ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації“Земле моя, запашна, барвінкова...”

 

Земля моя, запашна, барвінкова,

Ріки медові, дощі золоті,

Тільки б побачить тебе у обнові,

Більше нічого не хочу в житті...

М. П. Стельмах.

 

Вінницькій області – 75!

“Земним раєм називали древні цей куточок України. А найбільшу ріку, що протікає Вінниччиною – Південний Буг – наші предки нарекли Богом. Отож, ми живемо на землі, яку Всевишній ласкаво обдарував найродючішими в Європі ґрунтами і прозороводими ріками, густими лісами і оксамитовими луками, розлогістю степів і суворістю узгір’їв. Все це – наша мала батьківщина, що поєднала в собі всі принади і щедроти України.” (Н.Гнатюк.)

Вінницька область сьогодні – це регіон з досить розвинутим сільським господарство і значним промисловим потенціалом. Підприємства багатьох галузей роблять свій внесок у створення економічної могутності України, серед яких провідними є харчова, машинобудівна, металообробна, хімічна, легка, борошно-круп’яна і комбікормова, лісова та деревообробна. У регіоні створено оптимальні умови для ефективної інвестиційної та підприємницької діяльності. Вінниччина – край розвинутого туризму.

2007 рік – ювілейний для нашої області. В контексті ювілейних заходів відділ літератури та інформації з питань краєзнавства представив книжкову виставку “Земле моя, запашна, барвінкова”. Література систематизована за розділами, які в комплексі відображають всі сторони життя краю. Ознайомившись із виставкою, можна глибше пізнати красу і велич Вінниччини, осягнути героїчну минувшину і динамічну сучасність, познайомитись зі славними земляками, які невтомною працею і натхненною творчістю прославляють рідний край.

Розділ 1.“Вінниччина  – край зелених дібров і золотих нив”

Не передати ані словами, ані фарбами, ані найніжнішою музикою дивовижжя твоєї природи і духовне багатство людей, Вінниччино – краю тихоплинного Богу і бурхливого, вируючого Дністра...

Н.Гнатюк

 

Альтман К.П. Грунти Вінницької області. – Одеса: Маяк, 1969. – 61 с.

Атлас Вінницької області. – М., 1987. – 32 с.

Бурдейний  П. А., Рубін М. Б. Вінницька область. – К., 1967. – 165 с.

Водосховища Вінницької області. – Вінниця, 1999. – 20 с.

Гавриков Ю.С., Коник О.М. Водний фонд Вінницької області: Довід. – Вінниця, 2003. – 144 с.

Гальчак С.Д.Поділля в найдавніші часи: Геолого-кліматичне минуле. – Вінниця: Логос, 1999. – 40 с.

Географія Вінницької  області / За ред. Г.І.Денисика., Л.Ф.Жовнір. – Вінниця: Гіпаніс, 2004. – 308 с.

Денисик Г.І., Мудрак О. Вінниччина: загальні й регіональні екологічні проблеми: Навч. посіб. – Вінниця, 2005. – 140 с.

Денисик Г. І. Вінниччина – край зелених дібров і золотих нив. – Вінниця, 1997. – 79 с.

Денисик Г. І.  Природнича географія Поділля. – Вінниця: Еко Бізнес Центр, 1998. – 184 с.

Денисик Г. І., Любченко В. Є. Подільське Побужжя: Краєзн. нариси. – Вінниця: Еко Бізнес Центр, 1999. – 96 с.

Денисик Г. І., Любченко В. Є.  Простори Вінниччини: Краєзн. нариси. – Вінниця: Еко Бізнес Центр, 1999. – 92 с.

Довкілля Вінницької області у 2005 році: Економ. доп. – Вінниця, 2006. – 27 с.

Екологічний стан Вінницької області на рубежі тисячоліть: Аналіт.-стат. довід. – Вінниця: Велес, 2005. – 162 с.

Екологічний стан Вінницької області в 1994-1995 роках. – Вінниця, 1996. – 78 с.

Заповідне Поділля: Краєзн. нариси / За ред. Г.І.Денисика, В.Є.Любченка. – Вінниця: Тезис, 2000. – 104 с.

Заповідні об’єкти Вінниччини. – Вінниця: Велес, 2005. – 104 с.

Каталог річок Вінницької області. – Вінниця, 2000. – 34 с.

Кремко А. А. По Южному Бугу: Фотоочерк. – Одесса: Маяк, 1984. – 80 с.

Литвинеко А. Ю. Парки Вінниччини. – Одеса, 1972. – 39 с.

Ляшук Г.Л.Ліси Вінниччини: Худож.-документ. портр. – Вінниця: Книга-Вега, 2006. – 496 с.

Любчак О. Заповідними стежками: Краєзн. нариси. – Одеса: Маяк,  1980. – 111 с.

Любчак О. О. Співаки подільських дібров: Нариси. – Одеса, 1986. – 120 с.

Любченко В.Ф., Космина А.С. Географія Вінницької області. – Вінниця: Еко Бізнес Центр, 1996. – 48 с.

Містечка Східного Поділля: Краєзн. нариси / Під заг.  ред. Г.І.Денисика. – Вінниця: “Тезис”, 2001. – 92 с. 

Півошенко І. М. Клімат Вінницької області. – Вінниця, 1997. – 240 с.

Подольские пейзажи: Фотоочерк / Авт. текста и фото А.С.Гордиевича. – Одесса: Маяк, 1981. – 95 с.

Реєстр природно-заповідного фонду Вінницької області. – Вінниця, 2005. – 52 с.

Ставки Вінницької області. – Вінниця: Вінниц. обл. виробн. упр. по меліорації і водному госп-ву, 2001. – 96 с.

Храневич В. Минуле фавни Поділля. – Вінниця, 1926. – 25 с.

Цветущий край Подолии: Путеводитель / В.Д.Бовкун, Н.С.Кветный, И.А.Пшук  и др. – Одесса: Маяк, 1983. – 183 с.

Червона книга Вінницької області. 2-е вид. – Вінниця, 1994. – 105 с.

Шевчук В. Й. Зелений дивосвіт Поділля. – Вінниця, 1997. – 276 с.

 Розділ 2. Шляхами віків

Історія Вінничини – то сувій легенд

та переказів, ратна та трудова слава…

Н.Гнатюк

 

Адміністративно-територіальний устрій Вінницької області: (Стат. довід.). – Вінниця, 2001. – 62 с.

Бабій М., Кравчук В. Партизанськими стежками Вінниччини. – Одеса: Маяк, 1975. – 43 с.

Вивчай історію свого краю. – Вінниця, 1964. – 175 с.

Винокурова Ф., Подкур Р. Голод 1932-33, 1946-47 рр: Вінниц. обл. Док. і матеріали. – Вінниця: Антекс -УЛТД, 1998. – 223 с.

Вінниця: злочин без кари: Докум., свідчення./ Ред. і упоряд. Є.Сверстюк. – К.: Воскресіння, 1994. – 333 с.: фото.

Вінницька область // УРЕ. Т. 11. Кн.2. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1984. – С. 408-410.

Вінницький обласний державний архів: Путівник. – Вінниця, 1960. – 318 с.

Вінничани в Чорнобилі: Книга пам'яті: Док., факти, спогади, статті, нариси, фотознімки, худож. сл./ Ред. М.Ястремський. – Вінниця, 2001. – 207 с.

Вінничани – творці Перемоги/ Ред. І.С.Гамрецький. – Вінниця: Віноблдрук., 2005. – 96 с.

Вінничани на Великій Вітчизняній: Кн. спогадів жителів міста над Бугом про свою молодість, опалену війною. Т. 1. / В.Г.Алексєєв, О.О.Александров, М.П.Бондаренко. – Вінниця: Віноблдрук., 1999. – 344 с.

Вінниччина в період Першої Російської революції 1905-1907 рр.: (Рек. список) / Підгот. В.Погуть. – Вінниця, 1975. – 4 с.

Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945): Зб. док. і матеріалів. – Одеса, 1971. ­– 307 с.

Вінниччина ­– край козацької слави”: (До 350-річчя розгрому пол. загарбників під Вінницею): Зб. доп. Всеукр.наук.-практ. конф. / Відп. за вип. Л.Філонов. – Вінниця, 2001. – 63 с.

Вінниччина: минуле та сьогодення: Краєзн. дослідж.: Матеріали ХХ Вінниц. наук. іст.-краєзн. конф. 27-28 жовт. 2005 р. – Вінниця: ДП ДКФ, 2005. – 324 с.

Гальчак С.Д.Поділля: природа, людина – еволюція, історичний розвиток: Клімат. фактор в істор. антропосоціогенезі. – Кам'янець-Поділ.: Мошак М.І., 2006. – 368 с.

Гальчак С.Д.Археологічні культури Поділля. – Вінниця, 1998. – 64 с.

Гальчак С.Д.Визволення Вінниччини від нацистських загарбників (20 грудня 1943 р.– 28 березня 1944 р.). – 2-е вид., доп., перероб. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. – 416 с.

Голод та голодомор на Поділлі 1920-1940 рр.: Зб. док. та матеріалів/ Авт.-упоряд. Р.Ю.Подкур,  В.Ю.Васильєв. – Вінниця: Держ. картограф. ф-ка, 2007. – 704 с.

Гончар А.Г. Повірка, або "Афганці" Вінниці. В 2 т.: Кн. про воїнів-інтернаціоналістів. – Вінниця: Книга-Вега, 2000. – 503 с.

Дан О.Ю.Вінниччина козацька: Історія Вінниц. козац. полку. – К.: Стилос, 2004. – 204 с.

[27 лют. 1932 р. створено Вінниц. обл.] // Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронолог. довід. – К.: Наук. думка, 1995. – С. 386.

Декабристи і Вінниччина: (Рек. список до 150-річчя повстання декабристів) / Підгот. В.Погуть. – Вінниця, 1975. – 4 с.

Жезицький В.Й. Репресивна політика на Поділлі в 20-х – першій половині 30-х рр.– К.: Рідн. край, 1997. – 95 с.

Завальнюк К. Лицарі волі: Повстан. рух на Поділлі у персоналіях (20-і роки ХХ ст.). – Вінниця: Логос, 2000. – 265 с.

Завальнюк К.В.Провісники волі: Повстан. рух на Поділлі у персоналіях (20-і роки ХХ ст.). – Літин: Літин. друк., 2005. – 352 с.

Заєць І.І.Людина і природа Поділля: Від кам'яного до раннього залізного віку: Навч. посіб. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. – Вінниця: Арбат, 1999. – 116 с.

Заєць І.І.Трипільська культура на Поділлі. – Вінниця: Тезис, 2001. – 179 с.

Зінченко А. Наш край – Поділля: Навч. посіб. для шк. – Вінниця, 1992. – 123 с.

Мазепа І.П.Україна в огні й бурі революції 1917-1921: 1. Центральна Рада-Гетьманщина-Директорія. 2. Кам'янецька  доба. – Д.: Січ, 2001. – 415 с.

Мельничук О.А. Участь комітетів незаможніх селян в аграрних перетвореннях на Поділлі. – Вінниця: Логос, 1998. – 39 с.

Нариси історії Вінницької обласної партійної організації / Відп. ред. В.Таратута. – Одеса: Маяк, 1980. – 343 с.

Поділля в період відбудови народного господарства (1921-1925 рр.): Зб. док. і матеріалів. – Вінниця, 1957. – 625 с.

Поділля: Іст.-етнограф. дослідж. / Ред. А.П.Пономарьов. – К.: Доля, 1994. – 504 с.

Поділля у контексті української історії: Матеріали Всеукр. конф. 29-30 листоп. 2001 р./ Ред. О.Г.Лойко. – Вінниця: ВДПУ, 2001. – 321 с.

Політичні репресії на Поділлі: (20-30-і рр. ХХ ст.) / Провід. наук. ред. І.Г.Паламар. – Вінниця: Логос, 1999. – 247 с.

Політичні репресії на Поділлі в ХХ столітті: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 23-24 листоп. 2001р.) / Ред. кол. А.Т.Давидюк, П.М.Кравченко, В.П.Лациба. – Вінниця: Велес, 2002. – 211 с.

Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в ХХ столітті у контексті національної пам'яті: Матеріали обл. наук.-практ. конф., (Вінниця, 24 листоп. 2005 р.) – Вінниця: Книга-Вега, 2006. – 200 с.

Проблеми   духовного  і  національного   відродження  на   Поділлі: До 90-річчя утворення поділ. “Просвіти”: Матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. 9-10 листоп. 1995 р. – Хмельницький – К., 1995. – 79 с.

Савчук Ю. Міська геральдика Поділля. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1995. – 143 с.

Синицький В.Г. Їх поріднив Афганістан: Худ.-докум. вид. – Монастирище: Мрія, 2002. – 75 с.

Социалистическое строительство на Винничине: Док. и материалы: 1921-1941. – Одесса: Маяк, 1987. – 270 с.

Халебський Павло Булос Ібн аз Заїм аль Халябі Україна – земля козаків: Подорожній щоденник / Авт. передм., упоряд. М.Рябий. – 2-е вид., доп. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2005. – 284 с.

Шульга І.Г. Голод на Поділлі: До 60-річчя голодомору 1933 р. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. – 223 с.

Ястремський М.М.Під чорним крилом Чорнобиля: Фотонарис учасника подій / М.М. Ястремський. – Вінниця: Книга-Вега, 2002. – 192 с.

Розділ 3.  Інформаційний простір Вінниччини

у цифрах та фактах

 

Аграрний сектор Вінниччини в діаграмах і графіках: Стат. зб. – Вінниця, 2000. – 57 с.

Будівельні організації Вінницької області: Довід. – Вінниця, 2000. – 52 с.

Валова продукція в сільському господарстві за 1990-1999 роки: Стат. зб. – Вінниця, 2000. – 19 с.

Вінниччина в семирічці. – Вінниця, 1959. – 46 с.

Винничина к 60-летию Великого Октября. – Винница, 1977. – 144 с.

Винничина в цифрах. – Винница, 1989. – 335 с.

Вінниччина за 50 років після Великої Вітчизняної війни: Стат. зб. – Вінниця, 1995. – 209 с.

Вінниччина в цифрах. – Вінниця, 1997. – 250 с.

Вінниччина в цифрах у 2000 році:  Корот. стат. довід. –  Вінниця, 2001. – 56 с.

Вінниччина в цифрах у 2006 році.: Стат. зб. / Ред. С.Ігнатов; Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця, 2007. – 176 с.       

Вінниччина запрошує до співробітництва. – Вінниця, 2004. – 50 с.   

Вінницька область в цифрах: Стат. зб. –  К., 1964. – 240 с.

Виробництво основних продуктів тваринництва і чисельність поголів’я худоби та птиці в області за 2000 рік. – Вінниця, 2001. – 110 с.

Газифікація області за 1996-2006 роки: Стат. зб. / Відп. за вип. Т.І.Грабовенко; Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця, 2007. – 19 с.

Діти, жінки та сім'я Вінниччини: Стат. зб. / Уклад. Н.П.Гнатюк; Головне упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця, 2005. – 212 с.

Житлове і соціально-культурне будівництво області. – Вінниця, 2000. – 40 с.

Житлове і соціально-культурне будівництво в Вінницькій області за 1986-1998 роки: Стат. щоріч. – Вінниця, 1999. – 86 с.

Заклади культури та мистецтва Вінниц. обл.: Стат. зб. – Вінниця: Вінниц. обл. упр. статистики, 2002. – 66 с.

Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення Вінницької області: Стат. бюл. – Вінниця, 2000. – 31 с.

Збір урожаю сільськогосподарських культур на всіх землях у Вінницькій області в 1999 році. – Вінниця, 2000. – 179 с.

Зв'язок Вінницької області за 2006 рік: Стат. зб. / Головне упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця, 2007. – 72 с.

Зільберт М. І. Соціалістична Вінниччина. – Вінниця, 1956. – 30 с.

Зовнішньо-економічна діяльність підприємств Вінницької області за 1999 рік. – Вінниця, 2000. – 11 с.

Зовнішня торгівля області товарами та послугами: Стат. зб. – Вінниця: Головне упр. статистики у Вінниц. обл., 2005. – 55 с.

Інноваційна діяльність у Вінницькій області. – Вінниця, 1999. – 35 с.

Інформатизація області. – Вінниця, 1999. – 34 с.

Консевич А. И. Экономико-географический очерк Винницкой области. – К, 1948. – 18 с.

Місце Вінницької області в економіці України: Стат. зб. – Вінниця, 1999. – 56 с.

Місце Вінницької області в економіці України: Стат. зб. / Ред. О.В.Шевченко. – Вінниця: Вінниц. обл. упр. статистики, 2007. –136 с.

Народжуваність у Вінницькій області: Стат. зб. – Вінниця, 1999. –  23 с.

Народне господарство Вінницької області: Стат. зб. – К., 1969. – 239 с.

Населення Вінниччини: Стат. зб. / Ред. В.Моісеєв; Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця, 2007. – 74 с.

Населення і господарство Вінницької області. – Вінниця, 1995. – 87 с.

Науковий потенціал Вінницької області: Стат. зб. – Вінниця, 2000. –  24 с.

Орденоносна  Вінниччина. – Вінниця, 1958. – 157 с.

Освіта та культура на Вінниччині. – Вінниця, 2000. – 90 с.

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств Вінницької області за 1997-1999 роки: Стат. зб. – Вінниця, 2000. – 32 с.

Основні показники народного господарства Вінницької області: Стат. зб. – Вінниця, 1967. – 278 с.

Паливно-енергетичні ресурси області: Стат. зб. – Вінниця: Вінниц. обл. упр. статистики, 2006. – 47 с.

Підсумки роботи промисловості за січень-грудень 2000 року: Щоміс. стат. бюл. – Вінниця, 2001. – 38 с.

Потребительская кооперация Винничины. – К., 1990. – 94 с.

Програма зайнятості населення Вінницької області на 1997 рік. – Вінниця, 1997. – 35 с.

Промислові підприємства Вінницької області: Стат. бюл. – Вінниця: Вінниц. обл. упр. статистики, 2006. – 30 с.

Про соціально-економічне становище міста Вінниці за 2006 рік / Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця, 2006. – 46 с.

Про соціально-економічне становище області за 2006 р. / Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця, 2007. – 84 с.

Про хід економічної реформи у Вінницькій області за 1996 рік. – Вінниця, 1997. – 89 с.

Розвиток господарств населення Вінниччини: Стат. зб. / Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця, 2005. – 52 с.

Роздрібна торгівля області у 2005 році: Стат. зб./ Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця, 2006. – 83 с.

Сільське господарство Вінниччини за 2005 рік: Стат. зб. / Ред. В.І.Погорельська; Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця, 2006. – 232 с.

Смертність населення Вінницької області – Вінниця, 1999. – 69 с.

Соціальні індикатори рівня життя населення. – Вінниця, 2000. – 58 с.

Споживання основних продуктів харчування населенням Вінницької області за 1995-2005 роки: Стат. зб. / Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця, 2006. – 34 с.

Торгова мережа області у 1999 році: Стат. зб. – Вінниця, 2000. – 23 с.

Транспорт Вінницької області. 2005: Стат. зб. / Відп. за вип. А.Лесік; Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця, 2006. – 76 с.

Фінанси Вінниччини за останнє десятиріччя: Стат. зб. / Вінниц. обл. упр. статистики. – Вінниця, 2001. – 48 с.

Фінанси Вінниччини: За 2006 р.: Стат. зб. / Ред. В.Ф.Пікало; Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця, 2007. – 168 с.

Розділ 4. Нехай сіяє Поділля своїми славними людьми

      Наше чарівне Поділля вигодувало своїм насущним хлібом і виплекало своєю поезією плеяду чудових митців, які стали красою і окрасою нашої країни.

 М.П. Стельмах

                                                                                    

Вінниччина фольклорна: Довідник / Уклад. А.М.Подолинний, Т.О.Цвігун. – Вінниця: Книга-Вега, 2004. – 104 с.

Гальчак С.Д.Краєзнавці Вінниччини: Біогр. бібліогр. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. – 224 с.

Завальнюк А.Ф.Микола Леонтович. Дослідження, документи, листи: (До 125-ї річниці від дня народження). – Вінниця: Поділля-2000, 2002. – 256 с.

З-над Божої ріки: Літ. бібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М.Подолинного. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2001. – 408 с.

Квіт подільського слова: Антологія творів сучасних письм. Вінниччини / Ред. А.М.Подолинний,  В.С.Рабенчук. – Вінниця: ДП ДКФ, 2006. – 544 с.

Краса України: Твори поетів і фотохудожників Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей про рідне Поділля / Упоряд. Б.Бастюк,  В.Рабенчук, М.Федунець. – Вінниця: ДП ДКФ, 2006. – 160 с.

Лазаренко В.І.Земля подільська викохала Нобелівського лауреата.– Вінниця: Поділля-2000, 2003. – 92 с.

Лисенко В.Г.Герой України Анатолій Пачевський. – 3-є вид., доп. – Вінниця: Південний Буг, 2005. – 424 с.

Лозовський, І.Р. Олімпійці та зірки спорту Вінниччини: історія, факти, люди: Зб. нарисів. Т.1. – Вінниця: Логос. – 2001. – 812 с.

Мельничук Л.Олексій Луцишин: спомин про Майстра. – Вінниця: Книга-Вега, 2003. – 72 с.

Мистецтво Вінниччини: Вінниц. орг. НСХУ 30 років: Альбом / Упоряд. Л.Гринюк. – Вінниця: Держ. картогр. ф-ка, 2006. – 96 с.

Надбужанський спів: Зб. творів самодіял. композиторів Вінниччини. – Вінниця: БІКОМ, 1996. – 112 с.

Остапенко В.Т. Данило Заболотний, вчений і громадянин. – Вінниця: Південний Буг, 1996. – 48 с.

Письменники Вінниччини: До 30-річчя обл. орг. Нац. спілки письм. України / Упоряд. і заг. ред. А.М.Подолинного. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2001. – 148 с.

Подільські криниці: Хрестоматія з л-ри рідного краю. Вип. 3. / Упоряд., авт. біограф. довідок та матеріалів до літ. карти А.М.Подолинний. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2006. – 640 с.

Подільські портрети. Кн. 1 / Ред. і упоряд. В.Климчук. – Вінниця: "Подолія" – К, 2002. – 319 с.

Собчук Г.С. Золотая осень Н.И. Пирогова: Жизнь и деятельность Н.И. Пирогова в усадьбе Вишня. – Винница: Консоль, 2005. – 160 с.

Стус Д.В.Василь Стус: життя як творчість. – 2-е вид., випр. – К.: Факт, 2005. – 368 с.

Сучасне та майбутнє: Митці Вінниччини: Альманах / Вінниц. обл. худож. музей. – Вінниця, 1997. – 54 с.

Хоменко Б.В.Подільськими стежками Михайла Коцюбинського: До 140-річчя з дня народж. – Вінниця, 2004. – 143 с.

Хто є хто на Вінниччині. Т. 1 / Авт.-упоряд. В.Болгов. – Вінниця, 2000. – 193 с.

Художники Вінниччини: Довід. членів Нац. спілки худож. України 1976 – 2001. – Жмеринка, 2001. – 87 с.

 

http://www.vin.gov.ua/

http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ra02

http://www.museum.vinnica.ua/

http://www.vous.vin.ua/

http://who-is-who.com.ua/book/vinnica2006.html      


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше