ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВесна перемоги

(Каталог книжкової виставки до Дня перемоги) 

Друга світова війна, в якій брали участь 61 країна, належить до числа тих подій, що визначили маршрут світової історії в другій половині XX ст.

Війна проти німецького фашизму всіма своїми вогняними колесами двічі прокотилася українською землею, залишивши глибокі вибоїни й шрами в долі народу України. Саме йому разом з іншими народами СРСР довелось взяти на себе найважчий її тягар: радянсько-німецький, або «східний» фронт світової війни був головним, вирішальним. Події на цьому фронті мали справді глобальний характер: відбувалися на відстані 4.5 тис. км з півночі на південь європейської частини СРСР, охоплювали територію площею 1 млн. 800 тис. кв. км у безпосередньому тилу фашистів, а в тилових районах СРСР втілилися в небувалій за наслідками самовідданій праці для воюючої армії, для перемоги. 

                                                                                           І. Герасимов

1. Війна: погляд крізь віки 

Для всіх нас війна – вічно у незгасній пам’яті. Адже  пам’ять – частина духовного життя народу, його найсвятіша істина. Той, хто пам’ятає, завжди сильніший, бо озброєний досвідом минулого, досвідом боротьби і подолання труднощів, самозречення і відданості, мужності і непокори.   

                                                                                       І. Муковський 

Безсмертя: кн. пам’яті України. 1941–1945 / голов. ред. Герасимов. – К.: Книга Пам’яті України, 2000. – 944 с.: іл.

Великая Отечественная война 1941–1945: кн. для чтения: в 2 ч. – М.: Олма-Пресс, 2005.

Ч. 1. – 480 с.

Ч. 2. – 480 с.

Визволення України: Велика Вітчизняна війна 1941-1945: хронол. довід. / відп. ред. Є.А.Афонін. – К.: Парламент. вид-во, 1999. – 136 с.

Война . Народ. Победа, 1941-1945: Статьи. Очерки. Воспоминания: в 2 т. / сост. И.М. Данишевский, Ж.В. Таратута. – М.: Политиздат, 1983.

Кн. 1 – 231 с.: ил.

Кн. 2 – 246 с.: ил.

Всемирная история войн / авт.- сост. А.Г. Мечников, А.А. Спектор. –Мн.: Харвест, 2007. – 768.: ил.

Герои Советского Союза: крат. биогр. сл.: в 2 т. Т. 2: Любов-Ящук / председат. редкол. И.Н. Шкадов. – М.: Воениздат, 1988. – 863 с.: с портр.

Городецкий, Г. Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на Советский Союз: пер. с англ. / Г. Городецкий,– М.: Росспэн,2001. – 384 с.: ил.

День Победы: сб./ сост. А. Быстров. – М.: Мол. гвардия, 1985. – 327с.: ил. – (Отечество).

Замулин, В.Н. Прохоровка – неизвестное сражение великой войны / В.Н.Замулин. – М.: Транзит книга, 2005, 734 с. – (Неизвестные войны).

Зенькович, Н.А. ХХ век: высший генералитет в годы потрясений. –  Олма- Пресс, 2005. – 896 с.: ил. – (Мировая стория. Война и мир).

Зенькович, Н.А. Маршалы и генсеки: Интриги. Вражда. Заговоры. – М.: Олма-Пресс, 2005. – 608 с.: ил. – (Досье. Кн. полка Н. Зеньковича).

Кульков, Е. Война 1941-1945 / Е. Кульков, М. Мягков, О. Ржешевский. –М.: Олма-Пресс, 2005. – 479 с.: ил. – (Мировая история. Войны и мир).

Косик, В. Україна під час Другої світової війни 1938-1945 / В. Косик, пер. з франц. Р. Осадчук. –  К.; Париж; Нью Йорк; Торонто,1992. – 730 с.

Коваль, М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1941-1945 рр.). – К.: Альтернативи, 1999. – 336 с. – (Україна крізь віки ).

Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941-1945: Люди. События. Факты: справ. / под ред. О.А. Ржешевского. – М.: Республика, 2000. – 431 с.

Краснов, В.Г. Жуков: маршал Великой империи: лавры и тернии полководца / В.Г. Краснов. – М.: Олма- Пресс, 2005. – 576 с.: ил. – (Загадки истории).

Куманев, Г.А. Подвиг и подлог: страницы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. – М.: Рус. сл., – 344 с.: ил.

Литвин, В.М. Україна в Другій світовій війні (1941-1945). – К.: Лі-Терра, 2004. – 464 с.

Мельтюхов, М.И.Упущенный шанс Сталина: Советский Союз и борьба за Европу. 1939-1942 гг.: док., факты, суждения / М.И. Мельтюхов. – М.: Вече, 2002. – 544 с.

Нарочницкая, Н.А. Великие войны ХХ столетия: за что и с кем мы воевали / Н.А. Нарочницкая. – М.: Айрис-пресс, 2007. –232с.

Нечаев, Ю. День Победы – праздник всенародный // Олімп. арена. – 2008. –№ 4. – С.2-3.

Ньютон, С.Х. Курская битва, немецкий взгляд / Стивен Х. Ньютон. – М.: Яуза: Эксмо, 2006.– 576 с.

Память: письма о войне и блокаде / сост. А.К. Варсобин. – Л.: Лениздат, 1985. – 688 с.: ил.

Плешаков, К. Ошибка Сталина: первые десять дней войны, 22 июня – 3 июля 1941 г. – М.: Эксмо, 2006. – 416 с.: ил.

Полководцы и военачальники Великой Отечественной: сб. / сост. А.Киселев. – М.: Мол. гвардия, 1985. – 367 с.: ил.

Раус, Э. Танковые сражения на Восточном фронте / Эрхард Раус; пер. с англ. А. Больных. – М.: АСТ, 2005. – 523 с. – (Неизвестные войны).

Семенов, К. Солдатские мемуары: док. сценарии / К.Семенов. – М.: Искусство, 1985. – 334 с.: ил.

Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны: «коммуникация убеждения» и мобилизац. механизмы / авт.-сост. А.Я. Лившин, И.Б. Орлов. – М.: Росспэн, 2007. – 806 с.  –(Док. советской истории).

Соколов, Б.В. Оккупация: правда и мифы / В.Б. Соколов. – М.: Аст-Пресс книга, 2003. – 352 с. – (Ист. расследование).

Солонин, М.С. Бочка и обручи, или Когда началась Великая Отечественная война / М.С. Солонин. – Дрогобыч: Відродження, 2004. – 448 с.

Сталинградская битва: хроника, факты, люди: в 2 кн. – М.: Олма-Пресс, 2002.

Кн. 1 – 911 с.: ил.

Кн. 2 – 573 с.: ил.

Трокаев, А.А. Герои пламенных лет: очерки о Героях Советского Союза – уроженцах Донец. обл.  /А.А. Трокаев; вступ. ст. К.С. Москаленко. – Донецк: Донбас, 1985. – 575 с.– (Герои Советского союза).

1941 год: в 2 кн. / сост. Л.Е.Решин и др, вступ. ст. А.Н. Яковлева. – М.: Междунар. фонд «Демократия», 1998. – (Россия ХХ век: документы).

Кн. 1 – 832 с.

Кн. 2 – 752 с.

Україна в полум’ї війни. 1941-1945 / ред. П.П.Панченко, О.І. Уткін та ін. – К.: Україна, 2005. – 560 с.: іл.

Черепанов, В.В. Власть и война: сталин. механизм гос. управления в Великой Отечественной войне / В.В.Черепанов. – М.: Известия, 2006. – 496 с.  

2. Вінниччина у Великій Вітчизняній війні 

Бабій, М. Партизанськими стежками Вінниччини / М. Бабій, В. Кравчук. – О.: Маяк, 1975. – 44 с.

Бараболя, Ю.В. Хмільничани у роки Великої Вітчизняної : зб. біогр. інформації / Ю.В. Бараболя. – Вінниця : О. Власюк, 2007. – 184 с. : фото.

Белозерова, Л.А. Верфольф – роковая тайна Гитлера?: моногр. / Л.А. Белозерова. – Винница : Виноблтипография, 1996. – 135 с. : ил.

Білозерова, Л.О. Цей загадковий «Вервольф»: історія, наук. розвідки, таємниці розгадані та адресов. у майбутнє / Л. Білозерова, І. Ткачук. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 170 с. – (На допомогу туристу).

Вінничани – творці Перемоги : альб. / ред. І.С. Гамрецький. – Вінниця : Віноблдрукарня, 2005. – 96 с. : фото. кол.

Вінничани на Великій Вітчизняній : кн. спогадів жителів міста над Бугом про свою молодість, опалену війною : в 4 т. / В.Г.Алексєєв, О.О.Александров, М.П.Бондаренко. – Вінниця : Віноблдрукарня, 1999-2005.

Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) : зб. док. і матеріалів. – О. : Маяк, 1971. – 308 с.

Гальчак, С.Д. Визволення Вінниччини від нацистських загарбників (20 груд. 1943 р. - 28 берез. 1944 р.) : моногр. / С.Д. Гальчак. – 2-е вид., доп., перероб. – Вінниця : Книга-Вега, 2005. – 416 с. : фото.

Загородній, І.М. Руїни «Вервольф» свідчать : гриф таємності знято / І.М. Загородній. – Вінниця : Консоль, 2002. – 208 с. : іл.

Книга пам'яті України : в 9 т. Т. 9 : Вінницька область. – Вінниця : Обл. ред. колегія Книги Пам'яті. – 1997. – 52 с.

Книга скорботи України: в 3 т. Т. 3 : Вінницька область : іст-меморіал. вид. / ред. І.О. Герасимов. – Вінниця : Книги Пам'яті України, 2004. – 240 с.

Овеянные славой имена: Герои Советского Союза – уроженцы Винниччины / ред. Г.Я. Буртяк. – 2-е изд., перераб. и доп. – О. : Маяк, 1989. – 312 с. : фото.

Переможці : учасники бойових дій Другої світової і Великої Вітчизняної воєн, які померли в повоєнний період, та ті, що проживають на території області : в 2 т. / голов. ред. І. О. Герасимов. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2007 – 2008. –(Книга Пам'яті України)

Т. 1: Вінницька область: м. Вінниця. Вінницький район. Барський район / упоряд. : В. Є. Харчук. – 512 с. : фото.

Т. 2: Вінницька область: Бершадський район. Гайсинський район. Жмеринський район. м. Жмеринка / упоряд. : В. Є. Харчук. – 2008. – 752 с.

Роговий, О.І. Соб у вогні : краєзн. нариси / О.І. Роговий. – Вінниця : БІКОМ, 1994. – 72 с. : іл.

Черниш, А.Й. Немирівщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.: події, спогади / А.Й. Черниш. – Вінниця : Консоль, 2006. – 528 с. : фото. 

3. Музи кували Перемогу 

Проміння пам’яті сягне в найдальшу даль,

Його й віків туманам не спинити,

І нам довіку у серцях носити

Землі своєї ревний біль і жаль

 

С.Мичко

День Победы: песни воен. и послевоен. лет. – К.: Муз. Украина, 1985. – 102 с.: нот.

Друзья-однополчане: рассказы о песнях, рожден. войной. – М.: Музыка, 1980. – 270 с.

Знамя Победы: песни. – М.: Сов. композитор, 1984. – 176 с.: нот.

Марши Победы. – М.: Мелодия, 1984. – С 10 21691 001. – 1 грп.

Музыка на фронтах Великой Отечественной войны: статьи, воспоминания. – М.: Музыка, 1970. – 255 с.

Нам дороги эти позабыть нельзя: песни Великой Отечественной войны. – Л.: Музыка, 1980. – 55 с.: нот.

Пісні про міста-герої. – К.: Муз. Україна. – 122 с.: нот.

Пісня, обпалена війною. – К.: Муз. Україна, 1974. – 80 с.: нот.

Песни о Великой войне и Великой Победе. – СПб.: Композитор, 2000. – 103 с.: нот.

Песня в граните: песни. – М.: Музыка, 1978. – 156 с.: нот.

Поклонимся великим тем годам: песни – М.: Мелодия, 1983. – С 60 22733 007. – 1 грп.

Священная война: песни и марши воен. лет. – М.: Мелодия, 1984. – С 60 21603 008. – 1 грп.

Эхо прошедшей войны: песни о минувшей войне. – М.: Музыка, 1983. – 158 с.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше