ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїСучасна освіта України – європейський вектор розвитку
Бібліографічний список

Версія для друку

Європейські орієнтири в українському просторі вищої освіти

Андрущенко, В. Академічна мобільність в українському просторі вищої освіти: реалії, виклики та перспективи розвитку / В. Андрущенко, Д. Свириденко // Вища освіта України. – 2016. – № 2. – С. 5–11.

Атоян, О. М. Європейські стандарти екологічної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Атоян // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія : Право. – 2015. – Вип. 9/10. – С. 122–129. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2015_9-10_15

Безкоровайна, Л. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства в Україні в умовах інтеграції у європейський освітній простір [Електронний ресурс] / Л. В. Безкоровайна // ScienceRise. Pedagogical Education. – 2017. – № 3. – С. 4–7. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2017_3_3 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Березюк, Т. П. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів на засадах компетентнісного підходу в контексті європейського простору вищої освіти [Електронний ресурс] / Т. П. Березюк // Психологія: реальність і перспективи. – 2017. – Вип. 8. – С. 18–23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2017_8_6 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Болгарія: європейський диплом в європейській країні // Сучас. освіта. – 2015. – № 3/4. – С. 12.

Болонський процес європейський простір вищої освіти // Вісн. Тестування і моніторинг в освіті. – 2015. – № 1. – С. 25–26.

Бошицький, Ю. Л. Академічний університет європейського зразка: до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / Ю. Л. Бошицький, Ю. С. Шемшученко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 4. – С. 4–11.

Вакуленко, Т. С. Забезпечення якості вищої освіти : (європ. стандарти та рекомендації) / Т. С. Вакуленко // Вісн. Тестування і моніторинг в освіті. – 2015. – № 11/12. – С. 13–18.

Вибираємо кращий архітектурний ВНЗ за кордоном // Сучас. освіта. – 2015. – № 5/6. – С. 8.

Волівач, А. П. Застосування європейських стандартів забезпечення якості освіти для підвищення загальних компетентностей студентів [Електронний ресурс] / А. П. Волівач, Г. І. Хімічева // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія : Технічні науки. – 2016. – № 2. – С. 154–165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutdtn_2016_2_20 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Гедікова, Н. П. Державна політика у сфері вищої освіти України в контексті європейських освітніх стандартів [Електронний ресурс] / Н. П. Гедікова // Сучас. суспільство. – 2016. – Вип. 1. – С. 4–17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2016_1_3 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Гриневич, Л. Вища освіта України: на шляху інтеграції до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / Л. Гриневич // Рідна шк. – 2014. – № 11. – С. 8–13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2014_11_4 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

74.58 І-54 Гришко, С. Як сформувати запит суспільства на якість вищої освіти і повернути його довіру до системи забезпечення якості в Україні? / С. Гришко // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту = «Что такое хорошо»: учимся ценить и оценивать высшее образование = Quality matters: how to value and evaluate higher education : навч. посіб. / ред. Т. Добко [та ін.]. – Львів, 2014. – С. 21–33.

Дебич, М. Імплементація програм подвійних/спільних ступенів: теоретичний аналіз / М. Дебич // Вища шк. – 2017. – № 3. – С. 41–50.

Дебич, М. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: європейський вимір для України / М. Дебич // Вища шк. – 2017. – № 2. – С. 33–43.

74.58 І-54 Жуковський, В. Роль студентів у забезпеченні якості вищої освіти: європейський досвід та українське застосування / В. Жуковський // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту = «Что такое хорошо»: учимся ценить и оценивать высшее образование = Quality matters: how to value and evaluate higher education : навч. посіб. / ред. Т. Добко [та ін.]. – Львів, 2014. – С. 261–287.

Заячук, Ю. Д. Структурні реформи та реформи освітнього менеджменту в рамках сучасного європейського простору вищої освіти [Електронний ресурс] / Ю. Д. Заячук // Укр. пед. журн. – 2015. – № 4. – С. 179–186. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2015_4_23 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Зіньковський, Ю. Імператив стандартизації в освіті / Ю. Зіньковський, Б. Уваров // Вища шк. – 2017. – № 2. – С. 7–17.

Золотарьова, І. Розвиток інтернаціоналізації університету у співпраці з європейським простором вищої освіти / І. Золотарьова, Ж.-Ю. Шоша // Вища шк. – 2015. – № 9/10. – С. 70–79.

Іванова, С. В. Європейський досвід створення ефективної системи контролю та оцінки якості вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Іванова // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2016. – № 3. – С. 148–155. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2016_3_25 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Кірик, Т. Актуальність завдання формування особистості студента в умовах європейських надій України / Т. Кірик // Вища шк. – 2015. – № 7/8. – С. 100–108.

Кірик, Т. В. Різноманітність впливів на виховну роботу зі студентами в сучасних умовах  / Т. В. Кірик // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 3. – С. 273–277.

Клімова, Г. П. Якість вищої освіти: європейський вимір [Електронний ресурс] / Г. П. Клімова // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» . Серія : Філософія. – 2016. – № 1. – С. 203–210. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2016_1_22 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Клюй, А. І. Вища освіта в умовах євроінтеграції / А. І. Клюй // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 12. – С. 439–442.

Клюй, А. І. Вища освіта України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. І. Клюй // Гілея: наук. вісн : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 115. – С. 439–442. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_115_110 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Кобець, А. С. Перспективні напрями розвитку державної політики інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / А. С. Кобець, А. М. Пугач // Публічне упр. та митне адміністрування. – 2016. – № 1. – С. 55–60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2016_1_10 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Ковальчук, О. Готовність нового фахівця до забезпечення якості європейських стандартів вищої освіти [Електронний ресурс] / О. Ковальчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2016. – № 2. – С. 52–57. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2016_2_10 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

74 C 91 Колесник, А. І. Реформування українських коледжів з орієнтиром на європейську освіту / А. І. Колесник, Т. А. Колесник // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ін-т магістратури, аспірантури, докторантури, Ін-т математики, фізики і технології освіти, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти, Ін-т інформац. технологій і засобів навчання. – Київ ; Вінниця, 2016. – Вип. 45. – С. 99–102.

Костецька, М. Розвиток вищої європейської освіти в освітньому вимірі [Електронний ресурс] / М. Костецька // Молодь і ринок. – 2017. – № 3. – С. 137–142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_3_29 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Лук’янова, Л. Б. Світовий досвід та європейські тенденції законодавчого врегулювання освіти дорослих / Л. Б. Лук’янова // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 1. – С. 64–69.

Лукашенко, А. Методологія викладання дисциплін гуманітарного циклу: європейські орієнтири для сучасної вищої школи / А. Лукашенко // Вища шк. – 2016. – № 3. – С. 86–92.

Мельничук, О. Ф. Правові засади діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. Ф. Мельничук // Публічне право. – 2017. – № 1. – С. 67–72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2017_1_11 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

67.9(4Укр)300 A43 Миськів, Л. І. Модернізація вищої освіти Європейського Союзу / Л. І. Миськів // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2013 р. / Київ. ун-т права. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 144–146.

Михальська, В. Держслужбовець «по-європейськи» : навчання за кордоном / В. Михальська // Держслужбовець. – 2016. – Берез. (№ 3). – С. 78–80.

Мокін, Б. І. Приклад побудови освітньої і наукової стратегій розвитку технічного університету в контексті європейської інтеграції України / Б. І. Мокін // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 4. – С. 30–37.

Моца, А. Аналіз стандартів якості міжнародної академії мобільності ВНЗ України: національні та європейські підходи / А. Моца // Юридична Україна. – 2017. – № 2/3. – С. 94–102.

Нестерова, М. Імплементація когнітивних технологій соціальної згуртованості в систему вищої освіти: європейський досвід / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2016. – № 1. – С. 37–41.

Ніколаєнко, С. Аграрна освіта і наука в Україні в умовах євроінтеграції: проблеми та виклики / С. Ніколаєнко // Вища шк. – 2015. – № 11/12. – С. 19–28 : рис.

Нітенко, О. В. Деякі аспекти підготовки фахівців із права в університетах європейського простору вищої освіти / О. В. Нітенко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2015. – № 1. – С. 98–104.

Орлова, Т. «Україна в європейському цивілізаційному вимірі» – новий перспективний курс у вищій школі [Електронний ресурс] / Т. Орлова // Українознав. альм. – 2015. – Вип. 18. – С. 198–201. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2015_18_56

Плата за навчання та система грантів для студентів країн Європи // Сучас. освіта. – 2015. – № 3/4. – С. 9–10.

Пуховська, Л. П. Європейські керівні принципи підготовки і розвитку педагогів професійної освіти [Електронний ресурс] / Л. П. Пуховська // Проф. освіта: проблеми і перспективи. – 2016. – Вип. 11. – С. 125–130. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2016_11_24 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Раков, С. А. Європейський вимір забезпечення якості вищої освіти / С. А. Раков // Вісн. Тестування і моніторинг в освіті. – 2015. – № 1. – С. 2–3.

Риковська, О. В. Освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу: європейський досвід та українські тенденції / О. В. Риковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 22. – С. 96–101.

Романюк, О. Відповідність вітчизняних гуманітарних дисциплінарних матриць у медичній вищій освіті європейським [Електронний ресурс] / О. Романюк // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. Філософія. – 2015. – Вип. 754–755. – С. 142–148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2015_754-755_27 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Руденко, О. Вітчизняні традиції університетської освіти та вимоги сьогодення у контексті європейських цінностей / О. Руденко, З. Руденко, Н. Ревуцька // Витоки пед. майстерності. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 15. – С. 275–280. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2015_15_57 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Рябченко, В. І. Класичний університет: проблема ідентичності та інституційного розвитку в контексті євроінтеграції та глобалізації / В. І. Рябченко // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 12. – С. 311–317.

Савина, И. На штурм европейских Alma mater / И. Савина // Укр. турист. газ. – 2015. – Янв.–Март (№ 1/3). – С. 22.

Свідрак, І. Г. Організація самостійної роботи студентів в умовах спрямування вищої школи до євроінтеграції [Електронний ресурс] / І. Г. Свідрак, Н. С. Галкіна // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту ветеринар. медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2015. – Т. 17, № 1(4). – С. 96–101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2015_17_1(4)__22. (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Серякова, І. І. Новітні підходи до викладання іноземних мов у контексті проекту ТЕМПУС «Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій» / І. І. Серякова, О. Р. Валігура, О. В. Кучерина // Інозем. мови. – 2015. – № 4. – С. 3–5.

Сидоренко, Н. С. Забезпечення якості вищої освіти в Україні: імплементація європейських стандартів і рекомендацій [Електронний ресурс] / Н. С. Сидоренко // Педагогіка формування твор. особистості у вищій і загальноосвіт. шк. – 2016. – Вип. 49. – С. 348–356. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_49_50 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Сорока, В. С. Інформаційне забезпечення реалізації положень європейських стандартів вищої освіти у національному університеті водного господарства та природокористування [Електронний ресурс] / В. С. Сорока [та ін.] // Вісн. Нац. ун-ту водного госп-ва та природокористування. Технічні науки. – 2016. – Вип. 2. – С. 325–335. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_tekhn_2016_2_38 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти // Вісн. Тестування і моніторинг в освіті. – 2015. – № 1. – С. 4–24.

Стеченко, О. Євроінтеграційні зміни у вищій медичній та фармацевтичній освіті: найближчі перспективи [Електронний ресурс] / О. Стеченко // Людинознавчі студії. Педагогіка. – 2015. – Вип. 1. – С. 202–211. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2015_1(33)__26 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Стояцька, Г. М. Гуманітарна складова вищої освіти у стратегії євроінтеграції / Г. М. Стояцька // Грані. – 2015. – № 7. – С. 118–123.

Сухарніков, Ю. Нормативно-правові підстави для модернізації вищої освіти в Україні / Ю. Сухарніков // Вища шк. – 2014. – № 10. – С. 20–39 : рис.

Сучасна освіта Європейського рівня в Київському університеті права НАН України // Сучас. освіта. – 2016. – № 9/10. – С. 20–21 : іл.

Сущенко, Л. О. Стратегічні напрями модернізації системи вищої освіти в контексті європейського досвіду [Електронний ресурс] / Л. О. Сущенко // Педагогіка формування твор. особистості у вищій і загальноосвіт. шк. – 2016. – Вип. 47. – С. 347–353. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_47_48 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Сущенко, Т. І. Культурологічна парадигма інтеграції магістерської підготовки викладачів вищої школи в європейський простір [Електронний ресурс] / Т. І. Сущенко // Педагогіка формування твор. особистості у вищій і загальноосвіт. шк. – 2016. – Вип. 51. – С. 526–533. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_51_71 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

67.9(4) Є 24 Сюсько, М. Вища освіта в Німеччині і Україні: порівняльно-правовий аналіз / М. Сюсько // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. 11–13 жовт. 2013 р. : до 95-ї річниці НАН України / Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – С. 206–210.

Товканець, Г. В. Тенденції розвитку європейської вищої освіти на початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Г. В. Товканець // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 1. – С. 28–33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2015_1_8 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Федулова, Л. І. Розвиток вищої освіти в контексті тенденцій реалізації інноваційної політики Європейського союзу [Електронний ресурс]  / Л. І. Федулова // Вісн. після диплом. освіти. – 2015. – Вип. 13. – С. 179–181. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2015_13_31 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Хан, Є. Інтеграційні процеси Україна – Європейський союз: на прикладі співпраці у сфері вищої освіти / Є. Хан, А. Слюсаренко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2016. – Вип. 4. – С. 80–84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2016_4_19 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Хмиров, І. М. Механізми державного регулювання європейського співробітництва вищої освіти України / І. М. Хмиров // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. – С. 82–84.

Хоружий, Г. Інституційні засади європейської вищої освіти / Г. Хоружий // Вища шк. – 2016. – № 11/12. – С. 28–42.

Цимбаленко, Н. В. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Цимбаленко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2015. – № 4. – С. 95–99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2015_4_13 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Чередніченко, Г. А. Забезпечення якості освітніх програм підготовки інженерів-технологів харчової галузі в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції [Електронний ресурс] / Г. А. Чередніченко, О. В. Климова // Педагогіка формування твор. особистості у вищій і загальноосвіт. шк. – 2016. – Вип. 51. – С. 307–314. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_51_44 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Чистякова, І. А. Особливості формування готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / І. А. Чистякова // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 6. – С. 461–476. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_6_58 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Чуйко, Г. П. Інтеграція програми підготовки бакалаврів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» у європейський простір вищої освіти [Електронний ресурс] / Г. П. Чуйко, О. В. Дворник, Р. А. Поведа // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. – 2016. – Вип. 22. – С. 56–60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2016_22_19 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Шаркова, І. М. Юридична та суддівська освіта в Україні: вимоги європейської інтеграції [Електронний ресурс] / І. М. Шаркова // Правове регулювання економіки. – 2015. – № 15. – С. 286–294. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pre_2015_15_27 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Шевченко, В. М. Аналіз механізмів впровадження державної політики у сфері вищої освіти з урахуванням євроінтеграційних процесів / В. М. Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 15. – С. 100–103.

Шитікова, С. П. Програми Європейського Союзу для реформування вищої освіти / С. П. Шитікова // Освітологіч. дискурс. – 2016. – № 2. – С. 53–64. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2016_2_7 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Шульгіна, В. Д. Творча діяльність особистості у системі мистецької освіти України: європейський контекст [Електронний ресурс] / В. Д. Шульгіна, С. М. Рябінко // Вісн. Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – 2017. – № 1. – С. 80–85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2017_1_18 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Яковлева, О. В. Мовна компетенція студентства та мовна ситуація в українських університетах у контексті наближення України до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / О. В. Яковлева // Вісн. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Філософія. – 2015. – Вип. 45(1). – С. 178–193. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2015_45(1)__16 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

 


Сучасна освіта України – європейський вектор розвитку
Бібліографічний список

  1. Державна політика та методологічні засади євроінтеграції освіти
  2. Європейські орієнтири в українському просторі вищої освіти
  3. Європейські орієнтири шкільної освіти

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше