ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМикола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

Версія для друку

Вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича

Ми в боргу перед світлим генієм Мико-
ли Леонтовича, оскiльки ще мало зробили, щоб
збагнути його велике призначення не лише для
української, а й світової музичної культури.

З. Яропуд


Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича


Актом солідарного протесту в музич-
но-громадському середовищі стало заснування
в Києві Комітету пам’яті М. Леонтовича, що
згодом утворив потужний український обе-
ріг – Всеукраїнське музичне товариство імені
М. Леонтовича... До честі Товариства нале-
жить оборона суспільно-мистецького посту-
пу України початку 20-х років, порятунок від
загибелі не лише рукописної спадщини митців,
але й їхніх культуротворчих починань.

Л. Пархоменко

1922

1371. *Віктор. Музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича : [створення] / Віктор // Червоне село. – 1922. – 27 лип.

1372. *В. С. На батьківщині Миколи Леонтовича : [про орг. та діяльність Тульчин. філ. Муз. т-ва ім. М. Леонтовича] / В. С. // Більшовик. – 1922. – 1 груд. ; Зоря комунізму. – 1989. – 12 груд.

1923

1373. Короткий звіт діяльності Музичного товариства імені Леонтовича : (колиш. Комітету пам’яті Миколи Леонтовича) за 1922 р. : [Комітет вшанував першу річницю з дня трагіч. загибелі М. Леонтовича, влаштовано 3 концерти, перейменовано Гімназіальну вул. у Києві на вул. Композитора Миколи Леонтовича, видрукувано листівку з портр. композитора роботи Б. Реріха та проведено 26 лют. 1922 р. заг. збори, на яких було затверджено Положення, а Комітет перейменовано на Муз. т-во ім. М. Леонтовича] // Музика. – 1923. – № 1. – С. 28–31.

1374. Грінченко, М. Музичне життя в Києві : [зазначено, що осередком муз. життя в Києві було Муз. т-во ім. М. Леонтовича. Висвітлено діяльність його муз., музейної коміс. та б-ки, що налічувала на той час 1700 назв муз. творів] / М. Грінченко // Червон. шлях. – 1923. – № 2. – С. 265, 266.

1375. Короткий звіт діяльності Музичного товариства ім. Леонтовича за час з 1 січ. до 1 трав. 1923 р. : [за звіт. період проведено уроч. заходи до ювілею М. В. Лисенка, вшановано другі роковини з дня смерті М. Леонтовича. Члени т-ва взяли участь у першій Всеукр. вист. друку, організували ряд концертів. Голов. увага була звернута на вид. часоп. «Музика», перший номер якого вийшов у квіт. 1923 р.] // Музика. – 1923. – № 3/5. – С. 39–40.

1376. Звіт Музичного товариства ім. Леонтовича : за час (1/V до 1/VII 1923 р.) : [протягом зазнач. періоду т-во вирішувало проблему фінанс. забезпечення, яка розглядалася на засід. Раднаркому УРСР] // Музика. – 1923. – № 3/5. – С. 40, 41.

1377. Музичне товариство ім. Леонтовича : [обґрунтовано значення т-ва у культур. житті країни] // Більшовик. – 1923. – 12 серп.

1378. Музичне товариство імені Леонтовича : (допис) : [висвітлено, окрім іншого, діяльність хору ім. Леонтовича, що був створений при т-ві під керуванням П. Тичини і Г. Верьовки, та роботу Студії ім. М. Леонтовича] // Червон. шлях. – 1923. – № 8. – С. 288, 289.

1379. Огляд музичного життя. В Музичному товаристві ім. Леонтовича : [про підгот. до друку зб. «Червоний заспів», куди увійшов і твір М. Леонтовича «Льодолом» (слова Г. Чупринки), відкриття безкоштов. чит. зали при муз.-теорет. б-ці ім. К. Стеценка тощо] // Музика. – 1923. – № 8/9. – С. 34.

1924

1380. В Музичному товаристві ім. Леонтовича : [звіт про плідну роботу т-ва. Серед його філ. відзначено Поділ. філ. у Він- ниці] // Червон. шлях. – 1924. – № 4/5. – С. 280, 281.

1381. Від Президії Музичного товариства ім. Леонтовича. Декларація Музичного товариства ім. Леонтовича : [проголошення гасла «Жовтень в музику» передбачало проведення низки заходів: перереєстрація членів т-ва і ґрунтов. його чистка від «музобивателів» та «буржуазного елементу», налагодження «тісного контакту з компартією» у буд-ві рад. культури та рішучої боротьби з «церковщиною, халтурою, міщанством, аполітичною музичною неосвіченістю трудящого люду»] // Музика. – 1924. – № 7/9. – С. 132.

1925

1382. Інструкція про вступ музичних організацій до Т-ва ім. Леонтовича // Музика. – 1925. – № 1. – С. 32–34.

1383. В Товаристві ім. Леонтовича : [йдеться про заснування нової Харків. філ. Муз. т-ва ім. М. Леонтовича, її Координац. бюро на чолі з П. Козицьким (у зв’язку з переїздом Центр. правління т-ва до Харкова)] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 7 лют.

1384. Юрмас, Я. По філіях Музичного товариства імені Леонтовича : [про діяльність найстарішої і найактив. Поділ. філ. т-ва, яка розпочала свою роботу 1 черв. 1922 р.] / Я. Юрмас // Музика. – 1925. – № 5/6. – С. 245–248.

1385. Наради в Музичному товаристві ім. Леонтовича : [через брак коштів не вдалося провести пленум т-ва, тому проведено дві наради, одна з яких відбулася 14 черв. 1925 р. для членів т-ва, що мешкали у Києві, та 21–23 черв. – для представників філ., на якій обговорювалися важливі питання тодіш. муз. життя] // Музика. – 1925. – № 5/6. – С. 248–250. 

1386. М. Відкриття Білоцерківської філії Музичного товариства ім. Леонтовича : [уроч. відкриття відбулося 19 жовт. 1925 р.] / М. // Музика. – 1925. – № 9/10. – С. 365, 366.

1926

1387. Козицький, П. Музичне життя на Україні : [детально висвітлено діяльність Муз. т-ва ім. М. Леонтовича у Києві та філ., роботу його від., Муз. музею, Держ. укр. хору ім. М. Леонтовича] / П. Козицький // Культура і побут. – 1926. – 3 січ. (№ 1). – С. 6 ; 10 січ. (№ 2). – С. 6.

1388. Перший пленум Музичного товариства ім. Леонтовича : [пленум відбувся 23–26 січ. 1926 р. Ця важлива подія збіглася з п’ятиріччям створення т-ва та п’ятиріччям трагіч. смерті М. Леонтовича] // Укр. муз. газ. – 1926. – 14 січ. (№ 2). – С. 9, 10.

1389. Безпалий, Л. Білоцерківська філія Музичного товариства ім. Леонтовича : [на вшанування 5-ї річниці смерті М. Леонтовича організовано концерт з його творів та виголошена доп. «Життя та творчість М. Леонтовича»] / Л. Безпалий // Укр. муз. газ. – 1926. – 21 січ. (№ 3). – С. 23.

1390. Панченко, К. Одеса. Філія Музичного товариства ім. Леонтовича : [про утворення філ.] / К. Панченко // Укр. муз.  газ. – 1926. – 21 січ. (№ 3). – С. 23.

1391. По Пленумі : [висвітлено питання, що розглядалися на Пленумі т-ва, та намічено кроки для покращення його діяльності] // Укр. муз. газ. – 1926. – 28 січ. (№ 4). – С. 26, 27 : фот.

1392. Всеукраїнський пленум Музичного товариства ім. Леонтовича : [звіт про проведення, питання, що обговорювалися щодо кожного з чотирьох днів Пленуму, доповідачі, промовці. Вміщено також склад нової президії, до якої увійшли М. І. Вериківський (голова), П. О. Козицький (заст. голови, представник Головполітосвіти), Н. Ф. Городовенко, М. О. Грінченко (секр.)] // Укр. муз. газ. – 1926. – 28 січ. (№ 4). – С. 32.

1393. Козицький, П. 1-й Всеукраїнський Пленум Музичного товариства ім. Леонтовича : [Пленум став по суті першим всеукр. з’їздом муз. діячів. Підкреслено склад. матеріал. умови т-ва, неуважне і навіть вороже ставлення до нього деяких місц. органів політосвіти, незадовіл. стан муз. виховання, брак кваліфік. диригентів. Муз. т-во за 5 р. пройшло певну еволюцію – від створення укр. муз. культури на аполітич. засадах до оголошення декларації «Жовтень в музику»] / П. Козицький // Культура і побут. – 1926. – 7 лют. (№ 6). – С. 7. 

1394. Гарник, Ю. [Нещодавно закінчився Всеукраїнський пленум т-ва ім. Леонтовича] : [перелічені здобутки т-ва, якому вдалося об’єднати навколо себе муз. діячів, налагодити зв’язки з низовими орг., під його керівництвом у багатьох містах створено інструмент. гуртки, оркестри, капели, зразк. хори, налагоджено вид. муз. літ., воно об’єднало 7 філ., близько 200 індивідуал. членів та майже 30 колективів та підкреслено, що таку потуж. орг. повинна використати партія] / Ю. Гарник // Укр. муз. газ. – 1926. – 11 лют. (№ 6). – С. 41, 42. – Ст. без назви, сформульовано за першими словами тексту.

1395. Постанови Пленуму (з’їзду) Всеукраїнського музичного товариства ім. Леонтовича // Укр. муз. газ. – 1926. – 11 лют. (№ 6). – С. 43–45.

1396. Відозва до всіх музичних діячів та муз. робітників України : [президії Пленуму Всеукр. муз. т-ва ім. Леонтовича із зазначенням результатів роботи т-ва та закликом приєднуватися всіх, хто прагне розвитку муз. життя в Україні] // Укр. муз. газ. – 1926. – 11 лют. (№ 6). – С. 45, 46.

1397. Туркельтауб, І. Музика, кіно. Музика й українська філармонія : [йдеться також про Пленум Муз. т-ва ім. Леонтовича, який відбувся у Києві в кінці січ. 1926 р. Авт. зазначено, що в Україні необхідно мати орг. центр, який направляв би муз. стихію в належ. напрямку. Такими центрами, на його думку, були Наркомосвіта та Всеукр. т-во ім. М. Леонтовича. При цьому Наркомосвіта здійснювала держ. регулювання муз. життя, а т-во – громад. її орг. на допомогу державі] / І. Туркельтауб // Культура і побут. – 1926. – 28 лют. (№ 9). – С. 6.

1398. Туркельтауб, І. Шляхи музичного будівництва : (до підсумків Пленуму ЦП т-ва ім. Леонтовича) : [роздуми про місце т-ва у тогочас. уже рад. сусп-ві, зазначено, що т-во «безумовно піде шляхами, наміченими Наркомосвіти, та визнання її провідною вертушкою»] / І. Туркельтауб // Культура і побут. – 1926. – 6 черв. (№ 23). – С. 6.

1399. Костенко, В. Музика : організація укр. муз. сил : (на обговорення) : [критикується діяльність Муз. т-ва ім. М. Леонтовича за його «невиразну ідеологічну платформу» та «збирання сил під знаком національного самовизначення в музиці» тощо] / В. Костенко // Культура і побут. – 1926. – 26 верес. (№ 39). – С. 6.

1400. Козицький, П. Тільки без демагогії : [критич. ст. на публ. В. Костенка. Як аргумент проти, авт. наводить текст декларації «Жовтень в музику», прийнятої на заг. зборах 19 верес. 1924 р.] / П. Козицький // Нове мистецтво. – 1926. – № 30. – С. 10, 11. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2mkLjYj (дата звернення: 13.03.2017). – Назва з екрана.

1927

1401. Юрмас, Я. Музично-громадська робота та її критика : (з приводу виступів т. Костенка) : [відповідь на критич. ст. харків. композитора В. Костенка у муз. період. вид.] / Я. Юрмас // Музика. – 1927. – № 1. – С. 24–39.

1402. Юрмас, Я. Музичне життя України 1926 року : (за матеріалами ЦП Муз. т-ва ім. Леонтовича) : [зазначено, що Муз. т-во ім. М. Леонтовича стало найвпливовішою орг., яка висувала ряд актуал. проблем, що виникали у муз.-культур. житті, та загострювала на них увагу всього сусп-ва і держ. органів. При цьому ним розроблено низку заходів із поліпшення муз. справи в Україні] / Я. Юрмас // Музика. – 1927. – № 1. – С. 50–57.

1403. Звіт президії Всеукраїнського музичного товариства ім. М. Леонтовича за 1926 рік : [про склад. фінанс. стан т-ва, зменшення дотацій на його утримання з боку держави, що призвело до припинення вид. журн. «Музика» та «Укр. муз. газ», звільнення більшості членів президії т-ва. Однак відзначено значне чисел. зростання орг.] // Музика. – 1927. – № 3. – С. 56–59. 

1404. Відкриття Волинської філії муз. т-ва ім. Леонтовича (Житомир) : [уроч. відкриття відбулося 14 жовт. 1927 р.] // Музика. – 1927. – № 4. – С. 38.

1405. Про стан сучасної музичної культури на Радянській Україні : 3. Кобзарі, радіо, Т-во ім. Леонтовича, композитори : [про діяльність Муз. т-ва ім. М. Леонтовича з часу його заснування у 1921 р. Три роки його діяльності були присвяч. українізації. На Пленумі вирішено, що робота в цьому напрямку закінчена і до т-ва «можна знову втягати і інші національності»] // Діло. – 1927. – 2 верес. (№ 195). – С. 2. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2mGd3rt (дата звернення: 14.03.2017). – Назва з екрана.

1406. 3-й Пленум ЦП Музичного товариства ім. Леонтовича : [розшир. Пленум т-ва відбувся 25–27 верес. 1927 р. у Харкові, на якому йшлося про роботу після прийняття декларації «Жовтень в музику». Зазначено зростання кількості членів т-ва, серед яких – значна частина неукр. національності. Пленум акцентував увагу на згуртуванні у своїх лавах «ідеологічно витриманого активу»] // Культура і побут. – 1927. – 1 жовт. (№ 39). – С. 5.

1407. Козицький, П. Всеукраїнське музичне т-во ім. Леонтовича в його минулому, сучасному і перспективах : [єдина на той час громад. орг. респ. масштабу з одного боку віддзеркалювала муз. життя в Україні, з іншого – впливала на його розвиток. Розглянуто причини утворення т-ва та його роботу в тогочас. умовах] / П. Козицький // Музика. – 1927. – № 4. – С. 3–11 : фот. 

1408. ІІІ Пленум Центрального Правління Музичного товариства ім. Леонтовича : [незважаючи на скрут. матеріал. становище, при т-ві утворено акційні т-ва «Угрампто» (Т-во з виробництва грамофонів та платівок до них) та «Українське філармонічне т-во». Пленум прийняв резолюцію щодо розширення масштабів роботи при обмеж. матеріал. можливостях. Відзначено, що виступи у пресі В. Костенка негативно вплинули на ставлення деяких місц. органів Політосвіти до т-ва] // Музика. – 1927. – № 4. – С. 43–46. 

1928

1409. На нові шляхи : (підсумки ІІ з’їзду Всеукр. муз. т-ва ім. Леонтовича) : [про перетворення Всеукр. муз. т-ва ім. М. Леонтовича у Всеукр. т-во революційних музик – скорочено ВУТОРМ – з поясненням «причин»] // Музика масам. – 1928. – № 3/4. – С. 1, 2.

1410. Скрипник, М. О. Стан і перспективи музично-культурного процесу на Україні : (привітал. слово нар. комісара освіти УРСР М. О. Скрипника ІІ з’їзду Всеукр. муз. т-ва ім. Леонтовича 26.02.1928 р.) / М. О. Скрипник // Музика масам. – 1928. – № 3/4. – С. 3–7.

1411. ІІ з’їзд Всеукраїнського музичного товариства ім. Леонтовича [відбувся 26–28 лют. 1928 р. у Харкові] // Музика масам. – 1928. – № 3/4. – С. 38–41. – Зміст: Резолюції по доповіді ЦП Всеукр. муз. т-ва ім. Леонтовича. – С. 38–40 ; Резолюції по доповіді Наркомосвіти УРСР. – С. 40, 41. 

1412. Радзієвський, М. І. З 2-го з’їзду Муз. т-ва ім. М. Леонтовича : (розмова з композитором М. І. Радзієвським) : [у доп. голови т-ва П. Козицького та повідомл. йшлося про значну роль орг. у зростанні муз. культури, зокрема у сіл. місцевості, консолідації композитор. сил України. За ухвалою з’їзду т-во прийняло нову назву] / М. І. Радзієвський // Рад. мистецтво. – 1928. – № 9. – С. 10.

1932

1413. О перестройке литературно-художественных организаций : постановление Политбюро ЦК ВКП (б) от 23 апр.  1932 г. // Партийное строительство. – 1932. – № 9. – С. 62.

1982

1414. Адаменко, А. Г. Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича / А. Г. Адаменко, Т. І. Воронкова // Фонди відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР : зб. наук. пр. – Київ, 1982. – С. 97–116.

1991

1415. Відновлено Хорове товариство ім. М. Леонтовича : [про установ. конф. респ. Хор. т-ва ім. М. Леонтовича, створеного на правах асоц. як структур. підрозділ Всеукр. муз. спілки] // Свобода. – 1991. – 11 черв. – С. 1. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2kcVnBd (дата звернення: 21.01.2017). – Назва з екрана.

1996

1416. Кузик, В. В. Товариству ім. М. Леонтовича 75 років / В. В. Кузик. – Київ : Вид-во Центрмузінформа СКУ, 1996. – 12 с.

1417. Кузик, В. В. Ювілей Всеукраїнського товариства Миколи Леонтовича : [історія створення та діяльності т-ва, яке проіснувало до лют. 1928 р. – часу ліквідації за «буржуазно-націоналістичну орієнтацію». Діячі нац. мистецтва та колективи, що входили до нього, творили унікал. культуру Укр. Відродження] / В. В. Кузик // Нар. творчість та етнографія. – 1996. – № 4. – С. 20–26.

1997

1418. Заїка, П. Традиції і поступ : до 75-річчя Муз. т-ва ім. М. Леонтовича : [історія утворення, досягнень, нищення Муз. т-ва ім. М. Леонтовича та відновлення муз. орг. 27 квіт. 1959 р. за назвою «Хорове т-во Української РСР», яку 1968 р. було перейменовано у Муз.-хор., потім у Муз. т-во (1975 р.), на базі якого 1990 р. засновано Всеукр. муз. спілку] / П. Заїка // Укр. муз. газ. – 1997. – Лип.–Верес. (№ 3). – С. 1, 2 : фот.

1419. Кузик, В. Комітет пам’яті М. Леонтовича як феномен доби Українського Відродження 20-х років ХХ століття / В. Кузик // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 4–18.

1999

1420. Кузик, В. В. З історії утворення Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича : [вміщено док. про правозахис. та милосерд. діяльність т-ва та турботу про родину композитора] / В. В. Кузик // Укр. муз. архів : док. і матеріали з історії укр. муз. культури / упоряд. та заг. ред. В. Степаненка. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 4–39.

2000

1421. Максименко, Н. У тому співі душа живе : Муз. т-во ім. М. Леонтовича та орг. хор. справи в навч. закл. 1920-х рр.  / Н. Максименко // Укр. культура. – 2000. – № 4. – С. 29 ; Пам’ять століть. – 2001. – № 4. – С. 144–146.

1422. Ржевська, М. Історія діяльності Музичного товариства ім. Леонтовича / М. Ржевська // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Серія : Історія. – 2000. – Вип. 2. – С. 76–84.

1423. Ржевська, М. Ю. До історії діяльності Музичного товариства ім. Леонтовича / М. Ю. Ржевська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2000. – Вип. 4/5, ч. 1. – С. 210–219.

2001

1424. Кузик, В. В. Комітет пам’яті М. Леонтовича та Музичне товариство ім. М. Леонтовича як феномен культури Українського Відродження 20–30-х років ХХ століття / В. В. Кузик // IV Міжнар. конгрес україністів. Мистецтвознавство, Одеса 26–29 серп. 1999 р. : доп. і повідомл. / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Міжнар. асоц. україністів, Міжнар. асоц. етнологів ; ред. Т. Кара-Васильєва [та ін.]. – Одеса ; Київ, 2001. – Кн. 2. – С. 342–350.

1425. Янковська, О. В. О. С. Чапківський: нарис життя та діяльності (1884–1938) : [висвітлено, окрім іншого, велику заслугу О. Чапківського (був секр. та виконуючим справи т-ва до верес. 1924 р.) у роботі Муз. т-ва ім. М. Леонтовича та журн. «Музика», що своєю діяльністю поширювали укр. музику] / О. В. Янковська // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика : зб. ст. / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 114–120.

2002

1426. Овчарук, О. В. Дитяча музична студія Товариства ім. М. Д. Леонтовича в контексті становлення музичного виховання в Україні в 20-ті роки XX століття : [діяльнiсть було нацiлено на всебiч. розвиток дитини через поєднання новiт. та традиц. форм роботи, що ґрунтувалися на укр. і народнопісен. творчості] / О. В. Овчарук // Теорія і методика мистецької освіти / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. О. П. Щолокова [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 125–131.

2003

1427. Бугаєва, О. В. Музично-теоретична бібліотека імені К. Стеценка в архівних документах Музичного товариства імені М. Леонтовича : [б-ка була утворена 7 лют. 1921 р. на базі фондів Дніпросоюзу за ініціативи композитора К. Стеценка] / О. В. Бугаєва // Рукописна та книжкова спадщина України / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 208–215.

2004

1428. Бугаєва, О. Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича як об’єкт біографічних досліджень : [в архів. док. Муз. т-ва ім. М. Д. Леонтовича, які зберігаються в Ін-ті рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, міститься цін. фактол. матеріал про його членів] / О. Бугаєва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – Вип. 13. – С. 92–104.

2005

1429. Бугаєва, О. В. Маловідомі сторінки діяльності Музичного товариства імені М. Леонтовича : [простежена історія становлення, діяльності та нищення більшовиц. режимом Муз. т-ва ім. М. Леонтовича. Наведено список членів Комітету вшанування пам’яті М. Леонтовича, описана їх подальша доля, яка в багатьох склалася трагічно] / О. В. Бугаєва // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 276–286. 

1430. Ржевська, М. Музичне товариство ім. Леонтовича: «зміна віх»? : [за архів. док. досліджено процес цілеспрямов. нищення органами рад. влади унікал. муз.-громад. орг.] / М. Ржевська // На зламі часів. Музика Наддніпрянської України першої третини ХХ ст. у соціокультурному контексті епохи : [монографія] / М. Ржевська. – Київ, 2005. – С. 223–233.

1431. Семенко, Л. І. Діяльність Комітету по вшануванню пам’яті Миколи Леонтовича на Поділлі : [з історії утворення Комітету відразу після отримання у Києві телеграми про вбивство композитора] / Л. І. Семенко // Вінниччина: минуле і сьогодення : краєзнав. дослідж. – Вінниця, 2005. – С. 140–146 ; Наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Історичні науки. – 2005. – Т. 15 : На пошану проф. Л. В. Баженова. – С. 423–431 ; Їх поєднала пісня Леонтовича... : (нариси з історії муз. життя в Україні 1910–1930-х років) / Л. Семенко. – Вінниця, 2007. – С. 12–17.

2006

1432. Семенко, Л. І. Краєзнавча діяльність Музичного товариства імені Леонтовича на Поділлі у 1920-х рр. : [йдеться також про відрядження Г. Яструбецького до с. Марківка та зазначено, що у черв. 1921 р. було направлено до села О. Мончинську (сестру М. Леонтовича), восени того ж року – О. Чапківського] / Л. І. Семенко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 30–46.

1433. Тимощук, О. Безсмертна справа Леонтовича : [до 85-річчя від дня утворення Муз. т-ва ім. М. Д. Леонтовича. З цього приводу в столич. Будинку вчених відбувся уроч. вечір пам’яті композитора та презентація збірки «М. Леонтович. Хорові твори» (Київ, 2005) за ред. В. Кузик] / О. Тимощук // Слово Просвіти. – 2006. – 23 лют. – 1 берез. (№ 8). – С. 11.

2007

1434. Бугаєва, О. Українська та зарубіжна газетна періодика 20-х рр. ХХ ст. про діяльність Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича : [висвітлено історію виникнення Муз. т-ва ім. М. Леонтовича, яке активно діяло упродовж 1920-х рр. у Схід. та Центр. Україні. Розглянуто газ. публ., вміщ. переважно у центр. укр. та діаспор. газ., які висвітлювали специфіку його діяльності на етапі відродження молодого укр. сусп-ва] / О. Бугаєва // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 138–150.

1435. Люшня, М. Від Музичного товариства ім. Леонтовича до музичної спілки / М. Люшня // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2007. – Вип. 14. – С. 110–112.

1436. Посвістак, О. Товариство імені М. Леонтовича в контексті історії Поділля 20–30-х рр. ХХ ст. / О. Посвістак // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2007. – Вип. 14. – С. 114–116.

1437. Семенко, Л. Активісти Подільських філій МТЛ [Муз. т-ва ім. М. Леонтовича] : [з корот. біогр.] / Л. Семенко // Їх поєднала пісня Леонтовича... : (нариси з історії муз. життя в Україні 1910–1930-х років) / Л. Семенко. – Вінниця, 2007. – С. 43–69, 93–97.

1438. Семенко, Л. Подільські філії Музичного товариства ім. М. Д. Леонтовича та їх значення у культурно-просвітницькій роботі 1920-х років / Л. Семенко // Їх поєднала пісня Леонтовича... : (нариси з історії муз. життя в Україні 1910–1930-х років) / Л. Семенко. – Вінниця, 2007. – С. 9–33. – Зміст: Діяльність Комітету по вшануванню пам’яті М. Д. Леонтовича на Поділлі. – С. 12–17 ; Тульчинська філія. – С. 17–21 ; Вінницька (Подільська) філія. – С. 21–31 ; Кам’янець-Подільська та Проскурівська філії. – С. 31–33.

1439. Семенко, Л. «Підпільна петлюрівська контрреволюційна організація» : [про масові репресії колиш. членів Поділ. філ. Муз. т-ва ім. М. Леонтовича у 30-х рр. ХХ ст. за звинуваченнями у націоналіст. пропаганді за допомогою самодіял. хорів, а також у створенні на їхній базі всеукр. повстан. орг., яка ставила собі за мету (зазначало слідство) шляхом здійснення диверсійних актів забезпечити захоплення України Німеччиною в майбут. війні та проведенні шпигун. роботи] / Л. Семенко // Їх поєднала пісня Леонтовича... : (нариси з історії муз. життя в Україні 1910–1930-х років) / Л. Семенко. – Вінниця, 2007. – С. 34–42.

2008

1440. Бугаєва, О. В. Київська філія музичного товариства імені М. Д. Леонтовича як об’єкт біографічного дослідження : [на основі вивч. архів. док. Ін-ту рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського досліджено історію створення філ., її персон. склад та вперше уведено до наук. обігу імена актив. діячів Київ. та Білоцерків. осередків] / О. В. Бугаєва // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 204–216.

1441. Мазур, І. В. Проблеми збиральницької діяльності Музичного товариства ім. Миколи Леонтовича на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. та творче використання народнопісенного матеріалу у процесі вивчання та виховання (за матеріалами наукового збірника Кам’янець-Подільського національного університету «Микола Леонтович і сучасна освіта та культура») / І. В. Мазур // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. – 2008. – Вип. 13. – С. 284–288.

2009

1442. Бурдейна-Публіка, Т. Становлення і розвиток професійних форм музичного життя Вінниччини як складової культури Подільського краю : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 : [про значну роль місц. філ. Муз. т-ва ім. М. Леонтовича в налагодженні концерт.-театр. життя Вінниччини у 20-х рр. ХХ ст. та основні напрями діяльності Поділ. філ. Зупиняється авт. і на мистец. проекті «Хорові асамблеї М. Леонтовича»] / Т. Бурдейна-Публіка ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2009. – 20 с.

2010

1443. Левко, В. І. Організація концертів як один з видів діяльності Всеукраїнського музичного товариства ім. М. Леонтовича : [висвітлено роль окремих твор. колективів, які утворилися і функціонували при т-ві, та підкреслено їх вагомий внесок у поширення й популяризацію здобутків нац. муз. мистецтва серед широких верств населення] / В. І. Левко // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. / Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 97–104.

1444. Семенко, Л. Репресії серед членів Музичного товариства ім. М. Леонтовича : [наведено прізвища заарештов. колиш. активістів Поділ. філ. т-ва] / Л. Семенко // Реабілітовані історією. Вінницька область / Вінниц. облдержадмін., Вінниц. облрада, НАН України, Ін-т історії України, обл. редкол. кн. «Реабілітовані історією. Вінницька область», Держ. архів Вінниц. обл. ; редкол.: Л. М. Спірідонова (голова) [та ін.]. – Вінниця, 2010. – Кн. 3. – С. 54–58.

2011

1445. Бугаєва, О. В. Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича : [монографія] / О. В. Бугаєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. В. М. Даниленко. – Київ : НБУВ, 2011. – 387 с. : фот., табл. – (Із історії музичної спадщини України). – Зі змісту: Леонтович М. Д. – С. 8, 9, 17–24, 28, 29–32, 36–38, 40–47, 49, 50–55, 59–61, 68–71, 75, 80–89, 92–98, 100, 104, 105, 106, 108–110, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 124–127, 129, 131–158.

Рец.: Зіневич, Н. Рецензія на монографію / Н. Зіневич // Київ. старовина. – 2012. – № 3. – С. 162–164.

Москалець, О. Вшанування діяльності Миколи Леонтовича / О. Москалець // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 497, 498. 

2012

1446. Лациба, В. В. Український мистецький рух доби «розстріляного відродження». Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича : [основну увагу звернуто на репресії членів т-ва, які неодноразово фігурували в слідчих справах карал. органів кінця 1920-х – поч. 1930-х рр.] / В. В. Лациба, М. Шулак // Тоталітарне суспільство та особистість : матеріали обл. наук.-практ. конф. / ред.: М. П. Панасюк, О. І. Вітюк. – Вінниця, 2012. – С. 10, 11 : фот.

2013

1447. Бобришева, І. Журнал «Музика» як джерело інформації про вокальні твори українських композиторів 20-х років ХХ ст. : [досліджено зміст місячника муз. культури «Музика», який видавався Муз. т-вом ім. М. Леонтовича у Києві і до сьогодні є одним із основ. джерел інформації про укр. муз. культуру і зокрема про вид. вокал. муз. творів зазнач. періоду] / І. Бобришева // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 480–489. 

1448. Ян, І. М. Харківська філія Всеукраїнського музичного товариства імені М. Д. Леонтовича : [висвітлено багатоаспект. діяльність філ., створ. у 1923 р.] / І. М. Ян // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Серія : Мистецтвознавство. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 209–214.

2014

1449. Сюта, Б. Діяльність Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича : [викладено основні віхи діяльності та здобутки т-ва] / Б. Сюта // Українська музична культура. Погляд крізь віки / Л. Корній, Б. Сюта. – Київ, 2014. – С. 366–368.

2015

1450. Бугаєва, О. В. Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921–1931) : біогр. слов. : наук. довід. / О. Бугаєва ; [наук. ред. В. І. Попик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 344, [3] с. – (Із історії музичної спадщини України).

2016

1451. Савчук, Є. Євген Савчук: «Хорове товариство імені Леонтовича сьогодні існує лиш номінально» : [бесіда з головою Хор. т-ва ім. М. Леонтовича] / Є. Савчук ; розмову вів О. Найдюк // Укр. муз. газ. – 2016. – Січ.–Берез. (№ 1). – C. 4. – З кн.: Сильвестров, В. Дождаться музыки : лекции, беседы : по материалам встреч, организов. С. Пилютиковым. – Київ : Дух і Літера, 2010.

1452. Бабич, Н. Новини із Харкова : [успіш. сучас. функціонування Харків. від-ня Хор. т-ва ім. М. Леонтовича – заслуга його голови С. Прокопова, заслуж. діяча мистецтв України, проф. Харків. нац. ун-ту мистецтва ім. І. П. Котляревського] / Н. Бабич // Укр. муз. газ. – 2016. – Січ.–Берез. (№ 1). – C. 5.

1453. Гребенюк, В. Херсонське відділення НВМС : історія і сьогодення : [філ. було створено у верес. 1927 р. Однак уже 1932 р. її діяльність була ліквідована, а учасників фізично знищено] / В. Гребенюк // Укр. муз. газ. – 2016. – Січ.–Берез. (№ 1). – C. 11.

 


Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

 1. Зміст
 2. Від укладача
 3. Духовна спадщина
 4. Примітки до «Щедрика»
 5. До біографії М. Леонтовича
 6. Твори М. Д. Леонтовича: видання, виконання
  Літературна спадщина
 7. Видання музичних творів
  Збірники (1903-1949)
 8. Збірники (1952-1993)
 9. Збірники (2005-2017)
 10. Окремі твори
 11. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1918-1989)
 12. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1990-2015)
 13. Твори М. Леонтовича у США
 14. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1919-1989)
 15. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1990-2015)
 16. Дослідження життя і творчості М. Д. Леонтовича
  Біографія, родина
 17. Місця, де жив і працював композитор
 18. Кам’янець-Подільська духовна семінарія (1892–1899)
 19. Чуків Немирівського району
 20. Тиврівщина
 21. Перебування на Донбасі
 22. Тульчинський період
 23. Трагічна смерть: версії та розслідування
 24. До роковин загибелі композитора
 25. Згадки сучасників
 26. І. Годзішевський і М. Леонтович
 27. К. Стеценко і М. Леонтович
 28. П. Тичина і М. Леонтович
 29. Г. Яструбецький і М. Леонтович
 30. Творчість композитора
  Книги, монографії, збірники
 31. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках
 32. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 33. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 34. Розвідки в періодичних виданнях
 35. Окремі аспекти творчості М. Д. Леонтовича
  Оригінальні музичні твори
 36. Духовна хорова музика
 37. Майстер обробки української народної пісні
 38. «Щедрик» – світовий шедевр М. Леонтовича
 39. Музично-педагогічна спадщина
 40. Музично-педагогічна спадщина (Продовження)
 41. Вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича
  Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича
 42. Всеукраїнський конкурс хорових колективів ім. М. Леонтовича
 43. Пам’ятники, пам’ятні знаки
 44. Музеї, музейні кімнати
 45. Музей у с. Марківка на Тепличчині
 46. Музей-квартира в Тульчині
 47. Художньо-мистецькі твори, присвячені М. Леонтовичу
  Поезія, проза, пісні
 48. М. Леонтович на екрані
 49. Живопис, скульптура, світлини
 50. Мистецькі заходи та статті-присвяти до ювілеїв композитора
 51. 100 років
 52. 120 років
 53. 130 років
 54. Мистецький проект «Хорові асамблеї М. Леонтовича»
 55. 135 років
  Вінницький обласний фестиваль «Співає Поділля Леонтовича»
 56. 140 років
 57. Названі ім’ям композитора
 58. Народна аматорська хорова капела ім. М. Д. Леонтовича Тульчинського районного будинку культури
 59. Вінницька капела ім. М. Д. Леонтовича
 60. Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича
 61. Ім’я композитора в довідкових виданнях
 62. Бібліографія
 63. Архівні документи
 64. Іменний покажчик (А-М)
 65. Іменний покажчик (Н-Я, B-W)
 66. Список назв газет, матеріали з яких використано при підготовці посібника

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше