ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМикола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

Версія для друку

1325. Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура. Вип. 4 : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський : Медобори, 2003. – 103 с. : ноти.

1326. Микола Дмитрович Леонтович (1877–1921) // Персоналії в історії національної педагогіки : 22 видат. укр. педагоги : підручник / ред. А. М. Бойко [та ін.]. – Київ, 2004. – С. 405–425.

1327. Михайличенко, О. Музично-педагогічна діяльність українських композиторів та виконавців другої половини ХІ – поч. ХХ ст. : іст. нариси / О. Михайличенко. – Суми : Мрія-1, 2005. – 102 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2hZyFi8 (дата звернення: 04.01.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: [Муз.-пед. діяльність М. Д. Леонтовича]. – С. 142–145.

1328. Мітін, Г. Вчитель і композитор : [любов до укр. пісні М. Леонтовичу заклала родина, у подальшому – вчитель Шаргород. шк. А. Маркович та викл. Кам’янець-Поділ. духов. семінарії Ю. Богданов. Як учитель-професіонал, композитор завжди організовував хори, оркестри та був центром, навколо якого гуртувалися шанувальники укр. пісні та мистецтва] / Г. Мітін, В. Лабунець // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 69–72.

1329. Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський : Худож.-вироб. майстерні ім. В. Гагенмейстера, 1997. – 264 с.

1330. Олійник, В. В. Вплив виховних заходів на пізнавальний розвиток особистості школяра: у практиці 1-ї Київ. гімназії ім. Т. Шевченка в період УНДР (1917–1920 рр.) : [є згадка, що 1919 р. дир. гімназії В. Дурдуківський познайомився з М. Леонтовичем. На його прохання композитор написав дит. оперу «На русалчин Великдень» й присвятив її закл.] / В. В. Олійник // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Психологія і педагогіка. – Острог, 2014. – Вип. 27. – С. 97–100.

1331. Осадча, О. Актуалізація педагогічних ідей М. Леонтовича у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / О. Осадча // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 28.

1332. Паляк, Я. М. Леонтович та виховання християнської моралі : [пропонуються духов. твори композитора] / Я. Паляк // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 79–82.

1333. Пекар, Л. Інтонаційно-образна мова музичних творів М. Леонтовича : урок у 6 кл. / Л. Пекар // Шкільний світ. – 2012. – Жовт. (№ 39). – С. 8–9. – (Вкладка: Музика. 2012. № 10).

1334. Пиц, Б. Бібліографічні поради студентам при вивченні життя і творчості Миколи Леонтовича / Б. Пиц // У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич, 2003. – С. 124–128.

1335. Понич, М. І. Фольклорне джерело українського народу. М. Д. Леонтович : [розроб. уроку] / М. І. Понич // Освіта Буковини. – 2013. – 30 верес. (№ 36). – С. 9. – Дод.

1336. Попович, А. Вивчення творчості Миколи Леонтовича в курсі «Інструментування та аранжування дитячого оркестру» / А. Попович // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 44, 45.

1337. Попович, А. Вивчення творчості М. Леонтовича в курсі «Практикум зі шкільного репертуару» : [розглянуто декілька хор. творів в оброб. композитора, які вивчають у вищ. пед. закл., та проведено їх детал. муз. аналіз] / А. Попович, Т. Колотило // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 22–25.

1338. Попович, А. Про використання досвіду роботи М. Леонтовича з навчання співу в 1 класі ЗОШ № 7 м. Кам’янця-Подільського : [йдеться про використання ігрових методів навчання співу, запропонованих композитором] / А. Попович // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 58–61.

1339. Попович, А. В. Дитячі оркестрові твори Миколи Леонтовича у початковій школі / А. В. Попович. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2007. – 32 с.

1340. Примачко, Ю. Основні педагогічні ідеї в галузі музичного виховання М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка / Ю. Примачко, Г. Савчук // Проблеми сучасної мистецької освіти : матеріали звіт.-наук. конф. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: А. Г. Болгарський та ін.]. – Київ, 2012. – С. 170–176.

1341. Присакар, В. М. Леонтович і проблема формування у школярів духовності : [глибоко ориг. і творчо самобут. духов. твори М. Леонтовича є неоцінен. скарбом у цьому процесі] / В. Присакар // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 90–94.

1342. Прушківська, Н. Н. Музично-педагогічна діяльність М. Д. Леонтовича на Поділлі : [працюючи у шк. Чукова, Тиврова, Тульчина композитор гостро відчував відсутність відповід. дит. укр. репертуару, тому сам почав його створювати. Наведено та схарактеризовано ряд його оброб., створених саме для дітей] / Н. Н. Прушківська // Тези доп. третьої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф. (4 верес. 1985 р.) / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. Миколи Островського, Вінниц. обл. ін-т удосконалення вчителів, Вінниц. краєзнав. музей. – Вінниця, 1985. – С. 78, 79.

1343. Прушківська, Н. Н. Художньо-педагогічний аналіз творів М. Д. Леонтовича на заняттях з хорового диригування / Н. Н. Прушківська // Підготовка студентів музично-педагогічного факультету Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського до навчально-виховної роботи в школі : добірка ст. / Він-ниц. обл. ін-т післядиплом. освіти. – Жмеринка, 1998. – С. 55–59.

1344. Радковська, Л. Музично-педагогічна діяльність М. Д. Леонтовича : [композитор прагнув охопити муз. вихованням якнайширше коло учнів. У нього був принцип: на уроках повинні співати усі – хто вміє і хто не вміє, хто має слух і голос та їх не має] / Л. Радковська // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 38–41.

1345. Ростовська, І. О. Проблема гуманізації музичної освіти у педагогічній спадщині М. Д. Леонтовича : [наголошується на неперехід. значенні муз.-пед. доробку композитора, який несе в собі ідеали й духов. цінності, що цілком відповідають освіт. потребам сучас. України] / І. О. Ростовська // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 172–178.

1346. Ростовський, О. Я. Ідеї масової музичної освіти в Україні у контексті здобутків загальноєвропейської музичної педагогіки ХХ ст. : [здійснено аналіз пед. спадщини відомих укр. діячів муз. культури і мистецтва, у т. ч. М. Леонтовича] / О. Я. Ростовський // Проблеми мистецької освіти : зб. наук.-метод. ст. / відп. ред. О. Я. Ростовський ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2012. – Вип. 7. – С. 6–12.

1347. Ростовський, О. Я. Педагогічні ідеї М. Леонтовича: сучасна теорія і практика музичної освіти школярів : [розглянуто концептуал. підходи до муз. навчання і виховання дітей, які дістали ґрунтов. метод. наповнення у навч. посіб. «Практичний курс навчання співу у середніх школах України» та доведено їх актуальність для сучас. педагогіки] / О. Я. Ростовський // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 5, 6.

1348. Ростовський, О. Я. Педагогічні ідеї М. Леонтовича у контексті розвитку європейської музичної педагогіки : [гуманіст. ідеї композитора, визнання провід. ролі нар. пісні у муз. вихованні школярів співзвуч. з європ. принципами муз. освіти. Хоча зазначено, що слід критично оцінювати метод. положення композитора в сучас. педагогіці, оскільки вони здебільшого втратили свою актуальність] / О. Я. Ростовський // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 19–24 ; Теорія і методика музичної освіти : навч.-метод. посіб. / О. Я. Ростовський. – Тернопіль, 2011. – С. 135–141.

1349. Рязанцева, Л. Д. Методичні настанови М. Леонтовича та їх актуальність для сучасної музичної школи : [незважаючи на те, що муз. педагогіка дотепер накопичила великий практ. досвід, узагальнений у багатьох пр., підруч. М. Леонтовича «Практичний курс навчання співу у середніх школах України» доповнює їх та надає освіт. процесу важливе нац. підґрунтя] Л. Д. Рязанцева, Л. Д. Сибірцева // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Луганськ, 2008. – № 4. – С. 237–245.

1350. Савчук, Г. Деякі рекомендації М. Д. Леонтовича щодо початкового навчання співу в школах України / Г. Савчук // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 20–22.

1351. Сбітнєва, Л. М. Розвиток музично-естетичного виховання на початку XX століття : [у цей період закладалися засади нац. системи муз.-естет. виховання. Талановитими педагогами-музикантами, а також М. Леонтовичем здійснювався актив. пошук методик муз. виховання, які б базувалися на ґрунті нац. культури] / Л. М. Сбітнєва // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Луганськ, 2012. – № 11, ч. 1. – С. 6–16. 

1352. Совинська, Т. О. Педагогічні погляди Миколи Леонтовича щодо викладання музичної грамоти та хорового сольфеджіо : [концептуал. положення композитора-педагога щодо муз. навчання і виховання школярів знайшли ґрунтов. метод. наповнення у його посіб.: «Матеріали до методики співу в початковій школі», «Деякі методичні вказівки щодо організації нотного співу в народних хорах» (1918), «Практичний курс навчання співу в середніх школах України» (1919), «Нотна грамота» (1920)] / Т. О. Совинська // Хорова музика в контексті мистецької освіти : матеріали обл. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 14 трав. 2015 р.) / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. наук.-метод. центр культури і мистецтва, Упр. культури і туризму департаменту гуманітар. політики Кам’янець-Поділ. міськради, Кам’янець-Поділ. хор. шк. ; [редкол.: Т. С. Стан, В. О. Вибодовська, Т. О. Совинська]. – Хмельницький, 2015. – С. 148–158. 

1353. Совік, Т. Використання творів Миколи Леонтовича у викладанні курсу «Основи музичного виховання з методикою викладання» / Т. Совік // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 37, 38.

1354. Совік, Т. В. Використання творів Миколи Леонтовича на заняттях з «Музичного виховання і основ хореографії з методикою викладання» як засіб формування позитивної мотивації навчання : [розглянуто методику використання творів композитора при вивч. окремих засобів муз. виразності (динаміч. відтінків, дводол. розміру, співвідношення тривалостей, способів звуковедення, поняття ладового відчуття – мажору і мінору, тридол. розміру) у зазнач. курсі] / Т. В. Совік // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 14. – С. 319–323.

1355. Соколова, А. Актуалізація проблем формування дитячої хорової культури в методичних працях представників музично-педагогічної думки 20–80-х років ХХ ст. : [йдеться також про основні муз.-пед. ідеї кн. М. Леонтовича «Практичний курс навчання співу у середніх школах України», яка стала результатом його багаторіч. наполегливої праці] / А. Соколова // Молодь і ринок. – 2014. – № 10. – С. 24–28.

1356. Сулій, Н. Музично-педагогічна спадщина М. Леонтовича / Н. Сулій // У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич, 2003. – С. 153–156.

1357. Тимощук, Т. Микола Леонтович – хорова душа України : [сценарій вихов. заходу] / Т. Тимощук // Шкільний світ. – 2012. – Лип. (№ 27). – С. 7–10. – (Вкладка: Музика. 2012. № 2).

1358. Уманець, В. А. Методико-педагогічні принципи М. Д. Леонтовича : [на основі архів. док. досліджено рукоп. пед. спадщину композитора] / В. А. Уманець // Нар. творчість та етнографія. – 1985. – № 1. – С. 62–66.

1359. Уманець, В. А. Музично-педагогічна і диригентська діяльність М. Д. Леонтовича / В. А. Уманець // Вища і серед. пед. освіта : респ. наук.-метод. зб. – Київ, 1975. – Вип. 8. – С. 23, 24.

1360. Фільц, Б. Хорові обробки М. Леонтовича та їх місце у виконавській практиці дитячих хорових колективів наприкінці ХХ ст. / Б. Фільц // Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 56–58.

1361. Хлєбік, С. Соціально-педагогічний зміст народнопоетичних образів у творчості М. Леонтовича : [своїми наскріз. ідеями, темами і героями оброб. композитора нагадують драм. дійство, через яке червон. стрічкою проходять його влас. соціал. та пед. ідеї. Вони стали засобом вираження його думок, почуттів, ставлення до дійсності] / С. Хлєбік // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 198–200.

1362. Хлєбнікова, Л. Розвивати кращі традиції : [про внесок укр. композиторів у розвиток муз. освіти та виховання дітей, у т. ч. М. Леонтовича] / Л. Хлєбнікова // Мистецтво. – 1958. – № 6. – С. 20–23.

1363. Хоменко, А. Національне виховання особистості у педагогічній спадщині Леонтовича М. Д. : [на основі глибокого аналізу твор. спадку композитора, його пед. діяльності обґрунтовано актуальність використання його пед. ідей у сучас. нац. вихованні підростаючої особистості] / А. Хоменко // Пед. науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – С. 58–65. 

1364. Хорцева, М. Микола Леонтович, співець радощів і смутку : [розроб. уроку з муз. мистецтва для учнів 6-го кл., мета якого – ознайомити дітей з творчістю укр. композитора М. Леонтовича на прикладі його оброб. укр. нар. пісень] / М. Хорцева // Мистецтво та освіта / НАПН України, Ін-т проблем виховання, Ін-т обдаров. дитини. – Київ, 2012. – № 1. – С. 54–56.

1365. Цехмістро, О. В. Хорова творчість М. Д. Леонтовича в системі сучасної музичної освіти : [виявлено ознаки та новаторство хор. стилю М. Леонтовича, проаналізовано викон. труднощі творів композитора для студентів вищ. муз. закл.] / О. В. Цехмістро // Наук. зап. каф. педагогіки : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 349–356.

1366. Цюряк, І. О. Педагогічна і виконавська діяльність М. Леонтовича в контексті розвитку національної системи освіти : [проаналізовано пед. і наук. досвід композитора, який заклав міцні основи укр. муз. культури та став вагомим підґрунтям для її подальшого розвитку] / І. О. Цюряк // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – Житомир, 2005. – Вип. 21. – С. 257–259.

1367. Шафигулина, М. М. Педагогическое наследие Н. Д. Леонтовича в современной системе образования в Украине / М. М. Шафигулина // Крымские диалоги : культура, искусство, образование : [зб. ст.] / Респ. высш. учеб. заведение «Крым. инженер.-пед. ун-т». – Симферополь, 2008. – Вып. 2. – С. 81–84.

1368. Якимчук, А. В. Педагогічна спадщина М. Д. Леонтовича в музично-естетичному вихованні учнів у школі / А. В. Якимчук // Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 1999. – Вип. 43. – С. 175–182.

1369. Ярова, М. В. Використання ідей М. Леонтовича у професійній підготовці педагогів-музикантів : [метою статті є пошук ориг., нестандарт. ідей, перспектив. напрямів навчання і виховання молоді, де не останнє місце належить народнопісен. творчості укр. народу. Яскравим іст. прикладом цього є постать М. Леонтовича] / М. В. Ярова // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 12. – С. 453–456.

1370. Ярова, М. В. Становлення і розвиток співацької освіти на Поділлі (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 : [розглянуто також роль М. Д. Леонтовича в цьому процесі] / Ярова Марина Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 22 с.


Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

 1. Зміст
 2. Від укладача
 3. Духовна спадщина
 4. Примітки до «Щедрика»
 5. До біографії М. Леонтовича
 6. Твори М. Д. Леонтовича: видання, виконання
  Літературна спадщина
 7. Видання музичних творів
  Збірники (1903-1949)
 8. Збірники (1952-1993)
 9. Збірники (2005-2017)
 10. Окремі твори
 11. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1918-1989)
 12. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1990-2015)
 13. Твори М. Леонтовича у США
 14. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1919-1989)
 15. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1990-2015)
 16. Дослідження життя і творчості М. Д. Леонтовича
  Біографія, родина
 17. Місця, де жив і працював композитор
 18. Кам’янець-Подільська духовна семінарія (1892–1899)
 19. Чуків Немирівського району
 20. Тиврівщина
 21. Перебування на Донбасі
 22. Тульчинський період
 23. Трагічна смерть: версії та розслідування
 24. До роковин загибелі композитора
 25. Згадки сучасників
 26. І. Годзішевський і М. Леонтович
 27. К. Стеценко і М. Леонтович
 28. П. Тичина і М. Леонтович
 29. Г. Яструбецький і М. Леонтович
 30. Творчість композитора
  Книги, монографії, збірники
 31. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках
 32. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 33. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 34. Розвідки в періодичних виданнях
 35. Окремі аспекти творчості М. Д. Леонтовича
  Оригінальні музичні твори
 36. Духовна хорова музика
 37. Майстер обробки української народної пісні
 38. «Щедрик» – світовий шедевр М. Леонтовича
 39. Музично-педагогічна спадщина
 40. Музично-педагогічна спадщина (Продовження)
 41. Вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича
  Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича
 42. Всеукраїнський конкурс хорових колективів ім. М. Леонтовича
 43. Пам’ятники, пам’ятні знаки
 44. Музеї, музейні кімнати
 45. Музей у с. Марківка на Тепличчині
 46. Музей-квартира в Тульчині
 47. Художньо-мистецькі твори, присвячені М. Леонтовичу
  Поезія, проза, пісні
 48. М. Леонтович на екрані
 49. Живопис, скульптура, світлини
 50. Мистецькі заходи та статті-присвяти до ювілеїв композитора
 51. 100 років
 52. 120 років
 53. 130 років
 54. Мистецький проект «Хорові асамблеї М. Леонтовича»
 55. 135 років
  Вінницький обласний фестиваль «Співає Поділля Леонтовича»
 56. 140 років
 57. Названі ім’ям композитора
 58. Народна аматорська хорова капела ім. М. Д. Леонтовича Тульчинського районного будинку культури
 59. Вінницька капела ім. М. Д. Леонтовича
 60. Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича
 61. Ім’я композитора в довідкових виданнях
 62. Бібліографія
 63. Архівні документи
 64. Іменний покажчик (А-М)
 65. Іменний покажчик (Н-Я, B-W)
 66. Список назв газет, матеріали з яких використано при підготовці посібника

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше