ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКнижкова виставка : «Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена»

З нагоди 17-ї річниці Незалежності України у відділі літератури та інформації з питань економіки і права ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (вул. Соборна, 70) відкрито книжково-ілюстративну виставку „Незалежність України – у мріях виплекана, в боротьбі народжена».

Документи, представлені на виставці висвітлюють чотири спроби здобуття незалежності:

1. Період визвольної війни під проводом Б.Хмельницького, коли після видатних військових перемог утворилась українська держава, яка проіснувала рівно 10 років (від Зборівського миру 1649 р. до кінця гетьманства І.Виговського (1659 р.).

2. Період І.Мазепи і П.Орлика, коли спроба отримати незалежність за допомогою шведського короля Карла ХІІ завершилась жорстоким руйнуванням гетьманської столиці Батурина 2 листопада 1708 р., Полтавською катастрофою 27 червня 1709 р. і втечею лідерів українського руху за кордон.

3. Період визвольних змагань 1917-1920 рр. – від ІІІ Універсалу Центральної Ради 20 листопада 1917 р., який проголосив створення УНР до Варшавського договору від 20 квітня 1920.

4. 1991 р., утвердження  незалежної держави.

На виставці представлено понад 200 документів, які висвітлюють шлях становлення  та розвитку громадянського суспільства в Україні (1991-2008 рр.).

Книжкова виставка : «Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена»

ІСТОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

1. Вівчарик, Михайло Миколайович. Українська нація: шлях до самовизначення : Монографія. - К. : Вища шк., 2001. –287 с.

2. Єрмолаєв, В. До питання про створення незалежної Української держави ( 1648 - 1654 ) // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 2. – С.62-69.

3.Засади державного будівництва Б.Хмельницького / Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) : наукове видання / Ред. В.М. Литвин. – К.: Альтернативи, 2001. – С.34-51.

4. «Нова українська історія почалося зі спалаху...» / http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=30383

5. Потенціал національного відродження України в імперську добу / Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) : наукове видання / Ред. В.М. Литвин. – К. : Альтернативи, 2001. – С.53-71.

6. Павличко, Д. Українська національна ідея та її значення для утвердження державної незалежності України // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 1. – С.7-21.

7. Українська держава у 1654-1657 рр. / Історія держави і права України: У 2 т.: підруч. для студ. юрид. вузів / Ред. В.Я. Тацій, Ред. А.Й. Рогожин. – К. : Ін Юре, 2000 –  Т.2 : Академічний курс. – С.233-241.

8. Період І.Мазепи і П.Орлика: спроба отримати незалежність /  Субтельний, О. Україна історія. – К.: Либідь, 1992.– С.145-151.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЗДОБУТА І ВТРАЧЕНА

1. Грушевський,  М.С. На порозі нової України. – К.:1991.

2. Держава і право України в 1917-1920 рр. / Хрестоматія з історії держави і права України : Навч. посіб. / Уклад. А.С. Чайковський. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – С. 292-367.

3. Держава і право  незалежної Української держави (1917-1921 рр.) / Історія держави і права України : підручник / Ред. В.Г.Гончаренко. – К.: Вентурі, 1996 – С.173-209.

4. Держава і право  ЗУНР / Музиченко, П. П. Практикум з історії держави і права України : Навч. посіб. / П. П. Музиченко, Н. І. Долматова, Н. М. Крестовська. – К.: Вікар, 2002.

5. Державотворчий потенціал української революції / Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) : наукове видання / Ред. В.М. Литвин. – К. : Альтернативи, 2001. – С.73-95.

6. Доба Директорії УНР: криза українського державотворення / Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) : наукове видання / Ред. В.М. Литвин. – К. : Альтернативи, 2001. – С. 86-90.

7. Конституційний устрій української держави 1917-1920 рр./ Слюсаренко, Анатолій Гнатович. Історія української конституції : громадсько-політична література / А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К. : Знання України, 1993. – С.67-72.

8. Кравченко, Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні  ХХ століття. – К.: 1997. – С. 69.

9. Кришина, Н. Державна розбудова часів гетьманату Павла Скоропадського / Н. Кришина, Н. Литвин // Вісник державної служби України. – 2007. – № 4. –  С. 54-62.

10. Незалежна Україна у 1917-1921 рр. / Політико-адміністративний атлас України. – ДНВП Картографія, 2006.– С.8.

11. Попович, М. Україна: незалежність здобута і втрачена // Київська старовина. –2001. – № 1. – С.14-26.

12. Право незалежної Української держави (1917-1921 рр.) // Історія українського права. – К.: Олан, 2001. – С.109-146.

13. Проголошення державної незалежності України та сучасний стан розуміня проблеми / Яневський, Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення та причини поразки  : монографія . – К. : Дух і Літера, 2003. – С.23-53.

14. Самовизначення України і відродження її державності / Шевчук, В. П. Історія української державності : Курс лекцій / В.П. Шевчук, М.Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – С.197-231.

15. Геополітичні ідеї теоретиків українського націоналізму (1920-40-х р.р.) / http://banderivets.org.ua/index.php?page=pages/zmist5/Ukraina/article001

16. Українська Держава / Шляхами віків : довідник з історії України. – К.: Україна, С. 150-151.

17. Українська Народна Республіка часів Директорії / Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. для юрид. вузів: В 2 т. / Ред. В.Д. Гончаренко. – 2-е вид., пререроб. і доп. - К. : Ін Юре. –Т. 2 : Лютий 1917-1996 р. - 2000. – С. 74-96.

САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

Повна самостійність і незалежність є послідовним, логічним завершенням потреб національного розвитку та самовизначення будь-якої народності, яка займає певну територію і володіє достатніми здібностями й енергією розвитку.

 М.Грушевський

 

1. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. // Відом.  Верхов. Ради України. – 1990. – № 31. – С.595-598.

2. Акт проголошення України від 24.08.1991р. // Голос України. – 1991. – 29 серп.

 3. Про правонаступництво України : Закон України… 12.09.1991р. №1543-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 46. – С.1322.

4. Всеукраїнський референдум про проголошення незалежності України / http://ua.textreferat.com/referat-115.html

5. Молода Українська держава на межі тисячоліть: погляд в історичне майбутнє демократичної правової держави Україна: Зб. наук. праць. – Л., 2001.

6. Книгін, К. Правове визначення референдуму як форми народовладдя (проблеми теорії і практики) // Право України. – 2001. – № 11. – С.28-31.

7. Книгін, К. Референдум в Україні – головний прояв безпосередньої демократії // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2001.– № 2. – С. 227-232.

8.Лисенков, С. Про введення у дію результатів Всеукраїнського референдуму // Вісн. прокуратури. – 2001. – № 1. – С.8-11.

9. Паламарчук, М. Всеукраїнський референдум у політичній системі України // Право України. – 2005. – № 5. – С.42-44.

10. Погорілко, В. Конституційні основи українського державотворення і розвиток безпосереднього народовладдя в Україні // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - № 3 (42). -  С. 54-65.

11.Становлення незалежності України та її основоположні нормативні акти / Капелюшний, В. П. Історія держави і права України  : Навч. посіб. - К. : Олан, 2001. – С.188 -216.

12. Становлення незалежності Української держави, творення її правової системи та її основоположні нормативні акти / Кульчицький, В. С. Історія держави і права України : Навч. посіб. - К. : Атіка, 2001. – 320 с.

13. Футей, Б. Становлення правової держави : Україна 1991-2001 рр. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 288 с.

14. Футей, Б.          Становлення правової держави в Україні 1991-2005 рр. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 352 с.

ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ

«Державні символи – це закріплені в конституційному праві України офіційні знаки (зображення, предмети) чи звукові вираження, які в лаконічній формі виражають одну або декілька ідей політичного та історичного характеру і символізують суверенітет України»

 М.С. Кельман 

 

1. Про Державний Прапор України : Постанова Верхов. Ради України…  28.01.1992р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 35.– С.42.

2. Про Державний Герб України : Постанова Верхов. Ради України. 19.02. 1992 р.// Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 40.

3. Про Державний Гімн України : Закон України… 6.03. 2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – №24. – С.602.

4. Про державні символи України: Постанова Верхов. Ради України. / №347/96. – ВР, 3 вересня 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України.- 1996.-№45. – С.660.

5. Баленюк, В.С. Червона калина – Україна : Питання укр. держ. символіки. – Л., 2003. – 71 с.

6. Братко-Кутинський, О.А. Нащадки Святої Трійці: генеза укр. держ. символіки. – К.: Білий птах, 1993. – 85 с.

7. Вівчарик, М.М. Україна: від етносу до нації : навч. посіб. – К.: Вища шк., 2004. – 239 с.

8. Герб України – символ віри й надії // Уряд. кур'єр. – 2007. – 5 квіт. – С. 14.

9. Державний прапор України / О.Мулевич // Дзеркало тижня. – 2006. – 2 грудня (№46). – С. 6

10. Державні символи України / Н.М. Бібік Зростаймо громадянами: Розповідь про Конституцію України : навч. посіб. – К.,  2000. – С.47–53.

11. Державний гімн України : популяр. іст. нарис. – К.: Муз. Україна, 2006. – 55 с.

12. Сергійчик, В. Символіка суверенності – синьо-жовта. – К., 1993. – 71 с.

13. Січинський,  В. Тризубі прапор України. – Львів.:Місіонер,1995.– 60 с.

14. Стецюк, П. Державні символи України: конституційно-правова характеристика // Вісн. Конституц. Суду України. – 2004. – № 6. – С.103-115.

15. Толочко, П. Великий державний герб України // Київська старовина. – 2000. – № 5. –  С. 26-28.

16. Трембіцький, В. Національний гімн "Ще не вмерла Україна..." та інші українські гімнові пісні : поезія. – 2-е вид. перероб. і доп. – Л. : Атлас, 2003. –175 с.

17. Тризуб - що означає символ цей?  // Вінниччина ( Спец. випуск " Хочу все знати"). – 2004. - 4 вересня. – С. 3.

18. Державна символіка http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=32027&cat_id=31295

19. Державний герб України / http://duda.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=85

20. Державний Гімн України/ http://uk.wikipedia.org/wiki; http://ukremb.info/viewer.php?p=106; http://www.parta.com.ua/referats/view/722.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 1996 РОКУ – МОДЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

          «Конституція держави має бути такою, аби не   порушувати Конституцію громадянина»

 С.Лец

1. Україна. Конституція. Конституція України. – Х. : ІГВІНІ, 2007. – 64 с.

2 Конституція України – Основа подальшого розвитку законодавства : Збірник наукових праць. – К.1997.–317 с.

3. Бабенко, К. Конституція України як фактор стабілізації та розвитку правового і політичного життя суспільства // Вісник Конституційного Суду Украіни. – 2007. – № 1. –  С. 38-45.

4. Бабенко, К.А. Проблема стабільності Конституції в умовах зміни суспільних відносин // Вісник  Верховного Суду  України. – 2007. – №2 (78). – С.8-12.

5. Костицький, В.В. Конституційна реформа в Україні: шляхи трансформації політичної системи : Наук.-практ. комент. до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України". – К. : 2003. – 121 с.

6. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення). У 2 кн. Кн. 1: закони і законодавчі акти / С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Атіка, 2004. – 488 с.

7. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення). У 2 кн. Кн. 2 : закони і законодавчі акти / С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Атіка, 2004. – 840 с.

8. Нонко, О. Конституційний процес в Україні та вплив на нього Ради Європи  // Право України. – 2006. – № 9. – С.21-26.

9. Погорілко, В. Поняття та юридичні властивості Конституції України // Право України. –2006. – № 11. – С.4-9.

10. Приходько, Х. Конституційний процес як самостійний вид юридичного процесу // Право України. – 2008. - № 6. – С.29-34.

11. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика : закони і законодавчі акти / Іт-т держави і права ім. В.М. Корецького; Ред. В.Ф. Погорілко. – К. : А.С.К., 2003. – 652 с.

12. Рудик, П. А. Коментар до конституційних змін : навч. посіб. для студ. вузів. – К. : ЦУЛ, 2008. – 220 с.

13.Скрипнюк, О. Конституційний процес як фактор демократизації суспільних відносин в Україні // Вісник Конституційного Суду Украіни. – 2007. – № 2. – С.65-69.

14.Темплюк, М. Правові проблеми змінення Конституції України // Право України. – 2007 . – № 12 . – С. 3-7.

15.Титова, Н. Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти // Право України. – 2008 . – № 1 . – С. 114-116 .

16. Україна. Конституція. Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / Україна. Конституція ; упоряд. : Є. О. Ковальчук. –Х. : Бурун Книга, 2007. – 72 с.

17. Конституція України – основне джерело конституційного права України. / http://www.grinchuk.lviv.ua/book/33/1443.html.

18. Конституція України – Основний закон держави / http://referats.net.ua/view/39128.

ДЕРЖАВА І ВЛАДА СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ

Уряд – вітрила, народ – вітер, держава – корабель, час – море.

Л.Берне.

1. Батанов, О. В.Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні  : Монографія / О.В. Батанов; Ред. В.Ф.  Погорілко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Ін Юре, 2003. – 512 с.  

2. Білак, М. Президент України як гарант Конституції України // Право України. – 2007 . – № 11 . – С. 11-17 .

3. Бориславська, О.М. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика реалізації конституційно-правових засад: Монографія. - Л. : ПАІС, 2005. - 208 с.

4. Вибори 2006 : Політичні партії та блоки: що ми про них знаємо. – К. : АДЕФ-Україна, 2006. – 47 с.

5. Вибори і референдуми в Україні : Проблеми теорії і практики: Збірник. – К. : Центральна виборча комісія, 2001. – 360 с.

6. Колодій, А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування : навч.  посіб. / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. –К. : Юрінком Інтер, 2001. – 303 с.

7. Іщенко, О. Місцеве самоврядування: світовий досвід та особливості української моделі. – К., 2003. – 602 с.

8. Кириченко, С. Громадянське суспільство і правова держава: поняття та зміст : науково-популярна література. – К. : Логос, 1999. – 47 с.

9. Кириченко, С. О.  Шляхи формування громадянського суспільства і правової держави: науково-популярна література. –  К. : Логос, 1999. – 88 с.

10. Колодій, А. М.  Державне будівництво і місцеве самоврядування : навч.  посіб.  – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 303 с.

11. Костицька, І. О. Інститут президенства в Україні: становлення і функціонування : закони і законодавчі акти. – К. : Коло, 2003. – 496 с.

12. Лазор, О. Д. Основи місцевого самоврядування : Навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 432 с.

13. Лазор, О. Д. Територіальна організація влади в Україні : Навч. посіб. – К. : ДаКор, 2007. – 576 с.

14. Магрицька І. Українська мова як чинник державотворення. // Персонал. – 2005. – № 3. – С. 79-85.

15. Селіванов, В. М. Право і влада суверенної України  : Методолог. аспекти: Монографія - К. : Ін Юре, 2002. - 724 с.

16. Місцеві вибори в Україні: проблеми правового регулювання: збірка / Лабораторія законодавчих ініціатив ; Ред. Д.С. Ковриженко. – К. : ФАДА, 2006. - 136 с.

17. Прієшкіна, О. В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії : Навч. посіб. – К. : Кондор, 2004. –336 с.

18. Скрипнюк, О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики : Монографія. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2000. – 599 с.

19. Тацій, В.  Конституційний лад України: проблеми удосконалення  // Вісник прокуратури. – 2007. – № 7. –  С. 3-11.

20. Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування : збірка наукових праць / Ред. А.П.Заєць. – К. : Ін Юре, 2002. – 928 с.

21. Тимченко, С. М. Судові та правоохоронні органи України  : Навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.

22. Ткачук, А. Ф. Місцеве самоврядування в контексті політичної (конституційної) реформи : брошура / А. Ткачук. – К. , 2003. – 20 с.

23. Цвєтков, В. В.  Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти : Монографія Коваленко. – К. : Ін Юре, 2003. –496 с.

24. Шаповал, В. М. Конституція і виконавча влада : закони і законодавчі акти. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 80 с.

25. Шатіло, В. А. Інститут президентства в системі державної влади України : монографія . – К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2004. – 159 с.

ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Права людини – це той абсолютний кордон, який не повинна перетинати жодна держава.

П.Рабінович

1. Колодій, А. М. Права людини і громадянина в Україні : Навч. посіб. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 336 с.

2. Лавріненко, О. В. Захист прав людини як ідеологічна парадигма сучасного розвитку правової системи України // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. - № 1. –  С. 33-37.

3. Лисенков, С. Л. Особливості регламентації змісту і реалізації об'єктивних культурних прав і свобод в Конституції України / С.Л. Лисенков // Адвокат. – 2006. – № 3. –  С. 6-9.

4. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : Навч. посіб. / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров. – К. : Знання, 2006. – 215 с.

5. Права людини в Україні – 2006 : Доп. правозахисних організацій / Ред. Є. Захаров,  І. Рапп,  В. Яворський. – Х. : Права людини, 2007. – 528 с.

6. Право на вибір місця проживання: від прописки до реєстрації  : Комент., законодавство, суд. практика / Авт. комент., упоряд.  І.П. Козінцев,  М.Б. Захандревич. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 336 с.

7. Рабінович, П. М. Права людини і громадянина : Навч. посіб. – К. : Атіка, 2004. – 464 с.

8. Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод : монографія / Уклад. В.М. Яворський. – Х. : Центр правових та політ. досліджень, 2005. – 92 с.

9. Тесленко, М. Обов'язки людини і громадянина як складова конституційного механізму забезпечення правової охорони Конституції // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 2. –  С. 70-76.

10. Ткачук, Р.  Якщо тобі немає 18-ти : Права неповнолітніх / Роман Ткачук ; Ін-т громад. сусп-ва. – 3-є вид., випр. та допов. – К. : [б.в.], 2003. - 28 с.

11. Права людини і громадянина / http://www.refine.org.ua/pageid-2264-1.html; http://yurotdel.com/ucheba/prava-lyudini-i-gromadyanina.html.

ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Демократичний закон є і суворим, і гнучким водночас: він дає надію, він відкритий для перегляду, хоч лише певних меж.

Д.Ельштейн

1. Господарський кодекс України : Наук.-практ. комент. / Ред. О.І. Харитонова. – Х. : Одіссей, 2007. – 832 с.

2. Кодекс законів про працю України : Зі змін. та доп. стан. на 20 серп. 2006 р. – К. : Форум, 2006. – 169 с.

3. Екологічне законодавство України. В 4 кн. Кн. 1; Кн..2; кн..3; Кн.4. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, НДІ приватного права та підприємництва АПНУ, Євразійська асоціація правничих шкіл та правників ; за заг. ред. та вступ. ст. : В. І. Андрейцева. - К. : Слово, 2007.

4. Житловий кодекс : Офіц. текст зі змінами та допов. станом на 20 лип. 2007 р. – К.: Форум, 2007. – 112 с.

5. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами / ред. В.Г. Гончаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 416 с.

6. Кримінальний кодекс України : Наук.-практ. комент. / Ред. В.В. Сташис,  В.Я. Тацій. - 3-е вид., перероб. та доп. – Х. : Одіссей, 2007. – 1184 с.

7. Кримінально–процесуальний кодекс України : Офіц. текст зі змінами та допов. станом на 20 черв. 2007 р. – К.: Форум, 2007. – 318 с.

8. Митний кодекс України : Офіц. текст зі змінами та допов. станом на 20 лют. 2006 р. – К.: Форум, 2006. – 269 с.

9. Сімейний кодекс України : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 25 листоп. 2007 р. / Мін-во юстиції України. – К. : Форум, 2007. – 140 с.

10. Фурса, С. Я. Цивільний процесуальний кодекс України  : Зі змінами та доп. стан. на 09.07.2007 р.: Наук.-практ. комент. У 2 т. Т. 1; Т. 2 / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, С.В. Щербак. – К. : Вид. Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

11. Цивільний кодекс України : Наук.-практ. комент. / Ред. Є.О. Харитонов. – 3-є вид., перероб. та доп. – Х. : Одіссей, 2007. – 1200 с.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Для України найприйнятнішою є модель соціально орієнтованого ринку, який у кінцевому підсумку підпорядковуватиме діяльність своїх функціональних структур задоволенню матеріальних і духовних потреб людини

А.С. Гальчинський

1. Дейнеко, Л. Сталість соціально-економічного розвитку за умов суспільних трансформацій // Регіональна економіка. – 2005. – № 4. – С.22-30.

2. Денисюк, О.М. Становлення багатоукладної економіки та раціоналізація структури власності в Україні. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. –312 с.

3. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети [Текст] : монографія / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. : З. С. Варналія. - К. : НІСД, 2007. - 768 с.

4. Захарченко, В. І. Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України  : монографія. - Вінниця : Гіпаніс, 2004. - 547 с.

5. Клиновий, Д. В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України : навч. посіб. для студ. вузів. - К. : Центр навчал. літератури, 2006. - 728 с.

6. Матвієнко, П.В. Аналіз трансформаційних процесів в Україні // Економіка та держава. – 2007. – № 2. – С. 55-59.

7. Панасюк, Б. Я. Економічна політика в Україні наприкінці ХХ століття: монографія. – К. : Новий друк, 2002. – 744 с.

8. Перехідна економіка: Підручник / Ред. В.М. Геєць. – К. : Вища шк., 2003. – 591 с.

9. Заблоцький, Б. Ф. Перехідна економіка : Посібник. –  К. : Академія, 2004. - 512 с.

10. Злупко, С. М. Перехідна економіка: сучасна Україна: навч. посіб. – К. : Знання, 2006. – 324 с.

11. Інституційні засади формування економічної системи України: теорія та практика : збірка наукових праць / Ред. З. Ватаманюк. – Л. : Новий Світ-2000, 2005. – 648 с.

12. Павловський, М. А. Стратегія розвитку суспільства : Україна і світ (економіка, політологія, соціологія) / М.А.Павловський. – К. : Техніка, 2001. –312 с.

 13. Розвиток підприємництва в Україні : громадсько-політична література / Гол. авт. колективу П. Гайдуцький. – К. : Нора-Друк, 2003. –248 с.

14. Хоменко, Я. В. Оцінка рівня розвитку регіонів України // Економіка та право. –  2007. – № 3. – С. 25-30.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ

Інтеграція України в структурі світового господарства виступає стратегічно важливим напрямом реформування й розвитку української економіки. Вона найтіснішим чином пов’язана із завданням кардинальної технологічної модернізації та досягнення високого рівня міжнародної конкурентоспроможності, без чого неможливо забезпечити для України гідне місце в системі світової та європейської економіки

В.Р. Сіденко

1. Бобицький, Н.  Нова угода між Україною та ЄС: вибір між прагматизмом та ідеалізмом // Юридичний журнал. – 2006. – № 4. – С.117-119.

2. Герасим, М. Агропромислова інтеграція в АПК України в контексті її підготовки до вступу в ЄС // Регіональна економіка. – 2006. – №2. – С.217-225.

3. Гончаренко, Н. І. Інтеграційний вектор України: гравітаційна модель зовнішньої торгівлі країн Європейського Союзу та України // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. –  С. 78- 84.

4. Копійка, В. Європейський Союз: досвід pозшиpення і Україна. – К., 2006.

5. Масловська, Л. До питання оцінки передумов інтеграції України в ЄС // Економіка України. – 2008. – № 6. – С. 72-79.

6. Ільков, В. В. Особливості законодавчого забезпечення процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері авторського права  // Наше право. – 2008. - № 2. – С.75-78.

7. Кістанова, Я. М. Стан та перспективи адаптації митного законодавства України до митного законодавства ЄС  // Митна справа. – 2008. – № 2. – С. 24-28.

8. Мужикова, Н. М. Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС : навч. посіб. – Чернігів : Деснянська правда, 2007. – 170 с.

9. Перспективи вступу України до СОТ: думка молоді / ред.-упоряд. : Л. Кудіна. - К. : Молодіжна Альтернатива, 2007. – 45 с.

10. Шнирков О. І. Україна Європейський Союз: економіка, політика, право. – К, 2006.

11. Україна на шляху до Європи : науково-популярна література / Ред. Л. Хоффманн,  Ф. Мьоллерс. – К. : Фенікс, 2001. – 343 с.

12. Чиж, І. С. Україна в Раді Європи : монографія. – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 384 с.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше