ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2018 РОКУ
Хронологічний довідник

Версія для друку

Життя як книжка…

До 50-річчя від дня народження історика, книгознавця, музеєзнавця, доктора історичних наук Тетяни Робертівни Кароєвої

(24.06.1968) 

Тетяну Кароєву (Соломонову) на Вінниччині знають як авторитетного знавця історії міста Вінниці. Її ім’я добре знане серед книгознавців, не лише на Поділлі, а й далеко поза його межами – в Україні та ближньому і дальньому зарубіжжі. У середовищі істориків-науковців її знають не лише як ґрунтовного дослідника краю, а й визнаного подільського книгознавця, залюбленого у свою справу фахівця, вдумливого й небайдужого дослідника, копіткою працею якої простежений книжковий репертуар Поділля.

Народилася Тетяна Робертівна 24 червня 1968 р. на ст. Кез в Удмуртії (Росія) у родині Соломонових. Її батько, Роберт Григорович, був офіцером Радянської армії, а мати, Тамара Петрівна – торговельним працівником. Дитячі й юнацькі роки дівчинки пройшли у воєнних містечках і гарнізонах, де життя задане вимогами жорсткої дисципліни і порядку, що відбилось на формуванні таких її якостей, як організованість і самодисципліна, готовність приймати самостійні рішення й обстоювати власну думку. З іншого боку, культивовані в родині почуття поваги до особистості і потреба знання заклали наріжні принципи ціннісних орієнтирів особистості. Заохочуючи дитячу допитливість і цікавість до нового і невідомого, з дитинства батьки прищеплювали і цілеспрямовано розвивали інтерес до читання. Відтак Любов до Книги і визначила долю Тетяни Робертівни.

До Вінниці Соломонови переїхали у 1983 р., оселившись у новозбудованій багатоповерхівці для військових на Першо-травневій (нині – Магістратська). По закінченні Вінницької середньої школи № 2 з золотою медаллю успішно вступила до Київського інституту культури на бібліотечний факультет.

Роки студентства прийшлися на час горбачовської перебудови і гласності, коли читання книг, журналів, газет стало щоденною життєвою потребою радянських людей. Поруч з обов’язковою ретельною підготовкою до занять з фаху допитлива студентка кожну вільну хвилину використовувала для читання найновіших публікацій у «товстих» журналах звільнених зі спецфондів художніх творів заборонених авторів, а також свідомо й зацікавлено занурювалась у наукову публіцистику і документалістику з історії радянської країни. Викладачі інституту під час аудиторних занять вже й не дивувалися шерехтінню газетних сторінок «Литературки» на останній парті, що їх гортала, при цьому не відсторонюючись від викладу лектора, «та сама Соломонова», вже добре знана її гострими і незручними питаннями, натиском і безкомпромісністю в публічних дебатах, аргументованістю і переконливістю у наукових дискусіях. Критичне й вимогливе сприйняття доленосних змін у країні диктувало необхідність увиразнення власної позиції і відточення фахової компетентності – професія бібліотекаря мислилась визначальною в умовах демократизації суспільства. Водночас, взявши шлюб з молодим офіцером Кароєвим, направленим за розподілом у Забайкалля, Тетяна Робертівна вимушена була екстерном завершити навчальний курс, склавши впродовж місяця на «відмінно» близько тридцяти наукових дисциплін. Через рік, повернувшись до Києва, успішно склала державні екзамени і блискуче захистила дипломну роботу.

До Вінниці Тетяна Робертівна Кароєва повернулась у 1992 р., невдовзі розпочавши роботу бібліотекарем у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Відтоді історія Вінниці і Поділля стали її непересічним зацікавленням і трансформувались у справу життя. Поступово перебравши і перечитавши весь фонд бібліотеки, зацікавлено досліджуючи збережені в книгозбірні унікальні видання, вивчаючи їх «родоводи» і долі, Тетяна Робертівна сформувала напрям своїх наукових студій, які врешті вилились у ґрунтовне дослідження і захист кандидатської дисертації на тему «Книговидавнича справа Поділля: тенденції розвитку (друга половина ХІХ – початок 30-х років ХХ ст.)» у 2004 р. Завдяки тривалій і копіткій праці дослідниці вдалося скласти єдиний в Україні репертуар регіональної книги Поділля (1852–1923).

Накопичені Тетяною Робертівною знання є затребуваними не лише вузькими спеціалістами, а й широкою громадськістю, молодим поколінням. Спочатку як запрошений лектор Тетяна Робертівна почала працювати у вінницьких ВНЗ, а з 2006 р. перейшла на роботу до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, водночас не полишаючи свого фаху як сумісник Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, у відділі рідкісних і цінних видань.

Студенти ВДПУ знають доцента Т. Р. Кароєву як фахівця з історії, етнології та культури України, глибокого знавця історії міста, зацікавленого у її вивченні, збереженні і популяризації.

У 2016 р. Тетяна Робертівна Кароєва захистила докторську дисертацію «Розвиток книжкової культури як чинник модерніза-ції суспільства в українських губерніях другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» за спеціальністю 07.00.01 – історія України у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України.

Городяни добре знають Тетяну Робертівну Кароєву як громадського діяча, активного учасника Вінницького історичного товариства, члена Ради з питань історії, культурної спадщини та топоніміки при Вінницькій міській раді, зусиллями якої наше місто відновлює своє історичне обличчя. Спільно з однодумцями її щоденною і невтомною працею до культурної спадщини Вінниці повертаються забуті імена, відновлюється історична справедливість, долаються фальсифікації радянської історіографії, відкриваються раніше незнані сторінки.

Доктор історичних наук Т. Р. Кароєва є автором понад 200 наукових публікацій, її авторська монографія «Провінція у галактиці Ґутенберґа: книжкова культура подолян другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» добре відома далеко за межами Поділля, затребувана фахівцями України, Польщі, Росії, Білорусі тощо.

О. А. Коляструк 

Література

Кароєва, Т. Р. Провінція у галактиці Ґутенберґа: книжкова культура подолян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / Тетяна Кароєва ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 472 с. : іл.

Кароєва, Т. Р. Видання та поширення україномовної книги у Російській імперії останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. : комерц. складова / Тетяна Кароєва // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Історія. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 90–100.

Кароєва, Т. Р. Книговидавничі практики у поширенні політичних ідей на підросійських українських теренах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва // Література та культура Полісся : зб. наук. пр. Серія : Істо-ричні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – С. 308–321.

Кароєва, Т. Р. Книжкова комунікація у діяльності українських політичних партій початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 22. – С. 20–25.

 Подільський книжник : альманах / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; авт. проекту і відп. за вип. Н. І. Морозова ; уклад. Т. Р. Кароєва. – Вінниця, 2008–2014. – 7 вип.

Кароєва, Т. Р. Методика реверсивного та презентивного прогнозування в історичних дослідженнях : (на прикладі прогнозування рівня письменності населення Поділ. губернії другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.) / Тетяна Кароєва // Наук.  пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. Серія : Істо- ричні науки. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 24. – С. 26–37.

Кароева (Соломонова), Т. Р. Про доступность платных библиотечных услуг в начале ХХ в. : (на примере Подол. губернии, Украина) / Татьяна Кароева (Соломонова) // Библиотека как феномен культуры в трансформирующемся обществе : материалы междунар. науч. конф. «Румянцевские чтения-2014» : в 2 ч., 15–16 апр. 2014 г. – Москва, 2014. – Ч. 2. – С. 188–193.

Кароєва, Т. Р. Українська лубочна книга як різновид масової літератури: книгознавчий погляд / Тетяна Кароєва // Вісн. Кн. палати. – 2014. – №  2. – С. 30–35.

Кароєва, Т. Чи була в Російській імперії українська книжкова «попса»? [Електронний ресурс] / Тетяна Кароєва // Historians.in.ua : Інтернет-мережа гуманітаріїв в Україні і світі. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: http:// bit.ly/2gpo5fG (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 10.11.2014.

Кароєва, Т. Книжкова культура православних священиків Подільської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: організаційні та фінансові можливості / Тетяна Кароєва // Історія релігій в Україні : зб. наук. пр. – Львів, 2015. – С. 213–221.

Кароєва, Т. Просування елітою книжкової культури у соціальні низи як засіб формування ідентичності у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. : (на матеріалах Поділ. губернії) / Тетяна Кароєва // Наук. зап. Серія : Історія / Тернопіл. НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1, ч. 3. – С. 118–122.

Кароєва, Т. Р. Бюджет повітового міста як індикатор його розвитку : (на прикладі Вінниці 1880–1916 рр.) / Тетяна Кароєва // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – Вип. XXIV. – С. 163–168.

Кароєва, Т. Підприємці в забезпеченні україномовного читання в Російській імперії 1881–1916 рр. / Тетяна Кароєва // Україна модерна : міжнар. інтелектуал. часоп. – 2016. – Вип. 22 (2015 р.). – С. 93–115.

Litera scripta manet : кат. автографів на кн. від. рідкіс. і цін. вид. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; [авт. кол.: Т. Р. Кароєва (Соломонова) (уклад., авт. передм.), О. В. Сафронова, Л. Б. Сеник ; ред.: О. Г. Поліщук, С. В. Лавренюк] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Рогальська І. О., 2016. – 87 с. : іл.  

* * *

Рабенчук, О. Кароєва (дівоче прізвище – Соломонова) Тетяна Робертівна // Українські історики : біобібліогр. довід. / голов. ред. В. А. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2010. – Вип. 3. – С. 117–118. – Бібліогр. в кінці ст.

Гальчак, С. Соломонова Тетяна / Сергій Гальчак // Регіоно-знавча інституція Східного Поділля. Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля (2006 – поч. 2010 рр.) / Сергій Гальчак. – Вінниця, 2010. – С. 135–138 : портр. – Бібліогр. в кінці ст.

Гальчак, С. Соломонова Тетяна Робертівна / Сергій Гальчак // Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі : XIX – поч. XXI ст. : монографія. – 2-ге вид., допов. / Сергій Гальчак.– Вінниця, 2013. – С. 775–777. – Бібліогр. в кінці ст. 


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2018 РОКУ
Хронологічний довідник

 1. Від укладачів
 2. 2018 року виповнюється
 3. В’ячеслав Федорович Коренєв
 4. Січень
 5. Василь Стус: право бути собою
 6. Лютий
 7. Березень
 8. Квітень
 9. Дух гідності.
  До 80-річчя від дня народження Анатолія Бортняка
 10. Травень
 11. Вінницький обласний краєзнавчий музей
 12. «Планета Україна» Олександра Гордієвича
 13. Червень
 14. Пам’яті колеги, друга, наставника.
  До 70-річчя від дня народження заслуженого працівника культури України Василя Федоровича Циганюка
 15. Життя як книжка…
  До 50-річчя від дня народження Тетяни Робертівни Кароєвої
 16. Подвижник Літинщини
  До 80-річчя Павла Івановича Ткачука, педагога, краєзнавця, літературознавця, етнографа
 17. Липень
 18. Класик української літератури і журналістики
  До 80-річчя від дня народження І. С. Волошенюка
 19. Та, яка перевертає гори…
  До 60-річчя від дня народження Світлани Михайлівни Василюк
 20. Культуролог, талановитий митець, умілий організатор
  До 60-річчя від дня народження С. С. Городинського, заслуженого артиста України
 21. Серпень
 22. Василь Кавун – людина-епоха
  До 90-річчя від дня народження
 23. Вересень
 24. Поет, журналіст, педагог
  До 70-річчя від дня народження Олега Валеріановича Пасічника
 25. Жовтень
 26. До поетики життєвих контрастів та ескізного одивнення Віктора Мельника
  До 60-річчя від дня народження
 27. «Два регіони – одне серце»
  До 60-річчя встановлення дружніх зв’язків між Вінницькою областю та Свєнтокшиським воєводством
 28. Народжена літати
  До 65-річчя від дня народження Н. М. Космини
 29. Листопад
 30. Одержимий любов’ю до Подільського краю
  До 60-річчя від дня народження Олександра Івановича Рогового
 31. Бережіть сторожові вогні!
  До 75-річчя від дня народження Василя Дмитровича Кобця
 32. «Я – останній корсар українського вірша…»
  До 70-річчя від дня народження М. Ф. Каменюка
 33. Професор М. М. Кравець: штрихи до ненаписаного портрета
  До 90-річчя від дня народження
 34. Грудень
 35. Боротися до останнього
  До 140-річчя від дня народження Миколи Миколайовича Болярського
 36. Ненаписаний роман українського старшини (життєпис Миколи Битинського 1971 р.)
 37. Голос української крові, українського духу
  До 130-річчя від дня народження Галини Журби
 38. Іменний покажчик ювілярів 2018 року
 39. Відомості про авторів текстових довідок
 40. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше