ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації 

Розділ I. Історичний розвиток туризму в Україні

Безносюк, В. Туризм і його місце в соціально-економічному розвитку України // Регіональна економіка. – 2001. – № 1. – С.232–235.

Історичний шлях розвитку підприємств індустрії відпочинку // Пуцентейло, П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навч. посіб. для студ. вузів / П. Р. Пуцентейло. – К. : ЦУЛ, 2007.– С. 14–21.

Історія туризму, зміст та основні поняття // Кифяк, В. Ф. Організація туризму: навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. – С. 10–15.

Криховецький, І. З. Стан і перспективи розвитку туризму в Україні / І. З. Криховецький // Інвенстиції: практика та досвід. – 2008. – № 3. –  С. 37–38.

Криховецький, І. З. Туризм як економічна, соціальна й інтернаціональна галузь та джерело матеріального і духовного розвитку суспільствва // Економіка та держава. – 2008. – № 10. –  С. 41–42.

Резнік, Н. П. Розвиток туризму як конкурентоспроможного економічного явища // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 11. –  С. 96–99. 

Розіл II. Маркетинг, менеджмент та реклама в індустрії туризму

Быстров, С. А. Финансовый менеджмент в туризме: учеб. пособие / С. А. Быстров.– СПб. : Изд. дом Герда, 2008. – 240 с.

Веткин, В. А. Технология создания туристического продукта: учеб. пособие / В. А. Веткин. – М. : ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. –200 с.

Гамов, В. К. Менеджмент качества и оценка соответствия в туризме: учеб. пособие / В. К. Гамов, Н. В. Старичкова. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 281 с. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 231–240.

Демура, Т. О. Модель управління франчайзинговим проектом туристичного підприємства // Економіка та держава. – 2005. – № 9. – С.74–76.

Дурович, А. П. Маркетинг в туризме: учеб. пособие / А. П. Дурович. - 7-е изд., стер. – Мн. : Новое знание, 2007. – 496 с.

Дурович, А. П. Маркетинговые исследования в туризме. – СПб. : Питер, 2008. – 384 с.

Дурович, А. П. Реклама в туризме: учеб. пособие. – 4-е изд., стер. – Мн. : Новое знание, 2008. – 254 с.

Зось-Киор, Н. К проблеме международного менеджмента в условиях глобализации // Економіст. – 2008. – № 9. –  С. 14–16.

Іртлач, М. Інструменти маркетингу територій у вирішенні проблем регіональної економіки // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 1. –  С. 42–45.

Кабушкин, Н. И. Менеджмент туризма: учеб. пособие. - 2-е изд., пререаб. – Мн. : Новое знание, 2001. – 432 с.

Мельниченко, С. Вплив інформаційних технологій на маркетинг туристичних підприємств // Вісник КНТЕУ. – 2007. – № 5. –  С. 68–74.

Морозова, Н. С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме: Учеб. для студ. вузов / Н. С. Морозова, М. А. Морозов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2007.– 288 с.

Охріменко, О. О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво): рекомендовано Мін.освіти / О.О. Охріменко. – К. : BeeZone, 2005.– 416 с.

Чудновский, А. Д. Информационные технологии управления в туризме: учеб. пособие для студ. вузов / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. – 3-е изд., стер. – М. : КноРус, 2008. – 104 с. 

Розділ III. Види туристичної діяльності в Україні

Агафонова, Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. для студ. вузів / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова. – К. : Знання України, 2002. – 358 с.

Бердник, Т. Семь чудес Карпат // Секретарь-референт. – 2006. – № 7. –  С. 86–89.

Бова, М. Туристический потенциал Киева: от Киева  древнего до современного // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2007. – № 2. –  С. 75–76.

Гайдук, А. Інтегрований туристичний концерн – сучасна форма туристичного підприємства в умовах глобалізації // Регіональна економіка. – 2006. – № 2. – С.204–211.

Гоц Н. Є. Ефективне використання вимірювальної інформації при виробництві цементу // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 9. –  С. 50 – 55.

Иваненко, И.  Выходные во Львове: красивый двухдневный роман // Секретарь-референт. – 2004. – № 11. – С. 82-85.

Косолапов, А. Б. Теория и практика экологического туризма: учеб. пособие для студ. вузов . – М. : КноРус, 2009. –240 с.

Луцька, Н. І. Сільський туризм як складова формування іміджу Івано-Франківської області // Економіка та держава. – 2007. – № 3. –  С. 83-84.

Мазур, Ф. Ф. Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії (на прикладі Карпатського регіону): посіб. для студ. вузів / Ф. Ф. Мазур. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 96 с.

Мандюк, Н. Л. Роль пропаганди як засобу комунікаційної політики в системі просування рекреаційного продукту Львівської області // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 243–247.

Мотрич, Ю. Жемчужина у моря, или как провести выходные в апреле // Секретарь-референт. – 2005. – № 4. – С. 92–95.

Никоноров, С. М. Социально-экономическая модель развития региона через экологический туризм // Вестник МГУ: Сер. 6 Экономика. – 2008. – № 4. –  С. 58–63.

Охріменко, О. При правильному підході зелений туризм зробить українське село центром Всесвіту // Страхова справа. – 2005. – № 3. –  С. 16–19.

Пурська, І. С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України // Регіональна економіка. –2008. – № 4. – С.200–207.

Рутинський, М. Й. Географія туризму України: Навч.-метод. посіб.– 2–е вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. –160 с.

Рутинський, М. Й. Зелений туризм / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. - К. : Знання, 2008. – 271 с

Рутинський, М. Й. Сільський туризм: навч. посіб. для студ. вузів / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – К. : Знання, 2006. – 271 с.

Рутинський, М. Суспiльно-економiчнi тенденцiї розвитку мережi закладiв громадського харчування як пiдсистеми туристичного комплексу Карпатського регiону України // Регіональна економіка. – 2006. – № 4. – С.149–158.

Рутинський, М. Туристичний комплекс Карпатського регіону України: навч. посіб. / М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. – 440 с.

Свиридова, Н. Д. Развитие туризма в регионе как объект государственного управления // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 2.–  С. 18 – 21.

Тимощук, О. Прогноз розвитку ринку туристичних послуг водного транспорту // Економіка та держава.– 2005. – № 1. –  С. 55–60.

Черчик, Л. М. Сільський туризм як ефективна форма самостійної зайнятості у трудонадлишкових регіонах // Регіональна економіка. – 2009. – № 1. – С.178–182.  

Розділ IV. Організація міжнародного туризму

Гайдук, А. Б. Дослідження розвитку світової туристичної індустрії з використанням методу сценаріїв // Регіональна економіка. – 2008. –№ 3. – С.152–160.

Гостиничный и туристический бизнес: учбовий посібник / Ассоциация авторов и издателей "Тандем" ; Ред. А. Д.Чудновский. – М. : ЭКМОС, 1999. – 352 с.

Дінєв, Йрдан Дімітров. Економічні перспективи України та Болгарії на світовому ринку туристичних послуг // Економіка та держава. – 2009. – № 6. –  С. 76–78.

Курская, Е. Н. Контроль качества в туристической отрасли // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – № 5. –  С. 83–98.

Никольская, Е. Стратегия управления человеческими ресурсами в индустрии гостеприимства и туризма // РИСК. – 2008. – № 2.–  С. 82–88.

Овчаров, А. Развитие международного туризма: факторы риска // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 9. –  С. 48–57.

Организация международного туризма: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / под ред. : А. А. Скамницкого. – М. : Гардарики, 2008. – 250 с.

Савченко-Бельский, А. Междунаролдный опыт развития туризма в решении социальных проблем  // Международная экономика. – 2009. – № 2. – С. 66–69.

Сорокина, А. В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: учеб. пособие. – М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2006. – 304 с.

Яковлев, Г. А. Экономика и статистика туризма: Учеб. пособие - 4-е изд., перераб. и доп. – М. : РДЛ, 2007. – 480 с.

Розділ V. Стратегічний розвиток  туризму в Україні

Бухаріна, Л. М. Інституційні засади державної політики у сфері туристичних послуг // Економіка та держава. – 2008. – № 5. –  С. 84–87.

Бухаріна, Л. М. Розробка стратегії розвитку сфери туризму в Україні // Економіка та держава. – 2009.– № 1. –  С. 103–105.

Давиденко, Л. І. Формування організаційної структури управління туризмом // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2004. – № 4. –С. 57–63.

Дмитренко, В.  Інструменти здійснення регуляторної політики у галузі туризму // Економіка та держава. – 2007. – № 10. –  С. 57–59.

Криховецький, І. З. Стан і перспективи розвитку туризму в Україні // Інвенстиції: практика та досвід. – 2008. – № 3. –  С. 37–38.

Луцька, Н. І. Інвестування розвитку зеленого туризму // Інвестиції: практика та досвід. – 2007.– № 5. –  С. 22–24.

Матюхінв, В. О. Стратегія розвитку туризму на регіональному рівні / В. О. Матюхінв, Я. М. Кашуба, О. В. Кобзєва // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2007. – № 4. –  С. 138–145.

Охріменко, О.  Огляд ринку страхування туристів // Страхова справа. – 2009. – № 1. –  С. 40–52.

Цопа, Н. В. Теоретические подходы к исследованию стратегического управления в туризме // Економіка промисловості. – 2008. – № 1 . – С. 119–125.

 


> Законодавство у галузi туризму i курортнiй сферi

Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації

 

» Про зелений туризм

» Зелений туризм у Вінницькій області


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше