ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїУкраїна: інформаційний простір 

Аби залишитись «українським», наше суспільство мусить бути «інформаційним».

О.Б.Шевчук, О.П.Голубоцький E-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи не бути. – К., 2001. – С.62.

Інформаційна політика держави

Законодавство України про інформацію: (за станом законодавства на 1 лип. 1998 р.) : закони і законодавчі акти / Ред. М.Я. Онуфрійчук. - К. : ЮРІНКОМ, 1998. - 272 с. - (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; № 7).            

Законодавство України про інформацію: (за станом на 1 берез. 1999 р.)  : закони і законодавчі акти. - К. : Парламентське вид-во, 1999. - 167 с. - (Бібліотека офіційних видань).            

 Інформаційне законодавство: У 6 т.  : зб. законодав. актів / Ред. Ю.С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2005 -    

Т. 1 : Інформаційне законодавство України. - 416 с.   

Інформаційне законодавство: У 6 т. : зб. законодав. актів / Ред. Ю.С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2005 -    

Т. 5 : Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері. - 328 с.  

Інформаційне законодавство: У 6 т.  : зб. законодав. актів / Ред. Ю.С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2005 -    

Т. 6 : Міжнародні угоди України в інформаційній сфері. - 160 с.  

Матеріали виїзного спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України "Про хід виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки" : збірка / Нац. техн. ун-т України ; Ред. К.С. Самойлик. - К. : СофтПрес, 2007. - 208 с. : іл.  

Інформаційна політика України: європейський контекст  / Л. В. Губерський [та ін.]. - К. : Либідь, 2007. - 360 с. : іл. - Бібліогр.: с. 353-358. 

Правове регулювання у сфері інформації. - 164 с. - 8.12 р.                       

Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні  : монографія / Ред. Ю.С. Шемшученко,  І.С. Чиж. - К. : Юридична думка, 2006. - 384 с.

Тедеев, А.А. Информационное право (право Интернета) / А.А. Тедеев, В.А. Парыгина. - М. : Эксмо, 2005. - 304 с. - Библиогр.: с. 296-302.

Карпенко, В.О. Інформаційна політика та безпека  / В.О. Карпенко. - К. : Нора-Друк, 2006. - 320 с.

Северин, Л. І. Правове забезпечення захисту інформації  / Л.І. Северин, С.Л. Северин, А.В. Дудатьєв. - Вінниця : ВНТУ, 2004. - 145 с. - 8.00 р.

Інформаційна відкритість органів державної влади : збірка / Сост. А.Н. Владимиров. - К. : Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2005. - 156 с.

Почепцов, Г.Г. Інформаційна політика / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. - К. : Знання, 2006. - 663 с. 

Фурашев, В.М. Системна інформатизація виборчих і референдумних процесів в Україні : Монографія / В.М. Фурашев, М.І. Коваль, С.А. Маглюй. - К. : Парламентське вид-во, 2004. - 608 с.

Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності : наукове видання / Ред. В.В. Дурдинець,  В.О. Зайчук,  В.Я. Тацій. - К. : Навч. книга, 2005. - 639 с.  

Шлях до інформаційного суспільства 

Інформаційний простір як чинник забезпечення національних інтересів України  : монографія / О.В. Литвиненко, І.Ф. Бінько, В.М. Потіха. - К. : Чорнобильінтерінформ, 1998.  

Бондар, Ю.В. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства : монографія / Ю. В. Бондар. - К. : МАУП, 2007. - 184 с. - Бібліогр.: с. 166-183.  

Шевчук, О.Б. Е-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи не бути: монографія / О.Б. Шевчук, О.П. Голобуцький. - К. : Атлант UMS, 2001. - 104 с. - Бібліогр.: с. 98-102.  

Інформаційне Суспільство. Шлях України / Фонд "Інформаційне Суспільство України". - К. : [б.в.], 2004. - 289 с. : портр. - 20.00 р. 

Чиж, І.С. Україна: шлях до інформаційного суспільства  : монографія / І.С. Чиж. - К. : Либідь, 2004. - 287 с.  

Горовий, В.М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства  / В.М. Горовий. - К. : НБУВ, 2005. - 300 с. - Бібліогр.: с. 281-294. - 11.80 р. 

Іщук, В. Україна: проблема престижності та ідентичності  : Масова комунікація і культура як суб'єкти формув. громад. та нац. свідомості / В. Іщук. - К. : Смолоскип, 2000. - 92 с.  

Тарасова, Н. О.  Про державне управління інформаційними ресурсами на регіональному рівні / Н.О. Тарасова // Науково-технічна інформація. - 2007. - № 4. -  С. 5-7. 

Скворцов, Т. А. Синтез управления информационными системами / Т. А. Скворцов // Успехи современной радиоэлектроники. - 2008. - № 4. -  С. 3-22. 

Кравчук, П. Ф.  Информационная культура региона в условиях глобализации: особенности и противоречия опредления / П. Ф. Кравчук, В. В. Зотов, Е. И. Боев // Личность. Культура. Общество. - 2007. - Т. ІХ, вып. 4 (39). -  С. 299-309. - Бібліогр.: 12 назв 

Бобух, Л. Закономірності організації і практика управління інформаційним простором / Людмила Бобух, Тетяна Сиволап // Вища школа. - 2008. - № 9. -  С. 85-90 : табл.  

Доктрина інформаціологічного розвитку людства у ХХІ столітті  / Ред. Ю.М. Воронцов, І.Й. Юзвішин. - Луганськ : Копіцентр, 2001. - 51 с.  

Хоменко, Л.Г. Електронна інформаційна цивілізація: досвід розбудови в Україні  : Монографія / Л.Г. Хоменко. - К. : BeeZone, 2004. - 208 с.                                

Салтевский, М.В. Электронные документы в информационном обществе: проблемы формирования юридической концепции / М. В. Салтевский, В. И. Гаенко, А. Н. Литвинов. - Х. : Эспада, 2006. - 96 с.  

Інформаційні потреби населення України в умовах трансформації суспільства : Матеріали Соціологічних читань"98 (20-21 трав. 1998 р.) / Уклад. В. Студенкова. - К. : [б.в.], 1999. - 128 с.  

Громадяни у пошуках інформації: українські реалії: монографія / Упоряд. І. Підлуська. - К. : Україна, 2005. - 180 с.  

Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві  : Матеріали наук.-практ. конференції / Упоряд. Л.І. Буряк. - К. : НАУ, 2007. - 128 с.

Маруховський, О.  "Скептично-критичний аналіз" концепцій інформаційного суспільства (за Ф. Уебстером)  / О. Маруховський // Наукові записки НаУКМА. Серія: Політичні науки. - 2005. - Том 45. -  С. 17-22.

Регіональні інформаційні портали: деякі аспекти створення  : монографія / Уклад. Н. Цуріна. - К. : НПБУ, 2002. - 24 с.

Соснін, О.  Національним інформаційним ресурсам - стратегію розвитку/ О. Соснін // Віче. - 2004. - № 11. -  С. 64-68 : портр. - Бібліогр. в кінці ст.

Вертузаєв, О. Організаційно-правові засади державного управління інформаційними ресурсами України  / О. Вертузаєв // Юридична Україна. - 2005. - № 11. -  С. 45-49.

Предборський, В. А. Аналітично-моніторингова розвідка - сучасний засіб опанування інформаційними процесами у складних соціально-економічних умовах / В.А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 6. -  С. 19-23.  

Архипова, Є. О. Цифрова нерівність як соціальна проблема інформаційного суспільства / Є. О. Архипова // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2008. - № 2. -  С. 34-37. 

Информатика.Электроника.Связь : Компании Украины от "А" до "Я". Вып.1 / Авт.-сост. В. Болгов. - К. : Изд. центр "BOLGOV, Одекс Плюс, 2000. - 300 с. : ил. 

Інформаційні організації та служби науково-технічної інформації України  : довідник / упоряд. : Л. Х. Каретнікова, В. В. Матусевич, Р. І. Кірєєва. - К. : УкрІНТЕІ, 2007. - 160 с. 

Інформатизація області [Текст] : Стат. дов. - Вінниця : Вінниц. обл. упр. статистики, 1999. - 34 с.            

Українське телебачення: вчора, сьогодні, завтра / Ред. М.М. Карабанов. - К. : Дирекція ФВД, 2006. - 648 с. : фото.

Техника и технологии СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет  : учебник / В. В. Тулупов [и др.]. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2006. - 320 с. - (Библиотека профессионального журналиста). - Библиогр. в конце разд. 

Засоби масової інформації у виборах  : права, обов'язки, відповідальність ( Матеріали наради-семінару з представниками ЗМІ України 19 груд.2001 р.) / Центральна виборча комісія. - К. : [б.в.], 2001. - 79 с.  

Гол, Д. Онлайнова журналістика  / Дж. Гол ; пер. з англ. : К. Булкін. - К. : К.І.С., 2005. - 344 с.  

Журнали . - 328 с.  

Газети . - 372 с. 

геоінформаційний простір

Руденко, Л.  Географічна картографія в Україні та її значення у геоінформаційному просторі  / Л.Руденко // Український географічний журнал. - 2001. - № 3 . -  С. 110-113

Поліщук О.О. Концептуальні засади створення геоінформаційної системи регіону України  / Поліщук О.О. // Український географічний журнал. - 2004. - № 1. -  С. 53-56.   

Безверхнюк, Т. М.  Геоінформаційні системи як інструмент вирішення завдань державної регіональної політики  / Т.М. Безверхнюк // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. - 2006. - № 3. -  С. 169-175. - Бібліогр.: 7 назв 

Мокін, В. Б.  Розробка нового підходу до ідентифікації користувача в мережних геоінформаційних системах та його практична реалізація  / В.Б. Мокін, М.П. Боцула, Д.П. Зарезенко // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2006. - № 2. -  С. 148-151. 

Мокін, В. Б. Новий підхід до автоматизованої побудови геоінформаційних моделей на основі нейронних моделей  / В.Б. Мокін, О.М. Роїк, В.В. Седлецький // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2007. - № 1. -  С. 231-234. 

Шпак , А. П. Нові дослідження природи і суспільства України та їх відображення в інформаційному продукті - Національному атласі України / А. П. Шпак , Л. Г. Руденко // Український географічний журнал. - 2008. - № 1. -  С. 64 – 69. 

Кожем'яко, В. П.  Принципи побудови та структурна організація каналів для повністю оптичних геоінформаційно-енергетичних мереж  / В. П. Кожем'яко, В. І. Маліновський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 1. -  С. 95-101.

Кожем'яко, В. П.  Організація каналів в оптичних геоінформаційно-енергетичних мережах  / В. П. Кожем'яко, В. І. Маліновський // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2008. - № 2. -  С. 19-25. 

Інформаційні технології 

Морзе, Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій  : навч. посіб. для студ. вузів / Н. В. Морзе. - К. : BHV, 2008. - 352 с.

Стеклов, В.К. Нові інформаційні технології: Транспортні мережі  телекомунікацій  / В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман. - К. : Техніка, 2004. - 488 с.

Информационные технологии / О.Л. Голицина, И.И. Попов, Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка. - М. : Форум: Инфра-М, 2006. - 544 с. : ил. - Библиогр.: с. 508-511.

Куйбіда, В.С. Інформатизація муніципального управління  : Монографія / В.С.Куйбіда. - Л. : Літопис, 2002. - 222 с.

Інформатизація управління соціальними системами  : Організаційно-правові питання теорії і практики / В.Д. Гавловський, Р.А. Калюжний, В.С. Цимбалюк, Ю.В. Ящуринський. - К. : МАУП, 2003. - 336 с. - Бібліогр.: с. 315-328 . 

Как экологам работать со средствами массовой информации  / О.А. Берлова, В.Е. Борейко, В.Б. Колесникова, А.Л. Кочинева ; Киев. эколого-культ. центр. - К. : [б.в.], 2000. - 120 с.

Ліпський, Г. Є.  Розвиток та використання системи управління інформаційними ресурсами в дорожньому господарстві  / Г. Є. Ліпський, М. М. Лихоступ // Автошляховик України. - 2008. - № 1. -  С. 42-45 

в агропромисловому виробництві

Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві ] : Зб.наук. пр. Вип.3. - К. : [б.в.], 2000. - 504 с.

Тесленко, Г.С. Інформаційні системи і технології в аграрному менеджменті : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Г.С. Тесленко. - К. : КНЕУ, 2002. - 180 с.         

Данильченко, М. Г.  Інформаційні технології в аграрному бізнесі / М.Г. Данильченко, Б.Б. Гладич, І.С. Литвин. - Т. : Економічна думка, 2003. - 160 с.  

в економіці, аналізі та аудиті

Мікроекономічне моделювання і інформаційні технології  : монографія / О.О. Бакаєв, В.І. Гриценко, Л.І. Бажан та ін. - К. : Наук. думка, 2003. - 183 с.  

Іванюта, П. В.  Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті  / П. В. Іванюта. - К. : ЦУЛ, 2007. - 180 с. - Бібліогр.  

Марьянчик, М.  IT-консалтинг в Україні та стандарти управління інформаційними технологіями для фінансових установ  / М. Марьянчик // Фінансовий ринок України. - 2007. - № 7. -  С. 19-22. 

Суворова, С.   Учетная система организации и экономическое информационное пространство  / С. Суворова // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - № 10. -  С. 42-53. 

Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення  / П.М. Гарасим, О.М. Десятнюк, Г.П. Журавель та ін. - К. : Професіонал, 2006. - 736 с.  

Гниденко, И.Г. Информационные технологии в бизнесе / И.Г. Гниденко, С.А. Соколовская. - СПб. : Вектор, 2005. - 160 с. 

в медицині

Хошаба, О.М. Побудова систем для медичної інформації в мережі Internet  : Монографія / О.М. Хошаба. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. - 108 с.

Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати  / В.П. Кожем'яко, Й.Р. Салдан, С.В. Павлов, О.З. Готра. - Вінниця : ВДТУ, 2001 -    

Ч. 2 : Офтальмологічна оптика. - 162 с. 

Артамонова, Н.  Інформаційна аналітика як складова управління інформаційними ресурсами медичної науки / Н. Артамонова, Ю. Павліченко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N8. -  С. 27 - 32. - Бібліогр. с. 31 - 32 .           

                                                                                                          в освіті

Прогресивні інформаційні технології в науці та освіті. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції "Прогресивні інформаційні технології в науці та освіті", 4-5 жовтня 2007 р.  : зб. наук. пр. / Вінниц. Міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Вінниц. держ. аграр. ун-т. - Вінниця : Винниц. соц.-екон. ін-т Ун-ту "Украіна", 2007. - 260 с. : граф., іл. - Бібліогр 

Лузик, Е. В. Сучасні інформаційні технології особистісно-орієнтованої освіти : монографія / Е.В. Лузик, Д.В. Чернілевський, А.П. Шаповалов. - М. : Полиграфия, 2003. - 163 с.

Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования  / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - М. : Академия, 2007. - 368 с. - Библиогр. в конце глав. 

в бібліотеках

 

Інформаційний ресурс бібліотеки. Інновації. Суспільство  : довід.-інформ. вид. / авт. проекту : В. Ф. Циганюк ; укл. : М. Г. Спиця ; укл. : М. Г. Спиця, Г. М. Авраменко, О. І. Кізян. - Вінниця : [б.в.], 2004. - 196 с. - (в пер.)

Яковенко, О.Г. Організаційно-технологічні аспекти використання інформаційних ресурсів у наукових бібліотеках (1918-2004 рр.)  : Автореферат / О.Г. Яковенко. - К., 2005. - 20 с.

Інтернет-центри публічних бібліотек як засіб інформаційного сервісу  : збірник біографічної інформації / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленко ; Уклад. Н.Н. Кучерява,  Г.Д. Ковальчук. - Х. : ХДНБ, 2004. - 21 с.

Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: Тема 2005 года: Библиотеки, информация и интеллектуальная собственность в эпоху информационного общества : Программа конференции, Крым. - Судак : [б.в.], 2005. - 243 с.

Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: Тема 2007 года: Роль электронной информации и электронных библиотек в продвижении к обществу, построенному на знаниях  : Программа конференции, Крым. - Судак : [б.в.], 2007. - 260 с. 

Шрайберг, Я.Л. Библиотеки и университеты в электронно-информационной среде: первые шаги на пути от информационного общества к обществу знаний  : Ежегодный докл. Конф. "Крым". Год 2005 / Я.Л. Шрайберг. - М. : ГПНТБ России, 2005. - 18 с. : граф.  

Веб-сегмент публічних бібліотек України в мережі Інтернет : Аналіт. огляд / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленко ; Уклад. Г.Д. Ковальчук,  Н.М. Кучерява. - Х. : ХДНБ, 2005. - 20 с.  

Науково-технічні досягнення українських вчених та винахідників на сторінках Інтернету : Метод. поради бібліотекарям з використанням Інтернет-ресурсів / Уклад. Т. Крестініна,  Л. Литвякова,  В. Мірошникова. - Х. : ХДНБ, 2004. - 43 с. 

Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, 2007. - 211 с. : фото. 

Бібліотека та Інтернет  / укл. : І. Цуріна, Ю. Новальська ; пер. з англ. : Л. Горбунової. - К. : НПБУ, 2007. - 44 с. - (Публічні бібліотеки). - Бібліогр.: с. 36-38. 

Как экологам работать со средствами массовой информации  / О.А. Берлова, В.Е. Борейко, В.Б. Колесникова, А.Л. Кочинева ; Киев. эколого-культ. центр. - К. : [б.в.], 2000. - 120 с. 

в будівництві

Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування  / В. А. Баженов, А. З. Криксунов, А. В. Перельмутер ; ред. : П. П. Лізунов. - К. : Каравела, 2004. - 360 с. : іл.   

Шаманський, С.Й.  Оптимізація інформаційно-вимірювальних систем у мережах водопостачання  : Автореф. дис. / С.Й. Шаманський. - Вінниця : ВНТУ, 2004. - 20 с.           

                 в туризмі 

Скопень, М.М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі  / М.М. Скопень. - К. : Кондор, 2005. - 302 с.

Родигин, Л.А. Интернет-технологии в туризме  / Л. А. Родигин ; Рос. междунар. академия туризма. - М. : Сов. спорт, 2006. - 388 с.  

Інформаційний простір: технічні засоби

 Максимов, Н.В. Технические средства информатизации / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : Форум: Инфра-М, 2005. - 576 с. : ил.

 Основи техніки передавання інформації / Р.Н.Квєтний, М.М.Компанець, С.Г.Кривогубченко. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. - 358 с.

Біліченко, Н.О.Високоточні аналого-цифрові перетворювачі з перерозподілом заряду на основі інформаційної надлишковості  : Автореферат.Спец. 05.13.5 / Н.О. Біліченко. - Вінниця : ВДТУ, 2001. - 20 с.

Хіярі, М. М. Оптоелектронний асоціативний процесор з логіко-часовим кодуванням інформації  : Спеціальність 05.13.05 - Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування: Автореферат / М.М. Хіярі . - Вінниця : ВДТУ, 2001. - 19 с.

Осадчук, В.С..Напівпровідникові перетворювачі інформації  / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук. - Вінниця : ВНТУ, 2004. - 208 с. 

Козловський, А.В..Інформаційно-вимірювальна система для визначення пускового моменту електродвигунів малої та середньої потужності  : Монографія / А.В. Козловський, В.В. Кухарчук. - Т. : Астон, 2004. - 144 с.  

Волоконно-оптичні системи передачі інформації  / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук. - Вінниця : ВНТУ, 2005. - 132 с.          

Кучерук, В.Ю.  Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем технічного діагностування силових електромеханічних перетворювачів  : Автореф. дис. / В.Ю. Кучерук. - Вінниця : ВНТУ, 2005. - 36 с.

Защищенные радиосистемы цифровой передачи информации  / П. Н. Сердюков [и др.]. - М. : АСТ, 2006. - 408 с. - Библиогр. в конце глав.

Кривогубченко, Д.С. Методи адаптації пристроїв передавання інформації до параметрів каналу зв'язку : Автореферат / Д.С. Кривогубченко. - Вінниця : ВНТУ, 2004. - 19 с. 

Інформаційний простір: мережі та системи

Олифер, В.Г. Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 864 с. - Библиогр.: с. 840-863.

Перевозчикова, О.Л. Інформаційні системи і структури даних / О. Л. Перевозчикова. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 287 с. : іл. - Бібліогр.: с. 286-287.

Крупник, А.Б. Поиск в Интернете : Самоучитель / А.Б. Крупник. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 268 с. : ил. - (Самоучитель). - Алф. указ.: с. 263-267.

Мафута Тедді Фортюне Армень  Моделі керування доступом в комп'ютерних мережах корпоративних інформаційних систем  : автореф. дис. / Мафута Тедді Фортюне Армень. - Вінниця : ВНТУ, 2007. - 20 с.

Путькина, Л.В. Интеллектуальные информационные системы  / Л. В. Путькина, Т. Г. Пискунова. - СПб. : СПбГУП, 2008. - 228 с. - (Библиотека Гуманитарного университета ; вып. 37). - Библиогр.: с. 217-219.

Истомин, Е. П.  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / Е. П. Истомин, С. Ю. Неклюдов, А. А. Чертков. - СПб. : Андреевский издательский дом, 2007. - 255 с. : ил. - Библиогр.: с. 247-251.

Дэвис, Д. Создание защищенных беспроводных сетей 802.11 в Microsoft Windows : пер. с англ. / Джозеф Дэвис. - М. : Эком, 2006. - 400 с. : ил. - (Справочник профессионала).

Иди, Ф. Сетевой и межсетевой обмен данными с микроконтроллерами  : пер. с англ. / Фред Иди. - М. : ДОДЭКА-ХХI, 2007. - 376 с. : ил. + 1 CD-ROM.  

Мелехин, В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети / В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. - М. : Академия, 2006. - 560 с. - Библиогр.  

Гралла, ПХитрости Интернет. Как справиться с самыми неприятними проблемами глобальной сети / Престон Гралла ; пер. с англ. : Н. Вильчинский, Е. Шрага. - СПб. : Питер, 2006. - 256 с. : ил.  

Стахнов, А.А. Сеть для офиса и Linux-сервер своими руками / Алексей Стахнов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 320 с. : ил. - (Самоучитель). - Библиогр.: с. 319-320.  

Інформаційна безпека

Ліпкан, В.А.  Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції / В.А. Ліпкан, Ю.Є. Максименко, В.М. Желіховський. - К. : КНТ, 2006. - 280 с. - (Національна і міжнародна безпека). - Бібліогр. в кінці розд.  

Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України : наук.-метод. посіб. / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; за ред. : В. П. Горбуліна. - К. : Євроатлантикінформ, 2006. - 104 с. - Бібліогр. 

Василюк, В. Я. Інформаційна безпека держави: курс лекцій / В. Я. Василюк, С. О. Климчук. - К. : КНТ: Скіф, 2008. - 136 с. - Бібліогр.  

Кормич, Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи / Б.А. Кормич. - К. : Кондор, 2004. - 382 с. - (Юридична книга).  

Юдін, О.К. Інформаційна безпека держави / О.К. Юдін, В.М. Богуш. - Х. : Консум, 2005. - 576 с. - Бібліогр.: с. 559-564.  

Филин, С.АИнформационная безопасность / С.А. Филин. - М. : Альфа-Пресс, 2006. - 412 с. - Библиогр.: с. 405-409.  

Сенченко, М.І. Четверта світова. Інформаційно-психологічна війна  / М.І. Сенченко. - К. : МАУП, 2006. - 64 с. - (Бібліотека журналу "Персонал" ).  

Ярочкин, В.И. Информационная безопасность / В.И. Ярочкин. - 4-е изд. - М. : Академ. проект, 2006. - 544 с. : рис. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 534-539.  

Тихонов, В.А. Информационная безопасность: концептуальные, правовые, организационнные и технические аспекты / В.А. Тихонов , В.В. Райх. - М. : Гелиос АРВ, 2006. - 528 с. : табл. - Библиогр.: с. 516-519.  

Хорошко, В.О. Методи і засоби захисту інформації / В.О. Хорошко, А.О. Чекатков; Ред. Ю.С. Ковтанюк. - К. : Юниор, 2003. - 504 с. : іл. 

Ярочкин, В.И. Информационная безопасность / В.И. Ярочкин. - М. : Академ. проект : Гаудеамус, 2004. - 544 с. - (Gaudeamus).  

Основи організаційного захисту інформації / В.А. Лужецький, Л.І. Северин, Ю.П. Гульчак, А.Д. Кожуховський. - Вінниця : ВНТУ, 2005. - 148 с. 

Основы информационной безопасности / Е. Б. Белов [и др.]. - М. : Горячая линия-Телеком, 2006. - 544 с. : ил.            

Гуз, А.М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу / А.М. Гуз. - К. : КНТ, 2007. - 260 с. - Бібліогр.: с. 247-255.  

Партыка, Т.Л. Информационная безопасность / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : Форум: Инфра-М, 2007. - 368 с. 


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше