ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМовою слова про козацьку славу 

(каталог виставки

 

I.   Із живих уст

 Було колись на Вкраїні...

 

Лепко, В.Українське козацтво. - В. Лепко. - Х.: Торсінг плюс, 2008. - 95 с.: іл.

Найден, О. Образ воїна в українському фольклорі: семантичні та образні аспекти /  О. Найден. - К.: Стилос, 2005. - 260 с.

Яворницький, Д. Із української старовини / Д. Яворницький. - К.: Веселка, 201. - 175 с.

Литвин, М. Струни золотії: повість-есе / М. Литвин. - К.: Веселка, 1994. - 118 с.іл.

Шокало, О. Козак-Мамай: образ українського лицаря / О. Шокало // Укр. світ. - 1996. - № 3. - С. 26-31.

Козак Мамай: навч. посіб. / упор. В. Оліференко, В. Чумаченко. - Донецьк, 1998.- 240 с.

Гаранін, В. Козацькому роду нема перводу, або ж Притчі про козака Мамая: лірико-гуморист. збірка. - Одеса: Астропринт, 2008. - 52 с.

Закувала зозуленька: антолог.. укр. нар. поетич. творчості / упор. Н. Шумада. - К.: Веселка, 1998. - 510 с.

Плісецький, М. Українські народні думи: сюжети і образи / М. Плісецький. - К.: Кобза, 1994. - 364 с.

Думы и песни // Записки о Южной Руси / сост.и изд. П. Кулиш. - К.: Днипро, 1994. - С. 172-271.

Козацькі пісні // Українські народні пісні та думи. - К.: Знання, 1992 с. - С. 51-60.

Українські народні думи та історичні пісні / упоряд. О. Таланчук. - К.: Веселка, 1990. - 239 с.

Запорозькі козаки. Гайдамаки // Народні оповідання / упоряд. С. Мишанич. - К.: Техніка, 2008. - С.21-29.

Де взялися запорожці // Калинова сопілка: укр. нар. прозова творчисть. - К.: Веселка, 1998. - С. 270-271.

Історія України в казках та легендах / уклад. О. Волосевич. - Л.: Аверс, 2004. - 288 с.

Григор'єв-Наш. Історія України в народних думах та піснях. - К.: Веселка, 1993. -     271 с.: іл.

Народні думи: зб. / упор. С. Мишанич. - К.: Дніпро, 1986. - 173 с.

Балади / упор. О. Дей. - К.: Дніпро, 1987. - 316 с.

Євшан-зілля: легенди та перекази Поділля / упоряд. П. Медведик. - Л.: Червона калина, 1992. - 286 с.

З козацьких дум // Небо України: поетич. антолог.: Т.1. / упоряд. Л. Коломієць. - К.: Укр. письм., 2001. - С. 132-146.

Тії слави козацької повік не забудем // Лицарі волі / уклад. П. Будівський. - К., 1992 - С. 29-86/

Савур-могила: легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини / упоряд. В. Чабаненко. - К.: Дніпро, 1990. - 261 с.:іл.

Українські народні пісні, наспівані Д. Яворницьким. Пісні та думи з архіву вченого / упоряд. М. Олійник-Шубравська. - К.: Муз Україна, 1990. - 454 с.

Таємниці віків: укр. нар. думи, легенди, перекази, пісні, казки... / упоряд. О. Мукомела. - К.: Грамота, 2001. - 511 с.

З козацької скрині: альманах-дайджест / уклад. І. Козельський.- Хмельницький, 1990. - 64 с.

Українські народні думи та історичні пісні / ред. М. Рильський, К. Гуслистий. - К.: Академвидав УРСР, 1955. - 659 с.

Українські перекази / упоряд. В. Возняк. - К.:Довіра, 1992. - 133 с.

Розлилися круті бережечки: укр. нар. пісні та думи / упоряд.О. Микитенко. - К.: Веселка, 1985 . - 278 с.

Сис-Бистрицька, Т. Перлини Кам'янеччини. - Хотин, 1993. - 45 с.

Українські балади / упоряд. М. Дмитренко. - К.,1993. - 64 с.

Українські козацькі пісні / упоряд. О. Олійник. - Одеса: Маяк, 2003. - 116 с.

Максимович, М. Сказание о гетьмане Петре Сагайдачном // У пошуках омріяної України / М. Максимович. - К., 2003. - С. 150-165. 

 

II.   Торкнувшись серцем історії 

Тож рицарства славніше в світі не буває,

Як військо Запорозьке, що врага жахає.

 

Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Граб'янки. - К.: Дніпро, 2006. - 976 с.

Марсове поле: героїчна поезія в Україні X- XIX почат. століть / упоряд. В. Шевчук. - К.: Молодь, 2004. - 511 с.

Нерунович, І. (?) Милість Божа, яка звільнила Україну... / І. Нерунович // Воскресіння мертвих: укр. барокова драма: антологія. - К.: Грамота, 2007. - С. 399-419.

Нечуй-Левицький, І. Гетьман Іван Виговський / І. Нечуй-Левицький // Князь Єремія Вишневецький. Гетьман Іван Виговський. - К.: Дніпро, 1991.- С. 247-481.

Заклятий козак: іст. повісті та оповід. / упоряд. О. Мишанич. - К.:Обереги, 1994.-540 с.

Куліш, П. Байда, князь Вишневецький: драма 1553-1564 // Куліш, Байда і козаки / В. Мова. - Нью-Йорк, 1995. - С. 91-207.

Кащенко, А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове: коротка історія Війська Запорозького з малюнками, картами й планами: оповід. / А. Кащенко. - К.: Веселка, 1992. - 270 с.

Старицький, М. Руїна: іст. проза / М. Старицький. - Х.: Факт, 2008. - 624 с.

Славна козацька епоха в історії України: худ. твори вітчизняних класиків. - Донецьк, ВКФ БАО, 2009. - 640 с.: іл.

Химко, А. Між орлами і півмісяцем: іст. роман / А. Химко. - К.: Укр. письм., 1992. - 398 с.

Будзиновський, В. Пригоди запорозьких скитальців: повість та оповід. / В. Будзиновський. - К.: Дніпро, 1993. - 383 с.

Кулиняк, Д. "Од Калниша вісті..." / Д. Кулиняк. - К.: Київ. правда, 2004. - 344 с.

Колісник, Г. Полин чорний, мак гіркий (козацькі дилемати): роман / Г. Колісник. - К.: Рад. письм., 1988. - 261 с.

Костенко, Л. Берестечко: іст. роман / Л. Костенко. - Л.: Каменяр, 2007. - 170 с.

Чайковський, А. Сагайдачний: іст. роман / А. Чайковський. - К.: Варта, 1993. - 572 с.

Кулаковський, В. Максим Кривоніс, Северин Налиівайко: іст. романи / В. Кулаковський. - К.: Укр.центр дух.культури, 1998. - 560 с.

Загребельний, П. Я, Богдан (Сповідь у славі): роман / П. Загребельний. - Х.: Фоліо, 2001. - 654 с.

Пахучий, О. Тиміш Хмельницький, син Богдана: іст. роман / О. Пахучий. - К.: Укр. письм., 1992. - 430 с.

Пахучий, О. Юрась Хмельниченко: іст. роман / О. Пахучий. - К.:Укр.письм.,1995.-557с.

Микитин, Т. Данило Нечай: іст. повість / Т.Микитин. - Л..: Каменяр, 1983. - 199 с.

Малик, В. Таємний посол: тетралогія. - К.: Дніпро, 2002.

Луцпій, О. Лицарі помсти. Закоханий четар / К.: Укр. письм., 2001. - 183 с.

Ільченко, О. Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і чужа молодиця: український химерний роман з народних уст / О. Ільченко. - К.: Дніпро, 1984 . - 520 с.

Старицька-Черняхівська, Л. Гетьман Дорошенко: драма на п'ять дій // Вибрані твори / Л. Старицька-Черняхівська. - К., 2000. - С. 59-198.

Лепкий, Б. Мазепа: трилогія. Не вбивай. Батурин: іст. повісті / Б. Лепкий. - Дрогобич, Відродження, 2004. - 568 с.

Хорунжий, Ю. Любов маєш - маєш згоду: іст. роман / Ю. Хорунжий. - К.: Київ.-Могил. Акад., 2004. - 330 с.

Мушкетик, Ю. Гетьманский скарб: роман / Ю. Мушкетик. - Х.: Фоліо, 2007. - 415 с.

Білий, Д. Козацький оберег / Д. Білий. - Донецьк: ЦСО, 2005. - 354 с.

Іваничук, Р. Мальви; Орда: романи / Р. Іваничук. - Х.: Фоліо, 2006. - 415 с.

Лазорський, М. Гетьман Кирило Разумовський: роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський.-К.: Обереги, 2003. - 656 с.

Липа, Ю. Козаки в Московії: роман з XVII ст. / Ю.Липа. - К.: Дніпро, 2000. - 176 с.

Сушинський, Б. Гетьман Мазепа: повернення в Батурин: роман-есе / Б. Сушинський. - Коломия: Вік, 2001. - 400 с.

Корбач, І. Сотники: іст. роман-хроніка / І. Корбач. - К.: Укр. центр дух.культури, 1995. - 299 с.

Сушинський, Б. Гетьман Виговський: погляд з XXI століття: роман-есе / Б. Сушинський. - Л.: Добра справа, 2002. - 288 с.

Кожелянко, В. Конотоп: роман, оповід./ В. Кожелянко. - Л.: Кальварія, 2001. -174 с.

Вінграновський, М. Северин Наливайко: роман // Вибрані твори: у 3 т.: Т.2. / М.Вінграновський. - Тернопіль: Богдан, 2004. - 400 с.

Плачинда, С. Козаки в Дюнкерку: іст. фрески / С. Плачинда. - К.: Діокор, 2003. - 140 с.

Феденко, П. (Василь Трясило). Несмертельна слава: повість з історії України і війська Запорізького / П. Феденко // Київська старовина. - 1994. - № 5. - С. 45-66.

Фостун, С. Нас розсудить Бог: іст. повість із часів гетьмана Павла Полуботка / С. Фостун // Дзвін. - 1992. - № 3-4. - С. 23-81.

Островський, О. Бенрестечко: повість / О. Островський // Київська старовина. - 1995. - № 4. - С. 53-69.

Повість подано із незначними скороченнями за виданням: Островський, О. Берестечко.- К.: Вернигора, 1917. - 80 с.

Мищенко, Д. Дике Поле: іст. повість / Д. Міщенко // Київ. - 2001. - № 5-6. - С. 67-89. 

III.  Відгомін у світах 

Знайомство з авторами-чужинцями мимоволі збуджує і зміцнює нашу

національну свідомість, нищить зневірря і шкідливе почуття менше-вартості

та закріплює й загартовує нашу національну гідність.

В. Січинський

 

Наливайко, Д. Очима Заходу: рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст. / Д. Наливайко. - К.: Основи, 1998. - 578 с.

Чухліб, Т. Що писали західні журналісти про Україну на початку XVIII століття / Т.Чухліб // Незнайома Кліо. - К., 2002. - С. 233-235.

Шудря, М. Відгомін у світах // Січ-мати / М. Шудря. - К.: Елібре, 2008. - С. 137-356. 

Січинський, В. Чужинці про Україну: вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть / В.Січинський. - К.: Довіра, 1992. - 255 с.

Герберштейн, С. Записки о Московии / С. Герберштейн. - М.: МГУ, 1988. - 430 с. 

Про українських козаків йдеться і в «Нотатках про Московію» (1549) С. Герберштейна, які є другою після трактату Мєховіти епохальною пам'яткою в історії ознайомлення Західної Європи зі Східною. Твір, створений на основі подорожей автора, посла австрійського імператора до Москви У 1517 і 1526 рр., і тоді ж в основному й написаний, було видано 1549 р. Попри назву «Нотатки про Московію», автор не обмежився описом Московської держави, а розповів про сусідні з нею народи і країни, в тому числі й про українські землі. Для нас становлять інтерес сторінки про козаків і їхнього воєначальника Остапа Дашковича. Українських козаків Герберштейн називає «черкасами». При чому він застерігає: « «Черкаси» (Circassi), які живуть по Бористену – русичі і відрізняються від тих, про яких я вище казав, що вони живуть біля Понту (тобто від черкесів - Авт.) » У науковій літературі є твердження, нібито Герберштейн черкасами називав взагалі українців, але вони не відповідають дійсності. В його творі описані також Сіверщина, Волинь і Київ, але ніде їхнє населення він не називає черкасами, вони для нього просто русичі. 

Віміна, А. Реляція про походження та звичаї козаків / А. Віміна // Київська старовина. - 1999. - № 5. - С. 64-69.

О' Коннор, Б. Історія Польщі [фрагменти, що стосуються України] / Б. О ' Коннор // Укр. іст. журнал. - 1995. - № 2. - С. 124-144.

Гваньїні, О. Хроніка Руської землі, в якій міститься стислий опис всіх міст, замків і провінцій, що їй належать. Тут також генеалогія тих давніх князів та монархів, з котрих пішли зацні й великі роди на Русі. А це є книга 3 / О. Гваньїні // Всесвіт. - 2000. - № 11-12. - С.116 - 156.

За своїм змістом і структурою до пам’яток «традиційного типу» належить і «Опис Європейської Сарматії» (1578) Олессандро Гваньїні, який дістав значний розголос у Польсько-литовській державі». Цікаво зазначити: якщо в західних пам'ятках попереднього періоду йшлося лише про спустошливі напади татар на українські землі, то тут маємо істотне зміщення акценту: Гваньїні говорить передусім про козацькі походи на мусульманських сусідів. Мовиться також про зростання козацтвта і його поширення на українських землях: "Останнім часом, - повідомляє автор в описі Поділля, - тут з'явилися черкаси, що живуть по Бористену"

Мемуари до історії Південної Русі: вип. 2 (перша половина XVII ст.) / В. Антонович.- Д.: Січ,2006. - 439 с.

Шерер, Ж-Б. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії / Ж-Б. Шерер. - К.:Укр. письм., 1994. - 311 с.

Боплан, Г. Опис України / Г. Боплан. - Л.: Каменяр, 1990. - 301 с.

аль-Халебі Булос ібн аз-Заїма (Павло Халебський). Країна козаків / аль Халебі (Халебський). - К.: Козаки, 1995. - 83 с.

Крман, Д. Подорожній щоденник (Itinerarium1708-1709) / Д. Крман. - К.: Просвіта, 1990.- 160 с.

Ролле, Й. Жінки при Чигиринському дворі / Й. Ролле. - К.: Україна, 1994. - 62 с.

Винар , Л. Козацька Україна: вибрані праці / Л.Винар. - К., 2003. - 677 с.

Вольтер. Победоносный Карл покидает Саксонию и углубляется в Украину. Полтавская баталия. Карл принужден бежать в Турцию // История Карла XII, короля Швеции и Петра Великого, императора России / Вольтер. - СПб.: Лимбус Пресс,1999. - С. 113-138.

Шевальє, П. Історія війни козаків проти Польщі // Спалах у темряві: середина XVII ст. / О. Гуржій. - К., 2001. - С. 240-303.

Гощинський, С. Канівський замок: повість / С. Гощинський. - К.: Укр.центр дух. культури, 2000. - 84 с. 

Гюго, В. Мазепа: поема // Іван Мазепа: життя й пориви великого гетьмана / І. Борщак, Р. Мартель . - К.: Свенас, 1991. - С.131-132.

Єнсен, А. Мазепа: іст. картини / А. Єнсен, - К.: Укр. письм., 1992. - 205 с.

Словацький, Ю. Мазепа: трагедія на п'ять дій // Срібний міф України / Ю. Словацький.- Л.: Світ. - С. 135-205.

Меріме, П. Богдан Хмельницький: роман / П. Меріме. - Х.: Фоліо, 2004. - 510 с.

Байрон, Дж. Мазепа: поема / Дж. Байрон. - Детройт,1959. - 48 с.

Рылеев, К. Войнаровский: поэма / Сочинения / К. Рылеев. - М.: Правда, 1983. - С. 208-246.

Рылеев, К. Наливайко: отрывки из поэмы / К. Рылеев // Сочинения. - М.: Правда, 1983. - С. 247-260.

Пушкин , А. Полтава: поэма / А. Пушкин. - Саратов, 1980. - 110 с.

Мордовцев, Д. Царь и гетьман / Д. Мордовцев. - М.: Книга, 1990. - 293 с.

Гоголь, М. Тарас Бульба / М. Гоголь. - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2006. - 286 с.

Булгарин, Ф. Мазепа: ист. роман // Сочинения / Ф. Булгарин - М., 1990. - С. 367-635.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше