ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїСучасна освіта України – європейський вектор розвитку
Бібліографічний список

Версія для друку

Європейські орієнтири шкільної освіти

Артеменко, О. Допрофесійна освіта учнів (вихованців) в системі діяльності сучасного позашкільного навчального закладу як шлях до європейських стандартів освіти [Електронний ресурс] / О. Артеменко // Рідна шк. – 2014. – № 1/2. – С. 22–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2014_1-2_6 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Бойко, Н. Організація гурткової діяльності у педагогічному процесі сучасних ДНЗ України в руслі євроінтеграційних освітніх процесів [Електронний ресурс] / Н. Бойко // Освітній простір України. – 2016. – Вип. 8. – С. 133–137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2016_8_25 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Бутенко, В. В. Європейський калейдоскоп : вікторина, 8–11 кл. / В. В. Бутенко // Вихов. робота в шк. – 2015. – № 2. – С. 43–46.

Веремчук, Г. «О лютий час, що сон дитячий стер...» : друга світ. війна в європ. поезії : урок зарубіж. літ., 7 клас / Г. Веремчук // Всесвіт. літ. в сучас. шк. – 2015. – № 11. – С. 11–12.

Гавлітіна, Т. Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / Т. Гавлітіна // Нова пед. думка. – 2015. – № 4. – С. 117–120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2015_4_31 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Гавриш, Р. Л. Європейські перспективи української школи: словацький досвід [Електронний ресурс] / Р. Л. Гавриш // Постметодика. – 2015. – № 1. – С. 56–59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2015_1_12 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Гаманюк, В. А. Європейські освітні стандарти як орієнтир іншомовної освіти в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Гаманюк // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2013. – Вип. 39. – С. 170–177. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2013_39_33 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Гичко, Н. Французька весна в Колках : (вихов. захід, відкрите засід. євроклубу) / Н. Гичко, Г. Садовська // Вихов. робота в шк. – 2016. – № 5. – С. 10–18.

Головко, М. Європейський та вітчизняний досвід стандартизації шкільної фізичної освіти [Електронний ресурс] / М. Головко // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка] . Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2013. – Вип. 4 (1). – С. 128–133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2013_4(1)__30 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Гриненко, Д. В. Підручник з іноземної мови як один із ключових засобів забезпечення ефективності іншомовної освіти у школі: досвід країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Д. В. Гриненко // Проблеми сучас. підручника. – 2015. – Вип. 15 (1). – С. 159–168. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2015_15(1)__20 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Дмитрієв, А. Патріотичне виховання: між пострадянським і європейським / А. Дмитрієв // Сучас. шк. України. – 2015. – Серп. (№ 7). – С. 48–49.

Завалевський, Ю. І. Формування конкурентоспроможного вчителя в умовах орієнтації на європейську освітню інтеграцію [Електронний ресурс] / Ю. І. Завалевський // Постметодика. – 2014. – № 1. – С. 17–20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2014_1_5 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Іваницька, О. Розвиток освітнього середовища закладів середньої освіти в умовах інтеграції в європейський простір освіти [Електронний ресурс] / О. Іваницька, А. Панченко, С. Редько // Освітологія. – 2016. – № 5. – С. 94–99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ocvit_2016_5_17 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Ідрісова, Н. Проблеми реформування української системи шкільної освіти в контексті інтеграції до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / Н. Ідрісова // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2016. – № 1. – С. 61–70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2016_1_8 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Книшик, С. І. Адаптація європейських принципів управління загальною середньою освітою в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Книшик // Ефективність держ. упр. – 2016. – Вип. 1/2(1). – С. 69–77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_1-2(1)__9 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Книшик, С. І. Становлення системи державного управління загальною середньою освітою в Україні на засадах європейських стандартів [Електронний ресурс] / С. І. Книшик. // Державно-управлінські студії. – 2017. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/deruprs_2017_1_10 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Коваль, О. Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Країни Центральної та Східної Європи» / О. Коваль // Історія в сучас. шк. – 2013. – № 4. – С. 15.

Когут, І. Навантаження вчителів в Україні та Європі / І. Когут // Сучас. шк. України. – 2015. – Лют. (№ 2). – С. 58–61.

Кожем’яка, О. Ігровий узагальнюючий урок на тему «Становлення та діяльність Європейського Союзу» / О. Кожем’яка // Історія в сучас. шк. – 2013. – № 10. – С. 16–18.

Кузенко, О. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх педагогів у контексті інтеграції України в європейський освітній простір [Електронний ресурс] / О. Кузенко // Освіт. простір України. – 2016. – Вип. 7. – С. 65–70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2016_7_13 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Локшина, О. І. Європейський вектор трансформації змісту початкової освіти в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Локшина // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 67. – С. 68–74. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_13 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Локшина, О. Трансформаційні процеси в початковій освіті країн Євросоюзу: перспективні ідеї для України / О. Локшина // Початкова шк. – 2015. – № 5. – С. 37–39.

Лубчак, В. М. Альманахи «З-над хмар і долин» і «З потоку життя» : спроба запровадження європ. культур. простору / В. М. Лубчак // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2015. – № 4. – С. 10–13.

Мазур, Є. Право Європейського Союзу : програма факультатив. курсу/курсу за вибором для класів з правовим профілем навчання, 10–11 кл. / Є. Мазур // Історія в рідній шк. – 2015. – № 9. – С. 38–41.

Міндер-Дударєва, Т. Ми – європейці / Т. Міндер-Дударєва // Інозем. мови в шк. України. – 2016. – № 1. – С. 32–33.

Непорожня, Л. Тенденції розвитку природничо-наукової компетентності старшокласників в контексті європейської освіти / Л. Непорожня // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2014. – № 5/6. – С. 50–55 : рис.

Ніколенко, О. Друга світова війна в європейській поезії / О. Ніколенко // Всесвіт. літ. в сучас. шк. – 2015. – № 11. – С. 30–31.

Онищенко, О. «Євроремонт» у середній освіті: школа буде 12-річною / О. Онищенко // Методичні діалоги – журнал для вчителів укр. мови й літ. – 2015. – № 3. – С. 6–10.

Онуфрієнко, Н. Загальноєвропейські цінності у професійній діяльності вчителів суспільствознавчих дисциплін / Н. Онуфрієнко // Історія в рідній шк. – 2017. – № 2. – С. 2–5.

Павленко, А. Якість шкільної освіти й інтеграція до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / А. Павленко // Нова педагогічна думка. – 2016. – № 1. – С. 16–19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_6 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Павленко, С. К. Ідеї до свята : [День Європи] / С. К. Павленко // Позаклас. час. – 2015. – Квіт. (№ 4). – С. 39–40.

Першукова, О. Особливості оцінювання якості навчальних досягнень школярів у контексті багатомовної освіти у країнах Європи / О. Першукова // Інозем. мови. – 2015. – № 1. – С. 11–19.

Пилипенко, Н. Психологічні чинники адаптації викладача вищої школи до впровадження європейських стандартів освіти в Україні / Н. Пилипенко // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 102–108.

Пітерська, О. Сучасні книжки прокладають шлях до сучасної Європи / О. Пітерська, С. Тіхоненко, Л. Юлдашева // Зарубіж. літ. в шк. України. – 2016. – № 2. – С. 11–13.

Подзерка, Н. В. Практика впровадження Європейського мовного портфоліо / Н. В. Подзерка // Англ. мова в поч. шк. – 2015. – № 6. – С. 36–43.

Романовський, С. Створення моделі інноваційного навчально-виховного об’єднання «Середня школа – вища технічна школа», як шлях до європейських стандартів освіти /

С. Романовський // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2015. – № 4/5. – С. 18–43.

Троян, С. Характер і специфіка пострадянських інтеграційних процесів і Україна / С. Троян // Історія в рідній шк. – 2016. – № 5. – С. 25–28.

Уварова, Г. Ш. Туристичні країни світу. Європа / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній шк. – 2015. – № 11. – С. 30–39 ; № 12. – С. 38–45 ; 2016. – № 1. – С. 39–42 ; № 9. – С. 37–46.

Українська, О. О. Європейські стандарти в контексті забезпечення якості мовної освіти / О. О. Українська // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 1. – С. 46–50.

Федорова, Г. В. День Європи в школі / Г. В. Федорова // Позаклас. час. – 2015. – Квіт. (№ 4). – С. 38–39.

Юрченко, С. Й. На шляху до Європи / С. Й. Юрченко // Вихов. робота в шк. – 2016. – № 5. – С. 7–9.

 

Підготувала: Л. Б. Борисенко, провідний бібліограф

відділу наукової інформації та бібліографії


Сучасна освіта України – європейський вектор розвитку
Бібліографічний список

  1. Державна політика та методологічні засади євроінтеграції освіти
  2. Європейські орієнтири в українському просторі вищої освіти
  3. Європейські орієнтири шкільної освіти

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше