ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Як ми всі націю соборну

У всім єдиною не створим,

Зітруть нас легко вражі жорна.

І.Огієнко

22 січня 1919 р. збулась мрія багатьох поколінь україн-ського народу про відродження незалежної соборної державності.

Сьогодні, на зламі тисячоліть і епох, ця ідея постала з новою нагальністю і силою.

Тема соборності в усіх її вимірах представлена на нашій книжковій виставці українською політичною думкою, починаючи від І.Вишенського, публіцистикою, важливими свідченнями і документами.

Із спецфондів бібліотеки до читача повернулись спогади безпосередніх учасників і свідків далеких подій. Варто згадати хоча б праці В.Винниченка, І.Мазепи, Д.Дорошенка та багатьох інших.

Допоможуть зрозуміти неймовірну складність шляху, пройденого українським народом до торжества соборницької ідеї, об’єктивні, неупереджені дослідження сучасних істориків, соціологів, етнографів.

Невід’ємна від історико-політичних і правових засад соборності і тема громадянського єднання. До проблем консолі-дації українського суспільства звертаються також фахівці з різних галузей знань, аналізуючи події Помаранчевої революції, яка здивувала світ прикладом національної єдності в Україні.

Складність і багатоплановість теми соборності в її духовному аспекті висвітлює література подальших розділів виставки. Зворушливий інтерес викликають унікальні довідники духовної біографії нації. Історико-біографічні статті знайомлять з плеядою найвидатніших державотворців, діячів культури, науки, освіти, які свого часу самовіддано утверджували українську духовність, були її будителями й оборонцями.

Українська соборність – від ідеї до втілення

В історії України ідея соборності завжди була вплетена в процеси та події, що відбувалися в той чи інший час. Залежно від історичної ситуації вона набувала своєї актуальності або в суто релігійному, або в світському вигляді.

В.Смолій

Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду / Ред. Ю.Тищенко. – К.: Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2004. – 312 с.

Антонюк О. Основи етнополітики. – К.: МАУП, 2005. – 432 с.

Вівчарик М. Етнополітичні аспекти українського державотворення // Розбудова держави. – 1994. – № 5. – С. 31-38.

Гринів О. Українська націологія: від другої світової війни до відродження держави. Іст. нариси. – Л.: Світ, 2004. – 592 с.

Грищенко О.М. Деякї аспекти сучасного етнополітичного розвитку України в процесі державотворення // Трибуна. – 2006. – № 3-4. – С. 26-27.

Дем’яненко Б.Л. Соборність України: історична спадщина і виклики часу // Укр. іст. журн. – 2005. – № 4. – С. 31-38.

Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність / Ред. О.Б.Бернштейн. – К.: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 424 с.

Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі. – Л.: Світ, 1993. – 176 с.

Любовець О. Соборність в українському державотворенні (до 85-річчя Акта Злуки УНР і ЗУНР) // Іст. журн. – 2004. – № 1-2. – С. 128-132.

Мазепа І.П. Україна в огні й бурі революції.1917-1927: [В 2-х кн.]. – Д.: Січ., 2001-2002.

Кн. 1: І. Центральна Рада – Гетьманщина – Директорія; ІІ. Кам’янецька доба. – Д.: Січ, 2001. – 415 с.

Кн. 2: ІІ. Зимовий похід. Польсько-український союз. Кінець збройних змагань УНР. – Д.: Січ, 2002. – 335 с.

Сергійчук В. Українська соборність. Відродження українства в 1917-1920 рр. – К.: Укр. видавн. спілка, 1999. – 412 с.

Україна. Схід-Захід: шлях до порозуміння. Зб. статей / Ред. Н.Б.Кононова. – Луганськ: Знання, 2005. – 132 с.

Українська державність у ХХ столітті: Іст.-політолог. аналіз / Ред. О.Дергачова. – К.: Політ. думка, 1996. – 448с.

Чернова К. Міжетнічна взаємодія і становлення держави // Віче. – 2006. – № 9-10. – С. 51- 53.

Час громадянського самовизначення

Велика Україно, вір:

За тебе стануть ще мільйони!

О.Гончар

Ващенко О.Г. За Україну, за її долю: Фотокнига: (Нариси, новели, замальовки). – К.: Мистец., 2000. – 96 с.

Гальчинський С. Час національного пробудження. Публіцист. есе. – К.: НІСД, 2004. – 152 с.

Голюк О. Розбудова громадянського суспільства неможлива без розвитку громад // Наша громада. – 2005. – № 2(6). – С. 11-13.

Загороднюк Л. Єднання в ім’я майбутнього України // Військо України. – 2006. – № 1. – С. 26-27.

Злобін О. Громадянський простір України: ступінь індентифікацій та чинники консолідації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 2 . – С. 177-194.

Литвин В. Єдність нації. День Соборності України // Віче. – 2006. – № 3-4. – С. 34-39.

Мороз Ф. Це солодке слово “свобода”: [Народ. депутати про події 19-20 серпня 1991р. та подальшу долю Украйни] // Україна. – 1993. – № 18. – С. 4-5.

Патриляк І. Україна: шлях від незалежності до свободи // Визвол. шлях. – 2005. – № 4. – С. 116-127; № 10. – С. 84-115.

Фадєєв В. Проблеми консолідації українського суспільства // Стратегії розвитку України: теорія і практика / Ред. О.Власюка – К: НІСД, 2002. – С. 81-90.

Ситник П., Дербак А. Проблеми формування національної самосвідомості в Україні. – К.: НІСД, 2004. – 226 с.

Степаненко І. «Нас не подолати!» Соціокультурні аспекти «Помаранчевої революції» // Практ. психологія та соціал. робота. – 2005. – № 4. – С. 74-77.

Людського духу найвищі злети

Єдиний порятунок від сповзання до прірви – єднання істинних духовних патріотів з тим, аби в Україні запанувала нарешті українська влада, що здобувала б справді незалежну державу, у якій би панувала висока мораль на ґрунті наших віковічних традицій.

Б.Олійник

Абрамов В.І.Духовність суспільства: методологія системного вивчення. – К.: КНЕУ, 2004. – 236 с.

Актуальні проблеми духовності. – Зб. наук. праць. / Ред. Я.Шрамко. – Вип. 6. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – 415 с.

Баган О. Про духовно-цивілізаційні та геополітичні основи України // Сучасність. – 2005. – № 4 – С. 93-104.

Гончар О.Т. Чим живемо: на шляхах до українського відродження. – К.: Рад. письм., 1991. – 382 с.

Грушевський М.С. Духовна Україна. – К.: Либідь, 1994. – 500 с.

Духовна велич України: Наук.-публіцист. зб. / Упоряд. І.Новиченко. – К.: “Просвіта”, 2004. – 248 с.

Провідники духовності в Україні / Ред. І.Ф.Кураса. – К.: Вища шк., 2003. – 783 с.

Сверстюк Є.О. На святі надій: Вибране. – К.: Наша віра, 1999. – 784 с.

Свідзинський А. Духовна криза в українському суспільстві та шляхи її подолання // Розбудова держави. – 2003. – № 9-12. – С. 2-17.

Цілісність землі рідної і народу –

одвічно в серці та помислах

Подивіться на рай тихий,

На свою країну,

Полюбіте щирим серцем

Велику руїну.

Розкуйтеся, братайтеся.

Т.Шевченко

Видатні постаті України: Біограф. довід. / Г.Щокін, М.Головатий, В.Гайченко та ін. – К.: 2004. – 872 с.

Геник С. 150 великих українців. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. – 300 с.

Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети / Ред. М.І.Панова. – К.: Видавн. Дім “Ін Юре”, 2002. – 476с.Одарченко П. Видатні українські діячі: Ст., нариси. – К.: Смолоскип, 1999. – 322 с.Перев’язко Р. Ідея соборності в художній творчості Січових стрільців // Дивослово. – 2004. – № 12. – С. 67-68.П’ятаченко С. Ідея соборності України в поезії Олександра Олеся і Євгена Маланюка // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 52-56.Солдатенков В., Сиволоб Ю. Витоки і передвісники української ідеї // Віче. – 1993. – № 11(20). – С. 29-45.Салтовський О.І. Еволюція ідеї української державності в політичних поглядах М.Грушевського під впливом революції 1917-1920 рр. // Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Філософія. Політологія. – 2005. – № 59-61. – С. 158-161.Шаров І.В. 100 видатних імен України. – К., Видавн. Дім “Альтернативи”, 1999. – С. 496.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше