ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїАвторське право в електронному середовищі

(Віртуальний бібліографічний список)

Останні десятиліття стали періодом широкомасштабного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Вступ до ери, заснованої на знаннях, значно підвищив роль як результатів інтелектуальної власності, так і їх правової охорони. Авторські права стали одним із найважливіших факторів забезпечення належного існування і роботи авторів художніх та літературних творів, а також фінансових і ринкових позицій компаній, які виробляють програмне забезпечення, комп’ютерне устаткування, телерадіокомпаній, видавництв тощо. В Окінавській Хартії глобального інформаційного суспільства, прийнятій лідерами Великої сімки 22 липня 2000 р., відмічається життєва важливість сприяння захисту права інтелектуальної власності як ключового принципу інформаційного суспільства. Система охорони авторського права зазнає значного впливу нових інформаційних технологій. Авторське право, в свою чергу, змінюється, – адаптується до нових умов, доповнюючись новими положеннями та змінюючи старі. Нові технології поставили перед авторським правом нові проблеми, які потребують якнайшвидшого вирішення.

Особливої актуальності охорона авторських прав набуває для України. На нинішньому етапі розвитку нашої держави питання сучасного авторського права – авторського права цифрової епохи – виходять на чільне місце. Їх вирішення стане важливим підґрунтям цивілізованого розвитку інформаційної галузі, а також дасть змогу Україні стабільно рухатися на шляху до розбудови правової держави. Питання авторського права в епоху Інтернет піднімає сьогодні чимало науковців та фахівців. На їх думку інформаційно-комунікаційні технології не змінили сутності фундаментальних понять авторського права – об’єкта, суб’єкта авторських прав, – не змінили підходів до розуміння особистих немайнових та майнових, у тому числі й виключних авторських прав. Разом з тим, вони внесли принципові новації до зазначених категорій: виникли нові об’єкти авторського права, існування яких стало можливим в принципово новій (цифровій) формі. Поряд з традиційними суб’єктами, активними учасниками авторських правовідносин стали Інтернет-провайдери. Значно розширилося коло способів використання об’єктів авторського права; а також з’явилися нові авторські права. Широке застосування технічних засобів захисту авторського права мало наслідком визнання їх в якості об’єкта охорони авторським правом. Такі принципові зміни на практиці призвели до нагальної потреби законодавчого заповнення виниклих прогалин, а також вирішення проблем, породжених новаціями. Проблематика захисту авторських прав у мережі Інтернет, має великий обсяг невирішених проблем, починаючи з ідентифікації особи, що порушує авторські права в мережі Інтернет, до подачі позовів та притягнення порушників до відповідальності та відшкодування з них моральних, матеріальних та компенсаційних збитків. На думку дослідників, вирішення проблеми авторського права у цифровому інформаційному просторі, а саме його захист в Інтернеті, полягає у високій правосвідомості, як звичайних користувачів так й інших суб’єктів, що використовують або розповсюджують інформацію, яка закріплена за авторами як їх власність. Кожна особа повинна розуміти, що її дії не відповідають ні законним, ні моральним принципам. Слід завжди ставити себе на місце авторів, чи хотіли б вони, щоб плоди їх інтелектуальної чи наукової творчості незаконно використовувались, чи привласнювались чужими людьми. Вирішення цієї проблеми повинно ґрунтуватися на існуючих принципах авторського права, зокрема принципі балансу між суспільними інтересами та інтересами автора.

Добірка запропонованих статей із періодичних видань допоможе всім більше дізнатися про проблеми авторського права в цифрову епоху та шляхи їх вирішення.

Аврамова, О. Є. Проблеми захисту авторських прав в Інтернеті [Електронний ресурс] / О. Є. Аврамова, О. І. Разіна // Вісн. Нац. техн. ун-ту «Харківський політехнічний інститут». Серія : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – 2013. – № 6. – С. 26–29.

Андрощук, Г. Електронні книги та авторські права / Г. Андрощук // Інтелектуал. власність в Україні. – 2013. – № 3. – С.15–23.

Афанасьєва, К. О. Правові аспекти функціонування електронних бібліотек / К. О. Афанасьєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 2. – С. 45–49.

Афанасьєва, К. Електронна публікація як об’єкт авторського права / К. Афанасьєва // Інтелектуал. власність. – 2005. – № 4. – С. 24–27.

Бааджи, Н. П. Цифровий ідентифікатор DOI як дієвий спосіб захисту авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі [Електронний ресурс] / Н. П. Бааджи //Актуальні проблеми політики. – 2015. – Вип. 55. – С. 267–274.

Баженов, М. І. Актуальні аспекти блокування доступу до мережі Інтернет у сфері захисту авторських прав: досвід іноземних держав і доцільність запровадження його в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Баженов // Право і суспільство. – 2015. – № 5. – С. 49–54.

Благодір, С. А. Охорона авторського і суміжних прав в інформаційній мережі Internet [Електронний ресурс] / С. А. Благодір // Вісн. Хмельниц. ін-ту регіон. упр. та права. – 2002. – № 2. – С. 128–131.

Бочарова, Н. В. Методологічні підходи до створення сучасного законодавства в галузі охорониавторського права в мережі Інтернет в документах Ради Європи [Електронний ресурс] / Н. В. Бочарова // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Юриспруденція. – 2013. – Вип. 6-1. – С. 93–96.

Ващинець, І. І. Щодо правової кваліфікації розміщення об’єктів авторського права в мережі Інтернет [Електронний ресурс] / І. І. Ващинець // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2014. – № 4. – С. 189–195.

Вітушко, Н. Авторське право та обмеження інформаційної бази аналітичної діяльності бібліотек: Інтернет-аспект / Н. Вітушко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 30. – С. 123–133.

Власов, І. М. Авторське право і хмарні обчислення [Електронний ресурс] / І. М. Власов // Юридич. вісн. Повітряне і космічне право. – 2014. – № 1. – С. 90–95.

Гаряєва, Г. М. Інтернет-сайт як об’єкт авторського права [Електронний ресурс] / Г. М. Гаряєва, М. М. Тимців, І. А. Білоконь // Вісн. Нац. техн. ун-ту «Харківський політехнічний університет». Серія : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – 2013. – № 6. – С. 43–47.

Гуцол, Г. Електронні бібліотеки: проблемні питання видавництв, бібліотек, обов’язкового примірника, авторського права / Г. Гуцол // Вісн. Книжкової палати. – 2010. – № 10. – С. 48–49.

Денисова, Р. О. Питання реалізації авторських прав в Інтернеті [Електронний ресурс] / Р. О. Денисова // Юрист України. – 2013. – № 3. – С. 32–36.

Каїді, В. В. Проблема захисту авторського права в електронному книговиданні [Електронний ресурс] / В. В. Каїді // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2012. – Вип. 36. – С. 217–226.

Капіца, Ю. М. Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет [Електронний ресурс] / Ю. М. Капіца, О. А. Рассомахіна, К. С. Шахбазян // Інформація і право. – 2012. – № 3. – С. 129–140.

Кетрарь, А. А. Правовi проблеми захисту авторських та сумiжних прав вiд пiратства в мережi Iнтернет [Електронний ресурс] / А. А. Кетрарь // Часоп. цивілістики. – 2013. – Вип. 14. – С. 141–145.

Кирилюк, А. В. Особливості розміщених в Інтернеті творів як об’єкта авторського права [Електронний ресурс] / А. В. Кирилюк // Південноукр. прав. часоп. – 2013. – № 4. – С. 116–120.

Кирилюк, А. В. Цивільно-правова відповідальність за порушення авторських прав у мережі Інтернет [Електронний ресурс] / А. В. Кирилюк // Актуал. проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 72. – С. 154–161.

Колісник, А. С. Розвиток інформаційних технологій і система авторського права Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. С. Колісник // Актуал. проблеми держави і права. – 2005. – Вип. 24. – С. 123–130.

Колісник, А. С. Судовий захист авторських прав на комп’ютерне програмне забезпечення [Електронний ресурс] / А. С. Колісник // Актуал. проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 66. – С. 265–271.

Копанєва, В. «Відкритий контент» в інтернеті: становлення, пректи, правові засади / В. Копанєва // Бібл. вісн. – 2007. – № 3. – С. 3–8.

Кривошеїна, І. В. Актуальні проблеми захисту об’єктів авторського права в мережі Інтернет [Електронний ресурс] / І. В. Кривошеїна, Н. О. Кухар // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 64. – С. 173–180.

Кругових, С. Авторське право в діяльності сучасної бібліотеки / Кругових С. // Вісн. Книжкової палати. – 2005. – № 7. – С. 31–32.

Кучерява, Н. Деякі аспекти застосування авторського права при функціонуванні МБА та електронної доставки документів / Н. Кучерява // Бібл. форум України. – 2005. – № 4. – С. 14–17.

Максимов, C. Й. Підходи та методи визначення розміру збитків внаслідок порушення авторських прав на комп’ютерні програми [Електронний ресурс] / C. Й. Максимов, І. Ю. Поліщук // Криминалистика и судеб. экспертиза. – 2013. – Вып. 58. – С. 391–399.

Маліновська, І. М. Зміст та реалізація майнових авторських прав на базу даних [Електронний ресурс] / І. М. Маліновська // Наше право. – 2013. – № 2. – С. 168–174.

Маліновська, І. М. Поняття й види порушень авторських прав на базу даних [Електронний ресурс] / І. М. Маліновська // Проблеми законності. – 2012. – Вип. 120. – С. 287–295.

Мацкевич, О. Загальні підходи до визначення юридичної відповідальності провайдерів за порушення авторських і суміжних праву мережі Інтернет [Електронний ресурс] / О. Мацкевич // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2012. – № 1. – С. 54–62.

Паламарчук, Л. Використання спеціальних знань при розслідуванні порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм [Електронний ресурс] / Л. Паламарчук // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – Вип. 74/76. – С. 138–140.

Рассомахіна, О. Ліцензування авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет [Електронний ресурс] / О. Рассомахіна // Юрид. Україна. – 2014. – № 6. – С. 44–54.

Рассомахіна, О. Технічні засоби захисту об'єктів авторського права і суміжних прав в мережі інтернет: питання правового регулювання [Електронний ресурс] / О. Рассомахіна // Юрид. Україна. – 2012. – № 11. – С. 70–77.

Рассомахіна, О. Характеристика технічних засобів захисту об'єктів авторського права і суміжнихправ у мережі Інтернет [Електронний ресурс] / О. Рассомахіна // Юрид. Україна. – 2012. – № 12. – С. 56–61.

Роєнко, В. Електронна книга і авторське право / В. Роєнко // Інтелектуал. власність в Україні. – 2015. – № 4. – С. 55–57.

Розколупа, Н. Електронна доставка документів і авторське право / Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2005. – № 4. – С. 19–21.

Семесько, В. Захист авторського права в мережі Інтернет [Електронний ресурс] / В. Семесько //Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – С. 154–161.

Сопілко, І. М. Специфіка судових рішень у справах про захист авторського права в мережі Інтернет [Електронний ресурс] / І. М. Сопілко // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Юридичні науки. – 2015. – № 2. – С. 82–89.

Сопілко, І. М. Технічні засоби захисту авторських прав в мережі Інтернет: проблематика використання [Електронний ресурс] / І. М. Сопілко, О. В. Пономаренко // Юрид. вісн. Повітряне і космічне право. – 2012. – № 4. – С. 85–88.

Теремко, В. Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру / В. Теремко // Вісн. Книжкової палати. – 2011. – № 5. – С. 14–18.

Турко, Ю. Проблеми реєстрації та сучасний стан захисту авторського права : на електронні навчальні видання в системі дистанційної освіти України / Ю. Турко // Інформатика. – 2011. – № 5. – С. 9–12.

Черняк, Г. М. Об’єкти авторського права в сфері функціонування мережі Інтернет [Електронний ресурс] / Г. М. Черняк, О. О. Одінцова // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. – 2013. – № 2. – С. 91–95.

Шрайберг, Я. Електронна інформація, бібліотеки і суспільство: що нам чекати від нового десятиліття інформаційного століття? / Я. Шрайберг // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 70–86.

Яременко, Н. В. Правові основи захисту авторського права в мережі Інтернет [Електронний ресурс] / Н. В. Яременко // Мед. інформатика та інженерія. – 2015. – № 4. – С. 116.

Підготувала зав. відділом наукової інформації та бібліографії О. Кізян


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше