ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВiнницька ОУНБ iм. К. А. Тiмiрязєва: новi гранi розвитку (2007–2016)
До 110-ї річниці з часу заснування

Версія для друку

2. Наукові праці, статті фахівців бібліотеки

2007

157. Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., [23–25 трав. 2007 р., м. Вінниця] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – 211 с. : фот. –

Зі змісту:

Морозова, Н. І. Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у дзеркалі історії та інноваційному поступі сьогодення / Н. І. Морозова. – С. 25–37;

Цимбалюк, П. І. Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва: проблеми дослідження столітньої історії / П. І. Цимбалюк. – С. 47–51. – Бібліогр. в кінці ст.;

Марченко, Т. М. Імідж бібліотек області з точки зору соціуму : (за результатами дослідж. «Публічні бібліотеки в контексті соціокультурного простору регіону») / Т. М. Марченко. – С. 52–55;

Сеник, Л. Б. Електронний каталог «Рідкісна книга» : досвід та проблеми створення / Л. Б. Сеник. – С. 106–108;

Сенкевич, А. В. Інформаційні технології у формуванні естетичної культури особистості в умовах бібліотеки / А. В. Сенкевич. – С. 109–115;

Якущенко, А. С. Креатив – найпривабливіше у бібліотечній професії / А. С. Якущенко. – С. 116–119;

Ніколаєць, О. Г. Етапи розвитку та організація краєзнавчої діяльності Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в сучасних умовах / О. Г. Ніколаєць. – С. 158–163;

Соломонова, Т. Р. Вінницька філія Всенародної бібліотеки при УАН (ВУАН) як науковий центр (1920–1930) / Т. Р. Соломонова. – С. 164–169;

Введенська, О. Ю. Роль бібліотек у інтеграції в суспільство людей з особливими потребами / О. Ю. Введенська. – С. 193–196;

Подзолкіна, О. О. Американський досвід в галузі культури очима українського бібліотекаря / О. О. Подзолкіна. – С. 197–200.

158. Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХІ Вінниц. наук. іст.-краєзнав. конф., 25–26 жовт. 2005 р., м. Вінниця / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського ; ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2007. – 404 с. –

Зі змісту:

Соломонова, Т. Р. Родова бібліотека княгині М. Г. Щербатової у Немирові: історія формування, склад / Т. Р. Соломонова. – С. 188–195;

Соломонова, Т. Р. Деякі спостереження за міською культурою Вінниці ХХ – початку ХХІ ст. / Т. Р. Соломонова. – С. 379–385.

159. Життя, покладене на вівтар України : до 70-річчя від дня народж. В. Стуса – поета, правозахисника, людини (1938–1985) : метод.-бібліогр. матеріали / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: А. Якущенко, О. Ніколаєць, М. Ревенко ; ред. М. Спиця ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2007. – 64 с. – (Наші видатні земляки). –

Зі змісту:

Якущенко, А. Матеріали до книжкової виставки «Дай, Україно, гордого шляху» : Василь Стус у житті, творчості, спогадах та оцінках / А. Якущенко. – С. 10–20;

Ніколаєць, О. Хроніка проведення Стусівських читань на Вінниччині та висвітлення подій в засобах масової інформації / О. Ніколаєць. – С. 21–44;

Ревенко, М. «Поезіє, красо моя, окрасо, я перед себе чи до себе жив?» : сценарій літ.-мистец. вечора, присвяч. 70-річчю від дня народж. В. Стуса / М. Ревенко. – С. 45–62.

160. Лучко, А. Й. Перемогти своїм розумом : [бесіда з колиш. дир. б-ки А. Й. Лучком] / Андрій Лучко ; записала Анастасія Трошкова // Вінниччина. – 2007. – 14 груд. – С. 6.

161. Марченко, Т. Говорити про книгу завжди прекрасно... / Тетяна Марченко // Книжкових виставок сузір’я. Кращі виставки року : метод. рек. б-кам / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Т. Марченко, А. Якущенко, К. Осадчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2007. – Вип. 7. – С. 3–5.

162. Марченко, Т. М. Інновації в обслуговуванні користувачів: здобутки і проблеми / Тетяна Марченко // Бібл. планета. – 2007. – № 2. – С. 31–32.

163. Морозова, Н. І. Без знання своєї минувшини, немає майбутнього... : [вступ. ст.] / Наталія Морозова // Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення : монографія / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; авт. проекту: В. Ф. Циганюк ; авт.-уклад.: Г. М. Авраменко, Т. В. Герасимова, І. М. Журавлівський [та ін.] ; упоряд. тексту: М. Г. Спиця, О. І. Кізян, Н. І. Морозова ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2007. – С. 9–12. – (Віковому ювілею Бібліотеки присвячується).

164. Морозова, Н. І. Поширення інформації про Європейський Союз серед населення : [про роботу ЦЄІ обл. б-к України та Вінниці] / Наталія Морозова // Методичні матеріали щодо участі депутатів місцевих рад в євроінтеграційних процесах. – Вінниця, 2007. – С. 26–27.

165. Слова подяки, шани та любові... : Віковому ювілею Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва присвячується! : [темат. сторінка: вступ. слово дир. б-ки Н. І. Морозової; вірш про б-ку її фахівця Л. А. Бойко; привітання від читачів] // Погляд. – 2007. – 17–23 трав. – С. 6.

166. Соломонова, Т. Шкільні музеї в Україні: тенденції і проблеми розвитку / Тетяна Соломонова // Історія України. – 2007. – № 45. – С. 4–6.

167. Соломонова, Т. Р. Випуск політичної літератури на Поділлі (другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.) як відображення громадсько-політичного життя країни : (на основі бібліогр. посіб. «Матеріали до книговидавничого репертуару Поділля») / Тетяна Соломонова // Вісн. Ін-ту історії, етнології і права : зб. наук. пр. / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Він- ниця, 2007. – Вип. 5. – С. 18–21.

168. Соломонова, Т. Р. До питання про розвиток професійної термінології в музейній галузі України / Тетяна Соломонова // Укр. музей. – 2007. – № 3. – С. 4. 

169. Соломонова, Т. Р. Доля бібліотек поміщицьких маєтків Поділля за доби Української революції / Тетяна Соломонова // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 227–232.

170. Соломонова, Т. Р. Колекція стародруків музею Подільського церковного історико-археологічного товариства: склад, провенієнції / Тетяна Соломонова // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 9. – С. 370–380.

171. Соломонова, Т. Р. Колекція старообрядcьких книг Вінницького обласного краєзнавчого музею : музеєзнавча характеристика / Тетяна Соломонова // Доля старообрядства в ХХ – на початку ХХІ ст.: історія та сучасність : зб. наук. пр. та матеріалів. – Київ ; Куренівка ; Чечельник, 2007. – С. 102–105.

172. Соломонова, Т. Р. Опис фотографії із родинного архіву : метод. рек. / Тетяна Соломонова // Формування у молодого покоління основних засад національної самосвідомості, основ національної культури та суспільної моралі : метод. посіб. / Він-ниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – С. 157–159.

173. Спиця, М. Г. Переднє слово / Марія Спиця, Галина Авраменко // Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях : бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. М. Панчук ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2007. – С. 3–9.

174. Циба, Л. П. День за днем і ось вже 100 років! : [Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Людмила Циба // Студент. вісн. – 2007. – Лют. (№ 5). – С. 3.

175. Цимбалюк, П. І. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва – духовна скарбниця краю : [до 100-річчя від дня заснування] / Поліна Цимбалюк // Стожари : літ.-мистец. зб. / голов. ред. В. Лисенко. – Вінниця, 2007. – Вип. 9. – С. 20–22.

176. Цимбалюк, П. І. Праця, що у творчість перейшла : [про історію і сьогодення б-ки з нагоди 100-річ. ювілею] / Поліна Цимбалюк ; розмову вів В. Барабан // Громада і Закон. – 2007. – 23 лют. – С. 2.

177. Цимбалюк, П. І. Сторіччя обласної книгозбірні / Поліна Цимбалюк // Вінниччина. – 2007. – 20 лют. – С. 4.

178. Цимбалюк, П. І. У бібліотеках зменшилась кількість відвідувачів : [про сучас. читачів та їх запити] / Поліна Цимбалюк ; записала Ірина Купецька // 20 хвилин. – 2007. – 18 черв. – С. 5.

2008

179. Бондар, О. «Мовне різноманіття у Вінниці» з нагоди Європейського дня іноземних мов [Електронний ресурс] : [захід під такою назвою відбудеться у б-ці 23 верес. 2008 р.] / Оксана Бондар // Європейський простір : портал. – Електрон. текст. дані. – [Київ], 2007–2009. – Режим доступу: http://bit.ly/2fdV1co (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 18.09.2008.

180. Життя як спалах... : до 60-річчя від дня народж. В. Ф. Циганюка – педагога, режисера, відомого діяча культури на Вінниччині (15.06.1948–21.07.2006) : зб. матеріалів / Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б, 2008. – 80 с. – (Наші видатні земляки). –

Зі змісту:

Циганюк, В. Ода бібліотеці / Василь Циганюк. – С. 5–27;

Морозова, Н. Василь Циганюк – директор Бібліотеки / Наталія Морозова. – С. 34–37;

Циганюк, Н. В пам’ять про батька / Наталя Циганюк. – С. 52–53.

181. Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 21–23 жовт. 2008 р., Вінниця / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2008. – 144 с. –

Зі змісту:

Морозова, Н. І. Бібліотечне краєзнавство: проблеми та перспективи розвитку / Н. І. Морозова. – С. 10–17;

Соломонова, Т. Р. Фонд літератури іноземними мовами відділу РіЦ ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : заг. характеристика / Т. Р. Соломонова. – С. 18–21;

Соломонова, Т. Р. Saxon як джерело магдебурзького права : (з фонд. колекції від. РіЦ ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) / Т. Р. Соломонова. – С. 26–30;

Якущенко, А. С. Науково-літературна спадщина Павла Чубинського в фондах універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва / А. С. Якущенко. – С. 30–33;

Слотюк, Г. М. Система краєзнавчих електронних баз даних – важливий сегмент інформаційних ресурсів бібліотеки / Г. М. Слотюк. – С. 48–54;

Слотюк, Г. М. Бібліотечне краєзнавство: формат діяльності бібліотек області / Г. М. Слотюк, Т. М. Марченко. – С. 54–58;

Введенська, О. Ю. Бібліотечно-інформаційне обслуговування людей з особливими потребами : (з досвіду роботи ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) / О. Ю. Введенська. – С. 66–70;

Цимбалюк, П. І. Розкриття теми Голодомору: бібліотечний аспект : (з досвіду роботи б-к Вінниччини) / П. І. Цимбалюк. – С. 92–96;

Марчук, Т. О. Режисери, чиї імена пов’язані з Вінниччиною / Т. О. Марчук, А. В. Сенкевич. – С. 115–118.

182. Марченко, Т. Мейнстрим бібліотечної діяльності / Тетяна Марченко // Кращі виставки 2007 року : метод.-бібліогр. матеріали / уклад.: Т. Марченко, К. Осадчук, М. Карягіна [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2008. – Вип. 8. – С. 2–6.

183. Морозова, Н. Бути нашим користувачем – престижно! : [про діяльність ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Наталія Морозова // Вінниччина. – 2008. – 30 верес. – С. 2.

184. Осадчук, К. Як не стати жертвою : [в ОУНБ пройшов День інформації на тему «Не стань жертвою!»] / Катерина Осадчук // Вінниччина. – 2008. – 28 жовт. – С. 3.

185. Слотюк, Г. М. Збереження історичної пам’яті громад Вінниччини : бібл. вимір / Галина Слотюк, Тетяна Марченко // Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань : зб. ст. та повідомл. – Рівне, 2008. – С. 82–85.

186. Соломонова, Т. Р. З історії кладовищ м. Вінниці / Тетяна Соломонова // Вісн. Ін-ту історії, етнології і права : зб. наук. пр. / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 6. – С. 74–78.

187. Соломонова, Т. Р. «SAXON» як звід законів магдебурського права : [про один з ранніх варіантів зводу законів, що зберігається у від. рідкіс. і цін. вид. обл. б-ки] / Тетяна Соломонова // Пульсуючі джерела. – 2008. – 24 лип. – С. 6. 

188. Соломонова, Т. Р. Історична література іноземними мовами в приватних бібліотеках Поділля кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. : (за матеріалами від. рідкіс. і цін. вид. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) / Тетяна Соломонова // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 137–145.

189. Cоломонова, Т. Р. Книга у Бару XVI–XVII ст. / Тетяна Соломонова // Бар. Барська земля: крізь призму століть : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 17 трав. 2008 р., м. Бар. – Бар, 2008. – С. 87–90.

190. Соломонова, Т. Р. Книгозабезпечення уніатських церков Брацлавщини наприкінці XVIII ст. : (за матеріалами ген. візитації церков Брацлав. деканату 1785 р.) / Тетяна Соломонова // Релігійне життя Поділля: минуле і сучасне : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., 18 верес. 2008 р. – Вінниця, 2008. – С. 67–72.

191. Соломонова, Т. Р. Книжкова торгівля на Поділлі першої половини ХІХ ст. / Тетяна Соломонова // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 11. – С. 190–197.

192. Соломонова, Т. Р. Про деякі результати Другого Всеукраїнського музейного фестивалю «Музей у поліетнічному світі» : конкурс музейн. вид. [Електронний ресурс] / Тетяна Соломонова // Музейний простір України : веб-сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.prostir.museum (дата звернення: 21.10.2008), вільний. – Назва з екрана.

193. Соломонова, Т. Р. Розвиток музейної справи Поділ- ля 1860–1924-х років / Тетяна Соломонова // Поділ. старовина : зб. наук. пр. / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2008. – Вип. 4. – С. 5–23.

194. Соломонова, Т. Р. Рукописна книжкова традиція Поділля XV–XVII ст. / Тетяна Соломонова // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 13. – С. 197–201.

195. Якущенко, А. С. Духовність – «мерило праведноє» 2008 рік: 1020-річчя Хрещення Русі / Алла Якущенко // Константинополь ІV : зб. ст. і матеріалів четвертих наук.-освіт. Поділ. Кирило-Мефодіїв. читань, присвяч. 1020-річчю Хрещення Русі, «Традиції слов’янських просвітителів св. Кирила і Мефодія і сучасний світ». – Вінниця, 2008. – С. 75–76.

2009

196. Бібліотекар – кавалер Золотої Зірки : зб. матеріалів до 100-річчя від дня народж. Героя Рад. Союзу, колиш. дир. Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва І. М. Філіповського (15.09.1909–18.09.1992) / упоряд. П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2009. – 76 с. – (Наші видатні земляки). –

Зі змісту:

Морозова, Н. І. Іван Митрофанович Філіповський: етапи пройденого шляху / Н. І. Морозова. – С. 8–13;

Слюсарчук, М. М. Іван Митрофанович був мені батьком, братом, товаришем, а потім аж директором / М. М. Слюсарчук. – С. 14–19;

Подруцька, Г. Г. Герой війни творив мирний подвиг / Г. Г. Подруцька. – С. 20–22;

Чернецька, Л. Д. Бібліотека під керівництвом І. М. Філіповського стала однією з кращих в Україні / Л. Д. Чернецька. – С. 23–29;

Лучко, В. В. Я завжди відчувала батьківську турботу з боку директора / В. В. Лучко. – С. 29–31;

Бойко, Л. А. Він любив людей і люди його любили / Л. А. Бойко. – С. 32–33;

Івахова, С. Г. Професійну діяльність я розпочала у прекрасному колективі / С. Г. Івахова. – С. 34–35;

Борачук, Є. І. Він жив інтересами кожного з нас / Є. І. Борачук. – С. 36–38;

Введенська, Л. В. У молоді він вбачав майбутнє бібліотеки / Л. В. Введенська. – С. 39–40;

Цимбалюк, П. І. Зустрічі, які запам’яталися на все життя / П. І. Цимбалюк. – С. 41–43;

Герасимова, Т. В. Мій перший директор / Т. В. Герасимова. – С. 44–45;

Філіповська, С. І. Будинок батька завжди був відкритий для людей / С. І. Філіповська. – С. 50–53.

197. Борисенко, Л. Життєвий і творчий шлях Л. Л. Семполовського – видатного селекціонера цукрових буряків в Україні / Лариса Борисенко // Наук. зап. Серія : Історія / Він-ниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 15. – С. 98–102. 

198. Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали XXIІ Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф., 22 жовт. 2009 р., м. Вінниця : до 360-річчя утворення укр. козац. держави / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського, Держ. архів Вінниц. обл., Вінниц. обл. краєзнав. музей [та ін.] ; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : Власюк О., 2009. – 582 с. –

Зі змісту:

Соломонова, Т. Р. З історії вінницького некрополя / Т. Р. Соломонова. – С. 147–161;

Борисенко, Л. Б. Наукова спадщина Л. Л. Семполовського (1868–1960) : сторінки історії та бібліогр. / Л. Б. Борисенко. – С. 495–502.

199. Морозова, Н. І. Приходьте до «Тімірязєвки» за новинками : [розмова з дир. б-ки Н. Морозовою] / Наталія Морозова ; запис. Л. Бойко // RIA. – 2009. – 11 лют. – С. 14.

200. Осадчук, К. Благословенні кольори української долі : [про заходи в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва з нагоди Дня Держ. прапора України] / Катерина Осадчук // Поділ. зоря. – 2009. – 20 серп. – С. 1. 

201. Осадчук, К. Не станьте черговою жертвою : [в ОУНБ пройшов День інформації в рамках Європ. дня боротьби із торгівлею людьми] / Катерина Осадчук // Поділ. зоря. – 2009. – 11 черв. – С. 4.

202. Подільський книжник : альманах. Вип. 1 (2008 р.) / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Соломонова ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2009. – 160 с. –

Зі змісту:

Морозова, Н. І. Шановні цінителі духовних скарбів людства! : [вступ. слово] / Н. І. Морозова. – C. 5–6;

Морозова, Н. І. Мої бібліотечні ступені / Н. І. Морозова. – C. 7–9;

Соломонова, Т. Р. «Вінницька колекція» з родової бібліотеки Потоцьких у Тульчині / Т. Р. Соломонова. – C. 13–54;

Валігура, І. М. Педагогічні журнали у фонді відділу рідкісних і цінних видань / І. М. Валігура. – C. 54–59;

Сеник, Л. Б. Автографи українських діячів у фонді рідкісних і цінних видань / Л. Б. Сеник. – C. 59–71;

Коваль, С. Ф. Кібернетика і книга: минуле і сучасне : до 60-річчя виходу в світ кн. Норберта Вінера «Кібернетика» / С. Ф. Коваль. – C. 71–78;

Слотюк, Г. М. Всесвітній день книги і авторського права як форма актуалізації читання в умовах інформаційного суспільства / Г. М. Слотюк. – C. 116–121;

Цимбалюк, П. І. Презентації книг в обласній науковій бібліотеці (2007–2008 рр.) / П. І. Цимбалюк. – C. 121–134;

Наші земляки – лауреати літературних премій України 2008 року / підгот. О. М. Зелена. – C. 142–144. – (Вінницький «The best»);

Хроніка : [про найцікавіші події в житті ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у 2008 р.] / підгот.: П. І. Цимбалюк, М. Б. Ревенко. – С. 148–157.

203. Сеник, Л. Б. Автографи українських діячів : [на кн. із фонду рідкіс. і цін. вид. б-ки] / Лариса Сеник // Пульсуючі джерела. – 2009. – 12 лют., 14 квіт.

204. Слотюк, Г. М. Творча спадщина Михайла Старицького у фонді Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва / Галина Слотюк // Третя Могилів-Поділ. наук.-краєзнав. конф., [25–26 верес.], м. Могилів-Подільський : матеріали та доп. / Могилів-Подільська міська рада та ін. – Могилів-Подільський ; Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 173–180. 

205. Соломонова, Т. Р. Бібліотечна мережа Подільської православної єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Тетяна Соломонова // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 16. – С. 109–113.

206. Соломонова, Т. Р. Військова література у родовій бібліотеці Гейденів з Поділля : (за матеріалами Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) / Тетяна Соломонова // Воєнна історія Поділля та Буковини : матеріали Всеукр. наук. військ.-іст. конф. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 130–135.

207. Соломонова, Т. Р. Доля М. О. Хитька (Хитькова) – представника вчительської інтелігенції Поділля першої третини ХХ ст. / Тетяна Соломонова // Наук. зап. Серія : Історія / Він-ниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 15. – С. 209–211.

208. Соломонова, Т. Р. Єврейське друкарство Поділля (1790–1832) / Тетяна Соломонова // Євреї в Україні: історія і сучасність : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20 берез. 2009 р. – Житомир, 2009. – С. 155–168. 

209. Соломонова, Т. Р. Книжкова справа Могилева-Подільського на рубежі ХІХ–ХХ ст. / Тетяна Соломонова // Третя Могилів-Поділ. наук.-краєзнав. конф., [25–26 верес.], Могилів-Подільський : матеріали та доп. / Могилів-Подільська міська рада [та ін.]. – Могилів-Подільський ; Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 181–187. 

210. Соломонова, Т. Р. Подільська єпархіальна бібліотека (1891–1920) / Тетяна Соломонова // Вісн. Ін-ту історії, етнології і права : зб. наук. пр. / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Він- ниця, 2009. – Вип. 7. – С. 84–86. 

211. Соломонова, Т. Р. Родові бібліотеки на теренах Східного Поділля: книжкові знаки : (за матеріалами від. рідкіс. і цін. вид. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) [Електронний ресурс] / Тетяна Соломонова // Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва : [офіц. веб-сайт]. – Вінниця, 1998–2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2hAy2bo (дата звернення: 08.11.16), вільний. – Назва з екрана.

212. Цимбалюк, П. І. Століття книгозбірні Літина : [про Літин. РБ : за матеріалами бесіди із заст. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва П. І. Цимбалюк та зав. від. наук.-метод. роботи Т. М. Марченко] / Поліна Цимбалюк, Тетяна Марченко ; бесіду вів Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2009. – 14 жовт.

213. Цимбалюк, П. І. «Тімірязєвку» засипали книгами : [про конкурс «Подаруй бібліотеці книгу»] / Поліна Цимбалюк // Вінниччина. – 2009. – 28 жовт. – С. 3.

2010

214. Константинополь V : зб. ст. та матеріалів П’ятих наук.-освіт. Поділ. Кирило-Мефодіїв. читань / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2010. – 288 с. –

Зі змісту:

Соломонова, Т. Р. Родова бібліотека Собанських з Ободівки : (за матеріалами Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) / Т. Р. Соломонова. – С. 130–144;

Якущенко, А. С. «Гірким словом моїм посміюся…»: М. В. Гоголь і читач ХХІ століття / А. С. Якущенко. – С. 208–212.

215. Марченко, Т. Дещо про форми бібліотечних виставок / Тетяна Марченко // Книжкових виставок сузір’я : Кращі виставки 2008–2009 років : метод. рек. б-кам / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Т. Марченко, Л. Сеник, Т. Марчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2010. – Вип. 9. – С. 2–4.

216. Марченко, Т. Молоді працівники у бібліотечній справі : дослідн. складова 2009 р. / Тетяна Марченко // Бібліотечна Вінниччина : стат.-інформ. аналіз 2008–2009 рр. – Вінниця, 2010. – С. 48–52.

217. Марченко, Т. Молоді працівники у бібліотечній справі : дослідн. та твор. складові програми «Професія, спрямована у майбутнє» / Тетяна Марченко // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали ІІ Всеукр. шк. методиста, 2–5 листоп. 2009 р. – Київ, 2010. – С. 46–58.

218. Морозова, Н. І. В еру Інтернету книга не загине : [розмова про бібл. життя та новини, проблеми ОУНБ напередодні проф. свята] / Наталія Морозова ; спілкувався Юрій Сегеда // Він- ниччина. – 2010. – 29 верес. – С. 12.

219. Морозова, Н. І. «Для жінки на першому місці – родина» / Наталія Морозова // Вінничанка. – 2010. – № 6. – С. 8–9.

220. Морозова, Н. І. Розпочався позитивний рух : [про запровадж. у 2010 р. в б-ках Вінниччини проекту «Бібліоміст»] / Наталія Морозова // Культура і життя. – 2010. – № 33–37. – С. 11.

221. Подільський книжник : альманах. Вип. 2 (2009 р.) / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Соломонова ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2010. – 198 с. –

Зі змісту:

Морозова, Н. І. Видання «Подільського книжника» – новий етап науково-краєзнавчої діяльності бібліотеки : [інтерв’ю] / Н. І. Морозова ; [записала Т. Р. Соломонова]. – C. 5–9;

Валігура, І. М. Святе Письмо у фонді відділу рідкісних і цінних видань / І. М. Валігура. – C. 17–28;

Слотюк, Г. М. Зібрання творів Михайла Старицького у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : до 170-річчя від дня народж. М. П. Старицького / Г. М. Слотюк. – C. 28–33;

Сеник, Л. Б. Всесвіт видавництва «Брокгауз і Єфрон» / Л. Б. Сеник. – C. 34–52;

Соломонова, Т. Р. Гайсинська міська публічна російська бібліотека ім. О. С. Пушкіна (1902–1920) / Т. Р. Соломонова. – C. 53–60;

Сафронова, О. В. Бібліотека вінницького товариства «Просвіта» (1917–1923) / О. В. Сафронова. – C. 61–72;

Соломонова, Т. Р. Про книгозбірні юристів Вінниці початку ХХ ст. / Т. Р. Соломонова. – C. 73–91;

Кристофорова, Т. П. Рукописний журнал «Реаліст» Він- ницького реального училища / Т. П. Кристофорова. – C. 111–117;

Наші земляки – лауреати літературних премій України 2009 року / підгот. Г. М. Авраменко. – C. 128–130. – (Вінницький «The best»);

Збірник М. В. Гоголя «Арабески» : (200-річчю від дня народж. М. В. Гоголя присвячується) / підгот. Т. Р. Соломонова. – C. 131–132;

Краєзнавчі нариси про населені пункти Вінниччини : (бібліогр. список вид. (1991–2009) / підгот.: Л. І. Касенова, Т. П. Кристофорова. – C. 133–158; 

Хроніка : [про найцікавіші події в житті ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у 2009 р.] / підгот. П. І. Цимбалюк. – С. 159–176.

222. Слотюк, Г. М. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування користувачів у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва: нові можливості традиційних послуг / Галина Слотюк // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : до 50-річчя створення Вінниц. НТУ : зб. матеріалів Респ. наук.-практ. інтернет-конф., 12–18 квіт. 2010 р. – Київ, 2010. – С. 270–277.

223. Соломонова, Т. Приватні книжкові збірки у контексті місцевої історії / Тетяна Соломонова // Київ. старовина. – 2010. – № 1. – C. 80–85.

224. Соломонова, Т. Р. Класифікація історико-бібліографічних посібників за проблемно-тематичним принципом / Тетяна Соломонова // Вісн. Ін-ту історії, етнології і права : зб. наук. пр. / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – Вип. 8. – С. 56–58.

225. Соломонова, Т. Р. Книга як знаряддя збереження етнічної ідентичності поляками Поділля другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Тетяна Соломонова // Наук. зап. Серія : Історія / Він-ниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – Вип. 18. – С. 328–331. 

226. Cоломонова, Т. Р. М. О. Хитько[в] (1868 – після 1933) – донатор бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету / Тетяна Соломонова // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 49–54. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2hm1eDW (дата звернення: 08.11.12), вільний. – Назва з екрана.

227. Соломонова, Т. Р. Народні бібліотеки та читальні Комітетів піклування про народну тверезість : (на прикладі Вінниц. повіту Поділ. губернії) / Тетяна Соломонова // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 180–191. – (Бібліотекознавство. Книгознавство). 


Вiнницька ОУНБ iм. К. А. Тiмiрязєва: новi гранi розвитку (2007–2016)
До 110-ї річниці з часу заснування

 1. Від укладачів
 2. Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва – бібліотека майбутнього
 3. 1. Видання Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за 2007–2016 рр.
  2007-2010 рр.
 4. 2011-2014 рр.
 5. 2015-2016 рр.
 6. 2. Наукові праці, статті фахівців бібліотеки
  2007-2010 рр.
 7. 2011-2012 рр.
 8. 2013-2014 рр.
 9. 2015-2016 рр.
 10. 3. Публікації, інтернет-джерела, відеозаписи про Вінницьку ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва
  2007 - 2008 рр.
 11. 2009 - 2010 рр.
 12. 2011 р.
 13. 2012 р.
 14. 2013 р.
 15. 2013 - 2014 рр.
 16. 2015 р.
 17. 2015 - 2016 р.р.
 18. 2016 р.
 19. 2016 р.
 20. Іменний покажчик
 21. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше