Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

І. Годзішевський і М. Леонтович

715. Годзішевський, І. Наш славний земляк : до 80-річчя від дня народж. М. Д. Леонтовича : [про твор. зустрічі молодого на той час диригента хору І. Годзішевського з М. Леонтовичем у Теплику. Минули роки, І. Годзішевському доводилося виконувати чимало пісень Леонтовича, але перші оброб. «Піду у садочок» і «Зеленая ліщинонька», подаровані композитором, залишилися найдорожчими] / І. Годзішевський // Вінниц. правда. – 1957. – 13 груд.

716. Годзішевський, І. Справжній учитель : [про уроки співів, які проводив М. Леонтович на високому пед. рівні. У своїй роботі він надавав перевагу фісгармонії, мабуть, тому, що своїм тембром вона найбільше підходила до людського голосу] / І. Годзішевський // Комуністич. шляхом. – 1957. – 13 груд.

717. Годзішевський, І. Незабутні зустрічі : (спогади про М. Д. Леонтовича) : [згадки про зустріч з М. Д. Леонтовичем у 1901–1902 рр., коли композитор працював у Тиврів. духов. училищі та керував учнів. хором, у якому брав участь тоді ще учень І. Годзішевський] / І. Годзішевський // Вітчизна. – 1959. – № 3. – С. 133–141.

718. Годзішевський, І. Незабутні зустрічі : [з М. Д. Леонтовичем у Теплику, де авт. вчителював у 1918–1921 рр.] / І. Годзішевський // Ленін. плем’я. – 1962. – 12 груд.

719. Годзішевський, І. Співець народної пісні : до 90-річчя від дня народж. М. Д. Леонтовича : [окрім спогадів про зустрічі й бесіди з композитором про музику і укр. нар. пісню, йдеться також про значення його творчості для України] / І. Годзішевський // Ленін. шляхом. – 1967. – 12 груд.

720. Годзішевський, І. Незабутній образ : із спогадів сучасника Леонтовича : [буваючи в Теплику, М. Леонтович завжди цікавився роботою свого учня, розкривав «таємниці» диригент. майстерності, пропонував займатися записуванням укр. нар. пісень] / І. Годзішевський // Зоря комунізму. – 1967. – 12 груд.

721. Михайлова, В. Він знав Леонтовича : [спогади І. Годзішевського, пенсіонера з Ладижина, про М. Д. Леонтовича] / В. Михайлова // Ленін. шляхом. – 1969. – 18 груд.

722. Годзішевський, І. Його незабутній образ : [згадки про М. Д. Леонтовича, яким він запам’ятався в останні роки життя –1920–1921 рр.] / І. Годзішевський // Зірка. – 1971. – 23, 28, 30 січ.

723. Годзішевський, І. Хлопці співають : [йдеться про перебування М. Леонтовича в Кам’янці-Подільському, де він був регентом семінар. хору, його захоплення цією діяльністю, товариські стосунки зі співаками] / І. Годзішевський // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 15–21.

724. Годзішевський, Ів. Лист І. Годзішевського до Г. М. Леонтович [від 29 листоп. 1968 р., Ладижин] : [з приводу пошуку матеріалів про М. Д. Леонтовича та написання твору-хроніки про нього] / Ів. Годзішевський // Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 127–130 ; Микола Леонтович: листи, документи, духовні твори : до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця, 2007. – С. 119–121.

725. Гончаров, М. Улюблений педагог : [спогади диригента про зустрічі з М. Д. Леонтовичем на вечір. курсах з підгот. керівників клуб. хорів, що діяли при Муз.-драм. ін-ті ім. М. В. Лисенка в Києві 1919 р., де композитор проводив заняття з муз. грамоти, сольфеджіо та гармонії] / М. Гончаров // Культура і життя. – 1977. – 11 груд. – С. 3 ; Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 97, 98.

726. Грабовецька, Л. Незабутні роки : [Л. Грабовецька знала композитора багато років, спочатку як учениця, пізніше як колега. Тож її спогади насичені цікавими фактами з життя Миколи Дмитровича в Тульчині] / Л. Грабовецька // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 39–45.

727. Грех, Я. Згадки про М. Д. Леонтовича : [спогади про твор. діяльність М. Леонтовича в різні періоди його життя. Описана їхня остання зустріч у січ. 1921 р. в Стражгороді. Довго не могли тоді розпрощатися друзі – «якась таємна сила держала нас»] / Я. Грех // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 125–134.

728. Гриневич, Г. Майстер хорової музики : [спогади заслуж. учителя УРСР про перебування М. Д. Леонтовича в Тульчині, де вони і познайомилися у 1920 р. Згадується про репертуар хору, до якого композитор додавав і свої твори, про його роботу вдома над оперою-казкою «На русалчин Великдень», яка лишилася незакінч. через різні причини: і нестатки в пору громадян. війни, і повільну роботу над лібрето] / Г. Гриневич // Культура і життя. – 1977. – 11 груд. – С. 3 ; Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 111–115.

729. Давидов, Г. Декілька слів про М. Д. Леонтовича : [Григорій Іванович Давидов – хормейстер, близький товариш М. Леонтовича, в період їхньої спільної роботи на ст. Гришино] / Г. Давидов // Укр. муз. газ. – 1926. – 21 січ. (№ 3). – С. 19 ; Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 27–29.

730. Дерев’янко, Д. Микола Леонтович у вчительській семінарії : [на той час композитор там читав лекції та диригував семінар. хором] / Д. Дерев’янко // Музична культура України у спогадах, матеріалах, листах / авт.-упоряд., вступ. ст., ред. та прим. І. Лисенко. – Київ, 2008. – С. 147.

731. Дунаєвська, С. З минулого : [спогади учениці, яка з 1910 по 1917 рр. навчалася в Тульчин. єпархіал. жіночому училищі] / С. Дунаєвська // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова – Київ, 1982. – С. 45, 46.

732. Євтушенко, Д. Чарівність творів : [співак, проф. Київ. держ. консерваторії ім. П. І. Чайковського, заслуж. діяч мистецтв УРСР ділиться своїми враженнями про оброб. укр. нар. пісень М. Леонтовича: «Мене привабило в них глибоке й оригінальне відчуття композитором духу народної пісні. Він не тільки не розгубив перлини її чарівності й аромату, а знайшов напрочуд прості й природні способи збагатити її»] / Д. Євтушенко // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 115, 116.

733. Завалкова, Г. О. Учитель. Слово про М. Д. Леонтовича : [спогади] / Г. О. Завалкова // Рад. життя. – 1978. – 24 серп.

734. Ільченко, Д. Натхненної музики творець : [зазначено, що Микола Дмитрович був одним із перших укр. композиторів, який задумався над теорет. і практ. освоєнням нової форми відображення дійсності через світломуз. синтез] / Д. Ільченко // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 75–79.

735. Ільченко, Д. Спогади про М. Д. Леонтовича : [при першій зустрічі з М. Леонтовичем авт. особливу увагу звернув на обличчя композитора з надзвичайно характерним поглядом очей: «Цей погляд не тільки зацікавив мене, а й привабив до себе, – в ньому була якась тиха задумливість, смуток, ніби елегійний звук, що стиха тремтить і бринить в душі художника (художника не з професії, а з психічної його вдачі, – того дару й багатства, яким природа обдарувала його)»] / Д. Ільченко // Музика. – 1925. – № 11/12. – С. 418–420.

736. Карагіна, Є. Чудовий диригент : [колиш. учениця Тульчин. жіночого єпархіал. училища згадує, що М. Леонтовичу з влас. оброб. найбільше подобалися «Козака несуть» та «Пряля». Він дорожив своєю композицією «На русалчин Великдень», уривки з якої приносив на заняття] / Є. Карагіна // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванов. – Київ, 1982. – С. 51, 52.

737. Козак, Г. М. Д. Леонтович : [згадки про Київ. церков.-учител. семінарію, де в 1918–1919 р. М. Леонтович викладав уроки співів і наполегливо займався з хором. Вивчали укр. нар. пісні в оброб. укр. композиторів та М. Леонтовича: «Композитор на кожну співанку приходив з новим варіантом «Щедрика», старанно його вивчав і тут же робив зміни, аж поки не зупинився на тому варіанті, шо співається тепер»] / Г. Козак // Свобода. – 1971. – 22 квіт. – С. 2, 4. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2jBqbwg (дата звернення: 21.01.2017). – Назва з екрана.

738. Козицький, П. Моє життя : [познайомився П. Козицький з М. Леонтовичем 1918 р. в Києві, коли Микола Дмитрович працював на диригент. від-ні Муз.-драм. ін-ту ім. М. В. Лисенка. Запам’яталися П. Козицькому очі Леонтовича, які «були прекрасні, в них пломеніла велика душа геніального поета української народної пісні (відомий портрет роботи Б. Реріха найкраще відтворив внутрішню красу душі Леонтовича)»] / П. Козицький ; публ. О. Рибалка // Старожитності. – 1993. – № 11/12. – С. 24–30. 

739. Козловський, О. В класі Б. Яворського : [рад. композитор і диригент згадує про зустрічі з М. Леонтовичем на заняттях у проф. Б. Яворського. Зберіг авт. деякі перші публ. творів митця. На його думку, це могли бути літогр. вид. 1918–1919 рр.] / О. Козловський // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванов. – Київ, 1982. – С. 95, 96.

740. Корнич, Є. Під враженням минулих зустрічей : [спогади з 1912 р. про участь у хорі Тульчин. жіночого єпархіал. училища, де Є. Корнич співала соло та про «дуже хорошу» постановку Леонтовичем опери М. Лисенка «Коза-Дереза»] / Євгенія Корнич // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 49.

741. Корнич, Ю. Ми любили його за простоту : [згадується про літ. вечори та пісні, які співали учасники хору Тульчин. жіночого єпархіал. училища під орудою М. Леонтовича. Вивчали разом з композитором і теорію музики. «Тільки нестаток міг змусити його працювати в цих умовах, бо він мав видатні музичні здібності», – зауважує Ю. Корнич] / Юлія Корнич // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 48.

742. Кошиць, О. Народження і перші кроки капели / О. Кошиць // Феномен Олександра Кошиця / М. Головащенко. – Київ, 2007. – С. 314–331. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 315, 317.

743. Краєвська, Н. Це був пекельний труд : [спогади учениці Тульчин. жіночого єпархіал. училища про те, як М. Д. Леонтович терпляче займався співом навіть з дітьми, які були «безголосими», такою Н. Краєвська вважала й себе] / Н. Краєвська // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 52, 53.

744. Кумпаненко, В. На педагогічних курсах : [згадки колиш. учня Київ. педкурсів ім. Б. Грінченка про композитора як хор. диригента] / В. Кумпаненко // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 93, 94.

745. Лебединець, А. Яким він мені запам’ятався : [про навчання в 1919 р. майбут. укр. рад. композитора, заслуж. діяча мистецтв України на диригент. курсах при Муз.-драм. ін-ті ім. М. В. Лисенка, де М. Д. Леонтович викладав хор. спів. З оброб. нар. пісень композитора велике враження на авт. справила пісня «Зашуміла ліщинонька», її худож. інтерпретація] / А. Лебединець // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 99, 100.

746. Машкевич, К. Він умів працювати : [у хорі Тульчин. жіночого єпархіал. училища Ксенія Машкевич була акомпаніатором. Згадує, що М. Леонтович любив дисципліну, терпляче роз’яснював теорет. матеріал, при розучуванні нової пісні не тільки записував її на дошці, а й демонстрував голосом і на муз. інструменті] / К. Машкевич // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 53, 54.

747. Мерзляков, В. Мій колега : [співак, педагог згадує про зустрічі зі своїм колегою М. Д. Леонтовичем, з яким разом працювали у Муз.-драм. ін-ті ім. М. Лисенка в 1918–1919 рр. Зазначається, що композитор був надзвичайно скромною, навіть сором’язливою людиною великої благород. душі. Кожну вільну хвилину він поринав у створення нових блискучих шедеврів народнопісен. стихії] / В. Мерзляков // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 80–83.

748. Мерзляков, В. Наш видатний земляк : [педагог Він-ниц. муз. шк. ділиться спогадами про особисті зустрічі з М. Д. Леонтовичем у період його перебування в Києві (1918–1919 рр.)] / В. Мерзляков // Вінниц. правда. – 1952. – 14 груд.

749. Міньківський, О. В учительській семінарії : [навчаючись у Київ. церков.-учител. семінарії в 1917–1921 рр., О. Міньківський, майбут. нар. артист СРСР, проф. Київ. держ. консерваторії ім. П. І. Чайковського, не раз зустрічався з М. Д. Леонтовичем, який проводив хор. і теорет. заняття] / О. Міньківський // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 92, 93.

750. Міньківський, О. Невтомний працелюб : [спогади про зустрічі з М. Д. Леонтовичем під час його роботи в Київ. церков.-учител. семінарії] / О. Міньківський // Культура і життя. – 1977. – 11 груд. – С. 3.

751. Міщенко, Я. Жити йому було дуже трудно : [про навчання на диригент. курсах при Муз.-драм. ін-ті ім. М. Лисенка та зустрічі з М. Д. Леонтовичем, який цікаво, популярно, зрозуміло викладав диригування. Авт. спогадів акцентує увагу на нелегкому матеріал. становищі композитора] / Я. Міщенко // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 96.

752. Одинцова, А. З минулих подій : [спогади пов’язані з перебування М. Д. Леонтовича на ст. Гришино. А. Одинцова співала у хорі, створ. композитором] / А. Одинцова // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 30, 31.

753. Орлова, Г. Наш дорогий Микола Дмитрович : [згадки учасниці робітн. хору (ст. Гришино) про його репертуар, виступи та піклування композитора про кожного співака] / Г. Орлова // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 29, 30.

754. Осадчук, Н. Його ім’я житиме завжди : [протягом шести років К. Осадчук навчалася співу у М. Леонтовича в Тульчин. єпархіал. жіночому училищі. Любов до пісні й музики, прищеплену композитором, колиш. учениця пронесла крізь усе своє життя. Довгі роки вона була учасницею Тульчин. хор. капели] / Н. Осадчук // Зоря комунізму. – 1969. – 14 черв. ; Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 50.

755. Підласова, М. Штрихи до портрета : [про зустрічі з М. Д. Леонтовичем у 1918 р. Запам’ятався композитор тодіш. учасниці хору під орудою К. Стеценка як сором’язлива, дотепна і спостережлива людина з приємним обличчям, красивим мудрим чолом, синіми, трохи з прищуром очима] / М. Підласова // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 83, 84.

756. Покровський, М. З сторінок минулого : [нар. артист УРСР, проф. Одес. консерваторії ім. А. В. Нежданової, колиш. учень М. Д. Леонтовича був знайомий з композитором ще з дитинства. Його спогади стосуються різних періодів життя і твор. діяльності митця] / М. Покровський // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 107–111.

757. Покровський, М. Леонтович у Тульчині : до 100-річчя з дня народж. : [згадує авт. про перші кроки хору Тульчин. жіночого єпархіал. училища під керуванням М. Леонтовича, його репертуар, де, крім пісень композитора, були також твори М. Лисенка, К. Стеценка, Ф. Шопена, М. Глінки] / М. Покровський // Наддністрян. правда. – 1977. – 7 груд.

758. Покровський, М. Людям на радість : [зі спогадів про М. Леонтовича] / М. Покровський // Культура і життя. – 1977. – 11 груд. – С. 3.

759. Приходько, О. Хвилини з життя : [про подію, що сталася в холодну листоп. ніч 1919 р. у Кам’янці-Подільському під час військ. подій. У дім О. Приходько, окрім багатьох інших втікачів, завітав погрітися М. Леонтович – «весь збідований, що ледве стояв»] / О. Приходько // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 106.

760. Протопопов, С. В. Спогади про М. Д. Леонтовича : [авт. спогадів – рос. музикознавець-теоретик, композитор – розповідає про зустрічі з М. Д. Леонтовичем у Москві, куди той приїздив влітку на навчання до Б. Л. Яворського] / С. В. Протопопов // М. Д. Леонтович : зб. ст. і матеріалів / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; упорядкував та зредагував В. Д. Довженко. – Київ, 1947. – С. 38–45 ; Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 61–71.

761. Родневич, М. Із семінарських років : [спогади стосуються періоду навчання М. Д. Леонтовича на повтор. курсі в шостому кл. Кам’янець-Поділ. духов. семінарії і виконання ним обов’язків регента хору] / М. Родневич // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 21–23.

762. Сис-Бистрицька, Т. Під віковим дубом : (спогади про Миколу Леонтовича) : [про перебування М. Леонтовича у Кам’янці-Подільському під час навчання в духов. семінарії. Описана історія світлини, на якій зображений М. Леонтович під віковим дубом] / Т. Сис-Бистрицька // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 85.

763. Снігурська, Н. На все життя : [про уроки співів у Тульчин. єпархіал. жіночому училищі, які майстерно проводив М. Леонтович, уважне ставлення композитора до училищ. хору, що нараховував 60–70 учасників. У його концерт. програмах, крім укр. нар. пісень, звучали й фрагм. з опер] / Н. Снігурська // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 54–57.