ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації          Цивілізаціярозвиток  чи самознищення?

За час свого існування на Землі людство створило кілька цивілізацій: майя і ацтеків в Південній Америці, єгипетську в Африці, месопотамську в Азії, елінську в Європі та інші, не говорячи вже про легендарну Атлантиду Платона. Але “все має свій початок і все має кінець”, – говорить відоме прислів’я. Це вірно для всього сущого, зокрема для людини і для суспільства, в якому вона живе.

Для колишніх земних цивілізацій характерна територіальна та часова віддаленість: їх розділяли тисячі кілометрів і тисячі років. Тому зникнення кожної з них не сказалось на розвиток людства в цілому. Наша цивілізація значно різниться від існуючих раніш.

В XIX-XX ст. стався різкий скачок – науково – технічний прогрес. Його досягнення значно збільшили можливості людини.

Ми навчились пересуватись в просторі зі швидкістю тисячі км на годину, фотографувати планети Сонячної системи з відстані декількох десятків км. В якості джерела енергії ми використовуємо речовину, яку 10 років тому ніхто не знав.

Транспортні і інформаційні комунікації міцно з’єднали між собою всі країни планети, завдяки чому сучасна цивілізація об’єднала воєдино все людство. Це – головне, що її відрізняє від попередніх цивілізацій. Загибель нашої цивілізації означала б загибель всього людства, зникнення людини як біологічного виду.

З розвитком цивілізації вплив людей на природу ставав все потужнішим і до кінця ХХ ст.. набув планетарного характеру. Природа  сама уже не могла загоїти завданих їй ран.

Становище, що склалося на Землі, вчені визнають як екологічну кризу... Знищені і назавжди зтерті з лиця Землі десятки видів тварин і рослин; ліса, головне джерело кисню, вирубаються; річки перетворюються в сточні канави  промислових підприємств; озоновий шар все більше розпадається; аварії нафтових танкерів у морях; загибель Аралу; вічний наш біль – Чорнобиль...

Науково- технічний прогрес зробив те, що ми реально переступили поріг, за яким почався Апокалипсис.

Це все приводить до катастроф. За визначенням,  “катастрофа – раптова, швидкоплинна, надзвичайно небезпечна для здоров’я та життя людей подія”.

Трагічні події завжди були на Землі. Навіть виникнення планети

пов’язано з космічною катастрофою. І життя на Землі з’явилось після

 ряду катастроф. За багатовікову історію людства у світі сталось

 багато катастроф як природніх так і технологічних.

Книжкова виставка “Цивілізація: розвиток чи самознищення?” намагається відповісти на запитання “Цивілізація- це зло чи благо?”, представляє літературу з історії цивілізацій, розкриває причини та наслідки техногенних катастроф.           

Історія цивілізацій

                                                            Без досягнень древніх цивілізацій

наш світ неможливий ні в одній з

своїх ланок.

                      Невідомий автор

 

 

                                                            Цивілізація при відсутності

справжнього знання і культури –

прокляття світу і несе його

 руйнування.

                                                                                     О.Реріх

                                  

Великолепие исчезнувших цивилизаций: Новое открытие великих культур прошлого/ Ред. Ф. Бурбон, В. Манферто Де Фабианис. – М.: БММ АО, 2001. –352 с.

Непомнящий Н.Н. Тайны древних цивилизаций.– М.: Вече, 2001. –464 с.

Грудинкин А. Забытые тайны цивилизаций // Знание – сила. – 2004. – № 7. – C. 99-105.

История цивилизации: Атлас. – М.: Картография, 2000. –124 с.

Ситчин З. Колыбели цивилизаций: Хроники человечества: От Трои и Атлантиды до Иерусалимского храма. – М.: Эксмо, 2005. –320 с.

Балацкий Е. История цивилизаций в контексте соотношения государственного и частного секторов  экономики// Общество и экономика. – 2006. – № 4. – C. 179-191.

Алексеенко И.Р. Последняя цивилизация?: Человек. Общество. Природа. – К.: Наук. думка, 1997. –409 с.

Маслов А.А. Утраченная Цивилизация: в поисках потерянного человечества.–Ростов н/Д: Феникс, 2005. –520 с.

Массер Д. Гибель цивилизации? // В мире науки. – 2005. – № 12. – С.12-15.

Зайдлер Л. Атлантида. Великая катастрофа. – М.: Вече, 2004. –368 с.: ил.

Трифонов В.Гибель Атлантиды – землетрясение  - извержение – цунами во II тысячелетии до новой эры// Знание – сила. – 2005. – № 8. – C. 90-96.

Капица С.П. Третья цивилизация // В мире науки. – 2005. – № 6. – С.82-89.

Рубинский  Ю.И. Европейская цивилизация на пороге третьего тысячелетия // Европа: вчера, сегодня, завтра. – М,  2002. – C. 15-36.

Пахомов Ю.Н. Пути и перепутья современной цивилизации. – К., 1998. –432 с.

Алексеев  А. Наперегонки с цивилизацией//Наука и жизнь. – 2004. – № 9. – C. 10-17.

Мамардашвили  М.К. Сознание и цивилизация// В мире науки. – 2005. – № 6. – С.8-15.

Вайнтруб И. В. Священные лики цивилизации.– К.: Техніка, 2001. –512 с.: ил

Маслов А.А. Другое человечество: Здесь кто-то побывал до нас. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. –384 с.

Янкин Ю. Славяне. Великая цивилизация на Инде// Машиностроитель. – 2000. – № 11. – С.62-69.

Поляков А.Н. Образование древнерусской цивилизации// Вопросы истории. – 2005. – № 3. – C. 72-89.

Панарин А. Православная цивилизация в глобальном мире// Москва. – 2001. – № 5 . – С.161-184. Кара-Мурза, Сергей Георгиевич

Демин В.Н. Загадки российской цивилизации: Сакральная история, география, этнография. – М.: Вече, 2002. –480 с.

Перкис Дж. Греческая цивилизация/  Пер. с англ. А. Озеров  – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. –272 с.: ил.

Релендер Йенс Наска.Загадки исчезнувшей цивилизации в Южном Перу// GEO. – 2001. – № 1. – C. 110-118.

Баглай В. Цивилизация сапотеков: генезис высокой культуры древней Мексики // Латинская Америка. – 2004. – № 10. – C. 84-88.

Кормышева Э.Е. Забытая цивилизация ["Древние суданские боги ..."]  // Наука в России. – 2001. – № 2. – С.63-72.

Малявин В. Китайская цивилизация. – М.: Астрель, 2000. –632 с.

Омаров Е.С. Казахская цивилизация в оценках алматинцев// Социс. – 2006. – № 6. – С.69-72.

Рашковский  Е. Индия: лик  цивилизации // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – № 3. – С.66-73.

Тораваль Ив. Мусульманская цивилизация:Энцикл. слов. – М.: Лори, 2001. –296 с.

Цивілізація і природа

Третя світова війна оголошена.

Вона йде проти природи і природа

відступає. Природній світ гине.

                                  Е. Голдсміт

 

Баландин Р.К. Цивилизация против природы: Что происходит с погодой и климатом? – М.: Вече, 2004. –384 с.: ил.

Корсунцев И. Г. Об экологических ограничениях в развитии цивилизации // ЭКО. – 2002. – № 11. – C. 141-149.

Брайт К. В очікуванні екологічних "несподіванок"// Стан світу 2000. –К,  2000. – C. 23-40.        

Вениаминов А. Предсказатели подземных бурь// Инженер. – 2001. – № 12. – С.20-21.

Кузьмин А.В. Звездная летопись цивилизации// Природа. – 2000. – № 8. – С.32-44.

Україна – зона екологічного лиха: Рекоменд. бібліогр. покаж./ Уклад. І.Е. Рикун. – Одеса, 1998. –116 с.

 Екологічні катастрофи

Говорити сьогодні про екологію – це значить говорити не про змінужиття, як раніше, а про його спасіння.                                                                                 

 В.Распутін

Афанасьев А.Ю. Мифология катастроф. –М.: АиФ Принт, 2003. –264 с.

Голубчиков Ю.Н. Гигантские катастрофы и накопление углеводородов// Энергия: экономика, техника, экология. – 2006. – № 3. – C. 60-66.

Ефимов К.М.  Катастрофическое состояние окружающей среды как негативная социальная реалия ХХI века// Вестник МГУ: Сер. 18 Социология и политология. – 2005. – № 3. – C. 19-35.

Хлебопрос Р.Г. Природа и общество: модели катастроф. –Новосибирск: Сибирский хронограф, 1999. –344 с.

Загроза екологічної катастрофи  // Надзвичайна ситуація. – 2005. – № 12. – C. 51.

Кондратьев К.Я. Экологические кризисы и катастрофы// Энергия: экономика, техника, экология. – 2005. – № 11. – C. 6-12.

Осипов В. Природные катастрофы как глобальные и национальные угрозы// Управление риском. – 2003. – № 3. – С.2-14.

Харькина  М. А. Экологические последствия природных катастроф// Энергия: экономика, техника, экология. – 2000. – № 1. – С.51-56.

Пестушко В. Катастрофічний діалог з природою// Географія та основи економіки в школі. – 2006. – № 4. – C. 55.

Елдышев Ю.Н. Метеоапокалипсис?: 14 октября – Международний день по уменьшению опасности стихийных бедствий// Экология и жизнь. – 2003. – № 5. – C. 45-46.

Грачев А. Геодинамическая причина биосферных  катастроф// Земля и Вселенная. – 2000. – № 5. – С.12-21.

Авакян А. Наводнения конца ХХ в.// Природа. – 2001. – № 10 . – C. 75-78.

Авакян А.Б. Наводнения в прошлом и настоящем// Энергия: экономика, техника, экология. – 2000. – № 10. – С.42-45.

Найденов В.И. Закон катастрофических наводнений// Вестник РАН. – 2005. – № 1. – C. 46-50.

Апродов В.А. Зоны землетрясений. – М.: Мысль, 2000. –461 с.: ил, карты.

Мельник В. Дерева рубають – ліси летять : Катастрофічний стан лісових екосистем в Україні// Урядовий кур'єр. – 2005. – 11 червня. – C. 12.

Бабич Т. Порятунком від екологічної катастрофи у Карпатах є оздоровлення ялинників// Лісовий і мисливський журнал. – 2005. – № 5. – C. 10-11.

Рудой А.Н. Ледниковые катастрофы в новейшей истории Земли // Природа. – 2000. – № 9. – С.36-45.

Котляков В. Ледниковая катастрофа на Северном Кавказе// Природа. – 2003. – № 8. – C. 15-23.

Полетаев А.И. Геологические катастрофы// География. – 1997. –  № 16. – C. 13-15.

Давидов О. "Хвора" вода – екологічна катастрофа всередині нас // Безпека життєдіяльності. – 2003. – № 1. – C. 28-30. 

            Техногенна цивілізація

Ми вступаємо в ХХI століття,

цивілізація якого буде прони-

зана електронікою так само,

як організм живої істоти

нервовими волокнами.

                      М.І.Мойсєєв

           “Алгоритмы развития”

                     

Жутиков М. Технологическая цивилизация: смена знака// Москва. – 2001. – № 7 . – С.148-162.

Рогачев В. Апокалипсис техногенный похуже божественного// Эхо планеты. – 2003. – № 21. – C. 38-40.

Шереметьев И.К. Структурный кризис техногенной цивилизации: Его преломление в странах периферии// Латинская Америка. – 2004. – № 10. – C. 17-30.

 Иноземцев  В.Л. Природа современной "глобализации" и ее возможные следствия// Расколотая цивилизация. – М,  1999. – ч. 5. – C. 577-610.

  Техногенні катастрофи: причини і наслідки

Неправильний напрям у розвитку

 цивілізації завжди має

 катастрофічні  наслідки.

                      О.Воля

 

Катастрофа – раптова,

швидкоплинна, надзвичайно

небезпечна для здоров’я та

життя людей подія.

                      Є.Нечаєв

Вартбург М. Новая теория катастроф// Знание – сила. – 2006. – № 4. – C. 77-84.

Дорогунцов С. Ризик надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру// Економіка України. – 2001. – № 4. – C. 68-73.

Католик Г.В. Техногенні катастрофи: психологічна допомога очевидцям та постраждали// Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 6. – C. 30-51.

Хофельманн К. 1000 катастроф Вселенной. – М.: Олимп: АСТ, 2001. –208 с.: ил.

Ионина Н.А. Сто великих катастроф. – М.: Вече, 2002. –496 с.

Самые грандиозные катастрофы. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. –576 с.

Лук'янчиков А.В. Попередження катастроф за допомогою INTERNET й мобільного телефону// Безпека життєдіяльності. – 2005. – № 6. – C. 19-20.

Русанин И. Дорога в тартарари// Инженер. – 2000. – № 3. – С.39-42.

Хлобистов Є. Екологічна безпека і засади визначення ризику техногенних катастроф // Економіка України. – 2000. – № 6. – C. 38-46.

Скребець В.О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи. – К.: Слово, 2004. –440 с.

Митюнин А. Что случилось в   Бхопале: Химическая катастрофа ХХ века // Основы безопасности  жизнедеятельности. – 2005. – № 1. – C. 19-24.

Михайлов  В.   Столкновение цивилизации или кто и почему взорвал Америку // Деловая жизнь. – 2003. – № 9. – С.28-29.

Пекар В. Мир до и после-2: [Річниця подій 11 вересня 2001 р.] // CHIP. – 2002. – № 9. – С.14.

Аварія на залізниці  // Надзвичайна ситуація. – 2005. – № 6. – C. 62-63.

Подольный Е. Черная метка для цивилизации: прекратить доступ террористов к ядерному оружию// Инженер. – 2006. – № 3. – C. 28-30.

Авіаційні катастрофи

Муромов И.А. Сто великих авиакатастроф. – М.: Вече, 2003. –528 с.

Бережков А. Трагедия в космосе, споры на Земле// Эхо планеты. – 2003. – № 6. – C. 14-16.

Дмитриев В. Эхо взрывов в российском небе// Эхо планеты. – 2004. – № 36. – C. 16-17.

Павловський С. Ще раз про " Конкорд"// Пожежна безпека. – 2004. – № 8. – C. 35-36.

Скоростецький В. Мінорний акорд Скнилівської трагедії// Військо України. - 2005. - № 7. - C. 10-13.

Гедз В. Срібнокрилий "птах" з чорною ознакою// Військо України. - 2006. - № 8. - С.14-17.

Куприн О. После катастрофы // Гражданская авиация. – 2004. – № 1. – С.24-25.

Рубанов С. Избежать катастрофы. О первой в мире системе аварийного спасения пилотов легких летательных аппаратов// Крылья Родины. – 2001. – № 1. – С.13-14.

Морські катастрофи

Муромов Игорь Анатольевич Сто великих кораблекрушений. –М.: Вече, 1999. –608 с.

Саруханов Ю. Из истории кораблекрушений: Почему погиб четырехмачтовый барк "Памир"?// Катера и яхты. – 2000. – № 4. – С.92-93.

Грушин  Б. Последний рейс " Императрицы "// Эхо планеты. – 2004. – № 22. – C. 26-31.

Перестюк І.Ю. ТИТАНІК та інші: Лайнери з легенди. –К.: Зелений пес, 2001. –180 с.: ил.

Кафтан А. Последняя гибель Титаника: Через полвека от самого знаменитого судна в истории не останется и следа// Корреспондент. – 2003. – № 33. – C. 44-45.

Онищенко Г. Загибель парома "Естонія"// Надзвичайна ситуація. – 2006. – № 9. – C. 58-59.

Поляковский О. Гибель "Лузитании". Так было надо?// Эхо планеты. – 2005. – № 20. – C. 38-41.

Дрозд О.  Загибель "Нормандії"// Пожежна безпека. – 2005. – № 9. – C. 36-37.

Барковский Е. По закону сохранения энергии: Энергия физического вакуума топит подводные лодки// Техника- молодежи. – 2001. – № 10. – С.56-60.

 Чорнобильська катастрофа

Чорнобильський вітер по душах мете,

Чорнобильський пил на роки опадає.

Годинник життя безупинно іде.

Лиш пам’ять, лиш пам’ять про все пам’ятає.

Олена Матушок

 

 

Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф// Урок української. – 2003. – № 8-9. – C. 2-7.

Чешко В.Ф. Глобальні трансформації адаптивної стратегії техногенної цивілізації. Чорнобиль як проблема практичної філософії// Безпека життєдіяльності. – 2005. – № 9. – C. 26-33.

Федуленко В.М. ЧАЭС: авария, потрясшая мир: 20 лет Чернобыльской катастрофе// Энергия: экономика, техника, экология. – 2006. – № 4. – C. 10-20.

Мірошенко М. Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє.// Надзвичайна ситуація. – 2006. – № 3. – C. 6-9.      

Гусєв О.П.Атомний синдром Чорнобиля: Документ.-публіцист. повість. –К.: ДрУк, 2001. –271 с.: фото.

Ярошинская А.А.Чернобыль: двадцать лет спустя: Преступление без наказания.– М.: Время, 2006. –640 с.:фото.

Андрушків Б.М. Чорна скрижаль України.– Т.: Джура, 2001.–276с.

Дятлов А.С. Чернобыль.Как это было// История науки и техники. – 2004. – № 7. – C. 49-62.

Пахомов Ю. "Чорнобильські" проблеми наприкінці ХХ століття// Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 4 . – C. 209-210.

Гардашук Т. Чорнобильська катастрофа як каталізатор розвитку громадянського суспільства в Україні// Сучасність. – 2006. – № 4. – С.61-68.

Дзісь Г.В. В епіцентрі людської біди. –К.: АртЕк, 2003. –208 с.: іл.

Лаціс М.П. Чорнобильські спомини. –К.: Хрещатик, 1999. –47 с.

Грабовський В.А. Чорнобильська катастрофа: контроль радіоактивного забруднення довкілля// Безпека життєдіяльності. – 2005. – № 3. – C. 32-36.

Гусєв О.П. Дамоклів саркофаг (Про ООН, Україну, Чорнобильську АЕС та її довкілля в історичному і сучасному ракурсах міжнародної донорської допомоги на тлі американської трагедії 2001 р.) : Документ.-публіцист. повість. –К.: ДрУк, 2002. –287 с.: фото.

Городецький В. Над "Саркофагом" зведуть нове укриття// Пожежна безпека. – 2005. – № 6. – C. 1.

Яблоков М. Свечение над Чернобылем// Юный техник. – 2001. – № 6. – С.32-35.                               

Дмитренко В. Життя після Чорнобиля// Віче. – 2003. – № 1. – C. 28.

На шляхах подолання Чорнобильської катастрофи // Політика і час. – 2006. – № 4. – C. 87-94.

Нецька Л. Зворотний бік Чорнобильської катастрофи// Військо України. – 2003. – № 3-4. – C. 34-35.

Ястремський М.М. Під чорним крилом Чорнобиля : Фотонарис учасника подій. –Вінниця: Книга-Вега, 2002. –192 с.: портр.

Чорнобиль – біль України: Медико-соціальні аспекти: Матеріали наук.-практ. конф. 24 квіт. 2001 р. Вип. 2/ Ред. О.О. Приходський. –Вінниця: ВДМУ, 2001. –60 с.

Чорнобильське відлуння. Вінницькі сторінки: Бібліограф. список/Уклад. С.Ф.Коваль –Вінниця: Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, 2006. –24 с.

Цивілізація і утилізація

 Існує межа споживання енергії  і навантаження довкілля відходами виробничої  діяльності.

                      Л.Лєсков

 

Довженко О.Кладбище" цивилизации// Міське господарство України. – 2006. – № 3. – C. 35-36.

Руденко Б. Цена цивилизации// Наука и жизнь. – 2004. – № 7. – C. 32-36.

Фиговский О. Цивилизация и утилизация// Экология и жизнь. – 2006. – № 8. – С.42-48.

Мищенко В.С. Проблемы развития нормативно-правовой базы обращения с отходами в Украине// Мир техники и технологий. – 2005. – № 4. – C. 62-63.

Белоусов А. Экономические методы управления утилизацией твердых бытовых отходов// Вестник МГУ: Сер. 6 Экономика. – 2004. – № 2. – C. 74-85.

Борисов В.А. Утилизация отходов промышленных предприятий/ В.А. Борисов. - М.: ЦНИИ Электроника, 1987. -42 с.: ил.

Колесникова Е. Как утилизировать отходы// Хлебопродукты. – 2004. – № 10. – C. 44-45.

Комплексное использование сырья и отходов/ Б.М. Равич, В.П. Окладников, В.Н. Лыгач, М.А. Менковский. - М.: Химия, 1988. -288 с.

Обращение с опасными отходами/ Ред. В.М. Гарин,  Г.Н. Соколова. - М.: Проспект, 2005. -224 с.

Бернадинер М.Н. Огневая переработка и обезвреживание промышленных отходов. -М.: Химия, 1990. -304 с.

Карелин  А.И. Новое стратегическое направление по безопасному обращению с отработавшим ядерным топливом и высокоактивными отходами атомных станций Украины// Промышленная теплотехника. – 2004. – № 3. – C. 58-61.  

Сон К.Н. Утилизация и уничтожение биологических отходов// Ветеринария. – 2002. – № 2. – С.3-5.

Козубская Т.Г. Использование техногенных отходов в производстве строительных материалов// Строительные материалы. – 2002. – № 2. – С.10.         

Польской Ф. Промышленные отходы – база весьма ценных видов минерального сырья в Украине// Мінеральні ресурси України. – 2002. – № 4. – C. 46-47.   

Сафонов В.И. Отходы... эволюции?// Природа и человек. – 2004. – № 8. – C. 62-64. 

Кикнадзе О.Е. Мировой океан и радиоактивные отходы// Энергия: экономика, техника, экология. – 2000. – № 4. – С.12-18.           

Комплексы по переработке радиоактивных отходов // Энергетик. – 2005. – № 1. – C. 41.      

Чайников Н. Утилизация отходов : Эколого-экономический взгляд на применяемые методы и технологии переработки вторичного полимерного сырья // РИСК. – 2002. – № 1. – C. 93-95

Шаталов А. А. Обеспечение безопасности складирования отходов и стоков предприятий химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности// Безопасность труда в промышленности. – 2000. – № 3. – С.25-27.

Цивілізація. Чи є майбутнє?

Катастрофічне майбутнє:: Про кліматичні тенденції у світі // День . – 2005. – Січень (№ 5). – C. 3.

Абдеев Р.Ф.Философия информационной цивилизации: Диалектика  прогрессивной линии развития как гуманная общечеловеческая философия для ХХІ века. –М.: Владос, 1994. –336 с.

Бестужев-Лада И.В.Альтернативная цивилизация.– М.: ВЛАДОС, 1998. –352 с.

Бобырев В. Високая цивилизация: проблема идентификации смыслов // Економічний часопис – ХХІ. – 2005. – № 5-6. – C. 15-17.

Степанов А. Прогнозирование рисков катастроф и аварий, предупреждение аварий и снижение ущерба// Управление риском. – 2003. – № 3. – С.14-18.

Рогачев В. Катастрофические пророчества – стоит ли им верить// Эхо планеты. – 2004. – № 52. – C. 24.

Фролов В. Нашествие интернетообразных: ученые предрекают очередную катастрофу человечества// Основы безопасности  жизнедеятельности. – 2000. – № 2. – С.46-48.

Старцев В. А. "Фибрилляция" соляной толщи -- предвестник грядущих геотехногенных катастроф// Безопасность труда в промышленности. – 2000. – № 9. – С.21-25.

                                                                С.Ф.Коваль


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше