ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВiнницька ОУНБ iм. К. А. Тiмiрязєва: новi гранi розвитку (2007–2016)
До 110-ї річниці з часу заснування

Версія для друку

2011

61. Величне свято гідного народу : (відзначення Дня Незалежності України у Вінниц. обл. за публ. газ. «Вінниччина». 1991–2010 рр.) [Електронний ресурс] : (бібліогр. список) / Він- ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; підгот.: О. І. Кізян, О. Ю. Антонюк. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2011. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/Den_Nezalejnosti2011.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

62. Витоки українського книгодрукування [Електронний ресурс] : (рек. бібліогр. список) / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- зєва ; підгот. Л. Б. Борисенко. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2011. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/UKR_knugodrykyvannya.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

63. 26 квітня : трагедія дня і років : 25-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС присвячується [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. список / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; під гот. Т. П. Кристофорова. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2011. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/Chernobul.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

64. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2011 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред. О. Поліщук ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2011. – 48 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/katalog2011.html  (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

65. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2012 року : хронол. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; ред.: М. Г. Спиця, Г. М. Слотюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2011. – 232 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/zpd_Vin2012.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

66. Кабінет виучування Поділля – яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині (1924–1930) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; уклад.: Г. М. Авраменко, Т. Р. Соломонова ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2011. – 112 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/Cabinet.html  (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

67. Краєзнавство  : історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 13–15 жовт. 2010 р., Вінниця / Упр. культури і туризму Вінниц. обл- держадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : Балюк І. Б., 2011. – 127 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/Konferentsia_2010.html  (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

68. Леонід Пастушенко – прозаїк, публіцист, журналіст : до 75-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. А. Біловус ; ред.: О. Г. Поліщук, М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2011. – 76 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/Pastyshenko.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

69. Методична парасолька для молодого бібліотекаря : зб. метод. матеріалів / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Т. М. Марченко, Т. П. Кристофорова ; ред. О. Г. Поліщук ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2011. – 45 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/metod_parasolka.html  (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

70. Наснажений Поділлям : до 190-річчя від дня народж. рос. письменника Миколи Олексійовича Некрасова (1821–1878) [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Л. І. Заря. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2011. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/Nekrasov.html  (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

71. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 1 (30 верес.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, В. С. Вігуржинська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Вінниця, 2011]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.vn.ua/Files/downloads/abv_1.pdf (дата звернення: 15.09.12), вільний. – Назва з екрана.

72. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 2 (29 груд.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, В. С. Вігуржинська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Вінниця, 2011]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.vn.ua/Files/downloads/abv_2.pdf (дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

73. Нові надходження літератури з питань економіки, технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] : поточ. бібліогр. список. Вип. 1–3 / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, від. літ. та інформації з питань сіл. госп-ва, від. літ. та інформації виробн. профілю ; уклад.: В. Середюк, Р. Покидченко. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2011. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/CX1_2011.html; http://old.library.vn.ua/publications/2011/CX2_2011.html; http://old.library.vn.ua/publications/2011/cx3_2011.html (дата звернення: 18.05.2017), вільний. – Назва з екрана.

74. Подільський книжник : альманах. Вип. 3 (2010 р.) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; авт. проекту та відп. за вип. Н. І. Морозова ; уклад. Т. Р. Соломонова ; літ. ред. М. Г. Спиця ; ред. бібліогр.  О. І. Кізян. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2011. – 156 с. : іл. – (Видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/Podilskiy_knujnuk_3.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

75. Подільський сміхотворець : до 75-річчя від дня народж. Анатолія Панасовича Гарматюка : біобібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. А. Біловус ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Ба люк І. Б., 2011. – 64 с. – (Наші видатні земляки).

76. Послуги ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : сьогоднішні реалії: дослідження / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Громад. орг. «Асоціація бібліотек Вінниччини», Програма «Бібліоміст» ; уклад. Т. Марченко. – Вінниця, 2011. – 29 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/doslidzennja.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

77. Проект у дії 2010–2011 [Електронний ресурс] : Він-ниц. обл. тренінг. центр / Асоц. б-к Вінниччини, «БІБЛІОМІСТ», Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2011. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/Bibliomist_Vinnitsa.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

78. Родина Косачів і Поділля : [літ.-краєзнав. дослідж.] / Вінниц. облдержадмін., Упр. культури і туризму Вінниц. обл- держадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва [та ін.] ; підгот.: К. В. Завальнюк, І. М. Журавлівський, Т. В. Стецюк ; бібліогр. список «Поділля у долі видатної родини» / Т. В. Котуз ; авт. ред. ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2011. – 104 с. – (Видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/Kosach.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

79. Родом з України – землі козаків : до 75-річчя від дня народж. письменника Миколи Рябого : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2011. – 76 с. – (Письменники Вінниччини). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2011/Rjabyj.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

80. Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2010–2011 рр.» / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він- ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім. І. Я. Франка ; уклад.: Т. Марченко, Г. Качуринська, В. Лаукарт, Л. Столяр ; ред. Т. Марченко ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2011. – 53 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2012/2012_Vin_bibl.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

2012

81. Відданий бібліотечній справі : до 75-річчя від дня народж. А. Й. Лучка – бібліотекознавця, колиш. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, заслуж. працівника культури України (13.12.1937–03.02.2009) : зб. матеріалів / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. П. І. Цимбалюк ; вступ. ст. Н. І. Морозова ; уклад. бібліогр. Г. М. Авраменко ; ред.: О. Г. Поліщук, М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2012. – 116 с. – (Діячі культури і мистецтв краю). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2012/Luchko.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

82. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2012 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред. О. Поліщук ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2012. – 48 с.

83. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2013 року : хронол. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. Ю. Антонюк ; редкол.: Г. М. Авраменко, Т. В. Котуз, О. Г. Поліщук [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Консоль, 2012. – 288 с. – (Видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2012/zpd_Vin2013.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

84. Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917–1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : каталог / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; авт. вступ. ст., уклад. кат. О. В. Сафронова ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2012. – 108 с. – (Видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2012/Prosvita.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

85. Композитор , поет-перекладач : до 180-річчя від дня народж. П. І. Ніщинського (21.09.1832–16.03.1896) : біобібліогр.  покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; авт. передм. «Славетний подолянин Петро Іванович Ніщинський»: А. Ф. Завальнюк, Т. О. Марчук ; ред.: О. Г. Поліщук, М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2012. – 64 c. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2012/Nishinskij.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

86. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 3 (20 трав.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, В. С. Вігуржинська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Вінниця, 2012]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.vn.ua/Files/downloads/abv_3.pdf (дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

87. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 4 (30 верес.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, В. С. Вігуржинська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Вінниця, 2012]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.vn.ua/Files/downloads/abv_4.pdf (дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

88. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 5 (27 груд.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, В. С. Вігуржинська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Вінниця, 2012]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.vn.ua/Files/downloads/abv_5.pdf (дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

89. Подільський книжник : альманах. Вип. 4 (2011 р.) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; авт. проекту та відп. за вип. Н. І. Морозова ; уклад. Т. Р. Соломонова ; ред.: М. Г. Спиця, О. Г. Поліщук. – Вінниця : Консоль, 2012. – 128 с. : іл. – (Видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради).

90. Подолинний, А. М.  Тарас Шевченко і Вінниччина : до 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка : імен. слов. / Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. А. М. Подолинний ; консультант П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 104 с. – (Видано за сприяння Вінниц. обл- держадмін. та Вінниц. облради).

91. Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2012 р., Вінниця / Упр. культури і туризму Вінниц. обл- держадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Г. М. Слотюк [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2013. – 232 с. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : кольор. ; в контейнері 14х12,5 см. – Систем. вимоги: Pentium-II ; 128 Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з етикетки диска.

92. Світ правди і краси Михайла Стельмаха [Електрон- ний ресурс] : до 100-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. І. Кізян, Т. В. Котуз ; ред.: М. Г. Спиця, Н. В. Спиця, О. І. Кізян [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2012. – 104 с. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2012/Svit_pravdu_Stelmax.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

93. Стародруки XVI ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : іл. кат. / Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; вступ. ст., уклад. Т. Р. Соломонова ; худож. оформ.: Н. В. Спиця, Т. Р. Соломонова. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 28 с. : іл.

94. Талант бути собою : бібліогр. покажч. до ювілею поетеси, публіциста, критика, громад. діячки Ніни Юхимівни Гнатюк / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Кізян, Л. Колосова, А. Ніжньовська [та ін.] ; ред. М. Спиця ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2012. – 108 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2012/Talant_bytu_soboy.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

2013

95. Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у власних ви даннях та публікаціях (2007–2012) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Ю. Антонюк, Г. А. Біловус ; упоряд. П. І. Цимбалюк ; вступ. ст. Н. І. Морозової ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2013. – 152 с. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2013/105_u_vidannjax.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

96. Екологічний артикул : метод.-інформ. матеріали. Вип. 1 / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Т. М. Марченко, Т. П. Кристофорова ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2013. – (Методична арха). – 1 електрон. оптич. диск (СD-ROM) : кольор. ; в контейнері 14х12,5 см. – Систем. вимоги: Pentium-II ; 128 Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з етикетки диска.

97. «Житиму на користь милої безцінної України» [Електронний ресурс] : до 165-річчя від дня народж. Д. В. Марковича – укр. письменника, громад. діяча : біобібліогр. покажч. / Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. І. Кізян, Л. І. Заря ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2013. – 27 с. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2013/Markovych.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

98. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2013 р. [Електронний ресурс] / Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред. О. Поліщук ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2013. – 56 с. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2013/katalog2013.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

99. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2014 року : хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Ю. Антонюк, Г. М. Авраменко ; ред. О. Г. Поліщук ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Консоль, 2013. – 304 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2014/zpd_Vin2014.html (дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

100. «І я знов живий світ оглядую…» [Електронний ресурс] : до 180-річчя від дня народж. С. В. Руданського (1834–1873) : біобібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Л. Борисенко, Л. Заря, О. Кізян [та ін.] ; вступ. ст. Б. Хоменка. – 2-ге вид., допов. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2013. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2013/Rudanskij.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

101. Літописець людських доль [Електронний ресурс] : до 7 5-річчя від дня народж. І. С. Волошенюка : бібліогр. покажч. / Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. В. Котуз ; ред.: Г. М. Авраменко, О. Г. Поліщук ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2013. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2013/litopusets_liydskuh_dol.html (дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

102. Марко Вовчок. Життя і творчість (22.12.1833–10.08.1907) [Електронний ресурс] : до 180-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; вступ. ст. «Зоря, що зійшла на Поділлі» Б. В. Хоменка ; ред.: М. Г. Спиця, П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2013. – 145 с. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2013/Marko_Vovchok.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

103. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 6/7 (27 черв.) / Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, В. С. Вігуржинська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Вінниця, 2013]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.vn.ua/Files/downloads/abv_6_7.pdf (дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

104. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 8/9 (груд.) / Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, В. С. Вігуржинська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Вінниця, 2013]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.vn.ua/Files/downloads/8-9.pdf (дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

105. Подільський книжник : альманах. Вип. 5 (2012 р.) / Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Кароєва (Соломонова) ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2013. – 164 с. : іл. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2013/Podilskiy_knujnuk_5.html (дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

106. Словом запалює серця : до 70-річчя від дня народж. Василя Кобця : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. М. Зелена ; ред.: М. Г. Спиця, П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2013. – 96 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2013/slovom_zapaliye_sertsia.html (дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

107. Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2011–2012 рр.» [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- зєва ; уклад.: Т. М. Марченко, О. О. Зіньковська, Г. В. Качуринська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2013. – 67 с. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2013/statistika2013.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

108. Т. Г. Шевченко і Вінниччина : бібліогр. покажч. : 200-річчю від дня народж. Кобзаря присвячується / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; вступ. ст. Б. В. Хоменка, нова ред. ст. А. М. Подолинного ; наук. ред. А. М. Подолинний ; ред. О. Г. Поліщук ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Консоль, 2013. – 304 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2013/Shevchenko_Vinnitchina.html (дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

109. Талант хлібороба [Електронний ресурс] : (до 85-річчя від дня народж. В. М. Кавуна, Героя Соціаліст. Праці) : бібліогр. список літ. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Л. Шпичак. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2013. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2013/Kavun.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

110. Хроніка культурного життя Вінниччини [Електронний ресурс] : за матеріалами респ., обл. і район. період. вид., веб-сайтів обл. і район. закл. культури. Січень – грудень / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- зєва, C ектор наук. інформації з питань культури і мистецтв ; підгот. Н. Ф. Гончар. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2013. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2013/Hronika_sichen.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

2014

111. Бібліотечний дизайн: історія, розвиток, майбутнє : навч. посіб. / уклад. Н. І. Морозова [та ін.] ; ред. О. Г. Поліщук ; дизайн, оригінал-макет Л. П. Біла ; фот. Н. І. Морозова [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 116 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 95–104. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://elib.nplu.org/object.html?id=4602 (дата звернення: 08.06.17), вільний. – Назва з екрана. – (НПБУ : Електронна бібліо- тека «Культура України»).

112. Володимир Рабенчук – український поет, прозаїк, публіцист і кінодраматург : до 70-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. М. Зелена, В. С. Рабенчук ; ред.: Г. М. Авраменко, С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 100 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2014/volodumur_rabenchyk.html (дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

113. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2014 р. [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред.: Н. Спиця, П. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. Морозова. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : [б. в.], 2014. – 56 с. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2014/katalog2014.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

114. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2015 року : хронол. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Ю. Антонюк, Г. М. Авраменко ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2014. – 312 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2015/zpd_Vin2015.html (дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

115. Михайло Коцюбинський і Вінниччина (17.09.1864–25.04.1913) [Електронний ресурс] : 150-річчю від дня народж. письменника присвячується : бібліогр. покажч. / Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, С. Ф. Коваль ; вступ. ст.: Подільське сонце Михайла Коцюбинського / А. М. Подолинний ; Світлий день 17-го вересня / В. Д. Кобець ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2014. – 140 с. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2014/Kocybinskij_i_vinniccina.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

116. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 10 (27 черв.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, В. С. Вігуржинська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Він- ниця, 2014]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.vn.ua/Files/downloads/abv_10.pdf (дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

117. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 11 (19 груд.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Т. М. Марченко, В. С. Вігуржинська, Л. О. Кирилюк [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Вінниця, 2014]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.vn.ua/Files/downloads/%D0%B2%D0%B8%D0%BF_11_druk.pdf (дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

118. Павло Муравський – легенда українського хорового співу : до 100-річчя від дня народж. видат. хор. диригента, Героя України : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Він-ниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Кізян, Л. Борисенко. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 116 с. : кольор. фот. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2014/myravskui.html (дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

119. Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2012–2013 рр.» [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Т. М. Марченко, Г. В. Качуринська, В. М. Лаукарт ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – Він- ниця, 2014. – 62 с. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2014/statistika2014.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

120. Хроніка культурного життя Вінниччини [Електронний ресурс] : за матеріалами респ., обл. і район. період. вид., веб-сайтів обл. і район. закл. культури. Січень – грудень / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- зєва, Сектор наук. інформації з питань культури і мистецтв ; підгот. Н. Ф. Гончар. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2014. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2014/Hronika_sichen_2014.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

121. Шевченко на всі віки: образ Великого Кобзаря в художніх і художньо-документальних творах : бібліогр. покажч. 1861–2013 / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. і вступ. ст. О. М. Куцевол ; бібліогр. редагування О. І. Кізян ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 348 с. – Бібліогр.


Вiнницька ОУНБ iм. К. А. Тiмiрязєва: новi гранi розвитку (2007–2016)
До 110-ї річниці з часу заснування

 1. Від укладачів
 2. Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва – бібліотека майбутнього
 3. 1. Видання Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за 2007–2016 рр.
  2007-2010 рр.
 4. 2011-2014 рр.
 5. 2015-2016 рр.
 6. 2. Наукові праці, статті фахівців бібліотеки
  2007-2010 рр.
 7. 2011-2012 рр.
 8. 2013-2014 рр.
 9. 2015-2016 рр.
 10. 3. Публікації, інтернет-джерела, відеозаписи про Вінницьку ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва
  2007 - 2008 рр.
 11. 2009 - 2010 рр.
 12. 2011 р.
 13. 2012 р.
 14. 2013 р.
 15. 2013 - 2014 рр.
 16. 2015 р.
 17. 2015 - 2016 р.р.
 18. 2016 р.
 19. 2016 р.
 20. Іменний покажчик
 21. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше