ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2017 РОКУ
Хронологічний довідник

Версія для друку

Генеалогія: виклик чи покликання для Юрія Легуна?

До 50-річчя від дня народження

(07.05.1967)

Юрій Вікторович Легун – відомий в Україні дослідник. Фахівець у галузях джерелознавства, історії селянства й спеціальних історичних дисциплін, зокрема генеалогії та геральдики. Доктор історичних наук (2007), професор (2013).

Народився у с. Нова Ободівка Тростянецького району Він-ницької області 7 травня 1967 року. Батьківська родина мала давнє подільське коріння: рід Легунів пов’язаний з Брацлавщиною як мінімум з першої половини XVIII ст. Материнська родина здавна жила на Покутті. Познайомилися батьки на Вінниччині. Батько Легун Віктор Антонович, інженер сільського господарства, працював на керівних господарських посадах у Вінницькій області, мати, Легун (уродж. Іванчук) Христина Василівна, тривалий час працювала на швейній фабриці «Володарка», з часом – вчителькою трудового виховання.

З 1974 року історія родини пов’язана з Вінницею. Юрій Вікторович закінчив середню школу № 6 і вступив у 1984 році на історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (тепер – Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського). Після служби у лавах Радянської армії (1985–1987) повернувся до інституту. Серед викладачів, які мали найбільший вплив на нього як особистість і дослідника, він й сьогодні називає Миколу Миколайовича Кравця (1928–2011), Степана Івановича Дровозюка, Арсена Леонідовича Зінченка, Ольгу Анатоліївну Коляструк, Вадима Стані-славовича Мазурика.

Тодішні політичні та громадські рухи в місті та країні поставили перед історичним факультетом нові виклики. І юнак поринув у вирій громадського життя. Одним з перших записався до новоствореного Народного Фронту за перебудову, а далі – Народного Руху. Разом з одногрупниками допомагав організовувати в місті перші демократичні вибори до Верховної Ради УРСР взимку 1989/90 років. Влітку 1990 року брав участь у кінному козацькому поході на Чортомлицьку січ, де відбувалося святкування 500-річчя Запорозького козацтва. Разом з тим це не завадило йому наступного року з відзнакою завершити навчання у вищій школі. Добре опанування знаннями привело його до викладацької діяльності у Вінницький сільськогосподарський інститут, а наступного року в аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукова діяльність починалася під керівництвом доктора історичних наук, професора А. Г. Слюсаренка на кафедрі історії України. Перші зацікавлення аспіранта були пов’язані з розвитком науки в Україні у 1960-х роках. Кандидатську дисертацію було захищено у 1995 році. Молодий вчений повернувся працювати на кафедру правознавства у Вінницький сільськогосподарський інститут. Паралельно на тлі офіційно затвердженої наукової теми визрівало і окреслювалося коло нових зацікавлень, які визначили у майбутньому його долю. Саме у 1990-х роках Юрій Вікторович брав активну участь у регіональних державотворчих процесах, займаючись геральдичними, вексилологічними, генеалогічними та краєзнавчими дослідженнями. Він став автором прапора Вінниці, герба і прапора Вінницького району, герба Мурованих Курилівців, співавтором герба Вінницької області. Є членом Українського геральдичного товариства.

Генеалогічні захоплення привели його у 2002 році до докторантури Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Докторську дисертацію «Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793–1917)» (науковий консультант – доктор історичних наук, професор М. Г. Щербак) було захищено у 2007 році. Це було перше у вітчизняній науці дослідження, в якому вивчалася селянська генеалогія, аналізувалися особливості укладання і стан збереження понад 100 видів джерел з родознавчими відомостями про землеробів Поділля кінця XVIII – початку ХХ ст.

У цей же час alma mater, рідний історичний факультет, тепер уже Інститут історії, етнології і права, запросив його очолити новостворену кафедру етнології (2006). Крім профільних досліджень, кафедра під його керівництвом розпочала студії з усної історії, історії фотографії, некрополістики регіону. Хоча тут Юрій Вікторович працював недовго, проте встиг зарекомендувати себе як добрий організатор науки. Він не тільки плідно керував кафедрою у перші роки її становлення, а й ініціював співпрацю Інституту історії, етнології і права з Варшавським університетом та Університетом імені кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава).

Проте джерелознавчі зацікавлення не покидали його, тому в 2009 році закономірним стало рішення Юрія Вікторовича очолити Державний архів Вінницької області. Під його керівництвом архів став першим, де було створено систему прямого і безпосереднього доступу до бази електронних копій документів. Він-ницький архів став одним з лідерів оцифровування матеріалів серед архівів України.

Здається, що Ю. В. Легуну замало вінницьких архівних матеріалів. Він регулярно проводить пошукову роботу у вітчизняних і закордонних архівах (США, Польща, Росія), бере участь у галузевих конференціях і семінарах.Підготував до друку матеріали з архівів УВАН та НТШ у Нью-Йорку, пов’язані з емігрантами-подолянами (В. Приходько, Л. Мосендз, І. Губаржевський). Останніми роками концентрується на публікаціях архівних документів. Кілька років готує до друку масштабний перепис Поділля 1800 року.

Одночасно продовжує викладацьку роботу як сумісник у Вінницькому педагогічному та аграрному університетах. Як дослідника його постійно запрошують опонувати на захисті дисертацій та виступити на наукових конференціях і семінарах. У 2006 році він ініціював відновлення краєзнавчого товариства «Поділля», що згодом трансформувалося у Вінницьке історичне товариство. Не залишається осторонь громадських процесів у країні. Як аналітик Юрій Вікторович неодноразово брав участь у передвиборчих кампаніях на регіональному рівні, його постійно запрошують до роботи в обласних і міських робочих комісіях з питань, пов’язаних з дослідженням історії нашого краю – відзначення роковин 2-ї Світової війни, Голодомору, декомунізації, геральдики, розвитку туризму та ін.

І усі ці роки поряд з ним його дружина Легун (уродж. Іванченко) Олена Миколаївна та три його доньки – Ганна, Ольга і Меланія.

А поки що ми підбиваємо перші його життєві підсумки. Сподіваємось, що ще немало наукових відкриттів і викладацьких успіхів попереду.

Т. Р. Кароєва

Праці

Ревізійний перепис населення 1795 р.: Брацлавська губернія. – Вінниця : Консоль, 2003. – 284 с. : іл. (у співавторстві).

Легун, Ю. В. Генеалогія селян Подільської губернії : джерела : монографія / Ю. В. Легун. – Вінниця : Власюк О., 2005. – 516 с. : табл.

Легун, Ю. В. Матеріали ревізійного перепису населення 1795–1796 рр. у фондах Державного архіву Вінницької області : навч. посіб. для студентів вузів / Ю. В. Легун, О. С. Петренко. – Вінниця : Власюк О., 2005. – 72 с.

Завальнюк, К. В. Леонід Мосендз у документах епохи / К. В. Завальнюк, О. М. Кравчук, Ю. В. Легун. – Вінниця : Діло, 2013. – 272 с.

Приходько, В. Під сонцем Поділля : спогади. Ч. 2 / В. Приходько ; упоряд.: Ю. Легун, О. Кравчук. – Вінниця : Консоль, 2011. – 416 с.

Легун, Ю. В. Лист 1776 року до польського короля православних священиків Правобережної України / Ю. В. Легун // Поділ. старовина : наук. зб. – Вінниця, 2008. – Вип. IV. – С. 109–138.

Про нього

Юрий Легун – директор Государственного архива Винницкой области / записала Л. Тимченко // Афиша города Винницы. – 2012. – № 8. – С. 53 : фот. цв.

Легун Юрій Вікторович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Легун_Юрій_Вікторович  (дата звернення: 13.05.2016), вільний. – Назва з екрана.


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2017 РОКУ
Хронологічний довідник

 1. Від укладачів
 2. 2017 року виповнюється
 3. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2017 року. Січень
 4. Січень
 5. Сонячні висоти подільського жайворонка
  До 80-річчя від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала
 6. Винокурова Фаїна Аврамівна
 7. Лютий
 8. Лютий
 9. Вершини скоряються сильним
  До 75-річчя від дня народження Василя Максимовича Мороза
 10. Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва – бібліотека майбутнього
 11. Березень
 12. Чайка у Дністрових небесах
  До 70-річчя від дня народження Н. Ю. Гнатюк
 13. Квітень
 14. Травень
 15. Генеалогія: виклик чи покликання для Юрія Легуна?
 16. «А вік – то невеличка віха...»
  До 80-річчя від дня народження Валентини Василівни Хрещенюк
 17. Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова
 18. Територія музики. Сторінки історії Вінницької обласної філармонії
 19. Червень
 20. Битва під Батогом
 21. Петро Перебийніс. Життя і творчість
 22. Бойко Петро Адольфович
 23. Липень
 24. Серпень
 25. Життя, присвячене свободі і слову
  до 120-річчя від дня народження Леоніда Мосендза
 26. Вінницька трагедія 1937–1938 рр.
  До 80-річчя від початку репресій проти мирного населення
 27. Вересень
 28. Погляд через століття
  До 100-річчя заснування газети Вінниччина
 29. Жовтень
 30. Класик з хутора Теклівка, або Постійно мобілізований
  До 75-річчя від дня народження Володимира Олександровича Яворівського
 31. Вінницький академічний обласний театр ляльок
 32. Листопад
 33. Перекладач святого письма з Вінниці
  До 125-річчя від дня народження Івана Софроновича Хоменка
 34. Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І. Я. Франка
 35. Музей фольклору Гната Танцюри
 36. Грудень
 37. Микола Леонтович.Славетний син співочого Поділля
 38. Відомості про авторів текстових довідок
 39. Іменний покажчик ювілярів 2017 року
 40. ЗМІСТ
 41. calameo.com

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше