ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїРідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

 (до 200-річчя з дня народження письменника)

Для всієї світової культурної спільноти рішенням ЮНЕСКО 2009 рік оголошений Роком Миколи Васильовича Гоголя. Із позаминулого століття Гоголь корінням проріс в наше сьогодення своїми п’єсами, повістями, оповіданнями, своєю книгою «Мертві душі». Перу М.В. Гоголя належать блискучі літературні твори, які відомі різним поколінням читачів усього світу: «Петербурзькі повісті», «Ніс», «Вій», п’єси «Одруження Бальзамінова», «Ревізор» та багато інших гоголівських шедеврів, перекладених багатьма мовами.  

Прижиттєве видання М.В. Гоголя 

Збірник «Арабески» (Ч.1) – єдине прижиттєве видання письменника у фонді бібліотеки. Він дивує своїм жанровим різномаїттям (це і наукові статті та повісті, і глави з історичного роману) та різноманітністю тем (література, історія, музика, живопис, архітектура та ін.) Збірник був виданий в першій половині січня 1835 р., цензурне рішення – 10 листопада 1834 р. «Арабески» видані в двох частинах.

 

Література:

Гоголь Н.  Арабески. Разныя сочиненія. Ч. 1. – СПб.: Тип. вдовы Плюшаръ съ сыномъ, 1835. – 287  с. 

Інтернет-ресурс:  http://www.fantlab.ru/work44329 

 

Зібрання творів та окремі видання письменника 

Про актуальність творів Гоголя у всі часи свідчать їх численні перевидання. Його книги, видані в ХІХ – ХХ століттях являють цікаву колекцію, серед яких є справді рідкісні примірники. 

Література:

1. Гоголь Н. В. Полное собраніе сочиненій Н.В. Гоголя. Т. ІV . – 4-е изд. – М. : Тип. Т. И. Гагенъ, 1880. – 826 с.

2. Гоголь Н. В. Полное собраніе сочиненій Н.В. Гоголя. Т. V: Письма, съ 1820 по 1842 годъ. – СПб.: Изд. П.А. Кулиша, 1857. – 508 с.

3. Гоголь Н. В. Сочиненія и письма Н.В. Гоголя. Т. ІІІ: Повести, переписка съ друзьями, авторская исповедь. – СПб.: Изд. П.А. Кулиша, 1857. – 530 с.

4. Гоголь Н. В. Сочиненія Н.В. Гоголя : Былины. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Изд. И. Глазунова, 1904. – 186 с. – (Русская классная библіотека: Пособіе при изуч. рус. лит./ Изд. под ред. А.Н. Чудинова; Вып. ХІІІ)

5. Гоголь Н. В. Сочиненія Н. В. Гоголя. Т. І:  / Ред. Н.С. Тихонравовъ. – 11-е изд. – СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1893. – 488 с.

6. Гоголь Н. В. Сочиненія Н.В. Гоголя / Ред. Н.С. Тихонравовъ. – 12-е изд. – СПб.: Изд. А.Ф. Маркса

      Т. І. – 1894. – 486 с.

      Т. V. – 1894. – 419 с.

7. Гоголь Н. В. Сочиненія Н.В. Гоголя. Т. V / Ред. Н.С. Тихонравовъ. – 14-е изд. – СПб.: Изд. А.Ф. Маркса, 1898. – 419 c.

8. Гоголь Н. В. Сочиненія Н.В. Гоголя / Ред. Н.С. Тихонравовъ. – 15-е изд. – СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1900

    Т. І. – 270 с.

    Т. ІІІ, IV – 254, 230 с.

    Т. VII, VIII. – 226, 146 с.

    Т. ІХ, Х. – 263, 130 с.

    Т. ХІ, ХІІ. – 213, 259 с.

9. Гоголь Н. В. Сочиненія Н.В. Гоголя съ его біографіей и примечаніями. Т. ІІІ:  / Ред. А.И. Кирпичниковъ. – М.: Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1902. – 496 с.

10. Гоголь Н. В. Мертвые души: Поэма. Т. І, ІІ . – М.; Л.: ACADEMIA. – 506 с.

11. Гоголь Н. Петербургские повести. – М.:  , 1937. – 137 с.

12. Гоголь Н. В. Похожденія Чичикова или Мертвыя души. Т. ІІ. – М.: Въ Университет. Тип., 1855. – 304 с.

13. Гоголь Н.В. Похожденія Чичикова или Мертвыя души : Поэма / Текстъ по послед. Ред. Акад. Н.С. Тихонравова; Худ. отделъ выполненъ подъ наблюд. П.П. Гнедича и М.М. Далькевича. – СПб.: Изд. А.Ф. Маркса, 1900. – 559 с.: С портр. Н.В. Гоголя, грав. на стали, 10 геліогравюрами и 355 ил.

 Гоголь – українською 

«Горьким моим словом посмеюся».

                                      М. Гоголь

Література:

1. Гоголь М. Іван Федорович Шпонька та його тітонька. – Х.: Держ. Вид-во, 1936. – 47 с. – (Бібліотека читача-початківця).

2. Гоголь М. Майська ніч, або утоплениця / Ред. Іван Маненко. – Х.; К.: Література і мистецтво, 1934. – 46 с.

3. Гоголь М. В.  Миргород. – К.: Книгоспілка . – LХІV, 254 с.

4. Гоголь М. В. Повість про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем. – Х.; К.: Книгоспілка, 1930. – 74 с.

5. Гоголь М. Ревизор: Комедія на 5 дій / Пер. Микола Садовський. – К.: Друкарня Дніпровського Союзу Споживчих Товариств, 1918. – 100 с.

Інтернет-ресурс: http://exlibris.org.ua/text/vij.html/ 

 

Корифей російського слова 

В каждой великой литературе есть писатель, составляющий отдельную Великую литературу… В русской литературе высится вершина, никого не затмевающая, но сама по себе являющая отдельную Великую литературу.

                              В. П. Астаф’єв 

Література:

1. Анненская А. Н. Всходы: Н.В. Гоголь.  Его жизнь и произведенія / Ред. П. Голяховскій. – СПб.: Тип. А.Е. Колпинскаго, 1902. – 160 с.

2. Борзаковскій П. Великій писатель-поэтъ Николай Васильевичъ Гоголь: Съ портр., рис. и отрывками изъ соч. Гоголя. – Одесса: Тип. Е.И. Фесенко, 1902. – 48 с.

3. Витбергъ Ф. А. Н.В. Гоголь и его новый біографъ: (По поводу книги г. Шенрока: "Матерьялы для біографіи Гоголя" Т.І. Москва 1892). – СПб.: Тип. Училища Глухонемыхъ, 1892. – 40 с.

4. Овсянико-Куликовскій Д. Н. Гоголь въ его произведеніяхъ: Къ столетію рожденія великаго писателя 1809-1909. – СПб.: Изданіе Тов-ва И.Д. Сытина, 1909. – 124 с.

5. Острогорскій В. Николай Васильевич Гоголь: Литературно- біографическій очеркъ. – Вятка: Изд. Вятскаго Губерн. Земства, 1902. – 7 с.

6. Прилуко-Прилуцкій Н. Г. Н.В. Гоголь: Жизнь и творчество. Вып. 8. – СПб.; Варшава: Книгоиздат. Т-во "Оросъ". – 179 с.. – (Корифеи русскаго слова).

7. Смирновскій П. Николай Васильевичъ Гоголь: Его жизнь и литературная деятельность съ образцами изъ его сочиненій.Т.ІІ / Ред. В. И. Шемякинъ. – СПб.: Тип. В.В. Комарова, 1896. – 258 с. – (Приходская библіотека).

8. Царевскій А. А. Гоголь, какъ поэтъ и мыслитель-христіанинъ. – Казань: Типо-литогр. Император. Ун-та, 1902. – 73 с.

9. Шенрокъ В. И. Материалы для біографіи Гоголя. – М.: Тип. А.И. Мамонтова и Ко.

    Т. І. –1892. – 385 с.

    Т. ІІ. – 1883. – 403 с.

10. Шенрокъ В. И. Материалы для біографіи Гоголя. Т. ІV. – М.: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1897. – 978 с.

11. Будде Е. Личность Гоголя въ его литературныхъ произведеніяхъ и письмахъ // Русская мысль. – М., 1910. – Кн. 10. – C. 162-199.

12. Бураковскій С. Гоголь Н.В., его жизнь и сочиненія // Историческій очерк русской литературы. – СПб., 1878. – C. 197-232.

13. Буренин В. О Гоголе // Критическіе этюды. – СПб.1888. – C. 1-48.

14. Венгеровъ С. А. Писатель-гражданинъ // Русское богатство. – 1902. – № 2. - C. 122-145.; № 3.– C. 222-248.; № 4. – C. 238-264.

15. Дашкевичъ Н.П. Романтическій міръ Гоголя // Чтенія въ историческомъ обществе Нестора Летописца. Книга 19: Вып. 1. – 1906. – С.3-33.

16. Керовъ Н. Гоголь, какъ историкъ-профессоръ // Педагогическій листокъ. – СПб., 1909. – С.201-205.

17. Пыпинъ А. Н. Значеніе Гоголя в общем развитіи литератур //Характеристики литературных мненій от дадцатых до пятидесятых годов. – СПб.,  1890. – C. 348-424. 

Інтернет-ресурс:

http://www.tgv.kiev.ua/authors/gogol.html

http://www.bookland.net.ua/author.php?id=156

 

  Гоголь і Україна 

З Україною Гоголь пов'язаний не тільки серцем, його синівською любов'ю і бажанням добра, а й усією творчістю, більшою часткою безпосередньо, меншоюопосередковано. Шевченко, Куліш, а пізніше й Драгоманов, послідовно вважали його українським письменником, що писав російською мовою.

Література: 

1. Бреевъ В. В. Двухсотлетіе Полтавской победы (1709-1909). – К.: Тип. Т-ва И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1909. – 31 с.: іл, портр.

2. Бураковскій С. "Тарасъ Бульба" Н. В. Гоголя: Разборъ повести для уч. съ прилож. ст. "Характеристика и значеніе поэзіи Гоголя". – 2-е изд. - СПб.: "Центральная" Типо-Литогр. М.Я. Минкова, 1896. – 32 с.

3. Гоголевскіе дни въ Велико-Сорочинской учительской семинаріи (1809-1909)/ Ред. М.С. Григоревскій. – Миргородъ: Тип. Я.Ф. Худоминскаго, 1909. – 160 с.

4. Надеждинъ  Н. И. Гимназическіе годы Гоголя: Біограф. разсказъ съ 36 портр., видами, автогр. и пр. – СПб ; М.: Изд. Т-ва М.О. Вольф,  . – 96 с.

5. Шелухинъ С. Н.В. Гоголь и Малорусское Общество. – Одесса: Тип. "Техникъ", 1909. – 42 с.

6. Грушевський О. М. Гоголь і сучасна українська суспільність // Записки Українського Наукового Товариства в Київі. Кн. V. – К.1909. – C. 5-19

7. Маркевич А. И. Заметка о псевдониме Н.В. Гоголя "Рудый Панько" // Извеестія отделенія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ Т.ІІІ. Кн.4-я. – СПб., 1898. – C. 1269-1272.

8. Невырова К. Мотиви української демонольогії в "Вечерах" та "Миргороді" Гоголя // Записки Українського Наукового Товариства в Київі. Кн. V. – К., 1909. – C. 27-60.

9. Соколовъ В. М. Гоголь-этнографъ. Интересы и занятія Н.В. Гоголя этнографіей // Этнографическое обозреніе. – 1909. - № 2-3. – C. 59-120.

Інтернет-ресурс:

http://www.geocities.com/ukrgalicia/gogol.html?200929

http://intv-inter.net/news/article/?id=57763478

http://www.incd.info/getcont-586-1.html

Гоголь в літературній критиці 

«Проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна. Его можно сравнить с его современником математиком Лобачевским, который взорвал Евклидов мир...».

                                     В. Набоков

Література:

1. Бураковскій С. "Мертвые души" Н. В. Гоголя: Разборъ поэмы для учащихся. – 7-е изд. – СПб.: Тип. и литогр.  В.А. Тиханова, 1904. – 55 с.

2. Бураковскій С. "Ревизоръ" Н. В. Гоголя: Разборъ комедіи для учащихся. – 8-е изд. – СПб.: Тип. и литогр.  В.А. Тиханова, 1904. – 36 с.

3. Бураковскій С. "Тарасъ Бульба" Н. В. Гоголя: Разборъ повести для учащихся съ приложеніемъ статьи "Характеристика и значеніе поэзіи Гоголя". – 2-е изд. – СПб.: "Центральная" Типо-Литогр. М.Я. Минкова, 1896. – 32 с.

4. Карасевъ В. "Мертвые души" Н. В. Гоголя. Т. І, ІІ: Изложеніе и разборъ: Пособіе для учащихся. – СПб.: Книгоизд-во "Прогрессъ", 1910. –98 с.

5. Котляревскій Н. А. Николай Васильевичъ Гоголь 1829 -1842: Очеркъ изъ исторіи русской повести и драмы. – 3-е изд. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1911. – 580 с.

6. Авенаріусъ В. Тайна гоголевсаго слога // Педагогическій листокъ. – СПб., 1904. – С.292-302.

7. Барсовъ А.  Разборъ литературныхъ произведеній съ точки зренія теоріи словесности ("Ревизоръ" Гоголя) // Педагогическій сборникъ. – СПб.,  1917. – № 1-4. – C. 219-245.

8. Браиловскій С. Н.В. Гоголь, какъ теоретикъ словесности // Педагогическій сборникъ. – СПб.,  1909. - Т. 1-6. - C. 556-651.

9. Ктитаревъ Я. Н.  Вопросы религіи и морали въ русской художественной литературе. Н. В. Гоголь (1809-1852) // Педагогическій сборникъ. – СПб., 1912. Т. 2.  C. 186-199, 460-478.

10. Пыпинъ А. Н. Значеніе Гоголя в общем развитіи литератур //Характеристики литературных мненій от дадцатых до пятидесятых годов. – СПб.,  1890. – C. 348-424.

11. Скворцовъ Н.  Семья и школа въ произведеніяхъ Н.В. Гоголя // Педагогическій листокъ. – СПб., 1909. – С.175-184.

Інтернет-ресурс: http://www.hurtom.com/torrents/forum/viewtopic.php?t=1926 

                     

Трагедія людини і письменника

 "Знаю, что имя мое после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами, влажными от слез, произнесут примиренне моей тени..."

 М. Гоголь

Література:

1. Записки о жизни  Николая Васильевича Гоголя, составленныя изъ воспоминаній его друзей и знакомыхъ и изъ его собственныхъ писемъ въ двухъ томахъ съ портретомъ Н.В. Гоголя. Т. І-ІІ. – СПб.: Тип. А. Якобсона, 1856. – 339, 302 с.

2. М* Николай. Опытъ біографіи Н.В. Гоголя, со включеніемъ до сорока его писемъ. – СПб.: Въ тип. Э. Праца, 1854. – 206 с.

3. Мережковскій Д. С. Гоголь: Творчество, жизнь и религія. – СПб.: Изд. "Пантеонъ", 1909. – 231 с.

4. Гершензонъ М. О. Завещаніе Гоголя // Русская мысль. – М.1909. Кн. 5. – C. 159-177.

5. Елисеевъ Г. З. Гоголь. Изъ посмертныхъ бумагъ // Русское богатство. 1902.  № 1. - C. 37-71.

6. Кирпичников А. И. Сомненія и противоречія в біографіи Гоголя // Извеестія отделенія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ Т. V. Кн. 2. – СПб., 1900. – C. 591-623.

7. Петровський П. Недуга Гоголя // Записки Українського Наукового Товариства в Київі. Кн. V. – К.1909. – C. 20-26.

8. Погодинъ А. Л. Трагедія Н.В. Гоголя. (Психологическій очеркъ по его письмамъ) //Русская школа. – СПб., 1902.  №2. – C. 69-113. 

Інтернет-ресурс:

http://www.dt.ua/3000/3680/65720/

http://www.from-ua.com/kio/ad57bd1c47e56.html

Пам’яті М. В. Гоголя 

Микола Васильович Гоголь як письменник-гуманіст зробив вагомий внесок у розвиток української та світової культури, чию пам’ять зберігають представники багатьох поколінь. 

Література:

1. Гоголевскіе дни въ Велико-Сорочинской учительской семинаріи (1809-1909)/ Ред. М. С. Григоревскій. – Миргородъ: Тип. Я.Ф. Худоминскаго, 1909. – 160 с.

2. Ивановъ И. Гоголь человекъ и писатель: Речи, произнесенныя въ Нежине и въ Москве   на гоголевскихъ празднествахъ въ апреле 1909 года. – К.: Тип. Т-ва И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1909. – 72 с.

3. Каллашъ В. В. Н.В. Гоголь въ воспоминаніяхъ современниковъ и переписке – М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1909. – 263 с. – (Историко-литературная библіотека/ Под ред. А. Е. Грузинскаго; Вып. І)

4. Овсянико-Куликовскій Д. Н. Гоголь въ его произведеніяхъ: Къ столетію рожденія великаго писателя 1809-1909. – СПб.: Изданіе Тов-ва И.Д. Сытина, 1909. – 124 с.

5. Памяти Гоголя: Чествованіе памяти Н.В. Гоголя по случаю пятидесятилетія со дня его смерти/ Ред. И. В. Посадскій. – К.: Лито-тип. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко, 1902. – 502 с.

6. Памяти Гоголя: Научно-литературный сборникъ //Чтенія въ историческомъ обществе Нестора Летописца. Книга 16: Вып. 1-3. – 1902. 

Інтернет-ресурс: http://www.blogs.pravda.com.ua/authors/okara/49cfb751b999b

                                                   Підготувала завідуюча відділом рідкісних і цінних видань Сеник Л.Б.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше