ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації«Конституція України – фундамент державності та прав людини» .

На виставці представлені понад 200 документів з історії українського конституціоналізму, матеріали які висвітлюють засади конституційного ладу України та пріоритетні права і свободи людини та громадянина, а також представлено матеріали щодо внесення змін до Конституції України.

 Розділ 1  Історія українського конституціоналізму

                                                                   …Коли 

                                       Ми діждемося Вашінгтона

        З новим і праведним законом?

                                          А діждемось - таки колись?

  Т.Шевченко

Голосіченко, Д.  Розподіл повноважень державних органів і посадових осіб за Конституцією гетьмана Пилипа Орлика // Юридична Україна. - 2008. - № 3. -  С. 4-6

Гончаренко В. Верховна Рада УРСР за Конституцією Української РСР 1978 р.// Вісник академії правових наук. – 2008. - № 1. – с. 111-137

Дністрянський, С.  Конституція Західно-Української Народної Республіки (Проект, 1920р.) // Вибори та демократія. - 2008. - № 4. -  С. 62-80

Дністрянський, С. Конституція Західно-Української Народної Республіки (Проект, 1920р.) // Вибори та демократія. - 2008. - № 4. -  С. 62-80

Домбровський, І. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року)  // Юридичний журнал. - 2009. - № 4. -  С. 103-105

Домбровський, І. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал. - 2009. - № 4. -  С. 103-105

Домбровський, І.Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Вісник Конституційного Суду України. - 2007. - № 4. -  С. 100-104

Драгоманівський збірник: «Вільна спілка» та сучасний український конституціоналізм. / Ред. Т. Андрусяк. - Л. : Світ, 1996. - 256 с

ІІІ Всеукраїнський з’їзд Рад. Конституція УСРР 1919р./ Історія держави і права України. У 2 т. Т.2 : Підручник / Ред. В.Я. Тацій,  А.Й. Рогожин. - К.: Ін Юре, 2003. – с. 153-158.

Історія української Конституції: закони і законодавчі акти / Уклад. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. - К.: Право, 1997. - 443 с.

Конституція (основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки.- К.: Політвидав України,1978. – 47с.

Конституція (Основний Закон)Української Радянської Соціалістичної Республіки (1978р.)  Хрестоматія з історії держави і права України: навч. посіб. для юрид. вузів: В 2 т. / Ред. В.Д. Гончаренко. -  - К. : Ін Юре     Т. 2: Лютий 1917-1996 р. - 1997. – с.637-668.

Конституція (Основний Закон)Української Радянської Соціалістичної Республіки (1937р.)  Хрестоматія з історії держави і права України: навч. посіб. для юрид. вузів: В 2 т. / Ред. В.Д. Гончаренко. -  - К. : Ін Юре     Т. 2: Лютий 1917-1996 р. - 2000. – с.319-337

Корнєєв, А. Окремі питання викладання історії Конституції України / А. Корнєєв // Право України. - 2008. - № 6. - С.23-28.

Мироненко, О.М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-1920 рр.: Теоретико-методолог. аспект:  К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - 260 с

Савчак, А. Західно-Українська Народна Республіка в конституційному проекті С. Дністрянського (до 90-річчя від часу проголошення ЗУНР)// Вибори та демократія. - 2008. - № 4. -  С. 58-61. –

 Слюсаренко, А.Г. Історія української конституції : громадсько-політична література / А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. - К.: Знання України, 1993. - 192 с.

Степанов, И.М. Развитие Советской Конституции.- М.: Государственное издательство юридической литературы, 1957. – 79 с.

Таранов, А.П. Конституция общенародного государства. – К.: Наукова думка, 1980.- 285 с.

Таранов, А.П. Основні принципи конституції Української РСР.- К.: Видавництво АН УРСР, 1962. -153 с.

Шевчук, В. П. Історія української державності: Курс лекцій / В.П. Шевчук, М.Г. Тараненко. - К.: Либідь, 1999. - 480 с.

Яневський, Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення та причини поразки: монографія / Д.Б. Яневський. - К.: Дух і Літера, 2003. - 767 с

Яремко, О. Закріплення принципу суверенітету в Четвертому Універсалі та Конституції Української Народної Республіки // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 7. -  С. 28-32.

http://uk.wikipedia.org/wiki/

http://kosivart.if.ua

Розділ 2  Конституція України 1996 року – модель української держави

                                           

Конституція повинна бути непорушною як міцний фундамент будівлі

                                                                         Буаст

Про державний гімн. Закон України від 06. 03. 2003. № 602 - ІV.  // ВВРУ, 2003, N  24 (13.06.2003), ст.  163

Про державний прапор. Постанова ВРУ від 28. 01. 1992 р. № 2067-ХІІ // ВВРУ, 1992, N  19 (12.05.92), ст.  257.

Про державний герб. Постанова ВРУ від 19.02.1992 р. №2137-ХІІ //  ВВРУ, 1992, N  40 (06.09.92), ст.  592

Батанов, О. В. Діалектика місцевого самоврядування та прав людини (від стереотипів минулого до сучасного розуміння) // Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. - К., 2007. -  С. 184-206

Бібік, Н.М. Зростаймо громадянами: Розповідь про конституцію України Н.М. Бібік;  М.М. Ілляш. - К.: Веселка, 2000. - 87 с.

Бібік, Н.М. Зростаймо громадянами: Розповідь про конституцію України  / Н.М. Бібік;  М.М. Ілляш. - К.: Веселка, 2000. - 87 с

Гетьман, В.П. Чи стане Україна соціальною державою? : Бесіди про Конституцію / В.П. Гетьман, Ю.В. Килимник. - К.: , 1996. - 22 с     

Гетьман, В.П. Як приймалась Конституція України: монографія / В.П. Гетьман. - К.: , 1996. - 126 с.

Державна та муніципальна влада: проблеми розмежування повноважень: матеріали засід. круглого столу "Влада в Києві: від конфліктності до балансу повноважень" / за заг. ред. : В. Є. Воротіна. - К.: НІСД, 2008. - 38 с.

Державний гімн України: Попул. іст. нарис. - К.: Музична Україна, 2006. - 55 с.:

Євграфов, П.Б. Конституція України: коментар змін (2004-2007). Теоретичні та практичні аспекти : наук.-практ. посіб. - К.: Правова єдність, 2007. - 204 с.

Законодательство Украины о местном самоуправлении : Сб. нормат. актов. / Сост. В.Н. Игнатенко. - 5-е изд. с изм. и доп. - Х.: Одиссей, 2006. - 496 с.

Кампо, В. М  Місцеве самоврядування в Україні  : брошура / В.М. Кампо. - К.: Ін Юре, 1997. - 34 с.

Кампо, В. М. Конституційна держава і місцеве самоврядування в політичній філософії України ХІХ-ХХ ст.// Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. - К., 2007. -  С. 166-183

Кампо, В.М. Місцеве самоврядування в Україні : брошура / В.М. Кампо. - К.: Ін Юре, 1997. - 34 с. –

Колодій, А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 464 с.

Конституційна конфліктологія (конституційні механізми подолання політичних криз): посібник / Академія муніципального управління ; за ред. : М. В. Савчина, В. Л. Федоренка. - К. : Ін-т громад. сусп-ва, 2008. - 188 с. -

Конституційний процес. Конституційний закон про державну владу та місцеве самоврядування в Україні. Конституційний договір  : Тези доповіді. Стеногр. звіт. Проект Закону / Уклад. С. Головатий. - К.: Право, 1995. - 156 с. - (Конституційні матеріали; вип.3

Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми: зб. наук. праць / відп. ред. : П. Ф. Мартиненко, В. М. Кампо. - К.: Вид-во Купріянова О.О., 2007. - 320 с

Конституція незалежної України.  У 3 кн.  / Укр. Правнича Фундація. - К.: Право, 1995 - Кн. 1 : Документи, коментарі, статті / упоряд.: С. Головатий, Л. Юзьков. - 1995. - 398 с.

Конституція незалежної України: В 3 кн.  / Ред. С.П. Головатий. - К.: Укр. Прав. Фундація: Реферат, 1995 - Кн. 3. Ч. 12: Документи. Стенограми. - 2006. - 344 с

Конституція незалежної України: В 3 кн.  / Ред. С.П. Головатий. - К.: Укр. Прав. Фундація: Реферат, 1995 - Кн. 3. Ч. 14: Документи. - 2006. - 440 с.

Конституція незалежної України: В 3 кн. / Ред. С.П. Головатий. - К.: Укр. Прав. Фундація: Реферат, 1995 -      Кн. 3. Ч. 10: Стенограми. - 2006. - 416 с

Конституція незалежної України: В 3 кн. / Ред. С.П. Головатий. - К.: Укр. Прав. Фундація: Реферат, 1995 - Кн. 3. Ч. 13: Документи. - 2006. - 474 с

Конституція незалежної України: В 3 кн. / Ред. С.П. Головатий. - К.: Укр. Прав. Фундація: Реферат, 1995 -  Кн. 3. Ч. 18: Стенограми. Документи. - 2006. - 480 с.

Конституція незалежної України: В 3 кн. / Ред. С.П. Головатий. - К.: Укр. Прав. Фундація: Реферат, 1995 - Кн. 3. Ч. 19: Стенограми. Документи. - 2006. - 496 с.

Конституція незалежної України: В 3 кн. / Ред. С.П. Головатий. - К.: Укр. Прав. Фундація: Реферат, 1995 - Кн. 3. Ч. 20: Стенограми. Документи. - 2006. - 472 с

Конституція незалежної України: В 3 кн. / Ред. С.П. Головатий. - К.: Укр. Прав. Фундація: Реферат, 1995 - Кн. 3. Ч. 21: Стенограми. Документи. - 2006. - 392 с

Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 черв. 1996 р. - К. : , 1996. - 29 с. - 2.00 р.    

Корнієнко, М. І. Якою має бути реформа місцевого самоврядування та його органів  // Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. - К., 2007. -  С. 207-219

Мучник, А.Г. Комментарий к Конституции Украины: Кн.1. / А.Г. Мучник. - К.: Парламентское изд-во, 2000. - 254 с. -

Нова Конституція України: Огляд, коментарі і текст Основного Закону. - 2-е вид., відкор. і доп. - К. : Наук. думка, 1997. - 155 с.

Нор, В.Т.   Конституція - Основний Закон України в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. з основних положень Конституції України / В. Нор, П. Стецюк. - Л.: Кальварія; К.: Абрис, 1996. - 48 с

Онищук, М. В. Конституційні принципи референдної демократії в Україні  // Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. - К., 2007. -  С. 140-165

Основи конституційного ладу України: Навч. посіб. для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк. / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков. - К.: Либідь, 1997. - 206 с

Панченко, В. Соборний герб України. – К.: ПБП «Фотовідеосервіс», 1993.- 48 с.

Пархоменко, В. Навіщо і як брати участь у виборах до місцевих рад  - К. : Ін-т громад. сусп-ва, 2001. - 56 с.

Прієшкіна, О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії - К. : Кондор, 2004. - 336 с. –

Пухтинський, М.  Оновлення Конституції України та регулювання суспільних відносин у частині територіальної організації влади та місцевого самоврядування / Вісник Центральної виборчої комісії. - 2008. - № 2. -  С. 22-27

http://www.readbookz.com/book/

Розділ 3 Конституція як головний юридичний  атрибут державності

Не може бути іншого справжнього

 законодавця, окрім народу.

Д.Дідро

Бабенко, К.  Конституція України як фактор стабілізації та розвитку правового і політичного життя суспільства  // Вісник Конституційного Суду України. - 2007. - № 1. -  С. 38-45

Бигтагиров, Р. Т. Субъекты избирательного права: теоретико-правовой анализ // Право и политика. - 2009. - № 1. -  С. 129-132

Законотворчість. Вип.2. Конституційні засади законотворчої діяльності : збірка наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ред. В.О.Зайчук; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К. , 2005. - 162 с. -     

Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  / заг. ред. і упоряд. : О. І. Суслової, Е. Р. Рахімкулова. - К.: Заповіт, 2006. - 190 с.:

Конституційний Суд України: рішення, висновки. 2005. Кн.6 : закони і законодавчі акти. / Відп. ред. П.Б. Євграфов. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 232 с.

Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства: збірник наукових праць . – К., 1997. – 319с.

Кравченко, В.В. Конституційне право України: Навч. посіб.  - К.: Атіка, 2006. - 568 с.

Медушевский, А.Н Сравнительное конституционное право и политические институты: Курс лекций  - М.: ГУ ВШЭ, 2002. - 512 с.

Мельник,В. Конституція України в ієрархічній структурі законодавства: науково-теоретичний аспект // Право України. – 2009.- № 5.- с. 61-66

 Погорілко, В. Поняття та юридичні властивості Конституції України / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. - 2006. - № 11. - С.4-9.

Росіхіна, В.  Товариство конституційного права: 1996-2006 рр.  // Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. - К., 2007. -  С. 281-318

Рудик, П.А. Коментар до конституційних змін : навч. посіб. для студ. вузів / П. А. Рудик. - К.: ЦУЛ, 2008. - 220 с.

Рудик, П.А. Пропоновані зміни до Конституції України щодо вдосконалення системи місцевого самоврядування  // Держава і право. - 2008. - Вип. 40. -  С. 109-115.

Сенчук, В. Правові гарантії демократизму державного ладу в Україні: проблеми теорії і практики // Юридична Україна. - 2009. - № 5. -  С. 8-14

Символи Батьківщини : Матеріали для проведення виховних заходів з ознайомлення учнівської молоді з історією виникнення та розвитку державної символіки / Ред. І. Миколів. - 2-е вид., перероб., доп. - Т. : Астон, 2005. - 64 с.

Скрипнюк, О. Конституційний лад України: ознаки, принципи, гарантії  // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2008. - № 4. -  С. 46-51.

Ткачук, А. Ф. Знайомтесь: Конституційний Суд України.- К. : Ін-т громад. сусп-ва, 2003. - 24 с.

Ткачук, А. Населення чи громада? або Як впливати на місцеву владу / - К. : Ін-т громад. сусп-ва, 2001. - 80 с. –

Україна. Конституція (1996).  Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996р. / Україна. Конституція (1996). - К.: Преса України, 1997. - 80 с.

Україна. Конституція.  Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.): закони і законодавчі акти / Україна. Конституція. - К.: ЮРІНКОМ, 1996. - 80 с

Україна. Конституція. Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.)  : із змін., внесеними Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222-ІV. Станом на 1 січ. 2006 р.  / Україна. Конституція. - офіц. вид. - К. : Укр. центр прав. студій, 2006. - 124 с.

Україна. Конституція. Конституція України: закони і законодавчі акти / Україна. Конституція. - Х.: Одіссей, 2006. - 48 с.

Україна. Конституція. Конституція України. Програма Соціалістичної партії України  : закони і законодавчі акти / Конституція. - Вінниця : Інфракон, 2005. - 80 с. - 4.00 р.     

Україна. Конституція. Конституція України/ Україна. Конституція. - Х.: ІГВІНІ, 2007. - 64 с. -

Україна. Конституція. Конституція України: закони і законодавчі акти / Україна. Конституція. - Х.: ІГВІНІ, 2005. - 56 с. - (Закони України)

Участь громадян у здійсненні місцевого самоврядування : Навч. посіб. / Ред. В.В. Кравченко. - К.: Атіка, 2004. - 264 с.

Федоренко, В. Л.  Система конституційного права України як складник класичного конституціоналізму / В. Л. Федоренко // Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. - К., 2007. -  С. 58-95

Фрицький, О.Ф. Конституційне право України. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 537 с.

Футей, Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2005 рр : монографія / Б.А. Футей. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 352 с

Хабриева, Т.Я. Теория современной конституции / Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин. - М.: Норма, 2005. - 320 с.

Шаповал, В.М. Конституція і виконавча влада: закони і законодавчі акти / В.М. Шаповал. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 80 с

Шевчук, С. В. Способи тлумачення Конституції: порівняльний досвід] / С. В. Шевчук // Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. - К., 2007. -  С. 33-57

Шляхтун, П.П.   Конституційне право України. - К.: Освіта України, 2008. - 592 с. –

Розділ 4 Конституція як гарант прав та свобод людини

Права людини – це той абсолютний

кордон який не повинна перетинати жодна держава

П. Рабінович

Барачук, В. Роль і місце Конституційного Суду України в юридичному механізмі забезпечення прав людини  / В. Барачук, І. Дуленчук // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 5. -  С. 3-6

Букач, В.В. Верховна Рада та Президент України у механізмі забезпечення конституційних політичних прав і свобод людини і громадянина в Україні / В. В. Букач // Держава і право. - 2008. - Вип. 42. -  С. 185-190

Гончаренко, О.М. Права людини в Україні : навч. посіб.  - К.: Знання, 2008. - 207 с.

Господарське судочинство в Україні: судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Вищий господарський суд України, НДІ інтелектуальної власності АПНУ; відп. ред.: В. С. Москаленко. - К.: Праксіс, 2007. - 408 с.

Законодавство про правовий статус громадян в Україні: Станом на 1 бер. 2004 р / Закони. - К.: Школа, 2004. - 80 с.

Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  / заг. ред. і упоряд. : О. І. Суслової, Е. Р. Рахімкулова. - К.: Заповіт, 2006. - 190 с.

Карпачова, Н.І Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні  : Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини / Н.І. Карпачова. - К. : 2000. - 377 с.

Колодій, А.М.    Права людини і громадянина в Україні : Навч. посіб. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 336 с.

Колодій, А.М.    Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні  : підруч. для студ. вузів / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - К.: Правова єдність, 2008. - 350 с.

Луцький, І. М. Організаційно-правовий аспект захисту прав  людини у системі права ЄС / І. М. Луцький, А. І. Луцький, О. М. Каленюк // Економіка та держава. - 2009. - № 4. -  С. 77-79.

Нечипоренко, О. Знайомтесь: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини  / Олександр Нечипоренко. - К. : Ін-т громад. сусп-ва, 2003. - 24 с

Олійник, А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні - К.: Алерта: КНТ: Центр навчальної літератури, 2008. - 472 с.

Оніщук, М. Проблеми забезпечення прав людини в Україні: від загальної декларації прав людини - до сьогодення  // Право України. - 2009. - № 4. - С.29-35.

Права людини в Україні - 2007: доп. правозахисних організацій / Укр. Гельсінська спілка з прав людини; за ред.: Є. Захарова, І. Рапп, В. Яворського. - Х.: Права людини, 2008. - 304 с

Права людини і громадянина в афоризмах та прислів'ях: Праці Львів. лаб. прав людини і громадянина: Видаються з 1997 р. / Ред. П.М. Рабінович. - К.: Атіка, 2001. - 111 с.

Рабінович, П. Права людини і громадянина в Україні: конституційна перспектива  // Вісник Академії правових наук України. - 2008. - № 3. -  С. 3-11.

Солдатенко, О. Право на охорону здоров'я у конституціях України та інших європейських держав // Право України. - 2008. - № 8. - С.20-24.

Україна: права людини в перехідний період : монографія. / Ред. В.І.Євінтов. - К.: Сфера, 2001. - 184 с.

Хрісанова, С.     Спроба гендерного аналізу Конституції України  // Право України. - 2002. - № 8. - С.111-113.

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015

 Розділ 5. Зміни до Основного закону  – об’єктивна реальність і необхідність сьогодення

 Належно витлумачена конституція  є славним маніфестом свободи

 Ф.Дуглас

Висновок щодо дотримання конституційної процедури під час внесення змін до Конституції України 1996 року шляхом ухвалення Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-IV та щодо відповідності його положень загальним засадам Конституції України 1996 року і європейським стандартам : Ухвалено на третьому пленарному засіданні Комісії, м. Київ, 27 груд. 2005 р. - К.:  2006. - 32 с

Євграфова, Є.   Висновок на законопроект про внесення змін до Конституції України: (аналіз практики Конституційного Суду України) // Право України. - 2008. - № 12. - С.36-43.

Закон України про внесення змін до Конституції України / Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.): із змін., внесеними Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222-ІV. Станом на 1 січ. 2006 р.  / Україна. Конституція. - офіц. вид. - К. : Укр. центр прав. студій, 2006. – 102-122 с.

Зелена книга української конституційної реформи : матеріали до громадського обговорення / Школа політичної аналітики при НАУКМА ; за заг. ред. : І. Коліушка, Ю. Кириченко. - К.: Лікей, 2007. - 32 с

Конституція України (проект) : робота-переможець конкурсу «Студентська конституція майбутнього» / за заг. ред. : О. Новікова. - К.: Лікей, 2008. - 80 с

Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / Україна. Конституція; упоряд.: Є. О. Ковальчук. - Х.: Бурун Книга, 2007. - 72 с

Мошняга, Л. В.  Демократичний розвиток політичної та правової системи України // Адвокат. - 2008. - № 3. -  С. 35-40.

Рудик, П.А.Коментар до конституційних змін: навч. посіб. для студ. вузів / П. А. Рудик. - К.: ЦУЛ, 2008. - 220 с.

Якою могла бути українська Конституція. Проекти громадянського суспільства  / за заг. ред.: Н. В. Линник. - К.: Лікей, 2008. - 64 с.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше