ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїУкраїна в світі

(каталог виставки)

 Якщо ви не сподіваєтесь знайти

нічого несподіваного, то ви його

не знайдете, оскільки це

буде для вас непосильним..

Геракліт 

 

 З голосу нашої Кліо

Вавричин, М. Україна на старовинних картах. Кінець XV- перша половина XVII ст. / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович. - К.: Картографія, 2004. - 208 с.

Україна: хронологія розвитку з давніх часів до пізньої античності. - Т. 1 / гол. ред.      П. Толочко. - К.: КВІ Ц, 2007. - 544 с.: іл.

Литовченко, С. История земель украинских / С. Литовченко.-Х.: Фактор, 2007.-200 с.:ил.

Петрук, В. Велика Скіфія - Оукраїна / В. Петрук. - К.: Спалах, 2001.- 432 с.: іл.                                

Доватур, А. Народы нашей страны в "Истории" Геродота: тексты, перевод,  комментарий / А. Доватур, Д. Каллистов, И. Шишов. - М.: Наука,1982. - 455 с.

Геродот. Історії в дев'яти книгах / пер. А. Білецький. - К.: Наук. думка, 1993. - 575 с.

Катрографія та історія України: зб. наук. праць / упоряд. М. Вавричин.- К., 2000.-340 с.

Трубчанінов, С. Історична географія України: курс лекцій / С. Трубчанінов. - Кам'янець-Поділ.: Оіюм, 2005. - 192 с.

Січинський, В. Чужинці про Україну / В. Січинський. - К.: Довіра, 1992. - 255 с.

Боплан, Г. Опис України / Г. Боплан. - Л.: Каменяр, 1990. - 116 с.

Халебський, П. Країна козаків / П. Халебський. - К.: Козаки, 1995. - 63 с.: іл.

Крман, Д. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709) / Д. Крман - К.: Просвіта, 1999. - 159 с.: іл.

Боєчко, В. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан / В. Боєчко,    О. Ганжа, Б. Захарчук. - К.: Основи, 1994. -  168 с.

Коваль, А. Знайомі незнайомці: походження назв поселень України  / А. Коваль.- К.: Либідь, 2001. - 302 с.

Географія: Україна і світ / Я. Олійник [та ін.]. - К.:Знання, 2008. - 456 с.

Живі смарагди України: оповіді про рослини. - К.: Молодь, 1990. - 224 с.: фотоіл.

Шаламов, Р. Тваринний світ України: енцикл. довід. / Р. Шаламов. - Х.: Школа, 2006. - 144 с.: іл.

Паламарчук, М. Водний фонд України: довід. посіб. / М. Паламарчук, Н. Закорчевна. - К.: Ніка-Центр, 2001. - 392 с.

Губарець, В. Із чарівних комор підземелля. Світ корисних копалин України / В. Губарець, І.Падалка. - К.: 2003. - 256 с.: іл.

Відейко, М. Шляхами Трипільського світу / М. Відейко. - К.: Наш час, 2007. - 296 с.

Макеєв, С. Конструювання ідентичності у Трипіллі / С. Макеєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - №1. - С. 170-174.

Античные государства Северного Причерноморья / С. Крыжицкий [и др.]. - Николаев: Возможности Киммерии, 2004. - 171 с.

Глушко, Ю. Омріяна країна дітей Одина / Ю. Глушко. - К.: Наш час, 2008. - 208 с.

Шилов, Ю. Давня історія України в контексті світової цивілізації / Ю. Шилов. - К.: МАУП,  2007. - 280 с.

Уривалкін, О. Таємниці історії України (загадки, події, факти) / О. Уривалкін. - К.: КНТ, 2006. - 408 с.

Чупин, Г. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Чупин. - Х.: Литера Нова, 2010. - 720 с.

Єльников, М. Золотоординські часи на українських землях / М. Єльников. - К.: Наш час, 2008 . - 191 с.

Котляр, М. Галицько-Волинська Русь / М. Котляр. - К.: Альтернативи, 1998. - 335 с.: іл.

Антонович, В. Коротка історія Козаччини / В. Антонович. - К.: Україна, 2004. - 302 с.

Чуприна, В. Хмельниччина (1648-1657рр.): визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького / В. Чуприна, З. Чуприна. - Л.: Світ, 2003. - 176 с.

Вечерський, В. Гетьманські столиці України / В. Вечерський. - К.: Наш час, 2008.- 320 с.

Уривалкін, О. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О. Уривалкін,  М. Уривалкіна. - К.: Дакор, КНТ, 2008. - 395 с.

З-під булави - під корону: друга половина XVIII ст./ упоряд. О. Струкевич. - К.: Україна, 2002. - 384 с.

Сарбей, В. Національне відродження України / В. Сарбей. - К.: Альтернативи, 1999. -  335 с.

Сергійчук, В. Українська Соборність: відродження українства в 1917-1920 роках / В. Сергійчук. - К., 1999. - 413 с.

Касьянов, Г. Україна 1991-2007: нариси новітньої історії / Г. Касьянов. - К.: Наш час, 2007. - 432 с. 

II   Є така держава - Україна 

Шаповал, Ю. Держава: ілюстрована енциклопедія України / Ю. Шаповал. - К.: Балтія-Друк, 2008. - 160 с.: іл.

Українська державницька ідея: антол. політ. традиціоналізму / уклад. О. Шокало. - К.: МАУП, 2007. - 520 с.

Історія України та її державності: курс лекцій. - Л.: Львів. політехніка, 2009. - 476 с.

Українська державність у XX столітті: історико-політолог. аналіз. - К.: Політ. думка, 1996. -448 с.

Кононенко, П. Національна ідея, нація, націоналізм / П. Кононенко. - К.: МАУП, 2006.- 358 с.

Сергійчук, В. Етнічні межі і державний кордон України / В.Сергійчук.- К., 2000.-     431 с.

Терещенко, Ю. Україна і європейський світ: нариси історії від утворення Старокиїв. держави до кінця XVI ст. / Ю. Терещенко. - К.: Перун, 1996. - 496 с.

Наливайко, Д. Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст. / Д. Наливайко. - К.: Основи, 1998. - 578 с.

Чухліб Т. Гетьмани правобережної України в історії Центрально-Східної Європи  (1663-1713) / Т. Чухліб. - К.: Києв.-Могил. Акад., 2004. - 286 с.

Сергійчук, В. Що дала Україна світові / В. Сергійчук.- К., 2008. - 504 с.

Сирота, М. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття / М. Сирота. - К.: Пульсари, 2007. - 216 с.

Україна у сучасному світі. - К.: Стилос, 2003. - 394 с.

Український соціум / ред. В Крисаченко. - К.: Знання, 2005. - 792 с.

Украина: природа, традиции, культура : худож. изд. / авт. текста А. Белоусько. - К.: Балтия Друк, 2008. - 100 с.: іл.

Бжезінський, З. Україна у геостратегічному контексті / З. Бжезінський. - К.:  Києв.-Могил. Акад., 2006. - 102 с.

Поживанов, М. Возвращение на континент европейской цивилизации / М. Поживанов. - К.: Альтерпрес, 2006. - 351 с.

Сорока, М. Світ відкриває Україну: про зовнішню політику Української держави у 90-х роках XX століття: статті, документи, коментарі / М. Сорока. - К.: Київ. правда, 2001. - 782 с.

Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / ред. Ф. Рудич. - К.: МАУП, 2002. - 488 с.

Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України / ред В. Горбулін. - К.: Євроатлантикінформ, 2006. - 416 с.

Чекаленко, Л. Зовнішня політика України / Л. Чекаленко. - К.: Либідь, 2006. - 710 с.

Руденко, Г. Представництва іноземних держав в Україні / Г. Руденко. - К., 2004. - 351 с. 

III  Народе мій...

Боряк, О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. Боряк. - К.: Либідь, 2006. - 328 с. : іл.

Мицик, В. За законом Світового ладу: Трипільська цивілізація і світогляд укр. народу   / В. Мицик. - К.: МАУП, 2007. - 328 с.: іл.

Бугай, Н. Український етикет: в 3 кн. / Н. Бугай - К.: Біб-ка українця, 2002.

Горський, В. Біля джерел: нариси з історії філософської культури України / В. Горський. - К.: Києв. - Могил. Акад., 2006. - 258 с.

Василів-Базюк, Л. Україна на тернистому шляху до Духовного визволення / Л. Василів-Базюк. - Чернівці, Букрек. - 2008. - 216 с.

Стражний, О. Український менталітет: Ілюзії. Міфи. Реальність / О. Стражний. - К.: Книга, 2008. - 368 с.: іл.

Вілсон, Е. Українці: несподівана нація / Е. Вілсон. - К.: К.І.С., 2004. - 551 с.

Гуркіна, Г. Традиції та звичаї українців / Г. Гуркіна, О. Сердюк. - Х.: Торсінг плюс, 2008. - 95 с.: іл.

Українське свято. Народні традиції та обряди. Українська кухня / упоряд. К. Черв'як. -    Х., 2006. - 320 с.

Манько, В. Українська народна писанка / В. Манько. - Л.: Свічадо, 2005. - 61 с.: іл. 

Ніколаєва, Т. Український костюм: надія на ренесанс / Т. Ніколаєва. - К.: Дніпро, 2005. - 320 с.: іл. 

Українська родина: родинний і громадський побут / упоряд. Л. Орел. - К., 2000.-423 с.: іл.

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон). Українська культура / І. Огієнко (Митрополіт  Іларіон). - К.: Наша культура і наука, 2002. - 342 с.

Україна в словах: мовокраїнознав. слов.-довід. / упоряд. Н. Данилюк. - К.: Просвіта, 2004. - 704 с.

100 найвідоміших образів української міфології / ред. О. Таланчук. - К.: Орфей, 2002. - 448 с.

100 найвідоміших шедеврів України / ред. М. Русяєва. - К.: Автограф, 2004. - 496 с.

Слабошпицький, М. Українські меценати: нариси історії укр. культури / М. Слабошпицький. - К., 2001. - 327 с.

Народні оповідання / упоряд.С. Мишанич. - К.: Техніка, 2008. - 448 с.

Скарби народної мудрості / упоряд. Т. Панасенко. - Х.: Фоліо, 2007. - 286 с.

Фігурний, Ю. Історичні витоки українського лицарства: нариси про зародж. і розв. козацької традиційної культури та національне військове мистец. в українознав. вимірі / Ю. Фігурний. - К.: Стилос, 2004. - 308 с.

Нартов, В. Видатні особистості України: факти, документи, оцінки / В. Нартов. - Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2007. - 400 с. 

IV   Під чаром рідної землі 

                                                                         Мене на ниву батьківську веде...

 Бо нива це - моя! Тут я почну зажинок,

Бо кращий урожай не жде мене ніде,

Бо тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок

Мене на ниву батьківську веде...

 Василь Симоненко

Сердюк, О. Найкрасивіші місця України / О. Сердюк. - Х.:Торсінг плюс, 2008. - 95 с.: іл.

Шаров, І. 100 визначних місць України / І. Шаров. - К.: АртЕк, 2004. - 512 с.: іл.

Удовик, С. Украина. Исторические места: фотокнига / С. Удовик. - К.: Ваклер, 2005. - 92 с.

Ершов, Д. Украина: полная книга о стране с историей, маршрутами прогулок и поездок / Д. Ершов. - М.: Эксмо, 2009. - 480 с.: ил.

Бурнашов, Г. Скалы Довбуша: путеводитель / Г. Бурнашов. - Ужгород: Карпаты,1982. - 91 с.

500 чарівних куточків України, які варто відвідати / уклад. Т.Лагунова, Ю. Кашуба. - Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2007. - 416 с.

Гижко, Н. Перлини Вінниччини / Н. Гижко. - Вінниця, 2007. - 212 с.

Прогулки по Одессе: путеводитель / сост.Е. Каракина. - К.: Балтия Друк, 2004. - 144 с.

Прогулянка Львовом: путівник / уклад. І. Лильо. - К.: Балтія Друк, 2005. - 224 с.

Прогулка по Крыму: путеводитель / сост. Ю. Ференцева. - К.: Балтия Друк, 2003.-224 с.

Хорошевський, А. 20 кращих екскурсій Україною / А. Хорошевський. - Х.: Фоліо, 2009. - 315 с 

Верховино, світку ти наш / упоряд. Д. Вартманюк.- Івано-Франківськ.: Нова Зоря,2008.- 160 с.

Поезія українського парку // Хроніка-2000. - 2001. - № 41-42. - 798 с.

Кузьменко, А. Тайна любви. Парк Софиевка: путеводитель / А. Кузьменко. - К.: Клякса, 2003. - 105 с.

Рівненщина туристична: путівник / ред. Я. Гаврилова. - Рівне: Світ Успіху, 2007. - 384 с.

Тернопільщина: землі квітучої краса: фотоальб. / упоряд. К. Валігура. - К.: Мистец.,    1987. - 143 с.: іл

Гори Гуцульщини: путівник, який об'єднує / ред. А. Вєльоха. - Краків, 2006. - 234с. 

Гуркіна, Г. Замки та фортеці України / Г. Гуркіна, О. Сердюк. - Х.: Торсінг плюс, 2008. - 95 с.: іл.

Рутинський, М. Замковий туризм в Україні / М. Рутинський. - К.: ЦУЛ, 2007.- 432с. 

Село - мов писанка: путівник із зеленого туризму / упоряд. В. Васильєв. - К., 2001.- 64 с.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше