб. – 1991. – 1991. – Вип. 32. – С.3-11.

Бабич А.О., Петриченко В.Ф. Соя // Зернобобові культури в інтенсивному землеробстві. – К.:Урожай, 1990. – С. 51-79.

Кормопроизводство – спеціальна галузь /За ред. д-ра с.-г. наук А.О.Бабича. – К.:Урожай, 1986. – 183 с.

Бабич А.А., Буряков Ю.П., Головашич А.П. Индустриальная технология производства сои. – М.: Россельхозиздат, 1985. – 238 с.

Зернобобові культури /За ред. А.О.Бабича. – К.: Урожай, 1984. – 160 с.

 Корифей української аграрної науки

Анатолій Олександрович Бабич має високе звання академіка УААН, іноземного члена Россільгоспакадемії і Академії аграрної освіти (Росія).

За роки його роботи директором  Інституту кормів УААН створено понад 70 сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Він є автором і співавтором понад 50 сортів кормових, зернобобових і зернових культур, які занесено до Реєстру сортів рослин України і Росії.

Наш видатний земляк двічі визнавався Людиною року в США (1992, 1998). Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, відзнакою Президента України, орденами “За заслуги” ІІІ (1992) і ІІ (1997) ступенів, Міжнародною нагородою Американської соєвої асоціації (1992). Лауреат Державної Премії СРСР у галузі науки (1988), премії “За видатні досягнення в аграрній науці (1997). За видатні досягнення його ім’я занесено до “Залу слави” Міжнародного довідника видатних лідерів (США, 2000), “Хто є хто в Україні”, “Нові імена”, “Імена України”, до “Золотої книги ділової еліти України” (2000). Нагороджений Золотою зіркою Міжнародним біографічним центром (Кембрідж, Англія, 2000).

 Література:

Бабич Анатолій Олександрович: Життя і діяльність. Наукова школа. Бібліограф. покажчик наук. праць. – Вінниця: Тезис, 1999. – 168 с.

Степаненко А.Г. Академік А.О.Бабич: і визнання , і шана, і довір’я. – Вінниця: Тезис, 1999. – 172 с.

Бабич Анатолій Олександрович // Хто є хто в Україні. – К.: К.І.С., 1999. – С. 7-8.

Захар’яш Є. Український академік – Людина року в Америці // Сіл. вісті. – 1992. – 1 жовт. – С.1.

Леонідов Л. Людиною року вдруге визнано в Америці вінницького вченого // Вінниц. газ. – 1998. – 29 жовт. – С.1.

Лазаренко В. Професорську мантію вручили земляки // Робітнича газ. –1998. – 24 лют. – С. 2.

Дробчак Г. Сільське господарство світу: [Про кн. акад. А.О.Бабича “Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси”] // Сіл. вісті. – 1997. – 13 берез. – С.3.

Бабич Анатолій Олександрович // Нові імена: Укр. біограф. вісн. –1997. – №1. – С. 5.

 

Бабич Анатолій Олександрович

БАБИЧ Анатолiй Олександрович

Академік Анатолій Бабич: Наш аграрний сектор здатний відродитися за п'ять років

"Із аграрного узбіччя - на Путівець"


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше