ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2017 РОКУ
Хронологічний довідник

Версія для друку

Вершини скоряються сильним

До 75-річчя від дня народження Василя Максимовича Мороза

(02.02.1942)

 

Василь Максимович Мороз народився 2 лютого 1942 р., у с. Озеро Немирівського району Вінницької області. Доцент (1977), доктор медичних наук (1984), професор (1986), заслужений діяч науки та техніки України (1993), член-кореспондент АМН України в галузі фізіології (2002), Герой України (2003), академік Національної академії медичних наук України (2010), ректор Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова.

У 1967 р. закінчив Вінницький державний медичний інститут. З 1967 до 1968 р. працював терапевтом Шпиківської дільничної лікарні Вінницької області. Подальша діяльність В. М. Мороза пов’язана з Вінницьким медичним університетом: в. о. асистента кафедри нормальної фізіології (1968–1969 рр.), аспірант цієї ж кафедри (1969–1972), асистент (1972–1976) і за сумісництвом вчений секретар Ради навчального закладу (1975–1982); доцент (1976–1984), професор (1984–1991) і за сумісництвом декан педіатричного факультету (1984–1986); завідувач кафедри (1991–2015). З 1986 до 1988 р. – проректор з навчальної роботи ВНЗ, заступник декана лікувального факультету (1982–1984). З 1988 року – ректор Вінницького державного медичного інституту, з 1994 року – ректор Вінницького державного медичного університету ім. М. І. Пирогова, якому в 2002 р. було надано статус національного.

Один з провідних учених в галузі фізіології людини. Голова Асоціації працівників вищих медичних навчальних закладів України (з 1990 р.), голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Вінницького вузівського центру (ВНЗ Вінницької, Хмельницької, Житомирської обл.)

Член президії Вченої ради МОЗ України, президент заснованої на базі ВНМУ Міжнародної академії інтегративної антропології; з 1991 р. – член Всесвітньої організації з вивчення мозку (IBRO); головний редактор наукових журналів «Вісник Вінницького національного медичного університету», «Вісник морфології» та «Biomedical and Biosocial Anthropology», які видаються у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, член редколегій та редакційних рад ряду інших фахових журналів. Брав активну участь у розробці заходів з реформування в Україні вищої медичної освіти, соціального захисту співробітників вищих навчальних закладів і студентів.

За час його діяльності на посаді ректора побудовано новий навчальний корпус, реконструйовано морфологічний корпус, у якому обладнані сучасні аудиторії й навчальні кімнати, збудовано гуртожиток № 6, науково-дослідний центр, центр нових інформаційних технологій з друкарнею. Закінчується будівництво нового корпусу наукової бібліотеки. Здійснена комп’ютеризація з використанням мережі Інтернет, започатковано підготовку за новими спеціальностями: «стоматологія», «фармація», «клінічна фармація», «медична психологія», створено нові кафедри, розширене міжнародне співробітництво навчального закладу.

В. М. Мороз – ініціатор створення науковцями ВНМУ системи СКІФ, яка є віртуальною моделлю людського організму з відтворенням усіх можливих органів та функцій. Ректор – автор ідеї створення університетської клініки у Вінниці, яка працюватиме за європейськими стандартами та включатиме потужний діагностичний центр. У 2013 р. з ініціативи В. М. Мороза та професора П. Ф. Колісника у ВНМУ ім. М. І. Пирогова створена кафедра медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи.

Під керівництвом В. М. Мороза підготовлена численна кількість докторів та кандидатів медичних наук. З ініціативи ректора налагоджено активне співробітництво з медичними факультетами багатьох країн, університет отримує гранти фондів Спаркмана і Фогерті (США). Велика заслуга В. М. Мороза в тому, що Вінницький медичний інститут набув статусу університету та статусу національного вищого медичного навчального закладу.

Обирався депутатом Вінницької обласної ради народних депутатів (1990–1994), на громадських засадах працював заступником голови цієї ради (1992–1994).

Автор численних наукових праць, раціоналізаторських пропозицій, винаходів. Наукові пошуки В. М. Мороза стосуються досліджень ролі структур головного мозку у формуванні центральних механізмів програмування і контролю довільних рухів; проблеми адаптації, здоров’я населення України, ін.

Діяльність В. М. Мороза високо оцінена керівництвом держави. За досягнення в розбудові ВНМУ ім. М. І. Пирогова, внесок у підготовку в Україні висококваліфікованих медичних і фармацевтичних кадрів, організацію досліджень з актуальних для України проблем охорони здоров’я її населення В. М. Мороз нагороджений орденами: «За заслуги» III ступеня (1997), Ярослава Мудрого V ступеня (2002), орденом УПЦ Святого Рівноапостольного великого князя Володимира І ступеня (2008); ПочесноюГрамотою Кабінету Міністрів України (2002) та Почесною Грамотою Верховної Ради України (2003). 24 серпня 2003 року Указом Президента України В. М. Мороз удостоєний високого звання Герой України з врученням ордена Держави. Лауреат Національної медичної премії України у номінації «Викладачі та ректори медичних навчальних закладів» (2012). Розпорядженням голови Вінницької обласної Ради В. М. Мороза нагороджено найвищою регіональною нагородою – Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною».

О. А. Юрчишина

 

Праці В. М. Мороза

Физиология дыхания : учеб. пособ. для мед. вузов / В. Μ. Мороз, О. В. Левчук, М. В. Йолтуховский [и др.] ; ВНМУ им. Н. И. Пирогова, каф. норм. физиологии. – Винница, 2010. – 76 с. – Библиогр.: с. 74.

Фізіологія : підручник для студентів вищих медичних навчальних заклакладів IV рівня акредитації / [В. Г. Шевчук, В. М. Мороз, С. М. Бєлан [та ін.]] ; за ред. чл.-кор. НАПН України, проф. В. Г. Шевчука. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 448 с. : іл. – Бібліогр.: с. 434–438.

Про В. М. Мороза

Мороз Василь Максимович // Заслужені винахідники і раціоналізатори України : вибр. фундам. наук. пр., присвяч. 10-річчю незалежності України / І. М. Азарський, В. С. Компанець, О. О. Азарська [та ін.]. – Вінниця ; Хмельницький, 2001. – Кн. 2. –С. 14–17 : фот.

Скрипник В. Герой України / В. Скрипник // Ядро інтелігентності / ред. і упоряд. В. Климчук. – Вінниця, 2004. – Т. 2 – С. 7–12 : фот. – (Б-ка газ. «Подолія’2003») ; Подолія. – 2003. – 7 жовт. – С. 4–5 : фот.

Мороз Василь Максимович : бібліогр. покажч. : до 65-річчя від дня народж. / ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; ред.: М. В. Йолтухівський, О. В. Власенко. – Вінниця, 2007. – 42 с. : фот. – (Серія «Вчені нашого університету»).

Мороз Василь Максимович // Вінниччина медична : знаменні й пам’ятні дати. 2012 : календар / уклад. О. А. Юрчишина ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – С. 4–6 : фот. – Бібліогр. в кінці ст.

Академіку НАМН України В. М. Морозу – 70 років // Журнал НАМН України. – 2012. – Т. 18, № 1. – С. 140–141.

Вершини скоряються сильним : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. Мороза Василя Максимовича / уклад.: Н. М. Кравчук, Л. В. Сухарєва, О. А. Юрчишина ; відп. за вип. Л. І. Шпукал ; авт. вступ. ст.: В. В. Петрушенко, М. В. Йолтухівський. – Вінниця, 2012. – (Серія «Вчені нашого університету»). – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Windows 98, XP.


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2017 РОКУ
Хронологічний довідник

 1. Від укладачів
 2. 2017 року виповнюється
 3. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2017 року. Січень
 4. Січень
 5. Сонячні висоти подільського жайворонка
  До 80-річчя від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала
 6. Винокурова Фаїна Аврамівна
 7. Лютий
 8. Лютий
 9. Вершини скоряються сильним
  До 75-річчя від дня народження Василя Максимовича Мороза
 10. Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва – бібліотека майбутнього
 11. Березень
 12. Чайка у Дністрових небесах
  До 70-річчя від дня народження Н. Ю. Гнатюк
 13. Квітень
 14. Травень
 15. Генеалогія: виклик чи покликання для Юрія Легуна?
 16. «А вік – то невеличка віха...»
  До 80-річчя від дня народження Валентини Василівни Хрещенюк
 17. Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова
 18. Територія музики. Сторінки історії Вінницької обласної філармонії
 19. Червень
 20. Битва під Батогом
 21. Петро Перебийніс. Життя і творчість
 22. Бойко Петро Адольфович
 23. Липень
 24. Серпень
 25. Життя, присвячене свободі і слову
  до 120-річчя від дня народження Леоніда Мосендза
 26. Вінницька трагедія 1937–1938 рр.
  До 80-річчя від початку репресій проти мирного населення
 27. Вересень
 28. Погляд через століття
  До 100-річчя заснування газети Вінниччина
 29. Жовтень
 30. Класик з хутора Теклівка, або Постійно мобілізований
  До 75-річчя від дня народження Володимира Олександровича Яворівського
 31. Вінницький академічний обласний театр ляльок
 32. Листопад
 33. Перекладач святого письма з Вінниці
  До 125-річчя від дня народження Івана Софроновича Хоменка
 34. Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І. Я. Франка
 35. Музей фольклору Гната Танцюри
 36. Грудень
 37. Микола Леонтович.Славетний син співочого Поділля
 38. Відомості про авторів текстових довідок
 39. Іменний покажчик ювілярів 2017 року
 40. ЗМІСТ
 41. calameo.com

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше