ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації«КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ»

До 12-ї річниці прийняття Конституції України 26 червня 2008 року о 10 год,  у відділі літератури та інформації з питань економіки і права ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва   відкривається книжкова виставка на тему: «Конституція України: із глибини віків до сьогодення». На виставці представлено понад 200 документів з історії українського конституціоналізму, які розкривають конституційні засади державної влади, висвітлюють проблеми дотримання прав і свобод людини та громадянина, сучасний стан та перспективи подальшого розвитку громадянського суспільства в Україні.

КОНСТИТУЦІЯ, ЯКА ВИПЕРЕДИЛА ЧАС 

Своїми коріннями родовід українського конституціоналізму йде в далекий 1710 р., коли 5 квітня в м. Бендери був підписаний документ, визнаний вітчизняними правознавцями в якості першої української конституції - «Пакти й Конституції законів і вільностей Війська Запорізького»

Конституція Пилипа Орлика стала найважливішою пам’яткою вітчизняного конституціоналізму, в якій втілено досягнення та інтелектуальні здобутки українського суспільства на початок ХVІІІ століття.

У 1991 році доля знов дала українській нації шанс стати на ноги та йти своїм, вільним шляхом, яким би важким і тернистим він не був. І щоб пройти цей шлях, нам перш за все треба вивчати та пам’ятати історію, свою та чужу. Ми повинні знати все, що було в історії доброго і поганого, славетного та ганебного, реального та нездійсненого, бо тільки тоді будемо точно знати, хто ми, куди йдемо та чого прагнемо.                                                             

 

1. Голосіченко, Д.  Розподіл повноважень державних органів і посадових осіб за Конституцією гетьмана Пилипа Орлика // Юридична Україна. - 2008. - № 3. -  С. 4-6

2. Домбровський, І. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Вісник Конституційного Суду України. - 2007. - № 4. – С.100-104.

3.Кампом, В. Конституція української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року)  // Вісник Конституційного Суду України. - 2007. - № 5. -  С. 85-88

4. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Вісник Конституційного Суду України. - 2007. - № 3. - С.83-94

5.Кресіна, І., Кресів, О. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція. – К., 1993.– 80 с.

6.КрупницькийБ. Гетьман Пилип Орлик (1672–1742). – К.: Дніпро, 1991. – 77 с.

7.Пакти й Конституція законів та вольностей війська Запорізького // Слюсаренко, А.Г. М.В. Томенко, М.В. Історія української Конституції.–К.: «Знання» України, 1993. – С. 25–37.

8. Пилипчик, П. П., Лакизюк, В.П. Конституція Пилипа Орлика як національна  ідея побудови демократичної держави // Вісник Верховного суду. – 2006. –  № 6. – С. 2–6.

9.Ситник, В. О.   Державно-правові погляди Пилипа Орлика і розвиток української національної ідеї // Наукові записки НаУКМА. Серія: Юридичні науки. - 2003. - Том 21. -  С. 4-7.

10.Сюндюков, І. Маніфест Свободи : Конституція Пилипа Орлика: історія, передумови, перспективи  // День . - 2008. - 15 травня. -  С. 1, 7

11.  Угода та Конституція Пилипа Орлика / Швидко, Г.К.  Історія держави і права України (Х-початок ХІХ століття): Навч. посіб.-–Дніпропетровськ: В –дво Дніпропетров. у–ту, 1998.-–С.160—169.

12. Чухліб, Т. В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) : монографія . - К. : Києво-Могилянська академія, 2004. - 288 с.

13. Шишкін, В. Конституція, яка випередила час (про правовий аспект Пилипа Орлика 1710 року)  // День . - 2007. - 15 вересня. -  С. 7.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

1. Грабовська, І. Гендерна рівність як проблема конституціоналізму доби української революції 1917 - 1921 рр. // Безпека життєдіяльності. - 2006. - № 9. -  С. 44 - 47.

2. Історія держави і права України: Курс лекцій. / За ред.. В.Г. Гончаренка.- К.: Вен турі, 1996. – 288 с.

3. Конституція Української Народної Республіки / Слюсаренко, А.Г.,  Томенко, М.В. Історія української Конституції.– К.: «Знання» України, 1993. – С. 79-85.

4. Кришина, Н.  Державна розбудова часів гетьманату Павла Скоропадського / Н. Кришина, Н. Литвин // Вісник державної служби України. - 2007. - № 4. -  С. 54-62

5 .Мироненко, О.М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-1920 рр.: Теоретико-методологічний аспект. Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН Україна, 2002.- 260 с.

6. Подковенко, Т.  Конституційне законодавство Української держави гетьманату П. Скоропадського// Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 6. -  С. 8-12.

7. Ралдугіна, Т.  Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року:здобутки і втрати // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2001. - № 3. -  С. 46-59

8. Футей, Б. Становлення правової держави : Україна 1991-2001 рр. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 288 с.

9. Шевчук, В.П. Історія української державності: Курс лекцій. - К.: «Либідь, 1991.- 480 с.

10. Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки. - К. Дух і літера, 2003.– 767 с.  

КОНСТИТУЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ 

1. Гончаренко, В.  Право законодавчих органів УРСР на конституційні протести і його реалізація у 1920-ті роки // Вісник Академії правових наук України. - 2007. - № 1. -  С. 108-116.

2. Гончаренко, В.  Організація та діяльність Верховної Ради УРСР за  Конституцією Української РСР 1937 р. // Вісник Академії правових наук України. - 2007. - № 4. -  С. 101-114. -

3. Конституционные основы советской социалистической демократии / Под общ. ред.. В.Ф. Маслова, Р.С. Павловского. – Харьков, «Вища школа», 1982. – 165 с.

4. Конституція  УРСР 1937 р. / Практикум з історії держави і права України / Музиченько П.П. та ін. – К.: Вікар, 2002.- С. 368- 370.

5. Конституція  УРСР 1937 р. як ширма тоталітаризму / Історія державності України. - Х.: Одісей, 2004.  – С. 473.

6. Конституція (Основний закон) УРСР (1978 р.) / Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряди. : А.С. Чайковський та ін.. – К.: Хрінком Інтер, 2003. – 656 с.

7.Мироненко, О. Спроби обгрунтування засад захисту радянських конституцій 20-30-х років в офіційних колах СРСР та УРСР / О. Мироненко // Вісник Конституційного Суду Украіни. - 2005. - № 3. -  С. 88-95

8. Степанов И.М. Развитие советской конституции.- М., 1957.

9. Таранов А.П. Конституция УССР и ее историческое развитие. -– К., 1965

10. Таранов А.П. Основні принципи Конституції Української РСР. – К., 192.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ 

Конституційна історія демократичної України веде своє літочислення з 28 червня 1996 р. - дня прийняття й набрання чинності нині діючої Конституції України. Подія ця стала знаменною віхою у вітчизняній історії й у законодавчому порядку увічнено як День Конституції України.

 

1. Декларація про державний суверенітет України . Ухвалена ВРУ РСР 16 липня 1990 року.

2. Концепція нової Конституції України. Схвалена Верховною Радою УРСР 19 червня 1991 року

Березюк, О. Конституція України: етапи становлення // Юридичний журнал. – 2006.- №7. – С. 36 –37.

2. Гетьман, В. П.  Як приймалась Конституція України : монографія . - К.:  1996. - 126 с.

3. Корнеев, А.  Створення Конституції України  (етапи становлення) // Вісник Конституційного Суду Украіни. - 2005. - № 3. -  С. 53-62.

4. Корнеев, А.  Створення Конституції України  (етапи становлення) // Вісник Конституційного Суду Украіни. - 2005. - № 5. -  С. 77-93

5. Футей, Б.   Становлення правової держави : Україна 1991-2001 рр. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 288 с.

6. Футей, Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2005 рр. : монографія . - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 352 с.

7. Конституція незалежної України. Кн. перша. Документи, коментарі, статті. – К.: 1995. - 398 с.

8. Конституція незалежної України. Кн. третя. Ч.10. Документи Стенограми. – 2006. – 416 с. 

9. Конституція незалежної України. Кн. Третя. Ч.12 Документи. Стенограми. – 2006. – 344 с.

10.Конституція незалежної України. Кн. Третя. Ч.13 Документи. - 2006. – 474 с.

11.Конституція незалежної України. Кн. Третя. Ч.14 Документи.  - 2006. – 440 с.

12.Конституція незалежної України. Кн. Третя. Ч.15 Документи. Стенограми. - 2006..

13.Конституція незалежної України. Кн. Третя. Ч.16 Документи. Стенограми. - 2006.

14.Конституція незалежної України. Кн. Третя. Ч.18 Документи. Стенограми. – 2006. – 480 с.

15.Конституція незалежної України. Кн. Третя. Ч.19 Документи. Стенограми. – 2006. – 496 с.

16.Конституція незалежної України. Кн. Третя. Ч.20 Документи. Стенограми. – 2006. – 472 с.

17.Конституція незалежної України. Кн. Третя. Ч.21 Документи. Стенограми. –2006. – 392 с. 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 1996 РОКУ – МОДЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

1. Україна. Конституція (1996).    Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996р. / Україна. Конституція (1996). - К. : Преса України, 1997. - 80 с.

2. Бабенко , К.  Конституція України як фактор стабілізації та розвитку правового і політичного життя суспільства // Вісник Конституційного Суду Украіни. - 2007. - № 1. -  С. 38-45

3. Мучник, А. Г.  Комментарий к Конституции Украины : Кн.1. - К. : Парламентское изд-во, 2000. - 254 с.

4. Оробець, К. Юридичні властивості Конституції України: проблеми теорії і практики // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - № 1. -  С. 29-32.

5. Шаповал, В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі  // Право України. - 2002. - № 6. - С.10-16

6. Погорілко, В.   Поняття та юридичні властивості Конституції України // Право України. - 2006. - № 11. - С.4-9.

7. Скрипнюк, О.  Поняття функцій конституції та теоретико-методологічні проблеми їх класифікації  // Право України. - 2006. - № 2. - С.21-26.

8. Титова , Н.  Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти / Н.  Титова  // Право України. - 2008 . - № 1 . - С. 114 - 116 .

9. Хрісанова, С.   Спроба гендерного аналізу Конституції України // Право України. - 2002. - № 8. - С.111-113

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ – ОСНОВА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА  

                «Свобода полягає в тому, щоб цілком  

            залежати тільки  від законів»

Вольтер 

1 .Аблязов, Д.  Принцип верховенства конституції і позитивне законодавство // Юридична Україна. - 2006. - № 5.

2. Законотворчість. Вип.2. Конституційні засади законотворчої діяльності: збірка наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ред. В.О.Зайчук; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К. : [б.в.], 2005. - 162 с

3. Конституція України. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина : закони і законодавчі акти / Авт.-уклад. М.І. Хавронюк. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : А.С.К., 2003. - 384 с

4. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення). У 2 кн. Кн. 1 : закони і законодавчі акти / С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2004. - 488 с

5. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення). У 2 кн. Кн. 2 : закони і законодавчі акти / С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2004. - 840 с.

6. Кравченко, В. В.      Конституційне право України : Навч. посіб. - К. : Атіка, 2006. - 568 с.

7. Конституційне  судочинство в Україні : законодавство та практика застосування : Навч. посіб.  / Упоряд. В.В.Сунцов. - Х. : Консум, 2002. - 832 с.

8. Лисенков, С. Л. Основи конституційного процесуального права України : Навч. посіб.. - К. : Юрисконсульт, 2007. - 270 с.

9. Тесленко, М. В. Конституційна юрисдикція в Україні : Навч. посіб. - К. : Школа, 2003. - 255 с.

10. Цимбалістий, Т. О. Конституційна юстиція в Україні : навч. посіб. для студ. вузів / Т. О. Цимбалістий. - К. : ЦУЛ, 2007. - 200 с. 

ПРАВО І ВЛАДА СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ 

«Коли держава правується у згоді з  розумом,  ганебні бідність і злидні»

Конфуцій 

1. Бабенко , К.     Конституція України як фактор стабілізації та розвитку правового і політичного життя суспільства // Вісник Конституційного Суду Украіни. - 2007. - № 1. -  С. 38-45

2. Білак , М. Президент України як гарант Конституції України // Право України. - 2007 . - № 11 . - С. 11 - 17 .

3. Селіванов, В.М. Право і влада суверенної України : Методолог. аспекти: Монографія - К. : Ін Юре, 2002. - 724 с.

4. Колодій,А.М.   Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : Підручник. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 504 с.

5. Лазор, О. Д.   Основи місцевого самоврядування : Навч. посіб. / О.Д.Лазор. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 432 с.

6. Погорілко, В.   Конституційні основи українського державотворення і розвиток безпосереднього народовладдя в Україні // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - № 3 (42). -  С. 54-65

7. Правоохоронна та судова система України : Зб. норм.-правових актів: Стан. на 1 берез. 2006 р. / Ред. Є.О. Ковальчук. - Х. : Бурун Книга, 2006. - 208 с.

8. Прієшкіна, О. В.       Конституційний лад і політична система України: теоретико-правовий аспект // Часопис Київського університету права. - 2006. - № 4. -  С. 79-83

9. Савчин, М.      Президент України у конституційній системі: забезпечення континуїтету та належного функціонування публічної влади главою держави // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - № 3 (42). -  С. 65-75. -

10. Тацій, В.  Конституційний лад України: проблеми удосконалення // Вісник прокуратури. - 2007. - № 7. -  С. 3-11

11. Цвєтков, В.В. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти : Монографія. - К. : Ін Юре, 2003. - 496 с

12. Шаповал, В. М. Конституція і виконавча влада : закони і законодавчі акти. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 80 с.

13. Шатіло, В.А. Інститут президентства в системі державної влади України : монографія. - К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2004. - 159 с. 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ І ПРАВА ЛЮДИНИ 

          «Конституція держави має бути такою, аби не   порушувати Конституцію громадянина»

С.Лец 

1. Колодій, А. М.  Права людини і громадянина в Україні : Навч. посіб. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 336 с.

2. Корнякова, Т.  Проблемні питання на окремих напрямах наглядової діяльності: Вжиття заходів щодо їх розв'язання // Вісник прокуратури. - 2007. - N2. -  С. 18-29

3. Лисенков, С. Л.  Особливості регламентації змісту і реалізації об'єктивних культурних прав і свобод в Конституції України // Адвокат. - 2006. - № 3. -  С. 6-9

4. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : Навч. посіб. / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров. - К. : Знання, 2006. - 215 с.

5. Права людини в Україні - 2006 : Доп. правозахисних організацій / Ред. Є. Захаров,  І. Рапп,  В. Яворський. - Х. : Права людини, 2007. - 528 с.

6. Рабінович, П. М. Права людини і громадянина : Навч. посіб. - К. : Атіка, 2004. - 464 с

7. Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод : монографія / Уклад. В.М. Яворський. - Х. : Центр правових та політ. досліджень, 2005. - 92 с.

8. Тесленко, М.    Обов'язки людини і громадянина як складова конституційного механізму забезпечення правової охорони Конституції // Вісник Конституційного Суду Украіни. - 2007. - № 2. -  С. 70-76

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

«Закон прагне допомогти життю людей. Проте він зможе цього досягти тільки тоді, коли самі громадяни бажають жити щасливо: для тих, хто підкоряється закону; закон тільки свідчення їх власної добропорядності»

                                                       Демокріт

1. Коліушко, І.  Чи потрібні зміни до Конституції? // Юридичний журнал. - 2005. - № 3. - С.74-81

2. Нагорняк, М. Стабільність Конституції та можливість її зміни (за концепції Томаша Масариа) // Право України. - 2007. - № 12. - С.135-137.

3."Про внесення змін до Конституції України" (проект внесено народними депутатами України) // Право України. - 2003. - № 8. - С.10-16

4. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика : закони і законодавчі акти / Іт-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Ред. В.Ф. Погорілко. - К. : А.С.К., 2003. - 652 с.

5. Рудик, П.А. Коментар до конституційних змін : навч. посіб. для студ. вузов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 220 с.

6. Темплюк , М.   Правові проблеми змінення Конституції України // Право України. - 2007 . - № 12 . - С. 3 - 7 .

7. Черленяк, І. Суспільно-політична та економічна база розвитку конституційної реформи в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2006. - № 3. -  С. 268-278

 

 

Конституція гетьмана Пилипа Орлика 1710 р.

Конституція України

Конституція України Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Завантажити Конституцію у форматі RTF


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше