ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації«Авторське право: національні та міжнародні стандарти»

(до Всесвітнього дня книги та авторського права)

Розділ 1. Законодавчий простір авторського права 

 Не можна примусити людину творити,

Але можна створити їй умови для творчості

 Г.Ф. Гегель 

Конституція України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 15 січ. 2009 р. : відповідає офіц. текстові / Україна. Конституція. – К. : Вид. Паливода А.В., 2009. – 120 с. – Зі змісту: [Ст. 54.]. – С. 30. 

Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року [Електронний ресурс] : Декларація від 06.09.1952 р. / ЮНЕСКО. – URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_052 (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрана. 

Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792–XII. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрана. 

Про видавничу справу [Електронний ресурс] : Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/318/97-вр (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрана. 

Про інформацію [Електронний ресурс] : Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрана. 

Про рекламу [Електронний ресурс] : Закон України від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрана. 

Про телекомунікації [Електронний ресурс] : Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1280-15 (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрана. 

Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. стан. на 14 лют. 2012 р. – К. : Правова єдність, 2012. – 312 с. – Зі змісту. – [Кн. 4: Право інтелектуальної власності]. – С. 140-166. 

Андрощук, Г. Значення індустрій авторського права і суміжних прав в Україні: економічний аналіз / Г. Андрощук // Інтелектуал. власність. – 2011. – № 4. – С. 17-24. 

Антонов, В. М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право : учб. посіб. / В. М. Антонов. – К. : КНТ, 2005. – 520 с. – Електрон. версія. – URL: http://lection.com.ua (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрана.

Афанасьєва, К .О. Авторське право : практ. посіб. / К. О. Афанасьєва. – К. : Атіка, 2006. – 224 с. 

Афанасьєва, К. Авторське право на похідні твори у видавничій діяльності / К. Афанасьєва // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2011. – № 4. – С. 21-28. 

Бойченко, А. Авторське право в українському сегменті Інтернету / Анатолій Бойченко // Інтелектуал. власність в Україні. – 2012. – № 8. – С. 10–14. 

Дарнтон, Р. Google та майбутнє книг / Р. Дарнтон // Інтелектуал. власність. – 2009. – № 3. – С. 14-21. 

Загородний, С. Полеміка навколо авторських прав та організацій колективного управління / С. Загородний // Інтелектуал. власність. – 2012. – № 5. – С. 9-14. 

Зайцева-Калаур, І. Форма авторського договору, що укладається організаціями ЗМІ в процесі їхньої діяльності / І. Зайцева-Калаур // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2011. – № 1. – С. 46-50. 

Закорецька, Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об’єктів авторського права / Л. Закорецька // Право України. – 2008. – № 9. – С. 51-56. 

Іванченко, Е. П. Деякі аспекти нормативно-правового регулювання авторського права в Україні / Е. П. Іванченко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2012. – № 2. – С. 115-123. 

Інтелектуальна власність та її захист : норм.-правове регулювання. – 3-є вид., перероб. та доп. – К. : КНТ, 2006. – 480 с.

Кампо, В. Авторська доктрина сучасного природного права / В. Кампо // Право України. – 2009. – № 7. – С. 198-200. 

Крижна, В. Поняття та зміст прав інтелектуальної власності / Валентина Крижна // Теорія і практика інтелектуал. власності. 2013. – № 1. – С. 3-7. 

Крижна, В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси / В. Крижна // Право України. – 2011. – № 3. – С. 60-65. 

Кузнецов, Ю. М. Патентознавство та авторське право : підручник / Ю. М. Кузнецов. – К. : Кондор, 2005. – 428 с. 

Майданик, Н. Web-сайт у мережі Інтернет як особливий об’єкт авторського права / Н. Майданик // Юрид. Україна. – 2008. – № 12. – С. 73-80. 

Мусієнко, П. Авторські права як об’єкти відносин, пов’язаних з Інтернетом / П. Мусієнко // Інтелектуал. власність. – 2009. – № 10. – С. 8-10. 

Право інтелектуальної власності : наук.-практ. комент. до Цивільного кодексу України / ред. М. В. Паладій. – К., 2006. – 432 с. 

Слободян, С. Про право автора на недоторканність твору / С. Слободян // Інтелектуал. власність. – 2010. – № 2. – С. 17-22. 

Сосновський, М. Чи знищить «авторське право» культуру? / М. Сосновський // Інтелектуал. власність: – 2012. – № 2 – С. 10-11. 

Сумська, А. Особливості авторського права на службовий твір / А. Сумська // Інтелектуал. власність. – 2009. – № 9. – С. 14-18. 

Федоров, А. Логічні основи методики порівняння об’єктів авторського права / А. Федоров // Інтелектуал. власність. – 2009. – № 7. – С. 58-61. 

Федорова, Ю. К вопросу о наследовании исключительного авторского права / Ю. Федорова // Інтелектуал. власність. – 2009. – № 6. – С. 49-51. 

Цибульов, П. М. Еволюція авторського права і суміжних прав / П. М. Цибульов // Основи інтелектуальної власності / П. М. Цибульов. – К., 2005. – Електрон. версія. – URL: http://buklib.net/books/27280/ (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрана. 

Чурпіта, Г. Право авторства на твір образотворчого мистецтва в контексті особистих немайнових авторських повноважень / Г. Чурпіта // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 6. – С. 107-110. 

Шашенков, Я. О. Правове регулювання інформаційних відносин в Інтернет-просторі / Я. О. Шашенков // Держава і право. – 2010. – Вип. 48. – С. 303-308. 

Янов, О. Про державну політику у сфері авторського права і суміжних прав / О. Янов // Інтелектуал. власність. – 2011. – № 3. – С. 9-14. 

Розділ 2. Охорона та захист авторського права 

Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукової, літературної або художньої праці, автором яких вона є

 ст. 27 Загальної Декларації прав людини 

Кримінальний кодекс України : наук.-практ. комент. / відп. ред. : Є. Л. Стрельцов. – Вид. 5-е, переробл. та доп. – Х. : Одіссей, 2008. – 800 с. – Зі змісту. – [Ст. 176: Порушення авторського права і суміжних прав]. – С. 317-321. 

Арданов, О. Ідентифікація в Інтернеті легального та нелегального контенту, що містить об’єкти авторського права і суміжних прав / О. Арданов // Інтелектуал. власність. – 2010. – № 12. – С. 4-9. 

Арданов, О. Розвиток партнерства для подолання цифрового піратства та налагодження схем легального використання об’єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет / О. Арданов // Інтелектуал. власність. – 2010. – № 8. – С. 20-30. 

Бойченко, А. Захист авторського права й суміжних прав в Інтернеті / А. Бойченко // Інтелектуал. власність. – 2012. – № 6 – С. 38-44.  

Вахонєва, Т. М. Відповідальність за невиконання авторського договору / Т. М. Вахонєва // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 270-276. 

Венедіктова, І. В. Цивільно-правовий захист та охорона авторського права [Електронний ресурс] / І. В. Венедиктова, О. В. Розгон // Форум права : електрон. наук. фах. вид. – Х., 2007. – № 2. – URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-2/07vivoap.pdf (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрану. 

Глотов, С. Napster&Grokster або проблеми цифрового тисячоліття / С. Глотов // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2006. – № 5. – С. 39-50. 

Гончарова, О. В. Здійснення колективного управління авторськими і суміжними правами / О. В. Гончарова // Держава і право. – 2010. – Вип. 49. – С. 308-314. 

Гордієнко, С. Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання / С. Г. Гордієнко. – К. : Скіф ; КНТ, 2008. – 248 с. 

Григоренко, А. Збирання доказової бази при порушенні прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет / А. Григоренко // Інтелектуал. власність. – 2012. – № 7. – С. 10-12. 

Гуменюк, О. Плагіат та інші актуальні проблеми реалізації авторського права у діяльності засобів масової інформації / О. Гуменюк // Інтелектуал. власність. – 2009. – № 5. – С. 13-21. 

Давиденко, Т. Необхідність правової охорони об’єктів авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі / Т. Давиденко // Інтелектуал. власність. – 2009. – № 4. – С. 17-21. 

Дослідження Всесвітньої організації інтелектуальної власності: «Економічний внесок індустрій, що базуються на авторському праві і суміжних правах, в Україні» // Інтелектуал. власність. – 2011. – № 8 . – С. 9-19. 

Еннан, Р. Особливості прав інтелектуальної власності в Україні / Р. Еннан. – Інтелектуал. власність. – 2012. – №.1. – С. 39-48. 

Жаров, В. О. Захист права інтелектуальної власності. – К. : Ін-т інтелект. власності, 2003. – 64 с. – Електрон. версія. – URL : http://intellect21.cdu.edu.ua (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрана. 

Ієвіня, О. Охорона та захист прав виробників фонограм в Інтернеті / О. Ієвіня // Інтелектуал. власність. – 2005. – № 9. – С. 13-20. 

Капіца, Ю. Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав Інтернеті / Ю. Капіца, О. Расомахіна, Г. С. Шахбазян // Інтелектуал. власність. – 2012. – № 4. – С. 12-24. 

Коваль, И. Имущественная ответственность за нарушение авторских прав / И. Коваль // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 2. – С. 58-62. 

Коноваленко, В. Судова практика стосовно об’єктів авторського права / В. Коноваленко // Інтелектуал. власність. – 2011. – № 1. – С. 23-26. 

Костенко, О. Деякі проблеми кримінально-правової охорони законної діяльності журналістів та прав авторів в Україні / О. Костенко // Право України. – 2010. – № 9. – С. 256-262. 

Кузнецов, Ю. М. Патентознавство та авторське право : підручник / Ю. М. Кузнецов. – К. : Кондор, 2005. – 428 с. 

Паладій, М. Новий етап розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності вУкраїні / М. Паладій // Інтелектуал. власність. – 2011. – № 2. – С. 4-9. 

Паладій, М. Організаційно-правові форми державного управління сферою інтелектуальної власності / М. Паладій // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2011. – № 6. – С. 3-9. 

Пошелюжна, Х. Електронні бібліотеки в українському суспільстві / Х. Пошелюжна // Інтелектуал. власність. – 2011. – № 5. – С. 7-12. 

Розенфельд, Н. Віртуальний предмет злочинів, пов’язаних із порушенням авторського права і суміжних прав / Н. Розенфельд // Право України. – 2008. – № 5. – С. 105-108. 

Романюк, О. І. Розвиток авторського права в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Романюк, Т. С. Земелєва. – URL: http://www.rusnauka.com/32_PWMN_2009/Pravo/55192.doc.htm (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрана.

Сусліков, Л. М. Патентознавство : навч.-метод. посіб. для студ. вузів / Л. М. Сусліков, В. С. Дьордяй. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с. 

Тимофієнко, Л. Комерціалізація об’єктів авторського права в Інтернеті / Л. Тимофієнко // Інтелектуал. власність. – 2005. – № 7. – С. 17-21. 

Штефан, О. Контрафакт у сфері авторського права та суміжних прав / Олена Штефан // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2012. – № 6. – С. 22-28. 

Щерба, Л. Інститут колективного управління майновими авторськими та суміжними правами: еволюція, предмет, механізм / Л. Щерба // Юрид. Україна. – 2010. – № 4. – С. 77-83.

Щерба, Л. Поняття та форми колективного управління майновими авторськими та суміжними правами / Л. Щерба // Юрид. Україна. – 2010. – № 11. – С. 98-105.

Юркова, Є. В. Засоби адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності / Є. В. Юркова // Держава і право. – 2010. – Вип. 49. – С. 215-219. 

Розділ 3. Міжнародно-правова охорона авторського права 

Закони марно існують для тих, хто не має мужності та засобів їх захищати

 Т. Маколей 

Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав : ратифіковано Законом № 34/95-ВР (34/95-ВР ) від 27.01.95 р. [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_045 (дата звернення: 21.04.13). – Назва з титул. екрана. 

Андрощук, Г. Колективне управління авторськими правами в Китаї / Г. Андрощук // Інтелектуал. власність. – 2010. – № 3. – С. 51-59. 

Андрощук, Г. Право слідування в законодавствах Європейського Союзу та України / Г. Андрощук // Інтелектуал. власність. – 2012.– № 9. – С. 22-26. 

Андрощук, Г. Правова охорона добре відомих торговельних марок у США / А. Андрощук // Інтелектуал. власність. – 2009. – № 8. – С. 38-42. 

Андрощук, Г. Правовий захист програм для ЕОМ у країнах СНД: особливості національних законодавств / Геннадій Андрощук // Інтелектуал. власність. –2011. – № 11. – С. 28-26. 

Андрощук, Г. Стимулювання результатів інтелектуальної діяльності у Російській Федерації : уроки для України / Геннадій Андрощук // Інтелектуал. власність. – 2013. – № 1. – С. 55-63. 

Березанська, В. Діяльність Міжнародної асоціації з охорони інтелектуальної власності / Валентина Березанська // Інтелектуал. власність. – 2011. – № 12. – С. 69-70. 

Вилинов, А. А. Краткий обзор практики регулирования отношений, связанных с незаконным использованием объектов авторского и смежных прав в сети Интернет, в странах ЕС, США и России / А. А. Вилинов // Культура: упр., экономика, право. – 2011. – № 1. – С. 27-31. 

Дилбарян, Г. Г. Коллективное управление авторскими правами / Г. Г. Дилбарян // Право и политика. – 2009. – № 4. – С. 862-866. 

Дітц, А. Врегулювання питань авторського права у частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес / А. Дітц // Право України. – 2011. – № 3. – С. 78-91. 

Дослідження Всесвітньої організації інтелектуальної власності: економічний внесок індустрій, що базуються на авторському праві і суміжних правах в Україні // Інтелектуал. власність. – 2011. – № 6. – С. 4-10. 

Дроб’язко, В. Адміністративні процедури захисту авторських прав у США / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2011. – № 3. – С. 22-26. 

Дроб’язко, В. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права в США / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2011. – № 2. – С. 34-38. 

Дубова, К. О. Актуальні питання міжнародно-правової охорони авторського права / К. О. Дубова // Зовніш. торгівля: право та економіка. – 2008. – № 1. – С. 98-101. 

Капіца, Ю. М. Строки охорони авторського права та суміжних прав у міжнародному праві, праві ЄС та України / Ю. М. Капіца // Зовніш. торгівля: право та економіка. – 2008. – № 6. – С. 150-154. 

Комзюк, Л. Значення проекту Європейського кодексу авторського права у процесі європейської інтеграції / Леонід Комзюк // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2011. – № 4. – С. 3-9. 

Комзюк, Л. Обмеження авторського права в Словацькій Республіці / Леонід Комзюк // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2011. – № 5. – С. 3-8. 

Комзюк, Л. Сучасні тенденції гармонізації авторського права ЄС / Леонід Комзюк // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2012. – № 1. – С. 32-38. 

Комзюк, Л. Проблеми гармонізації охорони прав на базі даних (у контексті європейської інтеграції країн Центрально-Східної Європи) / Леонід Комзюк // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2011. – № 1. – С. 14-18. 

Комзюк, Л. Проект Європейського кодексу авторського права (The Wittem Project) у контексті апроксимації законодавств держав-членів ЄС / Л. Комзюк // Інтелектуал. власність. – 2011. – № 7. – С. 65-70. 

Корнева, Л. А. О необходимости защиты авторских и смежных прав в Интернете / Л. А. Корнева // Международ. публич. и част. право. – 2007. – № 5. – С. 58-59. 

Космина, А. Авторський проект / А. Космина // Укр. юрист. – 2011. – № 10. – С. 58-59.

Невская, М. А. Авторское право в издательском бизнесе СМИ : практ. пособие / М. А. Невская, Е. Е. Сухарев, Е. Н. Тарасов. – М.: Издат.-торг. корпор. «Дашков и К», 2008. – 300 с. 

Базилевич, В. Охорона та захист авторського і суміжних прав у міжнародному масштабі / В. Базилевич, В. Ільїн // Інтелектуальна власність / В. Базилевич, В. Ільїн. – К., 2008. – Електрон. версія. – URL: http://libfree.com/136599295-ekonomikaintelektualna_vlasnist__bazilevich_vd.html. – Назва з титул. екрану. 

Пантелеева, З. Ю. Актуальные проблемы международной охраны авторских прав / З. Ю. Пантелеева // Международ. публич. и част. право. – 2008. – № 3. – С. 17-22. 

Притулин, Р. В. Становление отечественного уголовного законодательства об ответственности за нарушение авторских прав / Р. В. Притулин // Право и политика. – 2009. – № 6. – С. 1279-1283.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше