Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2017 РОКУ
Хронологічний довідник

ЛИСТОПАД

3 95 років від дня народження Василя Семенови-ча Колодія (03.11.1922, с. Куманівці Хмільниц. р-ну – 07.02.1992, м. Львів), українського поета, автора 16 поетичних збірок, перекладача. Учасник Другої світової війни. Член СПУ (1962).

Література та інтернет-ресурс:

Колодій, В. С. Поезії / Василь Колодій. – Львів : Каменяр, 1982. – 167 с. : портр.

Подолинний, А. М. Колодій Василь Семенович / А. М. Подолинний // Енциклопедія сучас. України (ЕСУ). – Київ, 2014. – Т. 14 : Кол-Кос. – С. 69–70 : фот.

Колодій Василь Семенович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Колодій_Василь_Семенович (дата звернення: 13.04.2016), вільний. – Назва з екрана.

 

4 70 років тому народився Олександр Іванович Кікоть (04.11.1947, м. Вінниця), актор, режисер, заслужений артист РФ (1996).

Література:

Греченко, Л. П. Кікоть Олександр Іванович / Л. П. Греченко // Енциклопедія сучас. України (ЕСУ). – Київ, 2013. – Т. 13 : Киї-Кок. – С. 159 : фот.

 

7 70 років тому народився Михайло Васильович Миронюк (07.11.1947, с. Кам’яногірка Жмерин. р-ну), вчений у галузі математичних наук, кандидат педагогічних наук (1994), доцент (2000). Від грудня 1977 р. працював у Вінницькому державному педагогічному інституті, тепер Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.

Література:

Миронюк, М. В. Вища математика: практикум : навч.-метод. посіб. для студ. природн. спец. ВНЗ / М. В. Миронюк, Н. В. Захарченко ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – 415,[1] с. : дод.

Миронюк Михайло Васильович // Ювіляри ВДПУ – 2012 : хронол. довід. / ВДПУ ім. М. Коцюбинського, бібліотека. – Вінниця, 2012. – С. 70–71: фот.

 

8 115 років від дня народження Дмитра Євмено-вича Балацького (08.11.1902, м. Гайсин – 15.03.1981, м. Полтава), українського хорового диригента. Заснував у м. Гайсин хорову капелу «Зірка». Автор пісні «Розпрягайте, хлопці, коні».

Література та інтернет-ресурс:

Ротач, П. На крилах пісні / П. Ротач // Трибуна праці. – 1982. – 16 жовт.

Фарафон, Л. «Розпрягайте, хлопці, коні» : [автор цієї нар. пісні – композитор з Гайсина Д. Балацький] / Л. Фарафон // Гайсин. вісн. – 2005. – 4 серп.

Подолян, І. Пам’ятником йому пісня стала / Іван Подолян // Гайсин. вісн. – 2012. – 13 груд.

Балацький Дмитро Євменович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Балацький_Дмитро_Євменович (дата звернення: 13.07.2016), вільний. – Назва з екрана.

 

• 90 років (08.11.1927, м. Вінниця) з часу заснування Вінницького літературно-меморіального музею Михайла Михайловича Коцюбинського.

Література:

Литвиненко, Г. Музей М. М. Коцюбинського у Вінниці = Muzeum M. M. Kociubinskiego w Winnicy : путівник / Г. Литвиненко, Б. Хоменко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Одеса : Маяк, 1989. – 64 с. : іл.

Абрамчук, О. Садиба меморіального музею М. М. Коцюбинського : [у Вінниці] / О. Абрамчук // Народна культура Поділля в контексті національного виховання : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця, 2004. – С. 203–205.

Запірченко, Л. Ф. Вінницький літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського / Л. Ф. Запірченко // «Земле моя, запашна, барвінкова...» : Календар знамен. і пам’ят. дат Вінниччини 2007 р. / ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Г. Ніколаєць, Т. П. Кристофорова ; ред. М. Г. Спиця. – Вінниця, 2006. – С. 152–154.

Кривоніс, О. Свято з глибини тисячоліть: у музеї Михайла Коцюбинського хлопці та дівчата закликали до господи богиню Долі / О. Кривоніс // Вінниччина. – 2011. – 30 листоп. – С. 16 : кольор. фот.

Кравченко, Л. В. Вінницький літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського / Л. В. Кравченко // Сприйняття сучасниками творчості Михайла Коцюбинського : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. «Осінні читання» / ред. кол.: І. В. Френкель [та ін.]. – Вінниця, 2011. – С. 67–74.

 

• 80 років від дня народження Віталія Костянтиновича Березінського (08.11.1937, с. Янів, нині с. Іванів Калинів. р-ну – 24.09.2011, м. Одеса), українського поета. Член СПУ з 1965 р.

Література:

Подолинний, А. М. Березінський Віталій Костянтино-вич / А. М. Подолинний // З-над Божої ріки : літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / упоряд. і заг. ред. А. М. Подолинного. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Вінниця, 2001. – С. 20–21 : фот.

Віталій Березінський : [про життєвий і творчий шлях поета] // Подільські криниці : хрестоматія з літ. рід. краю / уклад. А. Подолинний. – 2006. – Вип. 3. – С. 386–402 : фот.

Зленко, Г. Д. Березінський Віталій Костянтинович / Г. Д. Зленко // Енциклопедія сучас. України (ЕСУ). – Київ, 2003. – Т. 2 : Б-Біо. – С. 503 : фот.

 

• 70 років від дня народження Дмитра Ілліча Заболотного (08.11.1947, с. Мазурівка Тульчин. р-ну), вченого в галузі оториноларингології, імунології, алергології, доктора медичних наук (1987), професора (1991), академіка НАМН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України (1997).

Література та інтернет-ресурс:

Бойчук Т. М. Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, керівник клініки запальних захворювань ЛОР-органів, директор державної установи «Інститут оториноларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України» Заболотний Дмитро Ілліч : до 65-річчя від дня народж. / Т. М. Бойчук, О. Г. Плаксивий // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. – Т. 3, № 1. – С. 154–155.

Директор Інституту [Заболотний Дмитро Ілліч] [Електронний ресурс] // ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України» : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Київ, 1996–2016. – Режим доступу: http://bit.ly/1NIGbUD (дата звернення: 24.06.2016), вільний. – Назва з титул. екрана.

 

9 120 років від дня народження Якова Дем’яно-вича Качури (09.11.1897, с. Юрківка, нині Тульчин. р-ну – жовтень 1943, м. Донецьк), українського прозаїка. Учасник Першої світової війни. Член СПУ.

Література:

Слободянюк, О. «Безсмертний той, хто у думках і помислах наших житиме завжди» : [про письменника Я. Д. Качуру] / О. Слободянюк // Тульчин. край. – 2004. – 24 листоп. – С. 3.

Василенко, В. «Його руки пахли порохом і чорноземом» : [про письменника Якова Качуру] / Вадим Василенко // Вінниц. газ. – 2012. – 24 лип. – С. 5.

 

10 75 років тому народився Володимир Костянтинович Ваховський (10.11.1942, м. Вінниця – 27.02.2013, там само), за фахом будівельник, державний діяч, заступник голови Вінницької облдержадміністрації (1996–2000), міський голова Вінниці (2000–2002). З січня 2003 р. – начальник ДП «Вінницька обласна служба Укрінвестекспертизи». Заслужений будівельник України. Почесний громадянин м. Вінниця.

Література:

Мазур, А. Мріяв бути льотчиком, а став будівельником : [про життя і діяльність В. К. Ваховського] / А. Мазур // Вінниц. газ. – 2003. – 6 черв. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

Ваховский, В. К. Экс-мэр Винницы Владимир Ваховский: «За постройку лучшего в Союзе киноконцертного зала «Радуга» я получил выговор...» : [інтерв’ю про діяльність на посту мера, історію Вінниці 2000–2002 рр.] / В. К. Ваховский ; записал И. Заиковатый // Здоров’я. Події. Час. – 2012. – 11 лип. – С. 9, 12 : портр.

Барський, М. Заслуги перед містом оцінені : [про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Вінниці» посмертно В. Ваховському та З. Ткаченко] / М. Барський // Вінниц. газ. – 2013. – 10 верес. – С. 3.

 

12 85 років тому народилася Інна Семенівна Мілякова (12.11.1932, м. Харків – 07.04.2005, м. Вінниця), педагог. Закінчила Вінницький педагогічний інститут. Вчителювала у школах м. Вінниця. Заслужений учитель України. Відмінник народної освіти.

Інтернет-ресурс:

Мілякова Інна Семенівна [Електронний ресурс] // Департамент освіти Вінницької міської ради : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – [Вінниця, 2007–2016]. – Режим доступу: http://vmuo.edu.vn.ua/index/index_ua.php?cid=80&lng=ua (дата звернення: 24.06.2016), вільний. – Назва з титул. екрана.

 

13 100 років від дня народження Вікторії Петрівни Бернасовської (13.11.1917, м. Москва – 10.04.1983, м. Київ), української російськомовної письменниці. Закінчила Вінницький педагогічний інститут (1948). Учителювала у Жмеринці. Член СПУ (1963).

Література:

Подолинний, А. М. Бернасовська Вікторія Петрівна / А. М. Подолинний // Енциклопедія сучас. України (ЕСУ). – Київ, 2003. – Т. 2 : Б-Біо. – С. 532 : фот.

Жадько, В. О. Бернасовська Вікторія : [біогр. довідка] / В. О. Жадько // У пам’яті Києва : наук. фотоілюстр. довід.-посіб. / Віктор Жадько. – Київ, 2007. – С. 162 : фот.

 

14 100 років від дня народження Христофора Тимо-фійовича Замоцного (14.11.1917, с. Стіна Томашпіл. р-ну – 23.06.2000, смт Літин), бібліотекознавця, самодіяльного поета, пісняра, ветерана війни і праці, колишнього директора Літинської районної бібліотеки.

Література:

Кулик, Т. Літинський пісняр / Т. Кулик // Літин. вісн. – 2004. – 27 берез. – С. 6.

Слободянюк, П. Христофорова пісня / П. Слободянюк // Подолія. – 2005. – 1 січ. – С. 3.

 

15 70 років тому народився Анатолій Іванович Ярмоленко (15.11.1947, м. Козятин), співак, керівник білоруського вокально-інструментального ансамблю «Сябри», народний артист Білорусі.

Література:

Шишківська, Н. Наш Анатоль! / Н. Шишківська // RІА-Козятин. – 2003. – 3 листоп. – С. 9.

Тихенький, О. «Сябри» – це споконвічні друзі / О. Тихенький // Вісн. Козятинщини. – 2004. – 28 квіт.

Анатолій Іванович Ярмоленко // Славні нащадки вільних козаків : бібліогр. покажч. / Козятин. ЦРБ. – Козятин, 2007. – С. 69–70.

 

16 100 років тому народився Григорій Федорович Бушок (16.11.1917, м. Кам’янець-Подільський, тепер Хмельниц. обл. – 03.04.2003, м. Вінниця), фізик, доктор педагогічних наук (1985), професор (1987). Від 1954 р. працював у Вінницькому педагогічному інституті. Учасник Другої світової війни.

Література:

Хоменко, Б. В. Бушок Григорій Федорович / Б. В. Хоменко // Енциклопедія сучас. України (ЕСУ). – Київ, 2004. – Т. 3 : Біо-Бя. – С. 681 : фот.

• 70 років тому народився Володимир Петрович Прилипко (16.11.1947, с. Краскіно Хасан. р-ну Примор. краю, РФ – 21.08.2004, с. Ялтушків Бар. р-ну), археолог, краєзнавець, літератор. Лауреат Подільської літературно-мистецької премії «Кришталева вишня» (1996), Всеукраїнської літературної премії ім. Михайла Коцюбинського (2003). Член СПУ з 1997 р.

Література:

Подолинний, А. М. Прилипко Володимир Петрович / А. М. Подолинний // З-над Божої ріки : літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / упоряд. і заг. ред. А. М. Подолинного. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Вінниця, 2001. – С. 275 : фот.

Ковальський, Р. «Я знайшов два відра слив». Так закодовано Володимир Прилипко повідомив з Ямполя до Вінниці про знайдене унікальне золото сарматського царя Інесмея / Р. Ковальський // 33-й канал. – 2004. – 1 верес.

Гальчак, С. Д. Прилипко Володимир Петрович / С. Д. Гальчак // Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі: XIX – поч. XXI ст. : монографія / Сергій Гальчак. – 2-ге вид., допов. – Вінниця, 2013. – С. 721. – Бібліогр. в кінці ст.

 

19 85 років тому (19.11.1932) було засновано Він-ницьке обласне радіомовлення.

Література:

Матвійчук, О. Д. Вінницькому обласному радіо – 80 / О. Д. Матвійчук // Знамен. і пам’ят. дати Вінниччини 2012 р. : хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко. – Вінниця, 2011. – С. 193–198.

Заозерна, Л. Славне століття : [про святкування ювілею держтелерадіокомпанії «Вінтера», до складу якої входить обласне радіо (80 років), та ВДТ (20 років)] / Любов Заозерна // Вінниччина. – 2012. – 6 черв. – С. 3 : фот.

Скрипник, В. Сто тисяч – на сто років : [про відзначення ювілеїв: 80-річчя від початку радіомовлення у краї і 20-річчя виходу у світ програм обл. телебачення] / Віктор Скрипник // Голос України. – 2012. – 6 черв. – С. 8.

 

• 60 років від дня народження Варвари Станіславівни Липко (19.11.1957, с. Володимирівка Іллінец. р-ну), бібліо-текознавця, заслуженого працівника культури України (1999), колишнього директора Липовецької централізованої бібліотечної системи (вересень 1984–2014).

Література:

Вінниччина бібліотечна : довідник / кол. авт.: В. Ф. Циганюк, П. І. Цимбалюк, І. М. Журавлівський. – Вінниця : Логос, 2003. – 224 с. : фот. – Зі змісту: Липко Варвара Станіславівна. – С. 77 : фот.

Кавун, М. До книги – з душею : [незабаром виповнюється 25 років, як заслуж. працівник культури України Віра Липко очолює Липовец. район. б-ку] / М. Кавун // Вінниччина. – 2007. – 20 листоп. – С. 1.

 

• 50 років від дня народження Миколи Дмитровича Катеринчука (19.11.1967, с-ще Лугове Алтайс. краю, РФ), юриста, кандидата юридичних наук (2001), українського політика, народного депутата України 4 скликання від виборчого округу № 13 по Вінницькій області. Із 2006 р. народний депутат України 5, 6, 7 скликань. За відстоювання інтересів хмільничан та всебічну допомогу їм М. Д. Катеринчуку присвоєно звання почесного громадянина Хмільницького району (2006).

Література та інтернет-ресурс:

Нагорода знайшла героя : [про М. Катеринчука – почесного громадянина м. Хмільник – нар. деп. України від виборчого округу № 13 по Вінниц. обл.] // Вінниччина. – 2006. – 24 лют.

Катеринчук Микола Дмитрович / підгот. М. Н. Дорош // Тобою, краю мій, живу... : Хмільниччина: події, особи, час : довідник / Вінниц. філія Центру дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка, Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Хмільниц. райдержадмін. – Вінниця, 2013. – С. 78.

Катеринчук Микола Дмитрович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Катеринчук_Микола_Дмитрович (дата звернення: 14.08.2016), вільний. – Назва з екрана.

20 95 років тому народився Вадим Клавдійович Олійник (20.11.1922, с. Велика Клітенка, нині Клітенка Хмільниц. р-ну – 05.04.1944, загинув у с. Дубове Ковел. р-ну Волин. обл., похований у м. Ковель), Герой Радянського Союзу. Відзначився в боях за звільнення Правобережної України.

Література:

Олійник Вадим Клавдійович : [Герой Рад. Союзу] // Хмільницькі світовиди : бібліогр. словник. – Вінниця, 2002. – С. 57–58.

Олійник Вадим Клавдійович // Життєві обрії. – 2009. – 20 берез. – С. 5.

Гальчак, С. Д. Олійник Вадим Клавдійович / С. Д. Гальчак // Герої Поділля : Герої Рад. Союзу – уродженці Вінниц., Тернопіл. та Хмельниц. обл. / С. Д. Гальчак. – Київ, 2010. – С. 143 : фот.

 

21 115 років тому народився Віктор Гордійович Пивовар (21.11.1902, с. Борівка Чернівец. р-ну – 14.01.1945, Словаччина, похований у населеному пункті Гарадна), Герой Радянського Союзу. Відзначився в боях за визволення Чехословаччини.

Література:

Гальчак, С. Д. Пивовар Віктор Гордійович / С. Д. Гальчак // Герої Поділля : Герої Рад. Союзу – уродженці Вінниц., Тернопіл. та Хмельниц. обл. – Київ, 2010. – С. 155 : фот.

 

• День народження Володимира Максимовича Перепелюка (21.11.1910, с. Боришківці Хмельниц. обл. – 03.07.2000, смт Вороновиця Вінниц. р-ну), письменника, українського кобзаря, фольклориста. Довгий час жив і працював у смт Вороновиця, де й похований. На вшанування пам’яті В. М. Перепелюка тут раз на два роки проводиться обласне свято кобзарського мистецтва «Струни вічності», а кожні 5 років у Вінниці проходить за такою ж назвою Всеукраїнський фестиваль.

Література:

Перепелюк, В. М. Вийшов кобзар з Поділля / В. Перепелюк. – Вінниця : Консоль, 2010. – 276 с. іл.

Перепелюк, В. М. Кобзарські щоденники Володимира Перепелюка, 1951–1955 рр. / В. Перепелюк ; підгот. Г. Волошенюк. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 348 с. : фот.

Волошенюк, Г. Тарас Шевченко і Володимир Перепелюк / Г. Волошенюк // Світлиця. – 2014. – С. 56–58. – (Спец. вип.).

Терен, Н. Вийшов кобзар із Поділля : [про кобзаря-бандуриста В. Перепелюка] / Н. Терен // Вінниц. газ. – 2014. – 7 листоп. – С. 10.

Дем’яненко, В. Лунали «Струни вічності» : [про обл. фестиваль кобзар. мистецтва «Струни вічності»] / В. Дем’яненко // Поділ. зоря. – 2014. – 20 листоп. – С. 4.

 

• Четверта річниця (21.11.2013) початку Революції гідності в Україні. Відповідно до Указу Президента України щорічно 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи. Він був встановлений з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 р. та в листопаді 2013 р. – лютому 2014 р. постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Понад 100 наших співвітчизників віддали за це свої життя.

Література та інтернет-ресурс:

Про День Гідності та Свободи [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 13.11.2014 № 872/2014 // Президент України Петро Порошенко : офіц. інтернет-представництво. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/18441.html (дата звернення: 22.08.2015), вільний. – Назва з екрана.

Революція гідності: хроніка остан. подій : [в Україні, на Вінниччині] // Поділ. край. – 2014. – 28 лют. – С. 1.

Кучер, О. Рік боротьби за право бути вільними і сильними. Рік після Майдану можна оцінювати по-різному: він приніс багато смертей і горя, але, водночас, загартував український народ, навчивши його твердо стояти за себе і свою свободу / О. Кучер // Місто. – 2015. – 18 лют. – С. 5.

Конончук, О. Рік війни за Незалежність : [про Революцію гідності] / О. Конончук // Поділ. край. – 2015. – 20 лют. – С. 2 : іл.

Євромайдан [Електронний ресурс] : [хроніка подій] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Євромайдан (дата звернення: 22.08.2015), вільний. – Назва з екрана.

Революція гідності [Електронний ресурс] : [хроніка подій] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/.../Революція_гідності (дата звернення: 22.08.2015), вільний. – Назва з екрана.

 

22 95 років тому народилася Любов Леонтіївна Громашевська (22.11.1922, с. Шендерівка, нині Могилів-Поділ. р-ну – 21.04.2009, м. Київ), вчений-біохімік, доктор медичних наук (1961), професор (1963), заслужений діяч науки УРСР (1983), лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1987).

Література та інтернет-ресурс:

Сергєєва, Т. А. Громашевська Любов Леонтіївна / Т. А. Сергєєва // Енциклопедія сучас. України (ЕСУ). – Київ, 2006. – Т. 6 : Го-Гю. – С. 529 : фот.

Громашевська Любов Леонтіївна [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Громашевська_Любов_Леонтіївна (дата звернення: 24.06.2016), вільний. – Назва з екрана.

 

23 125 років тому народився Іван Софронович Хоменко (23.11.1892, м. Вінниця – 10.04.1981, о. Капрі, Італія), біблієзнавець, священик Української греко-католицької церкви, перекладач. Здійснив третій повний (римський) переклад Біблії українською мовою (див. розширену довідку в кінці місяця).

 

• День народження Родіона Андрійовича Скалецького (23.11.1899, с. Михайлівка, нині Бершад. р-ну – 22.03.1984, м. Київ), українського композитора, хорового диригента, фольклориста. Був організатором і керівником численних хорів на Вінниччині. З музичним світом обласного центру пов’язав майже 30 років свого життя. В обласному будинку народної творчості керував секцією самодіяльних композиторів. З 1959 р. – відповідальний секретар Вінницького відділення Музично-хорового товариства України. Автор майже 600 пісень, переважно хорових. На вшанування пам’яті митця у Бершаді щорічно проводиться фестиваль вокально-хорового мистецтва, присвячений Р. А. Скалецькому. Його іменем у Вінниці названо вулицю.

Література:

Машевцев, А. Пісенний вінок композитора : [Р. Скалецького] / А. Машевцев // Вінниц. відом. – 2008. – 21 трав. – С. 11 : фот.

Погончик, Г. Незнищенна пісня Скалецького / Г. Погончик // Вінниччина. – 2009. – 25 листоп. – С. 4 : фот.

Носальський, О. І. Слово про Родіона Скалецького / О. І. Носальський // Знамен. і пам’ят. дати Вінниччини 2014 р. : хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Ю. Антонюк, Г. М. Авраменко. – Вінниця, 2013. – С. 271–275.

 

• 95 років тому народився Кузьма Петрович Дерепа (23.11.1922, с. Плахо-Петрівка, нині Білокуракин. р-ну Луган. обл. – 01.04.2016, м. Вінниця), лікар-отоларинголог, доктор медичних наук (1968), професор (1968). Закінчив Вінницький медичний інститут (1954), де працював.

Література:

Процек, О. Г. Дерепа Кузьма Петрович / О. Г. Процек // Енциклопедія сучас. України. – Київ, 2007. – Т. 7 : Ґ-Ді. – С. 423–424 : фот.

Професор Кузьма Петрович Дерепа : (до 90-річчя від дня народж.) // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. – № 1. – С. 89–90.

 

24 50 років тому народився Олександр Юрійович Дан (24.11.1967, м. Вінниця), педагог, історик, менеджер з адміністративної діяльності, краєзнавець. З 2005 року працює генеральним директором ТОВ «Украгровест» у м. Вінниця. Депутат Вінницької облради 5 скликання (2006), Вінницької міськради сьомого скликання (2015). Досліджує історію козацтва на Поділлі. Член Національної спілки краєзнавців України.

Література:

Дан, О. Ю. Козацтво Брацлавщини у боротьбі за свободу і незалежність (1648–1676 рр.) : монографія / О. Ю. Дан. – Київ : Стилос, 2004. – 288 с.

Гальчак, С. Д. Дан Олександр Юрійович / С. Д. Гальчак // Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі: XIX – поч. XXI ст. : монографія / С. Д. Гальчак. – 2-ге вид., допов. – Вінниця, 2013. – С. 540. – Бібліогр. в кінці ст.

 

27 65 років тому народився Володимир Андрійович Тимошенко (27.11.1952, с. Конатківці Шаргород. р-ну), український правоохоронець, фахівець у галузі кримінології та національної безпеки, державний діяч, вчений. 1975 р. закінчив Він-ницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського. Працював у громадських організаціях м. Вінниця, органах УКДБ УРСР по Вінницькій області. Відомий своєю діяльністю протидії наркобізнесу. Представник України в Комісії ООН з наркотичних засобів з червня 2013 р. До цього наш земляк очолював Державний комітет України з питань контролю за наркотиками.

Інтернет-ресурс:

Тимошенко Володимир Андрійович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Тимошенко_Володимир_Андрійович (дата звернення: 22.08.2016), вільний. – Назва з екрана.

 

28 85 років від дня народження Зої Зосимівни Чорної (28.11.1932, с. Стіна Томашпіл. р-ну), фольклористки, етнографа, краєзнавця, організатора фольклорно-етнографічного ансамблю «Русава» с. Стіна Томашпільського району.

Література:

Одвічна Русава : етнографія та фольклор с. Стіна на Поділлі : кн. присвячується фольклористці З. З. Чорній / Вінниц. ОЦНТ. – Вінниця, 2003. – 224 с. : фот.

Гальчак, С. Д. Чорна Зоя Зосимівна / С. Д. Гальчак // Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі: XIX – поч. XXI ст. : монографія / Сергій Гальчак. – 2-ге вид., допов. – Вінниця, 2013. – С. 822–823. – Бібліогр. в кінці ст.

• 65 років від дня народження Володимира Ізя-славовича Півторака (28.11.1952, с. Дружне Калинів. р-ну), доцента (1994), доктора медичних наук (1999), професора (2002) Він-ницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

Література:

Академік Півторак Володимир Ізяславович // Бібліографія вчених академії медико-технічних наук України : хронол. покажч. друков. пр. за період з 1990 по 2003 рік. – Хмельницький ; Вінниця, 2003. – С. 180–198 : фот.

Костюк, Г. Професор Півторак Володимир Ізяславович : до 60-річчя від дня народж. / Г. Костюк, М. Булько, М. Бурков // Клініч. анатомія та оператив. хірургія. – 2012. – Т. 11, № 4. – С. 141–142.

 

• 60 років (1957) відтоді, як Указом Президії Верховної Ради УРСР Самгородоцький район приєднано до Козятинського.

Література:

Вільчинська, З. В. Відродження... : [з історії Самгородоц. р-ну, нині частина Козятин. р-ну] / З. В. Вільчинська // Вісн. Козятинщини. – 2010. – 2 верес. – С. 6.

Вільчинська, З. В. Наша історія. Адміністративно-територіальний устрій, суспільно-політична історія Козятинщини в контексті історії України з найдавніших часів до сьогодення / Зоя Вільчинська. – Вінниця : Вінниц. картогр. ф-ка, 2013. – 912 с. : карти, фот. – Бібліогр.: с. 890–893. – Зі змісту: Зміни в районній мережі в кінці 1950-х рр. – С. 636.

 

Цього місяця виповнюється:

• 90 років (1927) з часу заснування Вінницької міської бібліотеки для дітей та юнацтва, нині обласна бібліотека для дітей ім. І. Я. Франка (див. розширену довідку в кінці місяця).

 

• 50 років тому (1967) заснований меморіальний Музей фольклору Г. Т. Танцюри в м. Гайсин (див. розширену довідку в кінці місяця).