ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЛідерство - фактор економічного розвитку

Лідерство - це можливість бачити на декілька кроків  вперед, вміти ставити перед командою цілі й досягати їх. Лідерство - це  вплив на людей, завдяки якому вони досягають результатів, демонструючи при цьому стандарти й якість роботи вище середнього рівня. При цьому команда працює з задоволенням й у дружній атмосфері.

Активізація лідерських навичок сьогодні, - одна з найважливіших проблем  для сучасної людини.

Україна наздоганяє весь прогресивний світ і вже зараз без цих  навичок  не можливо уявити сучасне резюме. Яскрава особистість, харизма, вміння організовувати людей, чітко розуміти і висловлювати свої думки, захоплювати своїми ідеями оточуючих, нести відповідальність за свої дії, - це лише невелика частина того, що розуміється під словом «лідер».Без яскравих  лідерів не можливий  розвиток не тільки окремих підприємств, а  й економіки країни взагалі.

Розкрити себе і реалізувати  потенціал лідера Вам допоможе книжкова виставка «Лідерство - фактор економічного розвитку», яка складається з наступних розділів:

- природа лідерства;

- лідирувати: від теорії і практики – до майстерності;

- мистецтво управлінської діяльності;

- майстри успіху. 

Розділ 1. ПРИРОДА ЛІДЕРСТВА 

      Головна задача лідера – не дати вмерти надії.

                                                                                                  Джо Батен.

Адаир, Д. Психология лидерства: науково-популярна література / Дж. Адаир. – М. : Эксмо, 2005. – 352 с.

Баєва О. Біологічні основи влади й лідерства  // Персонал. – 2006. – № 11. –  С. 52– 56.

Баєва О. Біологічні основи влади й лідерства  // Персонал. – 2006. – № 12.–  С. 65–71.

Бендер, П. Лидерство изнутри : практ. рук. / П.У. Бендер, Э. Хеллман; Пер. с англ. Е.А. Бакушева. – Мн. : Попурри, 2005. – 304 с.

Бланшар, К . Лидерство: к вершинам успеха  / Кен Бланшар ; пер. с англ. : Т. Ю. Ковалевой. – СПб. : Питер, 2008. – 368 с.

Кипнис, М. Тренинг лидерства. – М. Кипнис. – М. : Ось–89, 2004. – 144 с.

Кови, С. Р. Восьмой навык. От эффективности к величию / Стивен Р. Кови ; пер. с англ. : Ю. Сундстрем. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 408 с.

Кови, С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности : пер. с англ. / Стивен Р. Кови. – 3-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 374 с.

Коуп, М. Сделай себя лидером: психологический тренинг : пер. 2-го англ. изд. / Мик Коуп. – М. : Дело и Сервис, 2008. – 224 с.

Ландсберг, М. Лидерство: Видение, вдохновение и энергия : монографія / М. Ландсберг; Пер. с англ. О. Медведь. – М. : Эксмо, 2004. – 224 с.

Ларин, И. Азбука лидерства  : науково-популярна література / И. Ларин, М. Беловодская. – СПб. : Невский проспект, 2001. – 185 с.

Лидерство  : монографія / Пер. с англ. А. Лисицына. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 258 с.

Лидерство : монографія / Пер. с англ. А. Лисицына. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 258 с.

Ложкин, Г.   Лидерство: история и современность  // Персонал. – 2001. - № 2. –  С. 44–49.

Менегетти, А. Психология лидера : пер. с ит. / А. Менегетти. – Изд. 5–е, доп. – М. : Онтопсихология, 2007. – 272 с.

Огарев, Г. 31 закон карьерного роста : науково-популярна література / Г. Огарев. – М. : РИПОЛ классик, 2002. – 448 с.

О'Коннор, К.Основи ефективного лідерства за тиждень  : Навч.–метод. посіб. / К. О'Коннор. – 2-е вид. – К. : Британська Рада в Україні, 2000. – 96 с.

Пачковський, Ю. Ф. Психологія підприємництва : навч. посіб. / Ю.Ф. Пачковський. – К. : Каравела, 2006. – 408 с.

Пирсон, Б. Краткий курс МВА  : Практ. рук. по развитию ключевых навыков управления / Б Пирсон, Н. Томас; Пер. с англ. А. Куницын,  М. Шалунов. – 3-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 338 с.

Пирсон, Б. Краткий курс МВА : Практ. рук. по развитию ключевых навыков управления / Б Пирсон, Н. Томас; Пер. с англ. А. Куницын,  М. Шалунов. – 3-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 338 с.

Платонов, Ю. П. Путь к лидерству : монографія / Ю.П. Платонов. – СПб. : Речь, 2006. – 348 с.

Татенко, В.  Від лідерства у природі до природи лідерства  // Психолог. – 2006. - Березень (№ 9). – С. 12–13

Тихомиров, Е.   Воспитание лидера   // Воспитание школьников. – 2003. – № 6. –  С. 64–68

Тихомирова, Е.  Воспитание лидера // Воспитание школьников. – 2003. – № 5. –  С.  57–63

Трейси, Б.Личность лидера : науково-популярна література / Б. Трейси, Ф.М. Шеелен; Пер. с англ. Е.Г. Гендель. – Мн. : Попурри, 2006. – 288 с.

Шейнов, В.П.Психология лидерства и власти  / В. П. Шейнов. – М. : Ось-89, 2008. – 608 с. 

 http://personal.in.ua/article  

Розділ 2. ЛІДИРУВАТИ : ВІД ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ – ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Суть лідерства – боротися зі змінами,

встановлювати напрямки, мотивувати й вдохновляти – робити так, щоб люди рухались у потрібному напрямку,

незважаючи на серйозні перешкоди.

                                                                          «Що лідер робить» Джо Котлер .   

Адлер, Ю.  Лидерство как механизм обеспечения постоянной конкурентоспособности // Антикризисный менеджмент. – 2004. – № 8. –  С. 31–37.

Бинни, Д. Практическое лидерство: пособие для обыкновенных героев / Джордж Бинни, Герхард Вильке, Колин Уильямс ; ил. : Д. Галлон. – 2-е изд., стер. – М. : Претекст, 2008. – 314 с.

Воронкова, В. Г. Менеджмент в державних організаціях: Навч. посіб. для студ. вузів / В.Г. Воронкова. – К.: Професіонал, 2004. – 256 с.

Дафт, Р.Л. Уроки лидерства / Ричард Л. Дафт, Патрисия Лейн ; пер. с англ. : А. В. Козлов. –3-е англ. изд. – М. : Эксмо, 2007. - 480 с.

Дерлоу, Д.Ключові управлінські рішення : Технологія прийняття рішень / Д. Дерлоу; Пер. з англ. Р.А. Семків, Р.Л. Ткачук.–К. : Наук. думка : Всеувито, 2001. - 242 с.

Дикань, Н.В. Менеджмент : навч. посіб. / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. - К. : Знання, 2008.–389 с.

Дідковська, Л. Г.Менеджмент: навч. посіб. / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко.–К. : Алерта: КНТ, 2007.–516 с.

Зайцев, Л. Г.Организационное поведение : учебник / Л. Г. Зайцев, М. И. Соколова.– М. : Магистр, 2008.– 460 с.

Иванова, С.       Инструменты и методы практической проверки развития лидерских компетенций   // Менеджмент и менеджер.– 2008.– № 5/6.– С. 68–74.

Ивлева, В. Справочник карьериста : довідникове видання / В. Ивлева, Т. Мазура. - Ростов н/Д : Феникс, 2005.– 256 с.

Казакова, М. М. Лидер и группа: [Соционистический аспект взаимоотношений] // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология.–2003.–№ 11.– С. 5–11.

Кеннеди, Д.. Как преуспеть в бизнесе, нарушая все правила :Рук. для предпринимателей / Д.С. Кеннеди; Пер. с англ. Е.А. Бакушева.–Мн.: Попурри, 2006. – 288 с.

Кибанов, А. Лидерство как власть // Менеджмент и менеджер.– 2008. – № 5/6. –  С. 15–20.

Колпаков В., Анісімов О. Лідерство – фактор суспільного розвитку : сучасне розуміння лідерства // Персонал.– 2005.– № 9.– С. 66–73.

Колпаков, В.  Лідерство – фактор суспільного розвитку : проблеми формування керівників-лідерів  // Персонал. – 2005. – № 4. -  С. 68 – 73.

Ленсиони, П. Смерть от совещаний: как решить самую наболевшую проблему современного бизнеса  / П. М. Ленсиони ; пер. с англ. : Н. А. Ливинская.– М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2007.– 256 с.

Лидер и его команда. Практика работы тренеров и консультантов в организациях  / под ред. : Н. В. Клюевой.– СПб. : Речь, 2008.– 208 с.

Модели и методы управления персоналом : Рос.-британ. учеб. пособие / Ред. Е.Б.Моргунов.– М. : Бизнес шк. "Интел-Синтез", 2001.– 464 с.

Мурашко, В. В. Особенности управления персоналом в международной компании ::громадсько-політична література  // Діловий вісник.–2007.–№ 3.–  С. 28–29.

Наврузов, Ю. Структурирование хаоса  : Практ. рук. по упр. командой / Ю. Наврузов : Баланс Бизнес Букс, 2005.–320 с.

Оленцова, Н.Как создать команду и научить ее зарабатывать настоящие деньги  : науково-популярна література / Н. Оленцова.– НТ Пресс, 2005.–4 с.

О'Лохлин, Д. Как управлять капиталом и людьми: Принципы лидерства по УоренуБаффетту:науково-популярна література /Дж. О'Лохлин; Авт.предисл. А. Усманов, Пер. с англ. Е. Лозовик.: – Мир, 2004.–53 с.

Організаційна поведінка: збірка / Пер. з англ. І.Тарасюк .– К. : Основи, 2001.– с.

Оуэн, Д.Как лидировать: от теории и практики – к мастерству  : пер. с англ. / Джо Оуэн. –М. : Дело и Сервис, 2008.– 40 с.

Панкрухин, А.  Диагностика и развитие лидерских способностей  // Антикризисный менеджмент. –2007. – № 10.– С. 40–47.

Платонов, Ю.Структура и условия лидерства  // Менеджмент и менеджер. –2008. – 2. – С. 9–14.

Полковенко Т. Трансформація образу лідера в сучасному соціокультурному просторі / Полковенко Т. // Персонал. –2006. – №7. – С. 81– 83.

Райхельд, Ф. Как строить взаимоотношения с персоналом: Рук. для руководства / Ф.Ф. Райхельд; Пер. с англ. А. Сухенко. – Пб. : Питер, 2006. –256 с.

Роберто, М. Почему великие лидеры не принимают ответ "да": Управление конфликтом ради консенсуса : науково-популярна література / М.А. Роберто; Пер. с англ. А.Ю. Сидоренко. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2006.

Рыженкова, И. К. Профессиональные навыки менеджера. Повышение личной и командной эффективности / И. К. Рыженкова. – М. : Эксмо, 2008. – 272 с.

Сологуб, О.П. Лідерство як мета стратегії корпоративних інтересів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. –№ 11. – С. 46–51.

Чаран, Р. Кадровый эскалатор: нанять или воспитать лидера?  / Р. Чаран, С. Дроттер, Дж. Ноэл ; пер. с англ. : А. Н. Стерляжникова. – М. : Стандарты и качество, 2009. – 216 с.

Шапарь, В. Б.Терминаторский менеджмент, или Искусство уничтожения компетентных работников  : науково-популярна література / В.Б. Шапарь. –Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 256 с.

Шейн, Э.Организационная культура и лидерство: Построение. Эволюция. Совершенствование / Э. Шейн; Пер. с англ. под ред. В.А. Спивак. – СПб. : Питер, 2002. – 336 с.

 Розділ 3. МИСТЕЦТВО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

                   Керувати – означає не заважати   хорошим людям працювати.

                                                                                   Петро Капіца.

 

Адизес, И.К. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует / Ицхак Калдерон Адизес ; пер. с англ. : Т. Гутман. – 2-е изд. –М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 262 с.

Байхэм, У. ДНК руководителя // Менеджмент и менеджер. – 2008. – 5/6. – 75–79.

Бауэр, Д. Директор на вырост: смена высшего руководства компании без потерь для бизнеса / Джозеф Бауэр ; пер. с англ. : В. Н. Егорова. – Вершина, 2008. – 264 с.

Беннис, У.  Семь возрастов лидера  // Искусство управления.  – 2004.  – № 1.  – С. 9–24

Липсиц, И. Жесткий руководитель: методы управления  // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. –  С. 43–47.

Липсиц, И. Комплекс угрожаемого авторитета // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. –  С. 27–32.

Майстер, Д. Первый среди равных: Как руководить группой профессионалов  : монографія / Д. Майстер, П. Маккенна; Пер. с англ. М.В. Иванов.  – М. : Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 336 с.

Менкес, Д. Управленческий интеллект – отличительная особенность успешного руководителя  / Джастин Менкес ; пер. с англ. : Е. И. Гончаренко. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с.

Моррис, С.В роли лидера успешной команды / С.Моррис, Г. Уилкокс, Э. Нейзел ; Пер. с англ. – Д. : Баланс-Клуб, 2002. – 180 с.

Огарков, А. Эффективные заменители лидерства // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. –  С. 55-58.

Оуэн, Х.. Призвание – лидер : Полн. рук. по эффективному лидерству: Пер. с англ. / Х. Оуэн, В. Ходжсон Баланс Бизнес Букс, 2005. – 288 с.

Платонов, Ю.Барьеры авторитета // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. –  С. 33–36.

Пугачев, В.П.Руководство персоналом: Учеб. для студ. вузов / В.П. Пугачев. - М. : Аспект Пресс, 2006. – 416 с.

Рыбаков, М. Профессия - хозяин // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. –  С. 59–67.

Рысев, Н. 11 правил руководителя № 1. – СПб. : Питер, 2007. – 224 с.

Смит, Э.Табу лидерства. О чем молчат капитаны бизнеса / Э. Ф. Смит. – М. : Вершина, 2008. – 192с.

Тимошенко, А. Синдром хронической нерешительности руководителя // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. –  С. 48–54.

Тугуд, Г. Классный босс. Искусство риторики для шефа : науково-популярна література / Г.Н. Тугуд; Пер. с англ. А.Н. Анваер. – М. : Поколение, 2006. – 288 с.

Фокс, Д. Д. Как стать первоклассным руководителем: правила привлечения и удержания лучших специалистов / Дж. Фокс ; пер. с англ. : Д. Горшковой. – 4-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. –172 с.

Шарма, Р.Уроки лидерства от монаха, который продал свой "феррари" : Восемь ритуалов для руководителей с перспективным видением / Р. Шарма. –М. : София, 2005.- 288 с.

Шекшня, С. Лидер без власти: стратегии повышения эффективности работы председателя совета директоров  // Менеджмент и менеджер.  –2008. – № 5/6. – С. 21–26.

Ященко, І.  Феномен лідера  // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Філософія. Політологія. – 2003. – Вип. 59–61. – С. 142–145. 

Розділ 4. МАЙСТРИ УСПІХУ 

Найкращі лідери – ті, про яких люди не знають, що вони існують. Вони повертаються один до одного й кажуть: «Ми зробили це самі».

                                                                                       Висловлювання Дзен

 

Бизнес со скоростью мысли : Пер. с англ. / Б. Гейтс; При участии К. Хемингуэя. – 2-е изд., испр. – М. : Эксмо, 2005. – 480 с.

Возвращение великого Карла // Русский ювелир. – 2008. – № 6. – С. 68–69.

 Гейтс, Б. Бизнес со скоростью мысли : Пер. с англ. / Б. Гейтс; При участии К. Хемингуэя. – 2-е изд., испр. – М. : Эксмо, 2005. – 480 с.

Голдман, Г.Выбор, который работает : Проверенные секреты проф. успеха / Г. Голдман. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 280 c.

Лоу, Д. Как инвестировать:Остроумные и мудрые мысли от Уоррена Баффета величайшего инвестора в мире / Дж. Лоу; Пер. с англ. Е.Г. Гендель. – Мн. : Попурри, 2005. – 384 с.

Мастера успех : науково–популярна література / Ред. А.Р. Миснер, Пер. с англ. Е.Г. Гендель. – Мн. : Попурри, 2005. – 464 с.

Основатели эффективных компаний : Психолог. анализ и практ. рек. для предпринимателей / Ред. М. Фрезе, Пер. с нем. О.А. Шипилова. – Х. : Гуманитарный центр, 2006. – 336 с.

Шпотов, Б. М. Генри Форд: жизнь и бизнес : учбовий посібник / Б.М. Шпотов. – М. : Университет, 2005. – 384 с.

Эдершайм, Э. Марвин Бауэр, основатель McKinsey & Company : Стратегия, лидерство, создание управлен. консалтинга / Э. Эдершайм ; пер. с англ. : А. Лисовский. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 278 с.

http://personal.in.ua/article  


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше