Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

«Щедрик» – світовий шедевр М. Леонтовича

…Завдяки геніальному підходові М. Леон-
товича до народної пісні «Щедрик» в його оп-
рацюванні – це не звичайна собі гармонізація
народної пісні, – це вища форма разкладки, яку
можна назвати зовсім сміливо своєрідною му-
зичною формою в українській музиці.

І. Соневицький

1946

1204. Козицкий, Ф. Певец украинского народа : (к 25-летию со дня смерти Н. Д. Леонтовича) : [авт. згадує враження слухачів, коли вперше було виконано «Щедрик» студент. хором під орудою О. Кошиця у груд. 1916 р.] / Ф. Козицкий // Правда Украины. – 1946. – 26 янв.

1951

1205. Михайлов, М. М. Д. Леонтович : [лише 1916 р. київ. муз. громадськість познайомилася з творчістю композитора, коли студент. хор Київ. ун-ту виконав його «Щедрик»] / М. Михайлов // Вінниц. правда. – 1951. – 21 січ.

1956

1206. Соневицький, І. «Щедрик» : [муз. аналіз пісні, її популярність у світі, акцентується увага на тому, що вона є зразком саме укр. найдав. нар. пісні, яка своїм походженням сягає перед- іст. часів] / І. Соневицький // Свобода. – 1956. – 10 січ. – С. 1. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2jUhCg3  (дата звернення: 20.01.2017). – Назва з екрана.

1958

1207. Годзішевський, І. М. Микола Леонтович і народна пісня : (до 80-річчя від дня народж.) : [зазначено, що за допомогою багатих гармоніч. і поліфоніч. засобів, майстер. розробці у простій мелодії нар. пісні «Щедрик» «зовсім зникла одноманітність її природного звучання»] / І. М. Годзішевський // Нар. творчість та етнографія. – 1958. – № 1. – С. 124–126.

1208. Залеський, О. «Щедрик» : [з історії цієї стародав. щедрівки, яка походить з Волині і записана у м. Краснопіль Житомир. повіту, та її популярність у світі завдяки майстер. опрац.  М. Леонтовичем] / О. Залеський // Свобода. – 1958. – 28 січ. – С. 2. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2j1McWn  (дата звернення: 20.01.2017). – Назва з екрана.

1964

1209. Маценко, П. До уваги хорових диригентів : [укр. музикознавець, диригент, педагог, публіцист, ред., громад. діяч доводить, що «Щедрик» є твором укр. композитора М. Леонтовича, а не П. Вільговського] / П. Маценко // Свобода. – 1964. – 5 серп. – С. 4. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2jeYCI5  (дата звернення: 20.01.2017). – Назва з екрана.

1970

1210. *Nizankowsky, Z. The origin of the Ukrainian «Carol of the bells» : походження «Щедрика» композитора М. Леонтовича / Z. Nizankowsky // Вісті = Herald. – 1970. – Берез. (№. 1). – С. 19. – (Англомов. сторінка).

1973

1211. *The Universally known Ukrainian carol Shchedryk (carol of the bells) (Ukrainian National. Word) : [американ. версія «Щедрика» М. Леонтовича] // Екран. – Чикаго, 1973. – № 67/68. – С. 10.

1976

1212. Кушніренко, М. «Украдений» Щедрик» : [про популярність укр. «Щедрика» у США, якого американці вважають своїм надбанням і дивуються, коли авт. повідомляє, що це твір укр. композитора М. Леонтовича] / М. Кушніренко // Свобода. – 1976. – 6 січ. – С. 2. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2iSmpg7  (дата звернення: 20.01.2017). – Назва з екрана ; Україна козацька. – 2012. – № 1/2 (Січ.). – С. 13 : фот.

1992

1213. Савицький, Р. На крилах ластівки : із пласт. кн. «Мандрівка тисячоліттям» (США) : [йдеться про листувався авт. з П. Вільговським (Вильговським) та історію пер. «Щедрика» англ. мовою] / Р. Савицький // Україна. – 1992. – № 1. – С. 16.

1997

1214. Іваницький, А. І. Українська музична фольклористика (методологія і методика) : навч. посіб. / А. І. Іваницький. – Київ : Заповіт, 1997. – 392 с. : іл. – Зі змісту: [«Щедрик» М. Леонтовича]. – С. 24, 47–49, 152, 180, 205, 234, 250.

1998

1215. Неєдли, З. Опрацювання народної пісні українськими композиторами : (з кн. «Українська республіканська капела») : [чес. істориком і музикознавцем схарактеризовано також «Щедрик» М. Леонтовича] / Зденек Неєдли // З піснею через світ : подорож Укр. респ. капели / О. Кошиць ; передм., упоряд., літ. оброб., заг. ред. М. Головащенка. – Київ, 1998. – С. 51–55.

2002

1216. Ахевич, Н. «Щедрику» 85 років : [про виконання «Щедрика» М. Леонтовича Укр. респ. капелою під орудою О. Кошиця за кордоном, Другою мандрів. хор. капелою Дніпросоюзу під керуванням К. Стеценка та Укр. робітн. хором ім. М. Д. Леонтовича з Нью-Йорка] / Н. Ахевич // Тульчин. край. – 2002. – 12 січ.

1217. Лайгус, С. Микола Леонтович і його «Щедрик» : [про популярність «Щедрика» – досконалої за мелодією, ювелір. за оброб. деталей хор. мініатюри] / С. Лайгус // Громада : часоп. Т-ва укр. культури Угорщини. – 2002. – № 3. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://arhiv.ukrajinci.hu/arhiv/hromada_62_ua/hromada_pol_index_ua.html  (дата звернення: 10.08.2017). – Назва з екрана.

2004

1218. Кресак, Ю. Серіаційний принцип формотворення в обробках народних пісень Миколи Леонтовича : (на матеріалі укр. нар. пісні «Щедрик») / Ю. Кресак // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка та Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Серія : Мистецтвознавство. – 2004. – № 2.

1219. Шараневич, О. Безсмертний наш «Щедрик» : [про світ. славу «Щедрика», який нині звучить у багатьох країнах. Наголошено, що дуже важливо, щоб світ ще добре знав і авт. музики – укр. композитора М. Леонтовича] / О. Шараневич // Свобода. – 2004. – 31 груд. – С. 15. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2iSlWup  (дата звернення: 20.01.2017). – Назва з екрана.

2006

1220. Кузик, В. Щедрівочка-ластівочка : [досліджено історію відомого шедевру М. Леонтовича] / В. Кузик // Слово Просвіти. – 2006. – 14–20 груд. (№ 50). – С. 15 ; Культура і життя. – 2007. – 18 квіт. – С. 3.

2007

1221. Баніт, А. Всесвітньо відомому «Щедрикові» – 90. Пісня подільського композитора зачарувала весь світ : [про популярність на американ. землі «Щедрика» М. Леонтовича, який вперше прозвучав 1921 р. у нью-йорк. Карнегі-Холі, а 1936 р. пер. американ. композитором П. Вільговським. Цей довіл. пер. пісні отримав назву «Carol of the Bells» або «Ukrainian Carol»] / А. Баніт // Поділ. радниця. – 2007. – 3 січ. – С. 3.

1222. Іванова, Л. Педагогічна модель «Щедрика» як загальнолюдська програма естетичного виховання / Л. Іванова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 25–27.

1223. Смоляк, О. Ладова інтерференція в обробці української народної пісні «Щедрик» Миколи Леонтовича для мішаного хору / О. Смоляк // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 73–76.

2008

1224. П. Ч. «Прилетіла ластівочка...» : [з 20-х років минулого сторіччя звучить «Щедрик» на американ. континенті, який за цей час встиг «американізуватися»] / П. Ч. // Свобода. – 2008. – 12 груд. – С. 6. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2kaj8hc  (дата звернення: 20.01.2017). – Назва з екрана.

2009

1225. Варавкіна-Тарасова, Н. Символи духу у хоровій притчі «Щедрик» В. С. Мужчиля : [розглядається хор. притча сучас. укр. композитора В. С. Мужчиля, у якій застосовано метод колажу «Щедрика» М. Д. Леонтовича] / Н. Варавкіна-Тарасова // Наук. зап. Серія : Мистецтвознавство / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Тернопіль ; Київ, 2009. – № 1. – С. 119–124.

1226. Клейменова, О. Усесвіт небесної ластівки : [про пісню «Щедрик» в оброб. М. Леонтовича та її шлях країнами світу. Вміщено англомов. версію тексту] / О. Клейменова // Віче. – 2009. – № 1/2. – С. 64, 65.

2010

1227. Плющик, Є. В. Українська народна пісня в обробці М. Леонтовича «Щедрик» / Є. В. Плющик, В. В. Омельчук, В. К. Федорченко // Лекції з курсу «Хорознавство» / Є. В. Плющик, В. В. Омельчук, В. К. Федорченко ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2010. – С. 142–147.

2011

1228. Кващук, В. «Щедрик» Леонтовича лунає по всьому світу : [наведено приклади виконання пісні у мультиплікац. серіалах та фільмах. Звучить він під час запуску «Шаттлів» та у переливах знаменитих фонтанів у Лас-Вегасі. В Англії «Щедрик» називають «новорічною серенадою», в Латин. Америці – «піснею великого чару», «піснею бурхливого моря», а у Канаді – «нововідкритим сфінксом». Увесь муз. світ визнав «Щедрик» піснею XX ст., а Україну – «країною пісень»] / В. Кващук, А. Житкевич // Галичина. – 2011. – 20 січ.

1229. Будар, Т. «Щедрик» знову лунав над планетою : [до Європи, а згодом до Америки «Щедрик» потрапив завдяки гастролям Укр. респ. капели, створеної за наказом Симона Петлюри у січ. 1919 р. з метою популяризації у світі нац. муз. мистецтва Української Держави] / Т. Будар // Свобода. – 2011. – 28 січ. – С. 17. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2kcdtE3 (дата звернення: 24.01.2017). – Назва з екрана.

1230. Тарасюк, Г. Трагічно щедра доля : [поетеса про історію неймовір. популярності «Щедрика» у світі] / Г. Тарасюк // Слово Просвіти. – 2011. – 20–26 січ. (№ 3). – С. 10. – Зі змісту: Село Марківка: останній прихисток Леонтовича : [вірш] ; Молодь України. – 2011. – 25 лют. – С. 1, 3. 

2012

1231. Карась, Г. Феномен «Щедрика» в обробці Леонтовича у світовому комунікаційному просторі ХХ ст. : [упродовж ХХ ст. укр. нар. пісня «Щедрик» пройшла шлях до світ. муз. бестселера. Сучас. засоби комунікації (радіо, грамзапис, телебачення, кіно, інтернет) не тільки сприяли поширенню «Щедрика» у світ. культур. просторі, але й забезпечили його феномен у глобалізов. світі] / Г. Карась // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 12. – С. 343–347.

1232. Скаврон, Б. Щедра мелодія «Щедрика» [Електрон- ний ресурс] : [про популярність пісні у світі, яку понад сто років тому М. Леонтович, вправляючись у поліфоніч. вправі для хор. співу, перетворив на справж. шедевр світ. музики ] / Б. Скаврон // Галиц. кореспондент : інтернет-вид. : [веб-сайт]. – 2012. – 14 січ. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://gk-press.if.ua/x5828/  (дата звернення: 26.01.2017). – Назва з екрана.

1233. Корчова, О. Від архаїки до Голлівуда: культурні мандри українського «Щедрика» : [поширення «Щедрик» набув на Правобережжі, зокрема на Волині та Поділлі. Врешті знадобився одноосіб. геній Леонтовича, щоб надати архаїч. наспіву багатющого сучас. звучання, висвітлити перед усім світом його мелодич. чар, ритміч. міць та універсал. надіст. худож. сенс] / О. Корчова // Укр. тиждень. – 2012. – № 52. – С. 58–60.

2013

1234. Кузик, В. «Щедрик» (аналіз-stretta) : [досліджено іст., муз., вербал., нумерологіч., графіч. вектори нот. тексту хор. оброб. «Щедрика» М. Леонтовича як унікал. явища світ. муз. культури. Авт. звернулася до ЮНЕСКО з пропозицією про визнання «Щедрика» духов. надбанням людства] / В. Кузик // Нар. творчість та етнологія. – 2013. – № 1. – С. 42–45 ; Проблеми мистецької освіти : зб. наук.-метод. ст. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2013. – Вип. 8. – С. 231–236.

2014

1235. Скаврон, Б. Всесвітня слава «Щедрика» : давня українська співанка, якою зустрічали весну та закликали достаток у новому році, стала однією з найпопуляр. у світі різдвяних мелодій : [М. Леонтович, створюючи «Щедрика», вдався до так званих орган. пунктів, на тлі яких будував склад. звук. комплекси, досягаючи тим особливої гармонійної насиченості і напруженості звучання] / Б. Скаврон // Галичина. – 2014. – 14 січ.

1236. Вербицька, Т. Як наш «Щедрик» заволодів світом : [ця давня нар. пісня з легкої руки Миколи Леонтовича стала візит. карткою Різдва у всьому світі] / Т. Вербицька // Поділ. радниця. – 2014. – 24 груд. – С. 8.

2015

1237. Мороз, О. Чи з’явиться у Вінниці пам’ятник мелодії? : [у рамках декомунізації ініціатив. група вінничан запропонувала перейменувати Центр. парк культури і відпочинку ім. М. Горького на парк ім. Миколи Леонтовича і встановити пам’ятник мелодії «Щедрик»] / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2015. – 11 серп. – С. 8 : кольор. фот.

1238. Медведєва, І. Пам’ятник «Щедрику» : пропонують встановити у Вінниці творчі та активні мешканці міста / І. Медведєва // Вінниччина. – 2015. – 12 серп. – С. 6 : кольор. фот.

2016

1239. Авдиевский, А. Анатолий Авдиевский: «Приехав в 1966 году в Киев, Шарль де Голль захотел услышать колядку «Щедрик» : [батьки президента Франції свого часу побували на виступі Капели О. Кошиця у Парижі і їм запам’яталася ця пісня. Тож вони порекомендували сину послухати «Щедрик» в Україні] / А. Авдиевский ; интервью О. Сметанская // Факты и коммент. – 2016. – 5 янв. – С. 6.

1240. Зонова, І. «Де «Щедрик», там і Вінниця!» : [таку назву має проект вінничан, членів спільноти «Історія Вінниці»] / І. Зонова // 33-й канал. – 2016. – 13 січ. – С. 9 : кольор. фот. 

1241. Самченко, В. «Прилетіла ластівочка…». Чи відзначатимуть на державному рівні 100-річчя укр. «Щедрика»? : [«І якби ми були «європейською країною» цей рік мав би бути оголошений Роком «Щедрика» – з відповідним міжнародним фестивалем, куди б з’їхалися виконавці з усього світу», – написала у соц. мережі письменниця О. Забужко] / В. Самченко // Україна молода. – 2016. – 13 січ. – С. 13 : фот.

1242. Хом’як, О. Як український «Щедрик» став американським [Електронний ресурс] : про іст.-територіал. «міграцію» попул. щедрівки / О. Хом’як // Високий Замок online : щоден. газ. – 2016. – 13 січ. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://bit.ly/2k7n3Le  (дата звернення: 26.01.2017). – Назва з екрана.

1243. Скрипник, В. Яким буде пам’ятник «Щедрику»? : на батьківщині Миколи Леонтовича створюють пам’ятник його «Щедрику». Скульптурну композицію приурочать до 100-ліття з часу першого професійного виконання твору / В. Скрипник // Голос України. – 2016. – 16 січ. – С. 10.

1244. Козюк, Є. І. На державному рівні треба відзначити 100-річчя всесвітньо відомого українського «Щедрика», автора якого застрелили на Вінниччині : укр. письменниця Оксана Забужко закликала відзначити 100-річчя і 2016 р. визнати роком укр. «Щедрика» / Є. І. Козюк // 33-й канал. – 2016. – 3 лют. – С. 8 : фот.

1245. Про створення робочої групи з питань організації пам’ятного комплексу українській народній пісні в обробці М. Леонтовича «Щедрик» [Електронний ресурс] : розпорядж. міськ. голови [м. Вінниці] від 25.03.2016 р. № 99-р // Вінницька міська рада : офіц. сайт. – Електрон. дані і програми. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2kxo1QX (дата звернення: 03.02.2017). – Назва з екрана.

1246. Маккой, Т. Що спільного між «Щедриком» і сендвічем? : 100 років тому, у груд. 1916 «Щедрик» М. Леонтовича вперше зазвучав у хор. виконанні студентів Київ. ун-ту : [роздуми про «Щедрик», який «посів у шоу-бізнесі Америки видне місце, якщо не трон». Однак незалеж. журналістку зі штату Іллінойс турбує, що ніхто в США не знає істин. походження цього шедевру хор. мистецтва] / Т. Маккой // Наша Віра. – 2016. – Груд. (№ 12). – С. 12, 13 : іл.

1247. Світом шириться флешмоб, запущений вінницьким священиком до 100-річчя «Щедрика» : [ініціатором муз. акції став ієрей Назарій Давидовський – клірик Вознесен. храму, викл. каф. теорії та методики муз. виховання Вінниц. гуманітар.-пед. коледжу, худож. керівник нар. жіночої хор. капели «Соломія»] // Православ. Вінниччина. – 2016. – Груд. (№ 12). – С. 11 : іл. 

1248. Скрипник, В. «Щедрик» шатли в космос проводжає і вінничанам південь відбиває : [«Щедрик» став звук. символом Він-

ниці. З 1 груд. 2016 р. фрагм. цієї мелодії звучить на Європ. площі] / В. Скрипник // Голос України. – 2016. – 2 груд. – С. 10.

1249. Мельник, В. Вінницька вежа запрошує на «Щедрик» : [у перший день зими годинник голов. символу Вінниці – водонапір. вежі заграв легендар. твір всесвітньо відомого вінничанина Миколи Леонтовича] / В. Мельник // Вінниччина. – 2016. – 9 груд. – С. 7. 

1250. Вільчинська, О. Флешмоб легендарного «Щедрика» у Вінниці до його 100-річчя започаткувала вінницька капела «Соломія» : на клич відгукнулися співаки з Канади, Торонто, Польщі, Мадрида / О. Вільчинська // Молодіж. газ. Вінниччини. – 2016. – 14 груд. – С. 1.

1251. Дмитрук, С. Століття «Щедрика» : [свого часу композитор П. Козицький, коли писав про «Щедрика», сказав такі слова: «То не розкладка пісні, то самоцінний твір, осяяний промінням генія, який посяде не останнє місце у світовій музичній літературі». Так і сталося] / С. Дмитрук // Уряд. кур’єр. – 2016. – 28 груд. – С. 8.

1252. Кузик, В. Універсальні коди «Щедрика» в опрацюванні М. Леонтовича. Спроба полівекторного аналізу / В. Кузик // Слово Просвіти. – 2016. – 29–31 груд. (№ 52). – С. 8, 9 : іл.

1253. Пересунько, Т. «Ці українці своїми піснями одразу поставили нас на місце» : найвідомішій укр. колядці виповнюється 100 років : [на сьогодні є понад 200 версій пісні. Одна із останніх – «Щедрик» на 12 віолончелях виконано ансамблем Стівена Шарпа Нельсона] / Т. Пересунько // Газета по-українськи. – 2016. – 30 груд. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2jmfXP4  (дата звернення: 09.01.2017). – Назва з екрана.

2017

1254. Тереверко, О. Чотири звуки, які підкорили світ : [5 жовт. 1921 р. у знаменитій концерт. залі Карнегі-Хол на Сьомій авеню вперше пролунала мелодія «Щедрика» для американ. публіки. На той час авт. геніал. твору вже не було серед живих] / О. Тереверко // Нар. Армія. – 2017. – 5 січ. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2krN58J  (дата звернення: 25.01.2017). – Назва з екрана.

1255. Пустіва, В. Сто років популярності : [зазначено, що над «Щедриком» М. Леонтович працював майже все життя. Наявні п’ять ред. твору. До ст. вміщено ориг. текст «Щедрика», англ. «Carol of the Bells» та «Дзвінка колядка» (пер. з англ. І. Форостюк)] / В. Пустіва // Вінниц. газ. – 2017. – 6 січ. – С. 1, 3 : кольор. фот.

1256. Славіна, С. Вінницький «Щедрик» підтримали в Іспанії, Польщі, Туреччині : [щоб пісня «Щедрик» у оброб. М. Леонтовича набула ще більшої популярності, в інтернеті поширили флешмоб] / С. Славіна // Вінниччина. – 2017. – 25 січ.

1257. Вільчинська, О. «Щедрик» під час флешмобу заспівали на різних мовах у 50 країнах світу і двох континентах : [в арт-галереї «ІнтерШик» відбувся масштаб. фінал Міжнар. флешмобу «Щедрик100challenge»] / О. Вільчинська // Молодіжка. – 2017. – 22 лют. – С. 5 : кольор. фот.

1258. Морозов, В. В рамках акции «Щедрик100challenge» песню исполнили в 50 городах десяти стран мира / В. Морозов // Вінниц. реалії. – 2017. – 22 лют. – С. 8 : фот.

1259. Фінал флешмобу. «Щедрик» співали у 10 країнах світу : [флешмоб тривав 76 днів, протягом яких було зроблено 170 відео у 50 містах 10 країн світу] // Місто. – 2017. – 22 лют. – С. 22.

1260. На Вінниччині відбулось урочисте закриття Міжнародного флешмобу : [15 лют. в арт-галереї «ІнтерШик» організатори флешмобу розповіли про акцію та продемонстрували відеовиконання «Щедрика» у різних куточках світу. Участь в урочистостях взяли представники обл. і міськ. влади та духовенство краю] // Освіта Вінниччини. – 2017. – 24 лют. – С. 4, 5 : кольор. фот.

1261. Гайн, О. Вісник світової слави. Коронним номером капели Олександра Кошиця всюди звучав «Щедрик» [Електрон- ний ресурс] / О. Гайн // Міст online : тижневик для українців всього світу : [веб-сайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://bit.ly/2k2pJtA  (дата звернення: 25.01.2017). – Назва з екрана.

1262. Кузик, В. «Щедрик» в опрацюванні Миколи Леонтовича: спроба полівекторного аналізу [Електронний ресурс] : (до 100-річчя укр. шедевру) / В. Кузик // Музика : інтернет-журн. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://bit.ly/2ib8PEV  (дата звернення: 04.01.2017). – Назва з екрана.

1263. Скаврон, Б. Як наша щедрівка стала колядкою дзвонів [Електронний ресурс] / Б. Скаврон // Zbruc : [веб-сайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/17573  (дата звернення: 09.01.2017). – Назва з екрана.

1264. Українська колядка, яка підкорила весь світ. Всі самі цікаві варіації... [Електронний ресурс] // Gazeta.ua : [веб-сайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://gazeta.ua/blog/40991/ukrayinska-kolyadka-yaka-pidkorila-ves-svit-vsi-sami-cikavi-variaciyi  (дата звернення: 04.01.2017). – Назва з екрана.

1265. «Щедрик» Леонтовича визнали піснею XX ст. [Електронний ресурс] // Міст online : тижневик для українців всього світу : [веб-сайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://bit.ly/2krVGvZ  (дата звернення: 25.01.2017). – Назва з екрана.