ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВiнницька ОУНБ iм. К. А. Тiмiрязєва: новi гранi розвитку (2007–2016)
До 110-ї річниці з часу заснування

Версія для друку

2013

277. Введенська, О. Блог «INVA-гурт» : [створено у 2011 р. на веб-сайті обл. б-ки] / Олеся Введенська // Наші новини. – [Вінниця, 2013]. – Вип. 8–9 (Груд.). – С. 8. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2fGnvxH  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

278. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Бібліотечний фонд Немирівської чоловічої гімназії: до колективного портрета її викладачів межі 1850–60-х років / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Укр. біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. / Нац. б-ка України ім. В. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 452–464.

279. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Біля витоків літературної бібліографії на Поділлі / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : зб. наук.-краєзнав. пр. – Дунаївці, 2013. – Вип. 5. – С. 415–419.

280. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Втягнення подолян у загальнодержавний інформаційний простір як ознака модернізації місцевого суспільства на початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. пр. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 101–104.

281. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Вулиця, яка з’єднала центр міста із залізничним вокзалом : [про історію вул. Коцюбинського в м. Вінниця] / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Він-ниц. газ. – 2013. – 7, 14 черв. – С. 10.

282. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Деякі підходи до методології історико-регіонального дослідження приватних книжкових зібрань / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 21. – С. 245–248.

283. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Друкарство у Миньківцях Подільської губернії наприкінці XVIII – першої третини ХІХ ст. / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 157–165.

284. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Земський бібліотечний рух у Подільській губернії (1911–1916) / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Вісн. Ін-ту історії, етнології і права : зб. наук. пр. / Він-ниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 11. – С. 109–113. 

285. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Історія центральної вулиці міста : [розмова з канд. іст. наук, доц. ін-ту історії, етнології і права Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського Т. Кароєвою] / Тетяна Кароєва (Соломонова) ; записала Катерина Новосад // Він-ниц. газ. – 2013. – 20 верес., 11 жовт., 8 листоп. – С. 8. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2gGtggO  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

286. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Книгодрукування у Миньківцях Подільської губернії наприкінці XVIII – першої третини ХІХ ст. / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : зб. наук.-краєзнав. пр. – Дунаївці, 2013. – Вип. 5. – С. 164–175.

287. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Що, де і як читали вінничани на початку ХХ ст.? / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали XXV Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф., 11–12 жовт. 2013 р. / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця, 2013. – С. 261–271.

288. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Юридична література у приватних книжкових зібраннях поляків Поділля початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 2. – С. 32–35.

289. Кароєва, Т. Одна з найдавніших вінницьких вулиць : [про історію вул. Грушевського] / Тетяна Кароєва // Вінниц. газ. – 2013. – 15, 22 берез. – С. 10.

290. Кароєва, Т. Як у Вінниці боролися з пияцтвом : [про історію Нар. дому (м. Вінниця)] / Тетяна Кароєва // Вінниц. газ. – 2013. – 5, 12 лип. – С. 10.

291. Кароєва, Т. Р. Чи була доступна книга подолянам на межі ХІХ–ХХ століть? : (соціоекон. аналіз купівел. спроможності населення Поділ. губернії) / Тетяна Кароєва // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 40–51.

292. Марченко, Т. Цеглинки до послідуючого трактату : [про бібл. статистику] / Тетяна Марченко // Наші новини. – [Вінниця, 2013]. – Вип. 6/7 (27 черв.). – С. 8. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2g57jD9  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

293. Морозова, Н. Асоціація бібліотек Вінниччини відзначила свій перший п’ятирічний ювілей / Наталія Морозова // Вінниччина. – 2013. – 2 жовт. – С. 4 : фот.

294. Морозова, Н. Краєзнавчі конференції: традиції, історія, сьогодення / Наталія Морозова // Русалка Дністровая : літ.-краєзнав. зб. / голов. ред. М. Каменюк. – Вінниця, 2013. – С. 35–36.

295. Морозова, Н. На каждого жителя Винничины приходится почти 10 книг : [інтерв’ю з дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Н. Морозовою про сіл. б-ки та бібл. фонд Вінниччини] / Н. Морозова ; записав В. Бережной // Вінниц. реалії. – 2013. – 18 груд. – С. 14.

296. Морозова, Н. Наталя Морозова – жінка-книга, жанр якої ще не придумали : дир. «Тімірязєвки» про себе, роботу та літ. твори, які формували її як особистість / Наталія Морозова // Вінничанка. – 2013. – № 8. – С. 6–7 : кольор. фот.

297. Морозова, Н. Парламентські слухання : враження учасника : [15 трав. 2013 р. у ВР України відбулися парлам. слухання «Українська книга: реалії сучасності й перспективи розвитку вітчизняного книговидання і книгорозповсюдження»] / Наталія Морозова // Наші новини. – [Вінниця, 2013]. – Вип. 6/7 (27 черв.). – С. 1. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2g57jD9  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

298. Морозова, Н. Сільські бібліотеки Вінниччини: реалії функціонування : (за матеріалами паспортизації) / Наталія Морозова // Бібліотека і книга в контексті часу : зб. наук. ст. VII Все-укр. наук.-практ. конф., 17–18 квіт. 2013 р., м. Київ. – Київ, 2013. – С. 64–66.

299. Морозова, Н. Шановні читачі [Електронний ресурс] : [вступ. ст. до покажч.] / Наталія Морозова // Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях (2007–2012) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. обл- держадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Ю. Антонюк, Г. А. Біловус ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2013. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2hqXi74  (дата звернення: 21.05.16), вільний. – Назва з екрана. 

300. Морозова, Н. І. Інноваційний поступ Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва продовжується: роки 2007–2012 / Наталія Морозова // Бібл. планета. – 2013. – № 1. – С. 14–16.

301. Подільський книжник : альманах. Вип. 5 (2012 р.) / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Кароєва (Соломонова) ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Він- ниця, 2013. – 164 с. : іл. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/29JrQyv  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. –

Зі змісту:

Валігура, І. М. Україніка на сторінках «Материалов для русской иконографии» Д. О. Ровинського / І. М. Валігура. – С. 10–21;

Марчук, Т. О. Прижиттєві видання польських вчених-істориків ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. / Т. О. Марчук. – С. 22–32;

Кізян, О. І. Олександр Миколайович Прусевич – видатний дослідник і бібліограф Поділля / О. І. Кізян. – С. 67–85;

Біловус, Г. А. З історії організації спеціального зберігання книг у бібліотеках : (на прикладі Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- зєва) / Г. А. Біловус. – С. 86–95;

Кароєва (Соломонова), Т. Р. Державний контроль за книжковим простором підросійських українських теренів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Т. Р. Кароєва (Соломонова). – С. 95–111;

Цимбалюк, П. І. Про що промовляють старі фотографії... : (до 100-річчя від дня народж. М. П. Стельмаха) / П. І. Цим- балюк. – С. 111–116;

Кароєва (Соломонова), Т. Р. Де купували книжки вінничани на початку ХХ ст.? / Т. Р. Кароєва (Соломонова). – С. 117–126;

Морозова, Н. І. Загадки тендера, або закупівля книг по- українськи на початку ХХІ ст. / Н. І. Морозова. – С. 127–130;

Недопущение празднования юбилея поэта Шевченко в учебных заведениях. Циркуляр попечителя Киевского учебного округа от 24 января 1914 г. № 3231 / підгот. і прим. Т. Р. Кароєвої (Соломонової). – С. 131–132;

Наші земляки – лауреати літературних премій України 2012 року / підгот. О. М. Зелена. – С. 133–137. – (Вінницький «The best»);

Хроніка. Події : даний перелік відображає найцікавіші події, пов’яз. з популяризацією кн., що відбулися протягом 2012 р. у голов. книгозбірні обл. / підгот. Л. Б. Сеник. – С. 143–160.

302. Ревенко, М. «Поезіє, красо моя, окрасо, я перед себе чи до себе жив?» : сценарій літ.-мистец. вечора, присвяч. річниці від дня народж. В. Стуса / Марина Ревенко // Укр. мова та літ. – 2013. – Січ. (№ 1/2). – С. 31–36.

303. Ревенко, М. «Сучасна молодь бездуховна? Неправда!» : у цьому переконана режисер М. Ревенко, яка організувала при ОУНБ Театр кн. «Прочитання», згуртувавши у ньому десятки неординар. молодих людей / Марина Ревенко ; записав Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2013. – 17 лип. – С. 11 : фот.

304. Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2012 р., Вінниця / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- зєва. – Вінниця : Балюк І. Б., 2013. – 232 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2fqVcjJ (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диска. –

Зі змісту:

Морозова, Н. І. Інноваційний поступ Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва продовжується: роки 2007–2012 / Н. І. Морозова. – С. 10–12;

Цимбалюк, П. І. Політичні репресії на Вінниччині в друкованих джерелах, дослідженнях та спогадах очевидців / П. І. Цим- балюк. – С. 38–41;

Кізян, О. І. Бібліографічні раритети Поділля / О. І. Кізян. – С. 55–59;

Кристофорова, Т. П. Наявність джерел з історії населених пунктів, бібліотек, документів про видатних діячів у фондах публічних бібліотек : наук.-метод. розвідка / Т. П. Кристофорова. – С. 59–61;

Соломонова, Т. Р. Книжкові склади у поширенні книг в Подільській губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / Т. Р. Соломонова. – С. 63–65;

Сеник, Л. Б. Участь населення Поділля у франко-російській війні 1812 року : історіогр. розвідка за матеріалами одного вид. / Л. Б. Сеник. – С. 99–100;

Слотюк, Г. М. Краєзнавча інформація на сайтах та блогах публічних бібліотек Вінниччини / Г. М. Слотюк. – С. 119–122;

Авраменко, Г. М. Персональні бібліографічні видання – складова краєзнавчої діяльності Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : огляд вид. 2007–2012 рр. / Г. М. Авраменко. – С. 135–137;

Котуз, Т. В. Щорічник «Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини» як міні-енциклопедія життя краю : до 50-річчя виходу першого вип. / Т. В. Котуз. – С. 137–139.

305. Сеник, Л. «І я гукну, і край мене почує» : Стусів. читання-2013 [в ОУНБ] / Лариса Сеник // Наші новини. – [Вінниця, 2013]. – Вип. 6/7 (27 черв.). – С. 2. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2g57jD9  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

306. Соломонова (Кароєва), Т. Р. Реклама книжкового світу у повсякденному житті подолян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Тетяна Соломонова (Кароєва) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 181–187.

307. Соломонова, Т. Р. О судьбе библиотечного собрания графа Григория Сергеевича Строганова (1829–1910) / Татьяна Соломонова // Чертковские чтения : материалы Второй науч. конф., 26–27 сентяб. 2012 г. : к 150-летию Чертков. б-ки ; 75-летию ГПИБ России. – Москва, 2013. – С. 281–290.

308. Соломонова, Т. Р. Рідкісні видання творів Шевченка у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Тетяна Соломонова // Т. Г. Шевченко і Вінниччина : бібліогр. покажч. / Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2013. – С. 25–34.

309. Цимбалюк, П. Відзначили професійне свято : [21 трав. 2013 р. у концерт. залі «Плеяда» Вінниц. обл. філармонії відбулися урочистості з нагоди Всеукр. дня працівників культури і майстрів нар. мистецтва] / Поліна Цимбалюк // Наші новини. – [Вінниця, 2013]. – Вип. 6/7 (27 черв.). – С. 4. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2g57jD9 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

2014

310. Бондарчук, Я. Візит до бібліотек Латвії : [про навч. поїздку в рамках програми «Лідерство для молодих бібліотекарів», організ. з метою вивчення досвіду місцевих публіч. б-к з надання інновац. послуг та адаптації отрим. знань у практику роботи укр. книгозбірень] / Ярослава Бондарчук // Наші новини. – [Він- ниця, 2014]. – Вип. 10 (27 черв.). – С. 3–4 : кольор. фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2ffkbZR  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

311. Бондарчук, Я. Проект «Бібліотеки як центри підтримки громад в умовах воєнної загрози: особливості та потреби організації надання послуг внутрішньо переміщеним особам (ВПО)» : [про проведення тренінгів для зав. від. обслуговування обл. книгозбірні, працівників район. та сіл. б-к обл.] / Яро- слава Бондарчук // Наші новини. – [Вінниця, 2014]. – Вип. 11 (19 груд.). – С. 8–9 : кольор. фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2g6PDL2  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

312. Бондарчук, Я. С. Програма «Лідерство для молодих бібліотекарів» : [представлено враження автора (методиста відділу наук.-метод. роботи Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) – учасника тренінгу з вивчення досвіду роботи з молодими спеціалістами в найбільших б-ках Латвії] / Я. С. Бондарчук // Бібл. форум. – 2014. – № 3. – С. 38–39.

313. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2015 року : хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Ю. Антонюк, Г. М. Авраменко ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2014. – 312 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/29jniMl  (дата звернення: 22.11.16), вільний. – Назва з екрана. –

Зі змісту:

Цимбалюк, П. І. Мужній воїн, новатор бібліотечної справи : до 95-річчя від дня народж. Григорія Кириловича Смагла (28.02.1920–15.03.1995) / П. І. Цимбалюк. – С. 62–68;

Кароєва, Т. Р. Юзеф Антоній Аполлінарій (Йосип Йосипович) Роллє : до 185-річчя від дня народж. пол. історика, лікаря, письменника, громад. діяча (26.09.1830–21.01.1894) / Т. Р. Кароєва. – С. 223–226;

Марчук, Т. О. Людина світової слави : до 155-річчя від дня народж. Ігнація Падеревського (18.11.1860–29.06.1941) / Т. О. Марчук. – С. 275–280.

314. Кароева (Соломонова), Т. Р. Про доступность платных библиотечных услуг в начале ХХ в. : (на примере Подол. губернии, Украина) / Татьяна Кароева (Соломонова) // Библиотека как феномен культуры в трансформирующемся обществе : материалы Междунар. науч. конф. «Румянцевские чтения-2014» : в 2 ч., 15–16 апр. 2014 г. – Москва, 2014. – Ч. 2. – С. 188–193.

315. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Комерційний друк україномовної книги в Російській імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Вісн. Ін-ту історії, етнології і права : зб. наук. пр. / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 12. – С. 57–61.

316. Кароєва, Т. Чи була в Російській імперії українська книжкова «попса»? [Електронний ресурс] / Тетяна Кароєва // Historians.in.ua : Інтернет-мережа гуманітаріїв в Україні і світі. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2gpo5fG  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 10.11.2014.

317. Кароєва, Т. Р. Вивчення етнографічної фотографії як складова підготовки історика : (з досвіду роботи каф. філософії, соц.-політ. дисциплін та етнології ВДПУ ім. М. Коцюбинського) / Тетяна Кароєва // Народна культура Поділля у національному вихованні дітей та молоді: проблеми та перспективи : матеріали наук.-практ. «круглого столу» (до 20-річчя народознав. центру), 17 верес. 2013 р. / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – С. 54–58.

318. Кароєва, Т. Р. Видання та поширення україномовної книги у Російській імперії останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. : комерц. складова / Тетяна Кароєва // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Історія. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 90–100.

319. Кароєва, Т. Р. Джерелознавча цінність фондів канцелярій губернаторів щодо книжкової культури регіонів : (на прикладі фонду 228 «Канцелярія подільського губернатора» колиш. Кам’янець-Поділ. держ. іст. архіву) / Тетяна Кароєва // Слов’янський збірник : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; наук. ред. Б. М. Юськів. – Рівне, 2014. – Вип. 20, ч. 1. – С. 42–49.

320. Кароєва, Т. Р. Доступність видань, друкованих рідною мовою, українським селянам Подільської губернії / Тетяна Кароєва // Український селянин : зб. наук. пр. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 14. – С. 69–71.

321. Кароєва, Т. Р. Книговидавничі практики у поширенні політичних ідей на підросійських українських теренах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва // Література та культура Полісся : зб. наук. пр. Серія : Історичні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – С. 308–321.

322. Кароєва, Т. Р. Книжкова комунікація у діяльності українських політичних партій початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 22. – С. 20–25.

323. Кароєва, Т. Р. Методика реверсивного та презентивного прогнозування в історичних дослідженнях : (на прикладі прогнозування рівня письменності населення Поділ. губернії другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.) / Тетяна Кароєва // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. Серія : Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 24. – С. 26–37.

324. Кароєва, Т. Р. Публічна бібліотека у соціоекономічному просторі подільського городянина початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 20 листоп. 2013 р., Київ / Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2014. – 222 с. – С. 68–72.

325. Кароєва, Т. Р. Українська лубочна книга як різновид масової літератури: книгознавчий погляд / Тетяна Кароєва // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 2. – С. 30–35.

326. Кароєва, Т. Р. Читацькі уподобання подільських селян у 1850–1880-х роках / Тетяна Кароєва // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 21. – С. 70–80.

327. Кароєва, Т. Р. Провінція у галактиці Ґутенберґа: книжкова культура подолян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / Тетяна Робертівна Кароєва ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Він- ниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 472 с. : іл. – Джерела та література: с. 342–389.

328. Кристофорова, Т. «Український рік у народних звичаях в історичному освітленні» (за С. І. Килимником) : 5 січ. 2015 р. виповнюється 125 р. від дня народж. відомого укр. історика, фольклориста, етнографа, педагога, уродженця с. Якушинці, нині Вінниц. р-ну, С. І. Килимника (05.01.1890–09.05.1963) / Тетяна Кристофорова // Наші новини. – [Вінниця, 2014]. – Вип. 11 (19 груд.). – С. 12. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2g6PDL2  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

329. Марченко, Т. Без патріотів немає держави, без патріотів у неї немає майбутнього! : [ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини», Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва зініціювали обл. бібл. проект «Фіксуємо сьогодення для історії», до якого приєдналися публ. б-ки обл.] / Тетяна Марченко // Наші новини. – [Вінниця, 2014]. – Вип. 11 (19 груд.). – С. 10. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2g6PDL2  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

330. Марченко, Т. Бібліотеки та фермери – спільні зусилля для процвітання громади / Тетяна Марченко // Наші новини. – [Вінниця, 2014]. – Вип. 11 (19 груд.). – С. 11. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2g6PDL2  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

331. Морозова, Н. Вшановує Шевченка бібліотечна Вінниччина : з досвіду роботи б-к / Наталя Морозова // Русалка Дністровая : літ.-краєзнав. зб. / упоряд. М. Ф. Каменюк. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2014. – С. 232–237.

332. Морозова, Н. Науково-практична конференція з усної історії : [21–22 жовт. 2014 р. на базі ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Усна історія як складова краєзнавчої діяльності»] / Наталія Морозова // Наші новини. – [Вінниця, 2014]. – Вип. 11 (19 груд.). – С. 2 : кольор. фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2g6PDL2  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

333. Морозова, Н. Поет. Пророк. Мислитель і Глашатай : [про літ.-мистец. свято «Один єдиний він на всі епохи. Поет. Пророк. Мислитель і Глашатай» у б-ці, присвяч. творчості Т. Г. Шевченка] / Наталія Морозова // Наші новини. – [Вінниця, 2014]. – Вип. 10 (27 черв.). – С. 1–2 : кольор. фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2ffkbZR  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

334. Морозова, Н. Стусівські читання на Вінниччині / Наталя Морозова // Вінниц. край. – 2014. – № 1. – С. 124–136 : фот.

335. Морозова, Н. Шановні колеги! : [привітання працівників б-к з Новим 2015 р.] / Наталія Морозова // Наші новини. – [Вінниця, 2014]. – Вип. 11 (19 груд.). – С. 1. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2g6PDL2  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

336. Морозова, Н. І. Вінничани – Великому Кобзарю : [про вид. б-ки до 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка] / Наталія Морозова // Бібл. планета. – 2014. – № 4. – С. 7–9 : фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2gGvvRg  (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

337. На крилах одержимості : до 65-річчя від дня народж. Сергія Дмитровича Гальчака – науковця, краєзнавця, архівіста, журналіста, літератора, педагога, громад. діяча : [бібліогр. покажч.] / Центр дослідження історії Поділля Ін-ту історії України НАН України [та ін.] ; уклад.: В. М. Паламарчук, Т. В. Котуз. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. – 204 с.

338. Перша Шаргородська наукова історико-краєзнавча конференція : матеріали конф., 17–18 жовт., м. Шаргород / голова редкол. С. Д. Гальчак. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 276 с. : іл. –

Зі змісту:

Слотюк, Г. М. Анатолій Никифорович Нагребецький – літописець землі шаргородської / Галина Слотюк. – С. 183–185;

Кароєва, Т. Р. Про коло читання шаргородського священика 1660 р. / Тетяна Кароєва. – С. 248–250.

339. Слотюк, Г. М. Представлення краєзнавчої інформації на веб-сайтах бібліотек Вінниччини / Г. М. Слотюк // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. П. І. Рогова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 306–312.

340. Усна історія як важлива складова краєзнавчої діяльності [Електронний ресурс] : матеріали IV Міжнар. наук.- практ. конф., 21–22 жовт. 2014 р., Вінниця // Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва : [офіц. веб-сайт]. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 1998–2015. – Режим доступу: http://bit.ly/1U6jrjb  (дата звернення: 21.05.16), вільний. – Назва з екрана. –

Зі змісту:

Морозова, Н. І. Дослідження усної історії в бібліотечній практиці / Н. І. Морозова. – С. 46–48;

Марченко, Т. М. Тематика усноісторичних розвідок у бібліотечному краєзнавстві області : (за матеріалами дослідж.) / Т. М. Марченко, Т. П. Кристофорова. – С. 48–50;

Іванчук, О. А. Один із 78650 остарбайтерів Вінниччини / О. А. Іванчук, А. В. Іванчук. – С. 231–233;

Зіньковська, О. О. Історія однієї родини / О. О. Зіньковська. – С. 263–264.

341. Цимбалюк, П. Вінничани у вінок шани Великого Кобзаря : [про бібліогр. покажч. «Т. Г. Шевченко і Вінниччина», підгот. фахівцями від. краєзнавства б-ки] / Поліна Цимбалюк // Вінниччина. – 2014. – 16 лип. – С. 11 : фот.

342. Цимбалюк, П. І. Усна історія – голоси непочутих про Революцію гідності та АТО : [21–23 жовт. 2014 р. в ОУНБ відбулася IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Усна історія як важлива складова краєзнавчої діяльності»] / Поліна Цимбалюк // 33-й канал. – 2014. – 5 листоп. – С. 10.


Вiнницька ОУНБ iм. К. А. Тiмiрязєва: новi гранi розвитку (2007–2016)
До 110-ї річниці з часу заснування

 1. Від укладачів
 2. Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва – бібліотека майбутнього
 3. 1. Видання Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за 2007–2016 рр.
  2007-2010 рр.
 4. 2011-2014 рр.
 5. 2015-2016 рр.
 6. 2. Наукові праці, статті фахівців бібліотеки
  2007-2010 рр.
 7. 2011-2012 рр.
 8. 2013-2014 рр.
 9. 2015-2016 рр.
 10. 3. Публікації, інтернет-джерела, відеозаписи про Вінницьку ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва
  2007 - 2008 рр.
 11. 2009 - 2010 рр.
 12. 2011 р.
 13. 2012 р.
 14. 2013 р.
 15. 2013 - 2014 рр.
 16. 2015 р.
 17. 2015 - 2016 р.р.
 18. 2016 р.
 19. 2016 р.
 20. Іменний покажчик
 21. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше