ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїНе заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Три колоски, закуті дротом,

три колоски, три колоски…

Над білим янголом скорботи –

незгасний духу смолоскип.

О. Кавуненко

Мовою книг і документів

Веселова О.М., Марочко В.І., Мовчан О.М.  Голодомори в Україні, 1921 – 1923, 1932 – 1933, 1946 – 1947: Злочин проти народу. – 2-е вид., допов. – К.; Нью – Йорк: Вид-во М.П. Коць, 2000. – 274 с. – Бібліогр.: С. 257-270.

Вінниччина: Фотоальбом / Фото О.С. Гордієвича; Упоряд. та вступ. ст. В.Ф. Коряцького. – К.: Мистецтво, 1987. – 144 с.: іл.

Голод 1921 – 1923 років в Україні: Зб. документів і матеріалів / АН України, Ін-т історії України та ін.; Упоряд.: О.М. Мовчан, А.П. Огінська, Л.В. Яковлєва; Відп. ред. С.В. Кульчицький. – К.: Наук. думка, 1993. – 240 с.

Голод 1932 – 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я. Пиріг. – К.: Політвидав України, 1990. – 605 с.

Голодомор 1932 – 1933 років як величезна трагедія українського народу:  Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. К.: МАУП, 2003. – 280 с.

Злочин / Упоряд. П. Кардаш. – К.: Вид-во Фортуна, 2003. – 555 с.

Колективізація і голод на Україні, 1929 – 1933 / АН України; Інститут історії України та ін.; Упоряд.: Г.М. Михайличенко, Є.П.Шаталіна; Відп. ред. С.В. Кульчицький. – К.: Наук. думка, 1992. – 736 с.

Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932 – 1933 / Авт. колектив: П.П. Панченко, М.М. Вівчарик, А.І. Голуб, М.А.Журба та ін. – К.: Україна, 2003. – 35 с.

33-й: голод: Народна Книга-Меморіал / Упоряд.: Л.Б.Коваленко, В.А. Маняк. – К.: Рад. письменник, 1991. – 584 с.

Україна. Віхи історії / Авт.-упоряд.: В.Томазов, О.Ясь. – К.: Мистецтво, 2001. – 432 с.: іл.

Пам’ять стукає в серця

Воронцов О. Подільські діти 1933-го. – Вінниця, 1996.

Голод 1932 – 33, 1946 – 47. Вінницька область: Документи і матеріали / Авт.-упоряд. Ф.А. Винокурова, Р.Ю. Подкур. – Вінниця: Антекс-УЛТД, 1998. – 224 с.

Голод на Поділлі: Книга свідчень. – Кам’янець – Подільський, 1993. – 98 с.

Голодомор як засіб публічного терору: Матеріали наук.-практ. конф. (Вінниця, 29 листоп. 2002 р., 26 листоп. 2003 р.) / Ред. кол.: С.Д. Гальчак, М.Г. Баландюк, В.І. Лазаренко та ін. – Вінниця: Книга-Вега, 2004. – 156 с.

Дорош М.  Зламані колоски. Публіцистика. Документи. – Вінниця: Велес, 2003. – 128 с.

Маркова С.В. Голодомор 1932 – 1933 років на Поділлі: Монографія. – К.: МАУП, 2003. – 116 с.

Петренко В.І. Трагедія українського селянства (1932 – 1934 рр.): [Про голодомор 1932 – 1933 років на Поділлі] // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського. Вип. 5. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2003. – С.117 – 126.

Політичні репресії на Поділлі в ХХ столітті: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 23 – 24 листоп. 2001 р.) / Ред. кол.: А.Т.Давидюк, П.М. Кравченко, В.П. Лациба. – Вінниця: Велес, 2002. – 211 с.

Шульга І.Г. Гірка правда. Нариси з історії подільського селянства 1920-1933 років. – Вінниця: ВАТ “Віноблдрукарня”, 1997. – 152 с.

Шульга І.Г. Голод на Поділлі. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. – 224 с.

Шульга І.Г. Людомор на Поділлі. – К.: Республік. асоціація українознавців, 1993. – 235 с.

Відбиток правди крізь роки і долі

Гальчак С. “Білі плями” скорботи. (Причини голодомору 1932 – 1933 та голоду 1946 – 1947 років на Поділлі). – Вінниця: Логос, 1999. – 52 с.

Головатюк П.Й.  Жарини пам’яті моєї. Поезії. – Вінниця: Редакц. видавн. відділ облуправління по пресі, 1991. – 72 с.

Голод  1933 року в Україні: Свідчення про винищування Москвою українського селянства. 2-е вид., допов. – Дніпропетровськ – Мюнхен, 1993. – 222 с.

Гудима А.Д. Кара без вини: Роман. – К.: Урожай, 1993. – 288с.

Гудима А.Д. Під знаком біди: Дилогія. – К.: Логос, 2002. – 584с.

Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Пер. з англ. – К.: Либідь, 1993. – 384 с.: іл.

Потупейко М.М.  У лабетах смерті: Роман-трагедія. – Вінниця: ДП “ДКФ”, 2003. – 560 с.

Рудий В. Розп’ята Тиврівщина. (Голодомор 1932 – 1933 років у Тиврівському районі Вінницької області). – Тиврів, 1993. – 58 с.

Рудий В. Тричі розп’ята Тиврівщина. – Вінниця: Вид-во Нова Книга, 2005. – 168 с.

Трагедія голодомору на Вінниччині 1932-1933 рр.: [Бібліогр. покажч.] / Уклад. О. Ніколаєць; Вступ. ст. В. Петренка; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2003. – 84 с.

Хандрос Б.Н. Смертні листи: Докум. повість. – К.: Дніпро, 1993. – 125 с.

Голодомор на Украине — Википедия

Тайны "голодомора"

Закон "О голодоморе" повысил недоверие России к Украине: интервью ...

Геноцид українського народу: Голодомор 1932–1933 рр

Голодомор 1932-33 гг.

Виставка "Розгойдані дзвони пам'яті", присвяченої жертвам голодоморів в Україні 

"ГІРКИЙ БУВ КЕЛИХ ЖИТТЬОВИЙ…" (Бібліографічний покажчик) РЕПРЕСІЇ  НА  ВІННИЧЧИНІ

Трагедія голодомору на Вінниччині 1932-1933 рр


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше