ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїУкраїна є великою європейською нацією, невід’ємною частиною загальноєвропейського простору. Стратегічною метою українців є вступ до Європейського Союзу. Модель Європейського розвитку є для нас найближчою і зрозумілою. Український народ робить усе для того, аби збудувати нову демократичну, процвітаючу Україну, яка з повним правом посяде гідне місце в європейській сім’ї.

Дні Європи наближають Україну до Європейського Союзу. Щорічне відзначення згаданого заходу в нашій державі було започатковано Указом Президента України від 19 квітня 2003 р. № 339, яким встановлено третю суботу травня датою святкування в Україні Дня Європи. В рамках святкування Дня Європи в Україні, у відділі літератури та інформації з питань економіки і права (Соборна, 70, І поверх), відкрито книжково-ілюстративну виставку «Україна – незалежна держава Європи і світу».

 

Запрошуємо до перегляду!

  

Україна – незалежна держава Європи і світу

 

Розділ 1. Європейський Союз: історія і сучасність

 

         Сучасне об’єднання Європи – закономірний процес, зумовлений об’єктивними передумовами соціально-економічного, політичного й культурно-історичного характеру. Одним із важливих елементів цього процесу є інтеграція України до загальноєвропейської системи, яка з 1993 року залишається основним пріоритетом зовнішньої політики країни й відповідає стратегічним інтересам усього європейського співтовариства.

  І. Богданович,

заст. директора Інституту європейських досліджень НАН України

 

Бенуа–Ромер, Ф. Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського правового простору / Флоренц Бенуа–Ромер, Гайнріх Клебес. – К. : К.І.С., 2007. – 232 с.

Білорус, О.Г. Глобальні стратегії Євросоюзу : моногр. / О.Г. Білорус, Ю. М. Мацейко, І. І. Вітер. – К. : КНЕУ, 2009. – 528 с.

Буроменський, М.В. Звернення до Європейського суду з прав людини : практика Суду і особливості укр. законодавства / М.В. Буроменський. – Х. : Фоліо, 2000. – 32 с.

Вдовиченко, О. Основні зміни інституційної системи Європейського Союзу після Лісабонського договору / О. Вдовиченко // Юрид. Україна. – 2010. – № 9. – С. 118–123.

Вибори в Європейському Союзі: закони і законодавчі акти / Лабораторія законодавчих ініціатив ; ред. Д.С. Ковриженко. – К. : ФАДА, 2006. – 156 с.

Гармонізація національних правових систем з правом ЄС : моногр. / уклад. І.В. Кравчук, М.В. Парапан. – К. : Слово, 2005. – 320 с.

Грицяк, І.А. Європейське управління: теоретико–методологічні засади : Монографія . – К. : К.І.С., 2006. – 398 с.

Грицяк, І.А. Право та інституції Європейського Союзу: навч. посіб. – 2–е вид., доп. – К. : К.І.С., 2006. – 300 с.

Довгань, В.М. Європейський Парламент. Правовий статус і компетенція в системі органів Європейського Союзу / В.М. Довгань. – К. : КНТ, 2007. – 204 с.

Довідник з Європейської інтеграції. – URL: http://eu–directory.ea–ua.info/. – Назва з титул. екрану.

Європейські стандарти в галузі свободи слова / Мін–во юстиції України. – К. : Вид. дім, 2002. – 232 с.

Збірка договорів ради Європи: укр. версія / ред. : Вишневський Є.М. – К. : Парламентське вид–во, 2000. – 654 с.

Збірник нормативно–правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища : зб. – Л. : Екоправо–Львів, 2004. – 192 с.

Исторические предпосылки и основные этапы становления Европейского права // Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека : учеб. для студ. вузов / Моск. гос. ин–т международных отношений МИД России, Ин–т европейского права ; рук. авт. коллектива и отв. ред. : Л. М. Энтин. – 2–е изд., пересмотр. и доп. – М. : НОРМА, 2008. – С. 12–31.

Кашкин, С.Ю. Введение в право Европейского союза: учеб. для студ. вузов / С.Ю. Кашкин, П.А. Калиниченко, А.О. Четвериков. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Эксмо, 2008. – 384 с

Кашкин, Ю.С. Трудовое право Европейского Союза : учеб. пособие / Ю.С. Кашкин. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 304 с.

Коментований переклад Візового Кодексу Європейського Союзу / Громад. ініціатива "Європа без бар'єрів", Міжнар. Фонд "Відродження" ; пер. : Л. Левандовська. – К. : Вістка, 2010. – 160 с.

Конституційні акти Європейського Союзу. Ч. 1 / упоряд. Г. Друзенко, за заг. ред. Т. Качки. – К. : Юстиніан, 2005. – 512 с.

Кравчук, І. Правові, інституційні та методологічні засади оцінювання зовнішньої допомоги ЄС / І. Кравчук // Зб. наук. праць Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2010. – Вип. 1. – С. 3–12.

Кресін, О.В. Конституція об'єднаної Європи / О.В. Кресін ; за ред. : Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2005. – 116 с.

Микієвич, М.М. Європейське право навколишнього середовища й: навч. посіб. / М.М. Микієвич, Н.І. Андрусевич, Т.О. Будякова. – Л. : Екоправо–Львів, 2004. – 256 с.

Мусис, Н.. Усе про спільні політики Європейського Союзу : пер. з англ. / Н. Мусис. – К. : К.І.С., 2005. – 466 с.

Право Європейського Союзу: навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. – К. : Знання, 2010. – 366 с.

Право Європейського Союзу. Особлива частина (з урахуванням положень Лісабонського Договору): навч. посіб. для студ. вузів / Одес. нац. юрид. акад. ; за ред.: М. Р. Аракеляна, О.К. Вишнякова. – К. : Істина, 2010. – 528 с.

Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами : моногр. / Ін–т регіональних та євроінтегральних досліджень"ЄвроРегіо Україна". – К. : К.І.С., 2004. – 360 с.

Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євро інтеграції України / за ред. В. Мартинюка; Укр.. не залеж. центр політ. дослідж. – К. : [Україна], 2009. – 84 с. – Кн..–переверт

Черников, Г.П. Европа на рубеже ХХ–ХХІ веков: проблемы экономики : пособие для студ. вузов / Г.П. Черников, Д.А. Черникова. – М. : Дрофа, 2006. – 416 с.

Чужиков, В.І. Країни Європейського Союзу // Чужиков, В.І. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. – К., 2005. – С. 95–213. 

 

Розділ 2. Україна на шляху до Європи: правовий аспект

         У процесі розвитку європейських країн основними критеріями цивілізаційного поступу є демократія й громадянське суспільство, соціальна та правова держава, національні інтереси, свобода і творчість. Для незалежної України, що обрала стратегію інтеграції до європейського співтовариства, утвердження цих критеріїв означає цивілізаційну спрямованість та перспективу подальшого суспільного поступу. Ґенеза європейської цивілізації переконливо доводить, що без існування та розвитку громадянського суспільства соціальний поступ й ефективний розвиток держави значно ускладнюються або взагалі унеможливлюються.

Г. Калінічева,

вчений секретар Інституту європейських досліджень НАН України

 

Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції : наук.– інформ. зб. / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; за заг. ред. : В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2005. – 248 с.

Алексєєва, Є. Європейський суд з прав людини та захист права на безпечне для життя і здоров'я довкілля в Україні / Є. Алексєєва // Екологія. Право. Людина. – 2010. – № 6/7. – С. 77–83.

Барабаш, Ю. Парламентська відповідальність Уряду в конституційній практиці країн ЄС та України // Право України. – 2007 . – № 4. – С. 12 – 16 .

Безвізова Європа для країн Східного партнерства: шляхи досягнення  / Громад. ініціатива "Європа без бар'єрів", Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України. – К. : Вістка, 2010. – 124 с.

Безух, О. Проблеми правового забезпечення державного регулювання і державного управління у сфері підприємницької діяльності у контексті  інтеграції до світової еконогміки / О. Безух // Право України. – 2008. – № 10. – С.78–85.

Гомонай, В.В. Зближення законодавства України з правовою системою Європейського Союзу / В.В. Гомонай // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. – С. 204–212.

Дей, О.М. Методологія гармонізації законодавства України з охорони праці до законодавства ЄС / О.М. Дей // Часопис Київ. ун–ту права. – 2010. – № 3. – С. 280–283.

Державне управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; за заг. ред. : В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 200 с.

Дріжчана, С.В. До питання гармонізації трудового законодавства України із законодавством ЄС / С.В. Дріжчана // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 368–376.

Євгеньєва, А. Чому "Європа" має значення. Європеїзація законодавчого процесу та парламентських практик в Україні  : аналіт. звіт.: пер. з англ. / А. Євгеньєва, Д. Ковриженко ; Лабораторія законодавчих ініціатив. – К. : Вид. Жорін Р.В., 2010. – 74 с.

Європейський Союз (ЄС) – Представництво Європейського Союзу в Україні. – URL:  http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm. – Назва з титул. екрану.

Європейський Союз і Україна після виборів: майбутнє двосторонніх відносин // Економіст. – 2010. – № 4. – С. 4–8.

Жадько, О. Визначення правового статусу та організаційних проблем діяльності органів двостороннього співробітництва України та Європейського Союзу / О. Жадько // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 1. – С. 153–162.

Законодавче забезпечення руху до симетричного безвізового режиму між ЄС та Україною. Поточні оцінки візової практики країн ЄС в Україні / Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; авт.–укл. : І. Сушко, О. Врадій, О. Сушко. – К. : Вістка, 2010. – 56 с.

Законотворчість. Вип.4. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом : зб. наук.–практ. матеріалів / Ін–т законодавства Верховної Ради України ; ред. М.Т. Кравчук; Ін–т законодавства Верховної Ради України. – К. : [б. и.], 2005. – 200 с.

Ільков, В.В. Особливості законодавчого забезпечення процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері авторського права / В.В. Ільков // Наше право. – 2008. – № 2. – С. 75–78.

Кістанова, Я.М. Стан та перспективи адаптації митного законодавства України до митного законодавства ЄС / Я.М. Кістанова // Митна справа. – 2008. – № 2. – С. 24–28.

Ковальов, І.В. Можливі наслідки адаптації законодавства сфери державних закупівель України в контексті побудови системи поглибленої торгівлі з Євросоюзом / І.В. Ковальов, В.М. Колотій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 9. – С. 56–61.

Комзюк, Л. Адаптація законодавства України про охорону "нових" суміжних прав до законодавства ЄС / Л. Комзюк // Право України. – 2007. – № 5. – С. 82–84.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні : офіц. вид. / М–во юстиції України. – К. : [б. и.], 2006. – 176 с.

Корбут, Д. Інституційні перспективи розвитку транскордонного співробітництва Україна–ЄС / Д. Корбут // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 4. – С. 175–183. 

Макаруха, З. Правове регулювання актуальних проблем співробітництва України та ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції / З. Макаруха // Право України. – 2010. – № 6. – С. 135–141. 

Манжул, І.В. Україна – ЄС: співробітництво у сфері ядерної безпеки / І.В. Манжул // Бюл. Мін-ва юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 85–90.

Мелень, О. Україна та ЄС: Дунайська стратегія як шанс на порозуміння  / О. Мелень, О. Рубель // Екологія. Право. Людина. – 2010. – № 8. – С. 35–46.

Міндрул, А. Особливості проведення експертизи заявок на торговельні марки. Європейський Союз та Україна / А. Міндрул // Інтелектуал. власність. – 2006. – № 11. – С. 15–20.

Минькович–Слободяник, О.В. Правова політика у сфері інтеграції з Європейським Союзом / О.В. Минькович–Слободяник // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 98–105.

Митне регулювання ЄС та України: порівняльно–правове дослідження:  наук.–практ. посіб / В.Мароха [та ін.]; за наук. ред. А.В. Мазура. –. К.: Ніка–Прінт, 2005. – 832 с.

Мухамєдова, Е.Е. Реалізація міжнародних стандартів прав людини у вирішенні проблем особистих немайнових прав фізичної особи в Україні / Е.Е. Мухамєдова // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 414–419.

Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. – К. : Ніка–Прінт, 2006. – 516с.

Опришко, Д. Порівняльні підходи до антиконкурентних узгоджених дій в законодавстві України та Європейського Союзу / Д. Опришко // Юрид. Україна. – 2010. – № 12. – С. 94–99.

Офіс Ради Європи в Україні. – URL: http://www.coe.kiev.ua/. – Назва з титул. екрану.

Перспективи угоди про Асоціацію з ЄС: плани і реальність // Економіст. – 2010. – № 4. – С. 19–24.

План дій: «Україна – Європейський Союз». – URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=994_693. – Назва з титул. екрану.

Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні : аналіт. доп. та рек. / ред. І. Солоненко. – К. : К.І.С., 2006. – 159 с.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / Ю.М. Капіца [та ін.]; за ред. Ю.М. Капіци. – К. : Слово, 2006. – 1104 с.

Правове регулювання сфери захисту прав споживачів у Європейському Союзі та в Україні (комплексне порівняльно–правове дослідження) / А. Ісічко [та ін.]; за заг. ред. І.А. Грицяка. – К.: АТІКА–Н, 2005. – 656 с.

Представництво України при Європейському Союзі. – URL: http://www.ukraine–eu.mfa.gov.ua/eu. – Назва з титул. екрану.

Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні / В. Колотій [та ін.]; наук. ред. В. Колотій. – К.: Ніка–Прінт, 2005. –768 с.

Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України / О. Величко [та ін.]; за наук. ред. С. Голова. – К. :[Арт-Медіа], 2005. – 584 с.

Розширення та модернізація Шенгену: наслідки і перспективи для України / Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; авт.–укл. : І. Сушко [та ін.]. – К. : Вістка, 2008. – 112 с.

Солоненко, І. Вплив Європейського Союзу на процеси державотворення та демократизації в Україні / І. Солоненко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України – 2009. – № 4. – С. 20–28. 

Урядовий портал: план дій Україна–Європейський Союз. – URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=17977185&cat_id=17976903. – Назва з титул. екрану. 

Філоненко, Р.Демократизація українського суспільства – засаднича складова входження України до простору Європи. / Р. Філоненко // Віче. – 2011. – № 2. – С. 9–12.

Формуючи дорожню карту до безвізового режиму для громадян України у відносинах з Європейським Союзом / Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; авт.–укл. : О. Сушко, О. Врадій, І. Сушко. – К. : Вістка, 2009. – 44 с.

Чувпило, А.А. Субсидиарность как принцип и метод административного права Евросоюза и Украины / А.А. Чувпило // Экономика и право – 2005. – № 1. – С. 33–38. 

Розділ 3. ЄС – Україна: соціально–економічне зближення 

Афендікова, В.І. Проблеми регіонального розвитку у контексті європейської інтеграції України та глобалізації / В.І. Афендікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 3. – С. 31–32. 

Богданович, І. Зовнішньоекономічні чинники євроінтеграції України / І. Богданович // Віче. – 2010. – № 20. – С. 5–8. 

Будкін, В. Співробітництво західних областей України з країнами ЄС / В. Будкін // Журн. європ. економіки. – 2006. – № 4. – С. 428–444. 

Величко, В. Передумови розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом / В. Величко // Економіка України. – 2007. – № 7. – С. 93–94. 

Верстяк, О. Теоретико–методологічні основи еволюції інтеграційних процесів у Європі / О. Верстяк // Економіка України в умовах глобалізації : моногр. / ред.: І. М. Школа, О. В. Бабінська. – Чернівці, 2009. – Розд. 3: Участь України в євроінтеграційних та глобалізаційних процесах. – С. 166–174.

Гончаренко, Н.І. Інтеграційний вектор України: гравітаційна модель зовнішньої торгівлі країн Європейського Союзу та України / Н.І. Гончаренко // Актуал. пробл. економіки. – 2008. № 1. – С. 78–84.

Гончаренко, Н. Регіонально–інтеграційне спрямування України: міжнародне економічне співробітництво з державами Євросоюзу / Н. Гончаренко // Економіст. – 2008. – № 5. – С. 62–65. 

Досвід країн Центральної Європи у здійсненні економічних реформ: ідеї та рекомендації для України. – К. : МЦПД, 2005. – 43 с. 

Економіка України в умовах глобалізації : моногр. / за ред. : І.М. Школи, О.В. Бабінської. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2009. – 528 с. 

Єрмілов, С.Ф. Державна політика енергоефективності у українському та європейському контексті / С.Ф. Єрмілов // Економіка і Прогнозування. – 2007. – № 2. – С. 27–42. 

Зіньковський, С.В. Перспективи інтеграції України до Євросоюзу на сучасному етапі розвитку / С.В. Зіньковський // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 40–43. 

Інноваційний розвиток ЄС: сучасні тенденції та перспективи для України  : матеріали, повідомлення, реферати / упоряд. П.С. Смертенко. – К. : Вид. Кінько Т.А., 2007. – 64 с. 

Калінічева, Г. Європейський цивілізаційний вимір розбудови громадянського суспільства в Україні. / Г. Калінічева // Віче. –2010. – № 22. – С. 2–4. 

Ковальов, І.В. Врегулювання відносин у сфері державних закупівель відповідно до міжнародних норм та вимог / І.В. Ковальов, В.М. Колотій, В.І. Пила // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 5. – С. 62–69. 

Кобута, І.В. Аграрні аспекти створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / І.В. Кобута // Актуал. пробл. економіки. – 2010. – № 4. – С. 31 – 38. 

Лук'яненко, Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності  : навч. посіб. / Д.Г. Лук'яненко. – К. : КНЕУ, 2005. – 204 с. 

Кудряченко, А. Ідея правової держави в контексті європейської інтеграції України / А. Кудряченко // Віче. – 2010. – № 16. – С. 9–12. 

Макогон, Ю.. Стратегія інноваційного розвитку України в контексті інтеграції до Європейського Союзу / Ю. Макогон, Є. Медведкіна // Журн. європ. економіки. – 2008. – Т. 7 ( № 1 ). – С. 43 – 56.

Масловська, Л. До питання оцінки передумов інтеграції України в ЄС / Л. Масловська // Економіка України. – 2008. – № 6. – С. 72–79.

Олійник, Я.Б. Єврологістика та Україна: площини взаємодії в XXI ст. / Я.Б. Олійник, І.Г. Смирнов, І.В. Шум // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2007. – № 6. – С. 6–12.

Онищенко, В.П.Україна у координатах Європейського Союзу // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 3. – С. 5–14.

Радчук, О.В. Дослідження можливих наслідків входження України до зони вільної торгівлі для агропромислового комплексу / О.В. Радчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 8. – С. 5–8. 

Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2006 році : стат. зб. / відп. за вип. : А. О. Фризоренко. – К. : Держкомстат України, 2007. – 312 с. 

Степанов, О.П. Проблеми реформування банківської системи в контексті інтеграції України до Європейського Союзу / О.П. Степанов // Стратегія розвитку України. – 2006. – № 2/4. – С. 67–71. 

Стукач, Т.М. Деякі напрямки розвитку співробітництва України з країнами ЄС в аграрній сфері / Т.М. Стукач // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 3. – С. 106–110. 

Тимошенко, О.В. Перспективи інтеграції української економіки в Європейську унію / О.В. Тимошенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 10. – С. 25–29. 

Україна та сучасні тенденції і механізми інноваційного розвитку Європейського Союзу : матеріали, повідомлення, реферати / упоряд. П.С. Смертенко. – К. : Вид. Кінько Т.А., 2007. – 64 с. 

Федулова, Л.І. Проблеми розвитку економіки знань в контексті вступу України до ЄС / Л.І. Федулова // Актуал. пробл. економіки. – 2005. – № 4. – С. 104 – 117. 

Чистилин, Д.К. Самоорганизация мировой экономики. Евразийский аспект / Д.К. Чистилин. – 2–е изд. – М. : Экономика, 2006. – 237 с.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше