ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїАПК: ПРІОРИТЕТНІ  НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

 

Аграрна політика України
 


Аграрна політика повинна
формуватися як принципово нове
                              соціально-економічне і соціально-
                                                                          політичне  явище.
                           В.В. Юрчишин

Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України...18 жовт. 2005 р. // Уряд. кур’єр. –2005. – 16 листоп.

Аграрна реформа в Україні / За ред. П.І.Гайдуцького. – К.: ННУ ІАЕ, 2005. – 424с.

Булгаков В.М., Войтюк Д.Г. Науково-технічна політика в сільському господарстві // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 3. – С. 5-10.

Валентинов В.Л. Регулювання міжгалузевих відносин в системі аграрної політики. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 330 с.

Власенко І. Сільська нива – джерело вічної енергії // Уряд. кур’єр. – 2007. – 8 трав.

Малієнко А.М., Мазуренко А.В. Альтернативний погляд на формування аграрної політики // Агроінком. – 2007. – № 5-6. – С. 22-25.

Дієсперов В.С. Село і сільське господарство: суперечлива єдність // Агроінком. – 2007. – № 5-6. – С. 29-35.

Стратегічні напрями розвитку агропромислового комплексу України / За ред. П.П. Саблука. – К., 2002. – 59 с.

Супіханов Б.К. Розвиток державної аграрної політики у підвищенні ефективності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2007. – № 8. – С. 3-8.

Юрчишин В.В. Деякі узагальнення і проблеми сучасної аграрної політики // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 3-12.

Розвиток форм господарювання

Сільське господарство України
                                                              було і залишається пріоритетною
                                                      галуззю   економіки, що обумовлено
                                                             необхідністю забезпечення продовольчої
                                                            безпеки держави
                                                    Ю. Мельник

Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: Монографія. – К.:КНЕУ, 2005. – 292 с.

Березівський П.С., Михалюк Н.І.  Організація виробництва в аграрних формуваннях. – К., 2005. – 560 с.

Бєлов Б.О. Організаційно-економічний механізм розробки і реалізації підприємствами АПК маркетингових стратегій взаємодії // Економіка АПК. – 2006. – № 10. – С. 124-129.

Ібатуллін М.І. Організація внутрішньогосподарських орендних відносин у сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. – 2006. – № 7. – С. 72-77.

Канівський П.К. Особливості розвитку спеціалізації аграрного виробництва  в умовах ринкових відносин // Економіка АПК. – 2006. – № 10. – С. 43-47.

Кириленко І.Г. Удосконалення системи фінансово-економічних відносин у діяльності агропромислового виробництва в Україні // Економіка АПК. – 2006. – № 6. – С. 3-7.

Коваленко Ю.С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 204 с.

Кооперація в аграрній сфері виробництва /Відпов. за вип. М.К. Орлатий. – К.: УАДУ, 2003. – 72 с.

Кустріч Л.О. Соціально-економічне становище як стадія розвитку сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2007. – № 8. – С. 142-148.

Лерман Ц. Оцінки наслідків реформування сільськогосподарських підприємств // Економіка України. – 2007. – № 6. – С. 59-68.

Мельник Л.Ю. Деякі аспекти функціонування підприємницького сектора в аграрній сфері економіки України // Агро світ. – 2007. – № 4. – С. 10-13.

Мельник Л.Л. Роль і місце агропромислових підприємств у сільському господарстві та перспективи їх розвитку // Агро Світ. – 2007. – № 1. – С. 5-9.

Розвиток господарських формувань і організація виробництва в аграрній сфері АПК / Ред. М.В. Зубець. – К. 1999. – 296 с.

Саблук П.Т. Економічний механізм АПК у ринковій системі господарювання // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 3-11.

Тараріко Ю., Просянко В. Резерв інтенсифікації агровиробництва // Агро Перспектива . – 2007. – № 6. – С. 42-44.

Топалов А.Д. Організація виробництва в підприємствах АПК. – К.: Центр навчальної літератури. – 2006. – 384 с.

Шебанін В.С. Системне оновлення і розвиток матеріально-економічного потенціалу сільського господарства. – К.: ІАЕ. 2005. – 275 с.


Інноваційне забезпечення сільськогосподарського
 виробництва

Інноваційна модель розвитку охоплює створення соціально-економічних, організаційних і нормативно-правових умов, що забезпечують ефективне відтворення, розвиток та використання науково-технічного потенціалу, забезпечення впровадження сучасних енерго- й ресурсозберігаючих технологій, виробництво і реалізацію нових видів конкурентоспроможної продукції.

П.Саблук

Бережна О.Л. Сучасний стан інноваційного процесу на сільськогосподарських підприємствах // АгроСвіт. – 2007. – № 2. – С. 15-18.

Бидик А.Г. Основні методичні аспекти оцінки інноваційних інвестицій // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 68-70.

Буркат В. Науково-технічна програма “Збереження генофонду сільськогосподарських тварин” // Тваринництво  України. – 2007. – № 2. – С. 6-9.

Кахович Ю.О. Інноваційний потенціал: сутність і основні складові // АгроСвіт. – 2007. – № 3. – С. 34-36.

Коваленко П.І., Тараріко Ю.О., Величко В.А. Вплив інформаційних технологій на ефективність аграрного виробництва та розвиток сільських територій // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 6. – С. 10-15.

Кропивко М.Ф., Орлова Т.С. Організаційні форми впровадження інновацій в агропромислове виробництво з використанням потенціалу аграрної науки // Економіка АПК. – 2007. – № 7. – С. 11-18.

Лисенький А.С., Бутенко О.С. Агропромисловий комплекс птахівництва: інноваційний розвиток і конкурентоспроможність // АгроСвіт. – 2007. –№ 8. – С. 13-18.        

Руснак П.П. Активізація інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві // Економіка АПК. – 2007. – № 3. – С. 10-16.

Стукач Т.М. Інноваційна складова сучасної аграрної політики України // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 11. – С. 121-125.

Чабан В.Г. Організаційні форми інноваційної діяльності в аграрному секторі // Агроінком . – 2006. –  № 5-6. – С. 96-97.

Інвестиційна привабливість аграрного сектору


Ми повинні спільно створювати сприятливий інвестиційний клімат
 для розвитку сільського господарства
             в Україні.

М. Руденко

Білоусько Я.К. Інвестиційне забезпечення техніко-технологічного переоснащення аграрного виробництва // Економіка АПК. – 2007. – № 6. – С. 32-35.

Горьовий В.П. Інвестування діяльності малих підприємств // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 5. – С. 69-73.

Гуткевич С.А. Инвестиционная привлекательность аграрного сектора экономики: Монография. – К.: Европ. ун-т, 2003. – 251 с.

Кириленко З. Інвестиційні ресурси та ефективність їх використання в АПК // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 40-45.

Козаченко Л. Без інвестицій аграрного дива не буде // Уряд. кур’єр. – 2005. – № 158. – С. 6-7.

Коденська М.Ю. До розробки стратегії інвестування розвитку цукробурякового виробництва // Агроінком. – 2005. – № 11-12. – С. 7-11.

Коротич П. Інвестиційні перспективи українського АПК // Пропозиція. – 2006.– № 5. – С. 6-9.

Негован І.М. Менеджмент інвестиційної діяльності фінансово-промислових формувань у сільському господарстві // Економіка АПК. – 2006. – № 8. – С. 101-105.

Руденко С. Інвестиції в українське господарство: проблеми, перспективи // Новини агротехніки. – 2007. – № 3. – С. 27-28.

Сорока М.П. Інвестиційна привабливість агропідприємства. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2000. – 40 с.

Спаський Г.В. Проблеми інвестування аграрного підприємництва в умовах ринкової економіки // Агроінком. – 2004. – № 5-6. – С. 79-82.

Терещенко В.К., Ланченко Є.О. Формування і функціонування організаційно-економічного механізму інвестування в сільському господарстві // Агро інком. – 2007. – № 3-4. – С. 15-20.

Федоренко В.Г. Інвестиції і проектування в аграрному комплексі // АгроCвіт. – 2007. – № 4. – С. 15-20.

Агропромислове виробництво
Вінниччини

Павліченко А. Є хліб – буде й до хліба: [Інтерв’ю начальника Головного управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації А.О. Павліченка] // Подолія. – 2007. – 16 січ.

Бельцар А. “Тваринництво – пріоритетна галузь АПК району: [Про розвиток тваринництва в Тульчинському р-ні] // Тульчинський край. – 2006. – 1 лют. – С. 1.

Вінниччина: насіння – в засіки // Насінництво. – 2007. – № 8. – С. 1.

Дмитренко Р.М. Розвиток виробництва у ВАТ “Вінницям'ясо” // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 57-62.

Його покликання ростити хліб: [Про підприємця-аграрія на Вінниччині О. Порошенка] // Вінниччина. – 2007. – 20 лип. – С. 2.

Кобильченко О. Господар Дзилівських ланів: [Про філію “Україна” ЗАТ ПК “Поділля”] // Вінниччина. – 2007. – 24 квіт.

Коваль С., Германюк А., Франков С. Генетичний потенціал великої рогатої худоби на Вінниччині // Пропозиція. – 2006. – № 9. – С. 90-92.

Кривенко О. Серенада “Зеленої долини”: [Про тов. “Агрокомплекс”,  “Зелена долина”, що об’єднує 10 агроформувань Томашпільського і господарств Тульчинського р-нів] // Вінниччина. – 2007. – 22 черв.

Литвенюк О. Майбутнє села – за невеличкими містечками [Перспективи та проблеми Вінницького АПК] // 20 хвилин. –2005. – 15 листоп.

Пастушенко Л. Хто винен і що робити?: [Коментар Героя України підприємства “Радівське” Калиновського р-ну А. Пачевського] // Громада. – 2005. – 5 листоп.

Чебан О. Вінницьке яблуко не боїться конкуренції: [Про керівника господарства “Поділля” Барського р-ну О. Меркаліна] // Уряд. кур'єр. – 2006. –  2 листоп.

Чебан О. Де дружно, там хлібно: [Про розвиток господарства в с. Радівка Калиновського р-ну] // Уряд. кур'єр. – 2007. – 29 серп.

Шевчук Ф. Високі вимоги, сучасні підходи, прогресивні технології: [Про перебування на Вінниччині Ю.Мельника, віце-прем’єр міністра з питань АПК] // Вінниччина. – 2005. – 1 листоп.

Шпаковська Ю. Хай буяють сади Поділля: [Про діяльність корпорації “Вінницясадвинпром”] // Подолія. – 2007. – 7 серп. – С.2.

 http://www.minagro.gov.ua/

Підготувала:

Л.В. Романченко,  провідний бібліограф

відділу літератури та інформації з питань

          сільського господарства.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше