Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

Народна аматорська хорова капела ім. М. Д. Леонтовича

Тульчинського районного будинку культури

1845. Цинар, М. Наш славний земляк : [про історію, репертуар, твор. успіхи розповідає диригент хор. колективу] / М. Цинар // Комуністич. шляхом. – 1957. – 13 груд.

1846. Ахевич, А. Нашому хору 40 років : [Нар. аматор. хор. капела ім. М. Д. Леонтовича, що була створена композитором у 1920 р.] / А. Ахевич // Комуністич. шляхом. – 1960. – 18 жовт. – С. 3.

1847. Горень, І. Роки і пісня : [з історії Нар. аматор. хор. капели ім. М. Д. Леонтовича] / І. Горень // Комуністич. шляхом. – 1960. – 13 груд. – С. 2.

1848. Хор, створений М. Д. Леонтовичем : [корот. замітка, у якій висвітлено найбільш важливі події у твор. історії хор. колективу, його перемоги на респ. і всесоюз. оглядах і конкурсах. Його керівник М. Ф. Цинар був нагороджений Почес. грамотою Верхов. Ради УРСР] // Рад. Україна. – 1960. – 14 груд.

1849. Міньківський, О. Хай дзвінкіше лунають пісні : [на респ. огляді-конкурсі сіл. худож. самодіяльності хор. капелу з Тульчина за високий рівень проф. майстерності глядачі визнали одним із найкращих хор. колективів] / О. Міньківський, О. Кононенко // Соц. культура. – 1965. – № 1. – С. 2, 3.

1850. Масляєв, І. Леонтовича пісня лунає : [у виконанні хор. колективу, названого на честь композитора] / І. Масляєв // Вінниц. правда. – 1965. – 28 лют.

1851. З нагородою вас, дорогі друзі! : [колегія М-ва культури УРСР за успіш. виступ у заключ. турі респ. огляду-конкурсу сіл. худож. самодіяльності у Києві надала хору Тульчин. район. будинку культури звання самодіял. нар. хор. капели] // Соц. культура. – 1965. – № 3. – С. 28.

1852. Масляєв, І. На традиціях Леонтовича : [з історії Нар. аматор. хор. капели ім. М. Д. Леонтовича, її талановитих диригентів та відданих учасників, які співали ще у 20-х рр. ХХ ст.] / І. Масляєв // Соц. культура. – 1966. – № 5. – С. 24, 25.

1853. Юхимович, В. Золото талантів – у надрах народу : [про участь Вінниччини у звіт. концерті на честь 50-річчя Жовтня. Хор. капела з Тульчина майстерно виконала «Щедрик» в оброб. М. Леонтовича] / В. Юхимович // Соц. культура. – 1966. – № 6. – С. 23–26.

1854. Усач, Г. Причал немеркнучих мелодій : [про Нар. аматор. хор. капелу ім. М. Д. Леонтовича, яка високо несе традиції, закладені М. Леонтовичем] / Г. Усач // Комсом. плем’я. – 1967. – 7 лип. – С. 3.

1855. Глушко, В. Живуть його традиції : [з історії хор. капели, яка продовжувала плідно працювати і після трагіч. смерті свого засновника] / В. Глушко // Зоря комунізму. – 1967. – 12 груд.

1856. Недобой, М. Талановитий організатор : [наведено спогади учасниць хор. колективу, які співали ще за життя композитора] / М. Недобой // Зоря комунізму. – 1969. – 14 черв.

1857. Цинар, М. Славні традиції : [керівник колективу, заслуж. працівник культури України про його успіш. виступи в містах і селах України та Ленінграді, Москві, Таллінні] / М. Цинар // Зоря комунізму. – 1969. – 14 черв.

1858. Циганюк, В. Імені Леонтовича : [про історію, репертуар, концерт. діяльність хор. капели, її керівників, які продовжили традиції М. Леонтовича] / В. Циганюк // Соц. культура. – 1977. – № 12. – С. 37, 38.

1859. Леонтовича пісня лунає у вільному краї : плакат : з досвіду роботи Нар. хор. капели ім. М. Д. Леонтовича Тульчин. район. будинку культури. – Вінниця, 1979.

1860. Чернищук, М. Леонтовича пісня лунає : [у репертуарі капели] / М. Чернищук // Вінниц. правда. – 1979. – 18 верес.

1861. Кушнір, І. Співає капела Леонтовича / І. Кушнір // Зоря комунізму. – 1981. – 15 листоп. – С. 4.

1862. Вовчок, В. З іменем Леонтовича : [про Нар. аматор. хор. капелу ім. М. Д. Леонтовича Тульчин. район. будинку культури] / В. Вовчок // Вінниц. правда. – 1990. – 28 лют.

1863. Історія Тульчинської хорової капели ім. М. Д. Леонтовича / авт.-уклад. В. А. Святелик. – Тульчин : Райдрук., 1990. – 20 с.

1864. Святелик, В. З історії хорового колективу : [Нар. аматор. хор. капелі ім. М. Д. Леонтовича – 75 років] / В. Святелик // Тульчин. край. –1996. – 13 груд. 

1865. Тульчинській народній хоровій капелі ім. М. Д. Леонтовича – 85 : [буклет] / ред.: С. І. Лукашенко, Г. В. Порожна. – Тульчин, 2005. – 13 с.

1866. Бурдейна-Публіка, Т. Професійні хорові колективи у 20–30-х роках ХХ століття та їх вплив на розвиток музичного життя Вінниччини : [розглядається також твор. дільність Тульчин. та Вінниц. хор. капел] / Т. Бурдейна-Публіка // Наук. зб. Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка : зб. наук. пр. – Львів, 2010. – Вип. 22. 

1867. Губаль, А. Осередок співочих традицій Поділля : [до 90-річчя Тульчин. нар. аматор. хор. капели ім. М. Д. Леонтовича] / А. Губаль // Вінниц. газ. – 2011. – 21 січ. – С. 13. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

1868. Боцул, О. Історія капели ім. Леонтовича : [до 95-річчя з часу заснування] / О. Боцул // Тульчин. край. – 2015. – 29 квіт. – С. 3.

1869. Вільчинська, О. Співати «Щедрик» навчив Леонтович : [на обл. фестивалі «Співає Поділля Леонтовича» з нагоди 137-ї річниці від дня народж. композитора Нар. аматор. хор. капела ім. М. Д. Леонтовича виконала «Святий Боже», «Гей, ви стрільці січовії» в оброб. славет. земляка] / О. Вільчинська // 33-й канал. – 2015. – 1 січ. – С. 8 : фот.

1870. Найда, В. Періодизація та тенденції розвитку музичної освіти Подільського краю наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. : [є про історію Нар. аматор. хор. капели ім. М. Д. Леонтовича (1920 р.) та Вінниц. хор. капели ім. М. Леонтовича (1922 р.)] / В. Найда // Молодь і ринок. – 2015. – № 7. – С. 101–106. 

1871. Губаль, А. Багатогранна, яскрава творча діяльність Народної аматорської капели ім. М. Д. Леонтовича / А. Губаль // Успіх. – 2016. – 26 листоп. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2jhuRra  (дата звернення: 16.01.2017). – Назва з екрана.