ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЖиви, Україно, незламна і сильна,

Єднай і згуртовуй оновлений люд.

Між рівними рівна, між вільними вільна,

Про пращурів славних своїх не забудь.

                                                         М.Туш

Україна – незалежна, демократична, правова держава

24 серпня український народ відзначає своє головне державне свято – День Незалежності України. У цей день 1991 року Верховна Рада тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила Акт проголошення Незалежності України, у результаті чого постала сучасна Українська держава.

Проголошення Незалежності увінчало багатовікову боротьбу українців за право мати власну державу, вільно розвивати національну культуру, бути повноправним членом міжнародної спільноти.

Державна незалежність водночас принесла людям і особисті права та свободи, поклавши край радянській тоталітарній системі. Становлення нової суверенної України відбувалося паралельно з утвердженням демократії та розбудовою соціально орієнтованої ринкової економіки.

Свобода слова й віросповідання, міжетнічна та міжконфесійна взаємоповага й толерантність стали важливими демократичними надбаннями України. Це реалії, без яких сучасне покоління українців уже не уявляє свого існування.

На світовій арені Україна з самого початку виступила як миролюбна держава, що сповідує демократичні цивілізаційні цінності, шанує принципи та норми міжнародного права й прагне до взаємовигідного співробітництва з усіма членами міжнародного співтовариства.

Україна робить вагомий внесок у зміцнення міжнародного миру і безпеки. Головна стратегічна мета України – набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Відзначаючи 22-у річницю Незалежності, українці вірять, що подальше утвердження державного суверенітету й демократії, розбудова конкурентоспроможної ринкової економіки, активна участь у житті світового співтовариства, – це надійна гарантія процвітання України та її майбутнього членства в сім’ї народів Об’єднаної Європи.

Пропонуємо Вашій увазі книжкову виставку, яка містить документи, доповіді, виступи, наукові статті, монографії, присвячені концептуальним проблемам становлення та розбудови Української держави, творення реформ, функціонування правової системи, дотримання прав людини, організації територіальної влади та місцевого самоврядування в Україні. 

Розділ 1. Визначальний крок до Української держави

Акт проголошення незалежності України від 24.08.1991 р. // Голос України. – 1991. – 27 серп.

Андрусишин, Б. Юридичні та фактичні підстави незалежності Української держави / Б. Андрусишин // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2012. – № 4. – С.114-122.

Бичек, С. М. Кроки до незалежності України : (за документами ЦДАГО України) [Електронний ресурс]. – URL: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_4_2011/02.pdf. (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Всеукраїнський референдум 1991 р. [Електронний ресурс]. – URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Гончаренко, В. Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) та її роль в історії творення незалежної Української держави / В. Гончаренко // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2010. – № 2. – С. 85-95.

Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення / Асоц. нар. деп. України. – Житомир : Рута, 2010. – 868 с.

Денисов, В. Входження незалежної держави Україна в систему сучасного міжнародного правопорядку / В. Денисов // Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 51-66.

Здобуття незалежності України, 1991. Історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. / Асоц. нар. деп. України. – Житомир : Рута, 2011.

Т. 1 – 752 с.

Т. 2 – 896 с.

Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ століття: зб. матеріалів міжнар. наук. конф., 22 серп.: до 20-річчя Незалежності України / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; упоряд.: Я.А. Жаліло, С.О. Янішевський. – К : НІСД, 2011. – 192 с.

На шляху до незалежності (1986–1991) [Електронний ресурс]. – URL: http://www.territoryterror.org.ua/uk/history/1986-1991/ (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Пилипчук, В. Етапи формування суверенної Української держави (історико-правові та політичні аспекти) / В. Пилипчук // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2010. – № 3. – С. 94-104.

Пилипчук, В. Політико-правові передумови проголошення незалежності України і створення національного сектора безпеки / В. Пилипчук // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2007. – № 1. – С. 199-206.

Прієшкіна, О. В. Декларація про державний суверенітет та її роль у становленні української держави / О. В. Прієшкіна // Часоп. Київського ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 91-94.

Про правонаступництво України: закон України від 12.09.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 617. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Саннікова, М. В. До питання про значення декларації про державний суверенітет / М. В. Саннікова // Університет. наук. зап. – 2013. – Вип. 1. – С. 65-72.

Україна на шляху до незалежності [Електронний ресурс]. – URL: http://pidruchniki.ws/10500806/istoriya/ukrayina_shlyahu_nezalezhnosti (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Федоренко, В. Л. Розвиток державотворення та правотворення незалежної України: конституційно-правовий вимір / В. Л. Федоренко // Бюл. Мін-ва юстиції України. – 2011. – № 8/9. – С. 5-15.

Футей, Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2011 / Б. Футей. – 3-є вид., переробл. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 456 с.

Шлях до незалежності України... [Електронний ресурс]. – URL: http://justicekyiv.gov.ua/show/924 (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Розділ 2. Україна – суверенна, демократична держава

Активні форми безпосередньої участі громадян у процесі ухвалення владних рішень : посіб. для громад. орг. та людей із активною життєвою позицією / Вінниц. обл. комсом. молодіж. орг., Мережа партнерства. – Вінниця : Фенікс: Інфракон-Інфракон-І, 2007. – 120 с.

Антонов, В. О. Захист державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави як стратегічна мета політики національної безпеки / В. О. Антонов // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 159-163.

Антонов, В. О. Національна безпека як складовий елемент національного суверенітету / В. О. Антонов // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 210-214.

Бондарева, К. Правова інституціоналізація демократичних політичних режимів / К. Бондарева // Юрид. Україна. – 2012. – № 8. – С. 28-34.

Волинець, В. Правові основи забезпечення політичної функції сучасної демократичної держави / В. Волинець // Юрид. Україна. – 2012. – № 8. – С. 4-11.

Горбатенко, В. Конституційно-правові засади державного суверенітету України : до 20-ї річниці проголошення незалежності України : [статті] / В. Горбатенко // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2011. – № 6. – С. 316.

Дроботова, Т. Інститути народовладдя і забезпечення демократизму державно-правового режиму сучасної України / Т. Дроботова // Юрид. Україна. – 2010. – № 3. – С. 39-45.

Зварич, Р. В. Національний суверенітет як ознака національної держави / Р. В. Зварич // Держава і право. – 2010. – Вип. 47. – С. 50-55.

Ключковський, Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Б. Ключковський ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. Акад.». – К. : Час Друку, 2011. – 132 с.

Куян, І. А. Про конституційно-правові засади національного суверенітету в Україні / І. А. Куян // Держава і право. – 2010. – Вип. 50. – С. 144-150.

Куян, І. А. Регіоналізація і проблема забезпечення державного суверенітету / І. А. Куян // Держава і право. – 2010. – Вип. 47. – С. 120-126.

Мірошниченко, Ю. Проблеми конституційно-правового регулювання реалізації принципу народного суверенітету як фундаменту народовладдя в Україні / Ю. Мірошниченко // Право України. – 2011. – № 8. – С. 262-273.

Модернізація України – наш стратегічний вибір. Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2011. – 432 с.

Наливайко, Л. Р. Принцип суверенності і незалежності держави в системі принципів державного ладу України / Л. Р. Наливайко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2011. – № 6. – С. 192.

Прієшкіна, О. В. Україна – суверенна та незалежна держава: актуальні питання теорії та практики / О. В. Прієшкіна // Митна справа. – 2005. – № 3. – С. 61-66.

Савчин, М. В. Конституціоналізм, демократія і державний суверенітет / М. В. Савчин // Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації. – К., 2008. – С. 102-149.

Савчин, М. Система конституційних цінностей та конституційний лад України: конституційна державність та народний суверенітет / М. Савчин // Вибори та демократія. – 2010. – № 4. – С. 34-44.

Скрипнюк, О. Категорії «народний суверенітет», «народне волевиявлення», «безпосередня демократія», «форма безпосередньої демократії»: теоретико-методологічні аспекти / О. Скрипнюк // Право України. – 2012. – № 9. – С. 281-290.

Україна – суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава. [Електронний ресурс]. – URL: http://pidruchniki.ws/15800119/pravo/zagalni_nachala_ukrayinskoyi_derzhavi (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Україна як суверенна, демократична, правова, соціальна держава [Електронний ресурс]. – URL: http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/stati/tgp/034.php (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Цвєтков, В. В. Демократія і державне управління: теорія, методика, практика / В. В. Цвєтков ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Юридич. думка, 2007. – 336 с.

Чернецька, О. В. Народний суверенітет та формування представницьких органів місцевого самоврядування: аспекти співвідношення та реалізації / О. В. Чернецька // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2010. – № 4. – С. 101-104.

Янчук, А. Інститут референдуму в рішеннях Конституційного Суду України: огляд, аналіз, коментарі / А. Янчук, Т. Мазур // Юрид. журн. – 2011. – № 9. – С. 55-59.

Розділ 3. Конституція України – основний закон держави і суспільства

Україна. Конституція. Конституція України : офіц. текст: чинне законодавство зі змін. та доп. станом на 21 січ. 2013 р. / Конституція. ­ К. : Вид. Паливода А.В., 2013. – 64 с.

Волинець, В. Охорона прав і свобод людини і громадянина як функція сучасної демократичної держави / Віталій Волинець // Юрид. Україна. - 2013. – № 4. – С. 9-15.

Державний гімн України : попул. іст. нарис. – К. : Музич. Україна, 2006. – 55 с. : іл.

Конституційна автономія уряду: шляхи вирішення проблеми / С. Конончук, С. Балана. – К. : Лікей, 2010. – 36 с.

Конституційна реформа в Україні: у пошуках політичного балансу / С. В. Балана, С. Г. Конончук. – К. : Лікей, 2011. – 44 с.

Конституція України – основа правової системи держави [Електронний ресурс]. – URL: http://khorol.just.gov.ua/info/48/ (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Конституція України – основний закон держави і суспільства. – URL: http://pidruchniki.ws/12281128/pravo/konstitutsiya_ukrayini_osnovniy_zakon_derzhavi_suspilstva (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації. / В. М. Кампа, М. В. Савчина. – К. : Час Друку, 2008. – 270 с.

Крусян, А. Конституційна законність: правова доктрина та практика забезпечення і захисту в Україні / А. Крусян // Митна справа. – 2012. – № 1. – С. 3-10.

Крусян, А. Р. Сучасний український конституціоналізм : монографія / А. Р. Крусян. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 560 с.

Сафонова О. Ю. Конституційний зміст державних символів України / О.Ю. Сафонова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – №2. – С. 335-339.

Символи Батьківщини : матеріали для проведення виховних заходів з ознайомлення учнівської молоді з історією виникнення та розвитку державної символіки / ред. І. Миколів ; упоряд. І. Ігнатова. – Вид. 2-е, перероб., доп. – Т. : Астон, 2008. – 64 с.

Подорожна, Т. С. Етапи новітнього конституційного процесу в Україні / Т. С. Подорожна // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 172-177.

Подорожна, Т. С. Створення Конституційної Асамблеї – дієвий шлях до модернізації держави / Т. С. Подорожна // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 174–178.

Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / Нац. ун-т «Одес. Юридич. акад..»; за ред. М. П. Орзіха. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 272 с.

Рябошапко, Г. Х. Конституція. Ідеологія. Суспільство: від посттоталітарного до громадянського / Г. Х. Рябошапко, Л. І. Рябошапко // Наше право. – 2012. – № 3, ч. 1. – С. 5-9.

Стецюк, П. Державні символи України: конституційно-правова характеристика / П. Стецюк // Вісн. Конституц. Суду України. – 2004. – № 6. – С. 103-115.

Щербанюк, О. Проблеми реалізації народного суверенітету в умовах конституційної модернізації / О. Щербанюк // Право України. – 2012. – № 9. – С. 291-301.

Янукович, В. Модернізація Конституції України як чинник подальшого стабільного розвитку держави / В. Янукович // Право України. – 2012. – № 8. – С. 12-15. 

Розділ 4. Права і свободи людини та їх гарантії в незалежній державі

Білозьоров, Є. В. Правові гарантії захисту прав і свобод людини в Україні: реалії та проблеми / Є. В. Білозьоров // Адвокат. – 2009. – № 8. – С. 26-30.

Білозьоров, Є.Правові гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні / Є. Білозьоров, С. Ботник // Юрид. Україна. – 2011. – № 3. – С. 4-10.

Болотіна, Н. Б. Право людини на соціальний захист в Україні / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2010. –107 с.

Веклич, В.         Форми й методи реалізації функції держави щодо забезпечення, захисту прав та свобод людини і громадянина / В. Веклич // Віче. – 2011.– № 4. – С. 10-13.

Зуєв, Р. Щодо механізму адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини / Р. Зуєв // Юрид. Україна. – 2011. – № 8. –С. 46-51.

Козюбра, М. Права людини і верховенство права / М. Козюбра // Право України. – 2010. – № 2. – С. 24-35.

Колодій, А. М. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Правова єдність, 2008. – 350 с.

Моя незалежність: двадцятирічні про права людини в 20-річній Україні. А. Павлишин. – Л. : Центр освіт. ініціатив, 2012. – 68 с.

Мушак, Н. Б. Механізм правового регулювання відносин України та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини / Н. Б. Мушак // Бюл. М-ва юстиції України. – 2013. – № 5. – С. 5-13.

Наулік, Н. Роль інституту омбудсмана в механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні / Н. Наулік // Вісн. прокуратури. – 2010. – № 10. – С. 119-124.

Нестерович, В. Лобіювання як конституційно-правовий механізм захисту прав і свобод людини та громадянина / В. Нестерович // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2010. – № 3. – С. 83-93.

Олійник, А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні / А. Ю. Олійник. – К. : Алерта: КНТ: Центр навч. л-ри, 2008. – 472 с.

Опольська, Н М. Теоретико-правові засади забезпечення прав та свобод дитини / Н. М. Опольська. – Вінниця : Едельвейс і К, 2011. – 226 с.

Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посіб. / О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашутін, І. Я. Тодоров. – К. : Знання, 2006. – 215 с.

Основні права, свободи і обов’язки громадян України. Гарантії конституційних прав і свобод [Електронний ресурс]. – URL: http://school.xvatit.com/index.php?title (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Право на вибір місця проживання: від прописки до реєстрації – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 335 с.

Присяжненко, А М. Право на правову допомогу в системі конституційних прав і свобод людини та громадянина / А. М. Присяжненко // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ – 2011. – № 3. – С. 101-108.

Пушкіна, О. Особисті права людини в конституційному законодавстві України / О. Пушкіна // Юрид. Україна. – 2013. – № 5.– С. 17-24.

Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод /укл. В.М. Яворський. – Х. : Центр правов. та політ. дослідж., 2005. – 92 с.

Сидорець, Б. Обмеження прав людини (в контексті співвідношення Конституції України і Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод) / Б. Сидорець // Вибори та демократія. – 2012. – № 1. – С. 63-69.

Рабінович, П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: напрями удосконалення / П. Рабінович // Вісн. Конституц. Суду України. – 2011. – № 1. – С. 66-74.

Шаптала, Н. Гарантії забезпечення соціального захисту прав людини:  практика Конституційного Суду України [Електронний ресурс]. – URL: http://www.google.com.ua/ (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Шкарбан В. Ю. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини від дискримінації в Україні / В. Ю Шкарбан // Держава і право. – 2011. – №5 2. – С. 192–198.

Розділ 5. Державна влада України: українські моделі організації

Бабич, О. М. Виконавча влада та її місце в системі державної влади / О. М. Бабич // Держава і право. – 2010. – Вип. 50. – С. 287-294.

Берназюк, Я. О. Поняття та ознаки рішення Президента України в формі доручення / Я. О. Берназюк // Бюл. М-ва юстиції України. – 2013. – № 1. – С. 16-22.

Бринцев, В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади : монографія / В. Д. Бринцев ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 464 с.

Вищі органи державної влади [Електронний ресурс]. – URL: http://pravotoday.in.ua/ua/nation/organs-of-government/ (дата звернення: 19.08.13). – назва з титул. екрана.

Воронова, Л. Актуальні дослідження конституційно-правової генези системи державної влади в Україні : рецензія / Л. Воронова // Право України. – 2011. – № 3. – С. 353-356.

Ганжуров, Ю. С. Парламент України в політичній комунікації : моногр. / Ю. С. Ганжуров. – К. : Україна, 2007. – 352 с.

Горбунова, Л. М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади : монографія / Л. М. Горбунова. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.

Груба, Г. І. Взаємовідносини органів державної влади / Г. І. Груба // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 95-97.

Дерець, В. А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини / В. А. Дерець ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юридична думка, 2007. – 180 с.

Крига, А. А. Модель взаємодії законодавчої і виконавчої гілоквлади в Україні / А. А. Крига // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 19. – С. 130-132.

Крижанівський, В. П. Законотворчість: Коментар до змін у Регламенті Верховної Ради України (2010) / В. П. Крижанівський ; Програма сприяння Парламенту II. – К. : К.І.С., 2011. – 90 с.

Ладиченко, В. Конституційні основи єдності державної влади / В. Ладиченко // Юрид. Україна. – 2011. – № 5. – С. 20-25.

Лазор, О. Д. Територіальна організація влади в Україні : навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, А. Чемерис. – К. : ДаКор, 2007. – 576 с.

Лациба, М. В. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади: крок за кроком / М. В. Лациба, О. С. Хмара, О. С. Орловський ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : Україна, 2010. – 96 с.

Молдован, В. В. Судоустрій України : навч. посіб. для студ. вузів / В. В. Молдован, С. М. Мельник. – 2-е вид., перероб.. та доп. – К. : Алерта, 2010. – 360 с.

Олійник, Д. В. Правові засади оцінювання ефективності діяльності органів виконавчої влади в Україні / Д. В. Олійник // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. – 2012. – № 4. – С. 194-198.

Органи державної влади України, їх функції та повноваження [Електронний ресурс]. – URL: http://posibnyky.vntu.edu.ua/politolog/112..htm (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Селіванов, В. М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти : моногр. / В. М. Селіванов. – К. : Ін Юре, 2002. – 724 с.

Семерак, О. С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посіб. / О. С. Семерак. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 392 с.

Старицька, О. Основні ознаки соціальної сутності державної влади / О. Старицька // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 3. – С. 137-140.

Цесар, І. Принцип правової визначеності у діяльності органів державної влади / І. Цесар // Юрид. Україна. – 2011. – № 1. – С. 36-42.

Черних, Є. М. Конституціональні аспекти теорії органу держави / Є. М. Черних // Держава і право. – 2011. – Вип. 54. – С. 150-156.

Розділ 6. Місцеве самоврядування: конституційно-правові засади організації

Абасов, Г. Класифікація гарантій прав місцевого самоврядування за характером і видом суспільних відносин: проблеми теорії / Г. Абасов // Підприємництво, госп-во і право. – 2013. – № 2. – С. 165-169.

Абасов, Г. Поняття «механізм гарантування прав місцевого самоврядування» та система його елементів / Г. Абасов // Підприємництво, госп-во і право. – 2013. – № 3. – С. 148-151.

Бальцій, Ю. Органи самоорганізації населення – суб'єкти місцевого самоврядування України / Ю. Бальцій // Юрид. журн. – 2012. – № 7/8. – С. 94-97.

Бальцій, Ю. Функції виконавчих органів місцевих рад України: сучасний стан та перспективи розвитку / Ю. Бальцій // Юрид. вісн. – 2013. – № 1. – С. 52-57.

Борденюк, В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії / В. І. Борденюк. – К. : Парламент. вид-во, 2007. – 576 с.

Буряк, Я. Я. Правотворчість місцевих державних адміністрацій / Я. Я. Буряк // Бюл. М-ва юстиції України. – 2013. – № 6. – С. 31-38.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / Нац. ун-т «Юридич. акад. України ім. Я. Мудрого» ; за ред. С. Г. Серьогіної. – 2-е вид., перероб. та доп. – Х. : Право, 2011. – 360 с.

Доступ громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України : зб. матеріалів за результатами проекту «Через доступ до генеральних планів – до містобудування без корупції» / Схід.-укр. центр громад. ініціатив ; за заг. ред. В. В. Щербаченка. – Луганськ : Вид. Рєзніков В. С.,2011. – 264 с.

Камінська, Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз : навч. посіб. / Н. В. Камінська. – К. : КНТ, 2010. – 232 с.

Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс]. – URL:  http://textbooks.net.ua/content/view/1415/20/ (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Корнієнко, М. Місцеве самоврядування: системний аналіз / М. Корнієнко // Право України. – 2013. – № 3/4. – С. 348-355.

Мазур, М. В. Право на доступ до інформації з питань містобудування : практ. посіб. / М. В. Мазур ; Схід.-укр. центр громад. ініціатив. – Луганськ : Вид. Рєзніков В.С., 2010. – 80 с.

Мельниченко, В. Правове регулювання відносин органів місцевого самоврядування із громадськістю: стан та вдосконалення / В. Мельниченко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 3. – С. 160-168.

Місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс]. – URL: http://uk.wikipedia.org/ (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Неліна, Н. В. Місцеве самоврядування як сфера реалізації конституційної правосуб'єктності українського народу / Н. В. Неліна // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 1. – С. 104-107.

Пеклушенко, О. М. Організаційні основи місцевого самоврядування в Україні / О. М. Пеклушенко // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. – 2012. – № 2. – С. 178-182.

Предборський, В. А. Інституційний потенціал розвитку в Україні місцевого самоврядування: детінізаційний аспект / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 1. – С. 101-105.

Пухтинський, М. Проблеми трансформації територіальної  організації влади та місцевого самоврядування в контексті розвитку конституційного процесу в Україні / М. Пухтинський // Юрид. журн. – 2012. – № 7/8. – С. 122-127.

Реформування місцевого самоврядування: національний та міжнародний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця : Вінниц. обл. Рада, 2011. – 157 с.

Реформування територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні : проекти нормат.-прав. актів / упоряд. : О. С. Врублевський. – К. : Ін-т громадян. сусп-ва, 2009. – 80 с.

Сергєєва, О. Р. Моделювання системи оцінювання місцевого самоврядування як фактора становлення громадянського суспільства в Україні / О. Р. Сергєєва // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. – 2013. – № 1. – С. 162-167.

Петришина, М. О. Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні : монографія / М. О. Петришина ; Нац. ун-т «Юридич. акад. України ім. Я. Мудрого». – Х. : Право, 2011. – 232 с.

Ткачук, А. Врегулювання діяльності місцевої ради та її органів / А. Ткачук ; Ін-т громад. сусп-ва. – К. : Легал. статус, 2011. – 91 с.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше