ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВасиль Стус – людина, поет, легенда

(до 80-річчя від дня народження Василя Семеновича Стуса,

українського поета, правозахисника, Героя України)

 

Каталог виставки

 

Українське шістдесятництво як «дух часу»

 

Шістдесятництво – це рух опору молодої української літературно-
мистецької еліти, яка у шістдесяті роки минулого століття стала на
 шлях боротьби проти комуно-більшовицького режиму за
українське відродження.

Володимир Квітневий

 

Василь Стус: Поет і Громадянин: кн. спогадів та роздумів : до 75-річчя від дня народж. В. Стуса / упоряд. В. Овсієнко. – Київ : КЛІО, 2013. – 684 с.

Гроно нездоланих співців : літ. портр. укр. письменників ХХ ст., твори  яких увійшли до оновл. шк. програм : навч. посіб. / уклад. В. І. Кузьменко. – Київ : Укр. письменник, 1997. – 282 с.

Касьянов, Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х років / Г. Касьянов. – Київ, 1995. – 224 с.

Політичні протести й інакодумство в Україні (1960–1990) = Political protests and dissent in Ukraine (1960–1990) : док. і матеріали / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; упоряд. В. Даниленко. – Київ : Смолоскип, 2013. – 736 с. : іл.

Крізь призму документів радянських органів державної безпеки показано наростання інакодумства й опозиційного руху в українському суспільстві в 19601980-ті роки. Друкуються розсекречені інформаційні й спеціальні повідомлення, доповідні записки, направлені до ЦК Компартії України, а також рішення колегії Комітету державної безпеки УРСР. Значну частину документів становлять повідомлення КДБ про різноманітні форми опору тоталітарному режиму, вилучені антикомуністичні листи й листівки, записи, твори, зафіксовані промови та висловлювання.

Русначенко, А. Культура і культурна політика від середини 1960-х – до середини 1980-х років / А. Русначенко // Нариси новітньої історії України = Essays of Modern History of Ukraine. Кн. 4 / А. Русначенко. – Київ, 2015. – С. 227–246.

Сиротенко, В. П. Шістдесятництво – новий естетичний феномен в українській літературі другої половини ХХ століття / В. П. Сиротенко // Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання : навч. посіб. для студентів вузів / В. П. Сиротенко, Р. Ф. Суровцева. – Київ, 2012. – С. 103–142.

Сулима, М. М. Шістдесятники й постшістдесятники / М. М. Сулима // Книжиця у семи розділах : літ.-критич. ст. й дослідж. / М. М. Сулима. – Київ, 2006. – С. 306–402.

У вирі шістдесятницького руху : погляд з відстані часу / уклад. В. Квітневий. – Львів, 2003. – 127 с.

Незламний лицар свободи

 

Або світ прийме мене, як я є, як мене народила мати, – або вб’є,
знищить мене. Але я – не поступлюся! І з кожної миті своєї, з кожного
почуття й думки зроблю свій портрет, тобто портрет цілого світу…

Василь Стус

 

«І в смерті з рідним краєм поріднюсь». Василь Стус і Вінниччина / упоряд.: Н. Гнатюк, Т. Ковальський. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2011. – 528 с.

Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вип. 12. Василь Стус: життєві і творчі контексти : наук. зб. : матеріали IV Всеукр. наук. конф. / Донец. держ. ун-т, Каф. укр. літ. і фольклористики ; відп. ред. Степан Мишанич. – Донецьк : Норд-Пресс, 2008. – 448 с.

Бедрик, Ю. І. Василь Стус : проблема сприймання / Ю. Бедрик. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с. : портр. – (Бібліотека українця ; № 2/3).

Бернадська, Н. Василь Стус ; «Як добре те, що смерті не боюсь я…» ; «За літописом самовидця» ; «На колимськім морозі калина…» : [про вірші] / Н. Бернадська // Українська література ХХ століття : довідник / Н. Бернадська. – Київ, 2007. – С. 253–258.

Бондаренко, А. І. Час вибору: вивчення творчості Василя Стуса в школі : посібник / А. І. Бондаренко, Ю. І. Бондаренко. – Київ : Академія, 2003. – 232 с. – (Відкритий урок).

Василь Стус : [вірші, присвяч. поету] // Життя і творчість письменника в дзеркалі «поетичної критики» : навч. посіб. / О. Куцевол. – Вінниця, 2010. – С. 231–238.

Василь Стус у віддзеркаленнях. Спогади Василя Овсієнка про Василя Стуса. – Полтава : РІК, 2007. – 191 с.

Гнатюк, Н. Слово Василя Стуса : [виступ на традиц. Стусів. читаннях у Вінниці 14 січ. 2016 р. у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Ніна Гнатюк // Вінницький альбом : літ.-худож. та іст.-краєзнав. альм. / упоряд. В. Б. Петров. – Вінниця, 2016. – Вип. 4. – С. 89–91.

Де сила й тиск – там опір повсякчас... Стусове коло : спогади Анатолія Гарматюка та його друзів. – Вінниця : Власюк О., 2007. – 66 с.

Дзюба, І. М. Різьбяр власного духу / І. Дзюба // Літературні портрети. Продовження : есеїст. розвідки / І. Дзюба. – Київ, 2015. – С. 332–363.

Літературні портрети – улюблений жанр автора, адже дають змогу зануритися у світ неординарних творчих особистостей, серед яких був Василь Стус.

Дорошенко, О. Василь Стус / О. Дорошенко. – Харків : Антологія, 2015. – 128 с.

Трагічна доля судилася Василю Стусу – талановитому українському поету, прозаїку, перекладачу, літературознавцю, правозахиснику, одному з найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років.

Життя, покладене на вівтар України : до 70-річчя від дня народж. Василя Семеновича Стуса – поета, правозахисника, людини (1938–1985) / ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: А. Якущенко, О. Ніколаєць, М. Ревенко ; ред. М. Спиця. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2007. – 64 с. : кольор. іл. – (Наші видатні земляки).

Жулинський, М. Г. Василь Стус: феномен доби / М. Жулинський // Українська література. Творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М. Жулинський. – Київ, 2011. – С. 1070–1080.

Коцюбинська, М. Х. Незабутні шістдесяті. Василь Стус / М. Х. Коцюбинська // Мої обрії: монографія : в 2 т. Т. 2 / М. Х. Коцюбинська. – Київ, 2004. – С. 3–185.

Лазоренко, А. Василь Стус – журба і гордість України / А. Лазоренко // Вибране : поезії / В. Стус ; упоряд. А. Лазоренко. – Донецьк, 1998. – С. 5–8.

Москалець, К. «Не суджено от участи нам скрыться…» / К. Москалець, Е. Захаров // Палімпсести = Палимпсесты / В. Стус ; пер. с укр. М. Рихлиной. – Харьков, 2010. – С. 3–8.

Наєнко, М. К. Василь Стус / М. Наєнко // Художня література України. Від міфів до модерної реальності / М. Наєнко. – Вид. 3-тє, з допов. й уточненнями. – Київ, 2012. – С. 1054–1064.

«Народе мій, до тебе я ще верну…» : поезія. – Вінниця, 1998. – 20 с.

Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус – поет і людина : спогади, ст., листи, поезії / упоряд. О. Ю. Орач. – Київ : Укр. письменник, 1993. – 400 с.

Нецензурний Стус : у 2 ч. / уклад. Б. Підгірний. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002.

         Ч. 1. – 336 с.

         Ч. 2. – 318 с.

Овсієнко, В. В. Світло людей : спогади про Василя Стуса / В. В. Овсієнко // Світло людей: Мемуари та публіцистика : у 2 кн. Кн. 1 / В. В. Овсієнко. – 2-ге вид., допов. – Київ ; Харків, 2005. – С. 129–237.

Павленко, М. С. Хлоп’як із криці / М. Павленко // Райдуга в решеті : про дитинство Павла Тичини, Надії Суровцової, Василя Симоненка, Василя Стуса й Ірини Жиленко: роман у повістинах / М. Павленко. – Тернопіль, 2014. – С. 218–293.

Людині дано так мало дитячих років, але який глибокий слід залишають вони у долі! Адже саме з дитинства – і потяг до знань, і любов до своєї землі, і власна гідність, і всі таланти, якими потім засвітишся у цьому світі... Ця книга – не лише спроба художньо осмислити драматичне для України ХХ ст. через секрет унікальності величних постатей, серед яких – Василь Стус. Автор ставила за мету дати якнайбільше правдивої інформації про своїх героїв – за спогадами, листами, щоденниками, нотатками, художніми творами.

Пічкур, Д. С. Біля Стусової криниці : ст. та спогади / Д. Пічкур. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2002. – 68 с. : фот.

Сверстюк, Є. О. Василь Стус – летюча зірка української літератури / Є. Сверстюк // Правда полинова / Є. Сверстюк. – Київ, 2009. – С. 16–23 : фот. – Кн.-«переверт». – В одній обкл. з кн.: Jevhen Sverstiuk. The wormwood truth.

Світлична, Н. Над труною Василя Стуса / Н. Світлична // Освячені Шевченковим ім’ям / О. І. Неживий. – Луганськ, 1998. – С. 81–83.

Стус, В. Феномен доби (сходження на Голгофу слави) / В. Стус. – Київ : Кліо, 2015. – 104 с.

Найвідоміша критична робота Василя Стуса, написана в кінці 1960 років. Ця книга любові і болю. З глибоким проникненням у таке видатне і трагічне явище української літератури, як Павло Тичина. Але це книга не лише про Тичину – вона про трагедію людини в умовах тоталітарного режиму, про згубну дію казармового соціалізму на культуру, духовність народу.

Стус, Д. В. Василь Стус: життя як творчість : біографія окремої особи / Д. В. Стус. – Київ : Факт, 2004. – 368 с. : фот.

Ніхто не знає, в чому полягає загадка слави. Часто трапляється, що про когось, хто все життя перебував в епіцентрі подій, забувають відразу після смерті. До Василя Стуса широка відомість прийшла після перепоховання в 1989-му. Що цьому причиною: поетична творчість? героїка життя? непримиренність позиції? здатність перейматися чужим болем? На ці та інші питання пробує знайти відповіді син поета – Дмитро, який майстерно поєднує об'єктивні біографічні відомості про життя Василя Стуса з власними спогадами і спостереженнями про батька, парадоксально зіставляє контексти, змішує науковий та белетристичний стилі. Пропонована книга – це Василь Стус очима дослідника й сина на тлі «запізнілого націєтворення».

 

Стус, Д. Життя і творчість Василя Стуса / Д. Стус. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 88 с. : портр.

Стус, Д. Міфічність поезії / Д. Стус // Небо. Кручі. Провалля. Вода : поезії / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – Львів, 2015. – С. 5–11.

Стусознавчі зошити : наук. альм. Зошит другий / за ред.: О. Солов’я, О. Пуніної. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – 98 с.

Стусознавчі зошити : наук. альм. Зошит перший / за ред.: О. Солов’я, О. Пуніної. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – 120 с.

Стус Василь // Українські письменники : довідник / відп. за вип. М. І. Преварська. – Київ, 2013. – С. 241–245.

Хейфец, М. «В украинской поэзии сейчас нет никого крупнее…» / М. Хейфец // Украинские силуэты / М. Хейфец. – Киев, 1983. – С. 7–100.

Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України (та ін.). – Донецьк ; Вінниця : ДонНу, 2015. – 439 с.

З голосу духовного вогню

 

Поетичне слово палкого патріота України, людини, яку можна
назвати совістю епохи, продовжує відкривати для нас скарби
справжньої філософської думки, його світоглядні позиції підтверджують,
що митець не лише національного, а справді світового рівня…

Тамара Лук’янчук

Стус, В. Твори : в 4 т. 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1994–1998.

Т. 1, кн. 1 : Зимові дерева. Веселий цвинтар. Круговерть / ред. М. Гончарук. – 1994. – 431 с.

Рец.: Друга збірка творів «Зимові дерева» ; Третя збірка поезій «Веселий цвинтар» / Усі українські письменники та їхні твори. 11 клас / ред. Л. О. Кратенко. – Нове вид., перевір. та допов. – Харків, 2009. – С. 404–406.

Т. 1, кн. 2 : Поетичні твори, що не ввійшли до збірок (1958–1971). – 1994. – 302 с.

Т. 4 : Повісті та оповідання. Незакінчені твори. Сценарії. Літературна критика. Заяви, публіцистичні листи та звернення. З таборового зошита / упоряд. Д. Стус. – 1994. – 544 с.

Т. 5 (дод.) : Переклади : Поезія. Проза. Драматичні твори / упоряд. М. Гончарук. – 1998. – 391 с.

Т. 6 (дод.), кн. 1 : Листи до рідних / упоряд. О. Дворко. – 1997. – 495 с.

Стус, В. Зібрання творів : у 12 т. / В. Стус. – Київ : Київська Русь : Факт, 2007 –  . – (Бібліотека журналу «Київська Русь»).

Т. 1 : Ранні вірші (сер. 1950-х – поч. 1960 рр.). Дело № 13/БЕ 1339. Круговерть. Вірші 1960-х років. – 560 с. : портр.

У 1965 році Василь Стус отримав відмову від публікації своєї першої збірки віршів «Круговерть». З цієї збірки вдалося врятувати тільки першу частину.

Т. 4 : Вірші 1960-х років (поза збірками), вірші початку 1970-х років (поза збірками) / ред. Д. Стус. – 2008. – 480 с. : портр.

Стус, В. Вечір. Зламана віть : вибране / В. Стус. – Київ : Дух і Літера, 1999. – 382 с. – (Бібліотека ХХІ століття).

Стус, В. Вибране / В. Стус ; упоряд. та передм. Д. Стуса. – Харків : Фоліо, 2016. – 540 с.

До видання включено вірші, прозу та листи Василя Стуса – поета, перекладача, мислителя і дисидента, який став уособленням незламності українського духу. У творчості поборював поверховий етнографізм. Його вірші засадничо орієнтовані на світові зразки та тенденції. У ранній творчості відчувається значний вплив філософії екзистенціалізму. Головна книга – вірші «Палімпсести»: щоденник буття людини, яка мусить реалізовувати себе всупереч обставинам.

Стус, В. Вибране / В. Стус ; передм. Д. Стуса. – Харків : Фоліо, 2017. – 221 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

Стус, В. Вибрані твори / В. Стус. – Донецьк : БАО, 2011. – 352 с. : іл.

Стус, В. Вибрані твори / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – Київ : Смолоскип, 2012. – 869 с. : портр. – (Шістдесятники).

Видання дозволяє скласти повне уявлення про головні етапи творчої еволюції поета. Уперше в повному обсязі представлено магаданську версію збірки «Палімпсести», створену поетом у сел. Матросова Магаданської області в 1977–1979 рр. Окрім того, поетичний доробок В. Стуса репрезентовано вибраними віршами зі збірок «Круговерть», «Зимові дерева», «Веселий цвинтар», «Час творчості» та програмними текстами різних періодів, що не увійшли до збірок. У книзі широко відображено епістолярну спадщину поета, головні критичні праці та публіцистичні виступи.

Стус, В. Вікна в позапростір : вірші, ст., листи, щоден. записи / В. Стус ; авт. передм. Ю. Покальчук ; упоряд.: Ю. Покальчук, Д. Стус ; авт. післямови М. Жулинський ; ред. Я. М. Орос. – Київ : Веселка, 1992. – 262 с.

Стус, В. Золотокоса красуня : [вірші] / В. Стус ; упоряд. Д. Стус ; худож. В. Смирнов ; ред. В. Теліченко. – Київ : Слово і час, 1992. – 48 с.

Стус, В. Листи до сина / В. Стус. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – 192 с. : іл., портр.

Рец.: Білоус, Ю. «Листи до сина: послання у майбутнє (Максима епістолярію Василя Стуса як норма гармонійної особистості)» / Ю. Білоус // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. Вип. 10 / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т філології й журналістики, Каф. української літератури ; голов. ред. Н. С. Поляруш. – Вінниця, 2016. – С. 226–233.

Стус, В. С. Листи у вічність... / В. Стус. – Донецьк : БАО, 2012. – 272 с.

Василь Стус – український поет-класик, творчість і доля якого викликають щире захоплення та глибоку повагу. Трагічна, велична й вічна постать поета, що сам на сам змагався з несвободою і невіглаством, є певним уособленням усієї духовної історії нашого народу. До збірки ввійшли твори Василя Стуса, що є золотим спадком вітчизняної літератури. Читач також має можливість ознайомитися з життєвим і творчим шляхом поета.

Стус, В. Най будем щирі… : [ст. про твори укр. поетів початку 60-х рр.] / В. Стус. – Дніпро. – 1965. – № 2. – С. 142–150.

Стус, В. Небо. Кручі. Провалля. Вода : поезії / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 409 с.

Книга віршів, перекладів, статей і листів, які є найважливішими для художньо-естетичного світогляду Василя Стуса, одного з найтрагічніших і найглибших українських поетів ХХ століття.

Небо. Кручі. Провалля. Вода. Символічні стихії, у яких і з якими поет жив, боровся, розчинявся, змагався, творив – проорюючи власною долею, віршами, світоглядним вибором глибоченну межу між обивательським і пристосуванським існуванням і гранично чесним життям із собою, в собі, над собою.

Стус, В. Палімпсести : вибране / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – 2-ге вид. – Київ : Факт, 2006. – 432 с.

Рец.: Подолинний, А. М. «Палімпсести» Василя Стуса // Жити Україною : ст., рец., есе / А. Подолинний. – Вінниця, 2007. – С. 241–245.

Стус, В. Під тягарем хреста : поезії / В. Стус ; авт. передм. І. Дзюба ; упоряд. О. Орач ; ред. В. Дудок ; худож. М. Бідняк. – Львів : Каменяр, 1991. – 159 с.

Стус, В. Серед грому і тиші : [про Василя Симоненка] / В. Стус. – Сучасність. – 1995. – № 1. – С. 138–148.

Стус, В. Таборовий зошит : вибр. твори / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – Київ : Факт, 2008. – 452 с.

У «Таборовому зошиті», напевно, вперше в такому повному обсязі зібрані всі програмні для Василя Стуса-мислителя вірші з його основних збірок, найдовершеніша літературознавча праця «Зникоме розцвітання» (про творчість і філософію життя Володимира Свідзінського і Василя Стуса), нотатки «З таборового зошита» і своєрідні духовні заповіти з листів до дружини і сина. В них – Стусова етика, мотивація його дій і прагнень. Надія, що його «подобу збагнуть – бодай в передкінці життя».

Стус, В. Феномен доби (сходження на Голгофу слави) / В. Стус. – Київ : Кліо, 2015. – 104 с.

Стус, В. Час творчості. Dichtensezeit : поезія / В. Стус ; післямова Д. Стус. – Київ : Дніпро, 2005. – 704 с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Тарнашинська, Л. Б. Імператив щирості в художньо-естетичній парадигмі Івана Франка та його інтерпретація Василем Стусом / Л. Б. Тарнашинська // Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології / Л. Б. Тарнашинська ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2008. – С. 71–83.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше