ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїНАВЧАЛЬНА КНИГА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ

Версія для друку

Розділ 2 НАВЧАЛЬНА КНИГА: СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анохін, В. М. Принципи створення електронних підручників для вищих навчальних закладів на прикладі електронного підручника «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / В. М. Анохін, М. В. Афанасьєв, О. Б. Плоха // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Інформатизація вищого навчального закладу. – 2013. – № 775. – С. 68–72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_2013_775_15

Барвіцька, Г. К. Сучасні технології проектування навчальних курсів та електронних підручників у контексті інноваційного розвитку фінансової грамотності [Електронний ресурс] / Г. К. Барвіцька // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – № 10. – С. 15–18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2016_10_5

Булгакова, В. Історіографчний аспект дослідження змісту підручників з іноземної мови для учнів 5–7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946–1960 роки) [Електронний ресурс] / В. Булгакова // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2014. – № 10(3). – С. 246–251. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2014_10(3)__40

Вашуленко, М. Виховний потенціал текстів букваря – першої навчальної книги з рідної мови / М. Вашуленко // Початкова шк. – 2008. –№ 8. – С. 15–18.

Гаврилюк, О. Підручник з української літератури в системі формування вмінь діалогічної взаємодії учня з текстом / О. Гаврилюк // Укр. мова і літ. в шк. – 2010. – № 4. –С. 19–21.

Гайдаєнко, І. Електронний підручник як новий засіб подання інформації у навчальному процесі [ Електронний ресурс] / І. Гайдаєнко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Історія. – 2016. – Вип. 2(3). – С. 162–170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2016_2(3)__33

Гасіл, Ї. Навчально-методичні засади підручника «Чеська мова для українців» (Львів, 2011) [Електронний ресурс] / Ї. Гасіл, Н. Лобур, О. Паламарчук // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – 2013. – Вип. 21. – С. 22–27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2013_21_6

Гресь, Б. «Школа вчителем стоїть...» : новий навч. посіб. з укр. літ. / Б. Гресь // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2013. –№ 3. – С. 64.

Гричаник, Н. І. Структура і функції навчальної книги з літератури / Н. І. Гричаник // Укр. літ. в загальноосвітній шк. – 2013. –№ 6. –С. 19–21.

Єрмоленко, С. Круглий стіл «Мова підручників для загальноосвітніх навчальних закладів: сучасний стан і погляд у майбутнє» [Електронний ресурс] / С. Єрмоленко, А. Пономаренко // Українська мова. – 2015. – № 1. – С. 131–138. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2015_1_13

Жосан, О. Е. Шкільний підручник: яким йому бути / О. Е. Жосан // Управління школою : основа професійного зростання. – 2012. –№ 13/15. – С. 73–77.

Захарчук–Дуке,О. Сучасний погляд на підручники нового покоління для студентів-філологів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. Захарчук-Дуке // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2013. – № 8(1). – С. 137–142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2013_8(1)__23

Ільченко, О. Г. Підручники з природничих предметів як складова дослідницького навчального середовища [Електронний ресурс] / О. Г. Ільченко // Проблеми сучасного підручника. – 2016. – Вип. 16. – С. 185–192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2016_16_18

Капелюшний, В. «Українська революція 1917–1921 років» у шкільних підручниках та навчальній літературі з історії України: історіографічні та загально-педагогічні аспекти [Електронний ресурс] / В. Капелюшний // Етнічна історія народів Європи. – 2017. – Вип. 51. – С. 65–70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2017_51_12

Карпенко, О. Методологічні засади дослідження трансформації навчальної книги в умовах інформатизації вищої освіти / О. Карпенко // Вісн. Харківської держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 20. – С. 156–164.

Карпенко, О. Навчальна книжка: в умовах інформатизації освіти / О. Карпенко // Вісн. Кн. палати. – 2003. –№ 6. –С. 33–34.

Кобернік С. Г. Сучасний підручник з географії для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів та його дидактичні можливості [Електронний ресурс] / С. Г. Кобернік // Наук. зап. [Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки. – 2014. – Вип. 122. – С. 65–74. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2014_122_11

Корда, М. М. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу на кафедрі медичної біохімії [Електронний ресурс] / М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька, та ін. // Медична освіта. – 2017. – № 2. – С. 28–32. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2017_2_8

Крячко, І. П. Підручник як основа інформаційно-навчального середовища шкільної астрономії [Електронний ресурс] / І. П. Крячко // Проблеми сучасного підручника. – 2014. – Вип. 14. – С. 349–355. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2014_14_42

Лавріненко, Л. Навчальна книга у педагогічній спадщині К. Ушинського / Л. Лавріненко // Вісн. Кн. палати. – 2016. –№ 3. – С. 35–37.

Лапаєнко, С. Цінна книга з педагогіки / С. Лапаєнко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2008. –№ 6. –С. 63.

Лукашова, Н. Сучасне, цікаве і корисне енциклопедичне видання з хімії / Н. Лукашова // Рідна шк. – 2010. –№ 6. –С. 79.

Мовчан, Р. «Українська література. 6 клас»/ Р. Мовчан // Дивослово. – 2006. –№ 7. – С. 39–40.

Надтока, В. О. Мотиваційна функція як рушійна сила модернізації підручника з географії як формату навчальної літератури [Електронний ресурс] / В. О. Надтока // Проблеми сучасного підручника. – 2016. – Вип. 16. – С. 237–249. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2016_16_23

Назаренко, Т. Г. Українознавча складова в навчальних текстах шкільних підручників з географії [Електронний ресурс] / Т. Г. Назаренко // Проблеми сучасного підручника. – 2015. – Вип. 15(2). – С. 86–95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2015_15(2)__10

Паливода, Ю. Сучасна навчальна книга: комунікаційні інтенції автора / Ю. Паливода // Вісн. Кн. палати. – 2011. –№ 3. – С. 7–10.

Панченко, Є. Посібник з менеджменту нового покоління / Є. Панченко // Економіка України. – 2007. –№ 4. –С. 95.

Пироженко, Л. Н. Я. Григоріїв – автор навчальних книг з історії України / Л. Пироженко // Історія в шк. – 2000. – № 2. – С. 2–6.

Поліщук, Н. М. Авторська концепція підручників з основ здоров’я для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / Н. М. Поліщук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 38(1). – С. 122–130. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_38(1)__22

Попович, Л. М. Проблеми громадсько-активної школи у змісті підручника для керівника навчального закладу [Електронний ресурс] / Л. М. Попович // Проблеми сучасного підручника. – 2017. – Вип. 18. – С. 171–177. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2017_18_23

Редько, В. Г. Яка навчальна література з іноземної мови потрібна сучасному учню: результати аналізу змісту підручників для початкової школи [Електронний ресурс] / В. Г. Редько // Проблеми сучасного підручника. – 2015. – Вип. 15(2). – С. 198–208. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2015_15(2)__21

Редько, В. Якими бути підручникам з іноземної мови для початкової школи? / В. Редько. // Інозем. мови в сучас. шк. – 2012. – № 1. – С. 14–17.

Савшак, Т. М. Навчальні підручники з історії для українських середніх шкіл галичини середини ХІХ – поч. ХХ ст. [Електронний ресурс] / Т. М. Савшак // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2014. – Вип. 16. – С. 108–114. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2014_16_20

Салов, В. О. Створення навчальної літератури для вищої школи : навч. посіб. / В. О. Салов, Ю. О. Шабанова, О. Н. Ільченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Нац. гірн. ун-т». – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – 186 с. : іл., табл.

Сидоренко, В. В. Навчальні книги нового покоління: якими їм бути / В. В. Сидоренко // Шк. б-ка. – 2016. –№ 7. –С. 4–7.

Стрижак, О. Є. Онтологічний підручник – парадигма формування інтерактивної системи знань у навчальному процесі [Електронний ресурс] / О. Є. Стрижак // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2016. – № 7. – С. 7–16.

Тарнопольський, О. Б. Експерієнційні види навчальної діяльності у конструктивістському підручнику з англійської мови для студентів спеціальності «Туризм» [Електронний ресурс] / О. Б. Тарнопольський // Вісн. Ун-ту ім. Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. – 2017. – № 1. – С. 281–288. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2017_1_46

Турянська, О. Ф. Класифікація методів особистісно орієнтованого навчання як теоретико-методична засада творення навчальних підручників [Електронний ресурс] / О. Ф. Турянська // Вісн. Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. – 2012. – № 22(1). – С. 181–192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(1)__26

Як написати підручник / П. О. Куцик, О. Є. Кузьмін, О. С. Скибінський, С. В. Скибінський ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2017. – 415 с. : іл., табл. 


НАВЧАЛЬНА КНИГА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ

  1. Українська навчальна книга з фонду рідкісних і цінних видань «Тімірязєвки»
  2. Навчальна книга: сучасні дослідження
  3. Навчальна література нового покоління як чинник підвищення якості освіти
  4. Електронний підручник – все тільки починається!

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше