ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації З  минулого в майбутнє

(з історії української архітектури) 

Архітектура України на багатьох етапах свого поступу позначена яскравою своєрідністю. Вона збагатила мистецьку скарбницю світових надбань і становить невід’ємну частину фонду творчих здобутків свого народу. 

 1 розділ: Архітектура в контексті культури
 

Архітектурна спадщина України  : монографія / ред. В. Тимофієнко.–К. : Українознавство, 1994 – 1996.

Вип.1 : Маловивчені проблеми історії архітектури та містобудування К. Українознавство,    – 1994. – 262 с.

Архітектурна спадщина України : монографія / ред. В. Тимофієнко. –К. : Українознавство, 1994 - 1996

Вип. 3 : Питання історіографії та джерелознавства української архітектури :  Ч. 1. – К. : Українознавство, 1996. – 270 с. : мал.

Історія української архітектури: монографія / укр. Академія Архітектури ; ред. В.І. Тимофієнко. – К. : Техніка, 2003. – 472 с.

Історія Української культури: у 5 т.: енциклопедія / ред. Б.Є. Патон. – К. : Наук. думка, 2001 – Т. 3 : Українська культура другої половини ХVІІ-ХVІІІ століть   / ред. Смолій В.А. – 2003. – 845 c.

Крвавич Д. П. Українське мистецтво  : навч. посіб. У 3 ч. Ч. 3 . – Л. : Світ, 2005. – 268 с. : 80 вкл. іл.

Українське мистецтво у полікультурному просторі: навч. посіб. / ред. О.П. Рудницька . – К. : ЕксОб, 2000. – 208 с.        

ІІ розділ: Стилі в архітектурі України 

«Відродження українського стилю,

 як могутній національний напрямок,

 в архітектурі повстав у перших роках нашого віку

  і помітний в українській архітектурі аж до наших днів»

В. Січинський

Асеев Ю.С. Стили в архитектуре Украины.– К.: Будівельник,1989. – 104 с.: ил.

Макаров  А.К. Світло українського бароко. – К.: Мистецтво, 1994. – 288 с.

Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві: монографія. – К.: Дніпро, 2001. –  445 с.

Прибега Л.В.  Народное  зодчество Украины.– К.: Будівельник,1987.–104 с.

Українське бароко та європейський контекст: монографія. – К. : Наук. думка, 1991. – 256 с. : іл.

 Ясиневич В.Е. Архитектура Украины на рубеже ХІХ-ХХ веков . – К. : Будівельник, 1988. – 184 с.

 ІІІ розділ:  Національні пам’ятки 

Починаючи з епохи Відродження, українська архітектура зуміла створити світові шедеври дерев’яного зодчества, виробити й удосконалити свою архітектурну мову та за допомогою неї створити самобутні храми, захисні фортеці й мальовничі палаци в дусі бароко, класицизму, ампіру, модерну. 

Абрамович С. Д.  Церковне мистецтво. – К. : Кондор, 2005. – 206 с.    

Архітектурна спадщина Чернівців Австрійської доби : матеріали Міжнар. наук. конф. (Чернівці, 1-4 жовт. 2001р.) / упоряд. П. Рихло. –Чернівці : Золоті литаври, 2003. –  172 с.

Висоцький С.О.  Золоті ворота в Києві: науково-популярна література /  Пер. з рос. – К. : Техніка, 2000. – 160 с. : іл. - (Національні святині України). 

Геврик Т. Втрачені архітектурні пам'ятки Києва: каталог - Нью-Йорк ; К. : [б.в.], 1991. - 64 с. : іл. - (Українське відродження: історія й сучасність).

Грані світу. Україна - Японія: дерев'яна архітектура  / комент. і фото Г. Шевцова, авт. передм., ред. Т. Сакураї.  – К. : Грані, 2006. – 152 с.

Замки та фортеці = Castles and fortresses : альбом / уклад., вступ. ст., комент. Л. Прибєга. – К. : Мистецтво, 2007. – 352 с. : фото. кол. - (Архітектурні перлини України).

Золота підкова України : фотоальбом . – Л. : Світло і тінь, 2001 –143 с.    

История памятников архитектуры: от пирамид до небоскребов:  збірка наукових праць . – М. : АСТ-ПРЕСС ; М. : Галарт, 2001. – 287 с. : ил. - (Пушкинская б-ка).

Кудрявцев Л. О. Град над Борисфеном  : ілюстр. історія вулиць і майданів Києва /  ред. і упоряд.  Т. М. Мусієнко.  – К. : Вища шк., 2007. – 295 с. : кол. іл., фото. кол.

Лесик О. В. Замки та монастирі України.  – Л. : Світ, 1993. – 176 с. : іл.

Лукомський Г. К. З української художньої спадщини. – К.:  Українські пропілеї, 2004. – 712 с. : іл.

Мунін Г. Б. Визначні пам'ятки Західної України / пер. на англ. Д. В. Кушніра. – К. : Книга, 2008. – 176 с. : іл.

Святий Київ  : фотоальбом / уклад. Н.Д.Прибєга. – К. : Мистецтво, 2001.  – 240 с.

Скарби Києво-Печерської лаври: альбом / авт.упоряд. А.Гришин. – К.: Мистецтво, 2008. – 270 с.: іл..

Скарби нашої пам'яті: фотоальбом.  – К. : Мистецтво, 1993. –  192 с. :

Січинський В.  Історія українського  мистецтва. – Нью-Йорк   :  Наукове тов-во ім. Т. Шевченка,1956. – Т.1: Архітектура. – 179 с.

Храми України : альбом = Сhurches of Ukraine : Album / авт. пеpедм. П. Загребельний; укл. Л. Прибєга. –  К. : Мистецтво, 2000.  – 295 с.

Цапенко, М. Визначні будівлі Північної Гетьманщини. // Пам'ятки України: історія та культура. - 2005. - № 1. -  С. 95-103      

ІVрозділ: Архітектурна спадщина Поділля 

Архітектор століття : до 140- річчя з дня народження В.В. Городецького (1863-1930) / уклад. Л. Денисова,  Т. Марчук,  М.Г. Спиця . - Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, 2003. – 17 с.  (Наші видатні земляки).

Григорій Артинов – вінницький  зодчий, громадянин, особистість // Пульсуючі джерела ,   2009. –  28 черв.

Немирівські пленери : альбом: до 75-річчя Вінницької області. - Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 120 с.

Перлини української архітектури  : науково-популярна література / Укл. О.Г. Ніколаєць.  – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, 2002. – 7 с.

Пламеницька О. А.  Християнські святині Кам'янця на Поділлі.  –  К. : Техніка, 2001. – 304 с. : іл.

Рибаков М. О.. Вулиця архітектора Городецького  : іст.-краєзн. нариси . - К. : Фенікс, 2007. - 224 с.

Сім чудес Вінниччини-2009. Перлини Вінниччини- 2010 [Ізоматеріал] / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін. - Вінниця : 2009. – 14 с. : фото.

Сім чудес Вінниччини  : альбом / Він. обл. краєзнав. музей ; відп. за вип. : К. Висоцька ; текст англ. мовою. – Вінниця : Вид. Добринська М.Г., 2008. - 80 с.  

Ландшафтний  дизайн

Грачева А.В. Озеленение и благоустройство территорий. Основы зеленого строительства : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. –М. : Форум, 2009. – 352 с. : ил.                 

Дормидонтова В. В.. История садово-парковых стилей: учеб. пособие для вузов. – М. : Архитектура-С, 2004. – 207  с.

Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна ]. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 217 с. : цв. ил.

Сады , парки и заповедники Украинской ССР /Сост. И.Д. Родичкин - К.: Будивэльнык , 1985. – 167 с.      


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше