ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїУкраїнський шлях до об’єднаної Європи 

Розділ 1.Європейська інтеграція: минуле, сьогодення, майбутнє 

Исторические предпосылки и основные этапы становления Европейского права // Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека  : учеб. для студ. вузов / Моск. гос. ин-т международных отношений МИД России, Ин-т европейского права ; рук. авт. коллектива и отв. ред. : Л. М. Энтин. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - М. : НОРМА, 2008. -  С.12 – 31.

Кашкин, С. Ю. Историческая эволюция Европейского Союза и его правове системы: от европейской идеи к Европейской Конституции // Кашкин, С. Ю. Введение в право Европейского  союза  : учеб. для студ. вузов / С. Ю. Кашкин, П. А. Калиниченко, А. О. Четвериков. - М., 2008. – С.11-25.

Кашкин, С. Ю. Лиссабонский договор - новый этап развития права Европейского Союза // Государство и право. - 2008. - № 9. -  С. 59-66.

Марченко, М. Н. Эволюция идей европейской интеграции и их реализация (вторая половина ХХ - начало ХХІ в.) // Вестник МГУ: Сер. 11 Право. - 2008. - № 5 . -  С. 3-16.

Мухаева, Н. Р. Формирование Европейского права: Парижский договор и образование ЕОУС //  Мухаева, Н. Р.Право Европейского Союза: учеб. пособие для студ. вузов. - М., 2006. – С. 13.

Татам, А Історичні, інституційні та правові засади Європейського Союзу // Татам, А. Право Європейського Союза: підруч - К., 1998. – С. 8 -21.

Якименко, Х. Відображення ідеї наднаціональності в історії європейської інтеграції // Вісник Академії правових наук України. - 2008. - № 1. -  С. 251-273. 

Розділ 2. Право та інституції Європейського Союзу 

Айгістова, М.  Практика забезпечення прозорості державного управління в Європейському союзі // Вісник державної служби України. - 2007. - № 3. -  С. 48-51.

Бенуа-Ромер, Ф. Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського правового простору. - К.: К.І.С., 2007. - 232 с.

Вибори в Європейському Союзі: закони і законодавчі акти / Лабораторія законодавчих ініціатив ; Ред. Д.С. Ковриженко. - К. : ФАДА, 2006. - 156 с.

Власов, А.  Реалізація верховенства права як принципу коституціоналізму в Європейському Союзі // Юридична Україна. - 2007. - № 10. -  С. 17-21.

Власов, А.  Реалізація прав людини як принципу конституціоналізму в Європейському Союзі // Юридична Україна. - 2007. - № 4. -  С. 45-50.

Воробйов, В.  Свобода надання морських транспортних послуг у праві Європейського Союзу // Юридична Україна. - 2008. - № 1. -  С. 73-78.

Гайдулін, О.  Інститут контрактного права в правових системах Європейських країн та Європейського союзу // Юридична Україна. - 2007. - № 3. -  С. 38-43.

Голубєва, В. О. Деякі аспекти законотворчого процесу ЄС / В.О. Голубєва // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - № 4. -  С. 58-63.

Гоці, С. Європейська Комісія. Процеси ухвалення рішень і виконавчі повноваження / Сандро Гоці ; пер. з італ. : Ірини Дробот. - К. : К.І.С., 2007. - 208 с.

Грицяк, І. А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади : Монографія . - К. : К.І.С., 2006. - 398 с.

Грицяк, І. А. Право та інституції Європейського Союзу: навч. посіб. - 2-е вид., доп. - К. : К.І.С., 2006. - 300 с.

Дешко, Л. До питання про компетенцію Європейського Союзу у сфері захисту прав людини / Л. Дешко, П. Доллінер // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 7. -  С. 104-107.

Європейська конвенція з прав людини. Рим 4. ХІ. 1950. - К. : Фенікс, 2004. - 40 с.

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню: закони і законодавчі акти. - К. : Фенікс, 2004. - 20 с.

Європейська соціальна хартія (Страсбург, 3 трав. 1996 р.) : закони і законодавчі акти. - К. : Фенікс, 2004. - 40 с.

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин : закони і законодавчі акти. - К. : Фенікс, 2004. - 24 с.

Європейський Союз : Консолідовані договори / Пер. Ю. Петрусь. - К. : Port-Royal, 1999. - 206 с.

Заблоцька, Л. Г. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи : навч. посіб. для студ. вузів / Л. Г. Заблоцька, А. Л. Федорова, Т. І. Шинкаренко. - К. : Фенікс, 2007. - 224 с.

Збірка договорів ради Європи: укр. версія / ред. : Вишневський Є. М. - К. : Парламентське вид-во, 2000. - 654 с.

Ильин, Н. Ю. Основы права Европейского Союза. - М. : Норма, 2008. - 224 с.

Кернз, В. Вступ до права Європейського Союзу : Навч. посіб.: Пер. з англ. - К. : Знання, 2002. - 381 с.

Лук'янець, В. С. Становлення та розвиток конкурентного права Європейського союзу  // Наше право. - 2007. - № 3. -  С. 102-105.

Мусис, Н.. Усе про спільні політики Європейського Союзу : Пер. з англ. / Н. Мусис. - К. : К.І.С., 2005. - 466 с.

Опришко, В. Ф. Право Європейського Союзу. Загальна частина : Підруч. для студ. вузів / В.Ф. Опришко, А.В. Омельченко, А. С. Фастовець. - К. : КНЕУ, 2002. - 460 с.

Свобода, П.  Органи Співтовариства та Європейський Союз // Свобода, П.  Вступ до європейського права : підручник.- К., 2006. – С. 95 – 113.

Политеко – правовой обзор истории європейской интеграции // Актуальные проблемы европейского права : учеб. пособие / Л. М. Энтин [и др.]. - М. : Флинта: МПСИ, 2008. - 168 с.

Право власності за Європейською конвенцією з прав людини  : інформ. матеріали щодо застосув. Європ. конвенції з прав людини та протоколів до неї / Аїда Гржич [та ін.]. - К. : Фенікс, 2007. - 56 с.

Право Европейского Союза : учеб. пособие / Моск. гос. юрид. акад. ; отв. ред. : С. Ю. Кашкин. - М. : Проспект, 2009. - 304 с

Практика Європейського суду та Європейської комісії з прав людини при застосуванні статті 10 Європейської конвенції з прав людини  : Сорок років юриспруденції Суду та Комісії. 1959-1999. - К.: Центр інформації та документації Ради Європи в Україні, 1999. - 71 с.

Практика Європейського суду та Європейської комісії з прав людини при застосуванні статті 10 Європейської конвенції з прав людини : Сорок років юриспруденції Суду та Комісії. 1959-1999. - К. : Центр інформації та документації Ради Європи в Україні, 1999. - 71 с.

Референдуми в Європейському Союзі / за ред. : Д. С. Ковриженка. - К. : ФАДА:ЛТД, 2007. - 186 с.

Сідак, В. С. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО та ЄС : навч. посіб. для студ. вузів. - К. : КНТ, 2007. - 160 с.

Стислий виклад договорів Ради Європи  : збірка. - К. : Право, 2000. - 73 с.

Туманов, В. А. Европейский Суд по правам человек : Очерк организации и деятельности.: науково-популярна література . - М. : НОРМА, 2001. - 304 с.

Хартли, Т. К Основы права Европейского сообщества [Текст] : збірка / Т.К. Хартли; Пер. с англ. и науч. ред. В.Г. Бенда . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1998. - 648 с.

Чужиков, В.  Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України. - 2008. - № 4. -  С. 56- 63.

Шупінська, О.  Колізійне регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві деяких країн Європейського Союзу // Право України. - 2007. - № 12. - С.130-134.

Шупінська, О.  Міжнародно-правові механізми  захисту права власності: практика Європейського Суду з прав людини [Текст] / О. Шупінська // Юридичний журнал. - 2008. - № 11. -  С. 52-57. 

Розділ 3. Економіка країн Європейського Союзу 

Альховіцька О. Центр та периферія в економіці Європейського Союзу на сучасному етапі розширення // Журнал європейської економіки. – 2008. - № 3. – С. 318-325.

Дюрічку, К.  Перспективи соціально-економічного розвитку Угорщини / К. Дюрічку, Л. Алмаші // Регіональна економіка. - 2007. - № 1. - С.250-256.

Економіка зарубіжних країн  : навч. посіб. для студ. вузів / за ред. : Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, В. М. Осипова. - Вид. 3-є , переробл. та доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 544 с.

Економіка зарубіжних країн: навч. посіб. для студ. вузів / А. П. Голіков - К: ЦУЛ, 2008. - 464 с.

Захарова, Н. В. Экономика стран Европейского союза  : учеб. пособие. - М. : Гардарики, 2008. - 205 с.

Усенко, О. О. Дослідження системи бізнес-лобіювання в Європейському Союзі // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - N3. -  С. 77-83.

Черников, Г. П. Европа на рубеже ХХ-ХХІ веков: проблемы экономики : пособие для студ. вузов / Г.П. Черников, Д.А. Черникова. - М. : Дрофа, 2006. - 416 с.

Чужиков, В. І. Країни Європейського Союзу // Чужиков, В. І. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. - К., 2005. – С. 95-213.

Чужиков, В. І. Економіка зарубіжних країн : Навч. посіб. / В.І. Чужиков. - К. : КНЕУ, 2005. - 308 с.

Шлюсарчик, Б.  Особливості державного субсидіювання експорту в країних ЄС / Б. Шлюсарчик // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - № 2. -  С. 24-29.

Экономика Европейского Союза: учебник / Г.Ю. Гагарина, В.В. Громыко, З.М. Окрут, О.В. Сагинова. - М. : Экономистъ, 2005. - 399 с. 

Розділ 4. Україна - ЄС: кроки у напрямку зближення 

«Поглиблення інтеграційних процесів на нашому континенті безпосередньо відповідає національним інтересам України, яка і географічно і політично є безперечно європейською державою.

Поза сумнівом, стратегічною метою української зовнішньої політики є активне залучення нашої держави до європейських інтеграційних процесів» 

В. Ющенко.

Будкін, В.  Співробітництво західних областей України з країнами ЄС / В. Будкін // Журнал Європейської економіки. - 2006. - № 4. -  С. 428-444.

Гончаренко, Н. І. Інтеграційний вектор України: гравітаційна модель зовнішньої торгівлі країн Європейського Союзу та України // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. -  С. 78- 84.

Економічне співробітництво України з Європейським Союзом // Україна і світове господарство : взаємодія на межі тисячоліть : Навч. посіб. для студ. вузів / Ред. С.В.Головко; Авт.пеpедм. В.А.Ющенко. - К. : Либідь, 2002. – С. 232-243.

Жадько, О.  Визначення правового статусу та організаційних проблем діяльності органів двостороннього співробітництва України та Європейського Союзу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2008. - № 1. -  С. 153-162.

Жаліло, Л. І. Стратегія розвитку співпраці України і Європейського Союзу в галузі охорони суспільного здоров'я / Л. І. Жаліло, М. М. Білинська, О. І. Мартинюк // Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції. - Київ : Євроатлантикінформ, 2005. - Вип. 15. -  С. 75-80.

Корбут, Д. Інституційні перспективи розвитку транскордонного співробітництва Україна-ЄС // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2008. - № 4. -  С. 175-183.

Міндрул, А.  Особливості проведення експертизи заявок на торговельні марки. Європейський Союз та Україна // Інтелектуальна власність. - 2006. - № 11. -  С. 15-20.

Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2006 році: стат. зб. / відп. за вип. : А. О. Фризоренко. - К. : Держкомстат України, 2007. - 312 с.

Стукач, Т. М. Деякі напрямки розвитку співробітництва України з країнами ЄС в аграрній сфері // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 3. -  С. 106-110.

У полі уваги саміту  Україна - ЄС // Зовнішні справи. - 2007. - № 10. -  С. 15.

Угода про Партнерство та Співробітництво: Повний текст угоди, підписаної між ЄС та Україною / Уклад. Н. Марченко. - К. : Легко інк, 2004. - 72 с.

Україна і світове господарство : взаємодія на межі тисячоліть : Навч. посіб. для студ. вузів / Ред. С.В.Головко; Авт.пеpедм. В.А.Ющенко. - К. : Либідь, 2002. - 470 с.

Україна на шляху до Європи : науково-популярна література / Ред. Л. Хоффманн,  Ф. Мьоллерс. - К. : Фенікс, 2001. - 343 с

Україна та сучасні тенденції і механізми інноваційного розвитку Європейського Союзу: матеріали, повідомлення, реферати / упоряд. П.С. Смертенко. - К. : Вид. Кінько Т.А., 2007. - 64 с.

Чалий, В.  Україна - ЄС: до нового етапу співробітництва // Зовнішні справи. - 2007. - № 10. -  С. 16-18.

Чиж, І. С. Україна в Раді Європи: монографія. - К. : Парламентське вид-во, 2001. - 384 с.

Крайник, О. П. Забезпечення державного управління економічним розвитком на регіональному рівні в контексті європейської інтеграції/ О. П. Крайник // Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції. - Київ : Євроатлантикінформ, 2005. - Вип. 15. -  С. 86-96.

Крупник, А. С. Механізми впровадження стандартів ЄС при розбудові соціальної держави в Україні // Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції. - Київ : Євроатлантикінформ, 2005. - Вип. 15. -  С. 106-115. 

Розділ 5. Євроінтеграція України:  правовий аспект

 Барабаш, Ю.  Парламентська відповідальність Уряду в конституційній практиці країн ЄС та України  // Право України. - 2007 . - № 4 . - С. 12 - 16 .

Гармонізація національних правових систем з правом ЄС: монографія / Уклад. І.В. Кравчук,  М.В. Парапан. - К. : Слово, 2005. - 320 с.

Глущук, Л.  Ядерне законодавство України та ЄС: особливості адаптації / Л. Глущук // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 4. -  С. 127-128.

Головко-Гавришева, О. І. Правові аспекти участі України в євроінтеграційних процесах // Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції. - Київ : Євроатлантикінформ, 2005. - Вип. 15. -  С. 54-57.

Державне управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; за заг. ред. : В. П. Горбуліна. - К. : Євроатлантикінформ, 2006. - 200 с.

Дріжчана, С.  В.  До питання гармонізації трудового законодавства України із законодавством ЄС  // Держава і право. - 2008. - Вип. 41. -  С. 368-376.

Ільков, В. В.  Особливості законодавчого забезпечення процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері авторського права  // Наше право. - 2008. - № 2. -  С. 75-78.

Кістанова, Я. М.  Стан та перспективи адаптації митного законодавства України до митного законодавства ЄС  // Митна справа. - 2008. - № 2. -  С. 24-28.

Комзюк, Л.  Питання адаптації законодавства України про суміжні права до права ЄС   // Інтелектуальна власність. - 2007. - № 10. -  С. 24-28.

Король, В. Міжнародно-правові аспекти двосторонніх торговельно-економічних відносин стратегічних партнерів України- Європейського Союзу та Китаю  // Право України. - 2007. - № 10. - С.137-141.

Луць, В.  Якість води: порівняльний аналіз директиви Європейського Союзу та нормативнио-правових актів України // Юридична Україна. - 2009. - № 4. -  С. 51-55.

Моніторинг процесу набуття членства в ЄС: рівні можливості для жінок і чоловіків // Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. - К. : Заповіт, 2006. -  С. 115-124.

Мухамєдова , Е. Е. Реалізація міжнародних стандартів прав людини у вирішенні проблем особистих немайнових прав фізичної особи в Україні  // Держава і право. - 2008. - Вип. 41. -  С. 414-419.

Сліпченко, А.    Щодо перспектив поглиблення співпраці України з ЄС в рамках програми "Єдине європейське небо» // Право України. - 2007. - № 10. - С.58-62.

Чиж, І. С. Україна в Раді Європи : монографія / І. С. Чиж. - К. : Парламентське вид-во, 2001. - 384 с. 

Розділ 6. Євроінтеграція України:  економічний аспект 

Стратегічної метою України є вступ до Європейського Союзу. Модель Європейського розвитку є для нас найближчою і зрозумілою. Залучення до Європейської спільноти відкрило б для України великі можливості щодо прискорення економічного розвитку і підвищення добробуту населення нашої країни.

Ю.Г. Козак 

Єрмілов, С. Ф. Державна політика енергоефективності у українському та європейському контексті // Економіка і Прогнозування. - 2007. - № 2. -  С. 27-42.

Кожем'якіна, С. М. Порівняння системи економічних показників прогнозування України та інших країн (ЄС, Болгарії) // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 8. -  С. 20-25.

Масловська, Л.  До питання оцінки передумов інтеграції України в ЄС  / Л. Масловська // Економіка України. - 2008. - № 6. -  С. 72-79.

Онищенко, В. П. Україна у координатах Європейського Союзу // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - № 3. -  С. 5-14.

Пекна, Г. Б. Економічна інтеграція України до країн ЄС з позиції національної економічної безпеки   / Г.Б. Пекна // Стратегія розвитку України. - К. : Кн. вид-во НАУ, 2006. - № 2/4. -  С. 35-41.

П'ятницький, В.  Вплив процесу розширення ЄС на Україну: торговельні аспекти // Економіка. Фінанси. Право. - 2001. - № 1. - С.32-33.

Устаев, Н Энергетическая политика ЕС // Діловий вісник. - 2008. - № 12. -  С. 6-7.

Розділ 7. Україна – ЄС: перепони до інтеграції 

Афендікова, В. І. Проблеми регіонального розвитку у контексті європейсбкої інтеграції України та глобалізації / В. І. Афендікова // Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - № 3. -  С. 31-32.

Безух, О.  Проблеми правового забезпечення державного регулювання  і державного управління  у сфері підприємницької діяльності  у контексті  інтеграції до світової еконогміки / О. Безух // Право України. - 2008. - № 10. - С.78-85.

Біба, О. Проблеми та перспективи реформування адміністративно-територіального устрою України в контексті європейської інтеграції // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 10. -  С. 25-30.

Біба, О. Проблеми та перспективи реформування адміністративно-територіального устрою України в контексті європейської інтеграції // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 10. -  С. 25-30.

Додін, Є. В. Проблеми європейської та глобальної адаптації правового регулювання економічних відносин в Україні: рецензія // Митна справа. - 2008. - № 2. -  С. 134-136.

Малиненко, В. Е. Проблемы и перспективы развития украинского производства в аспекте Европейского Союза // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. - 2006. - № 4. -  С. 138-142.

Проблеми врегулювання трансферу технологій в Україні відповідно до міжнародно-правових норм та законодавства ЄС // Євроінформ. - 2006. - № 1. -  С. 94-106.

Степанов, О. П.  Проблеми реформування банківської системи в контексті інтеграції України до Європейського Союзу // Стратегія розвитку України. - К. : Кн. вид-во НАУ, 2006. - № 2/4. -  С. 67-71.

Федулова, Л. І. Проблеми розвитку економіки знань в контексті вступу України до ЄС / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 4. -  С. 104 - 117.

Чувардинський, О. Г. Сучасні проблеми розвитку торговельно-інвестиційного співробітництва України і країн-членів Європейського Союзу / О.Г. Чувардинський // Економіка та держава. - 2007. - № 2. -  С. 13-15. 


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше