ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМикола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

Версія для друку

Майстер обробки української народної пісні

Його обробки українських народних пі-
сень є найоригінальнішим явищем серед усіх
хорових мініатюр, якими так багата україн-
ська музична культура початку ХХ ст. На них
звернули увагу всі музичні критики на Україні
й за кордоном, яким довелося з ними познайо-
митися.

С. Людкевич

1145. Аліксійчук, О. Водяна символіка українських народних пісень у хорових обробках М. Д. Леонтовича / О. Аліксійчук // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 71, 72.

1146. Аліксійчук, О. Функції та обставини виконання Великодніх народних піснеспівів Кам’янеччини : [зазначено, що невтом. збирачем місц. фольклору був і М. Леонтович, який у період між 1900–1921 рр. записав та розшифрував понад 150 зразків поділ. пісень, серед яких багато невідомих на той час варіантів] / О. Аліксійчук // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка та Нац. муз. акад. України ім. Петра Чайковського. Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 80–84.

1147. Аліксійчук, О. С. Астральна символіка українських народних пісень у хорових обробках М. Д. Леонтовича : [зроблена спроба розкрити деякі аспекти астрал. символіки укр. нар. пісень у нот. вид. «Микола Леонтович. Хорові твори» за ред. В. В. Кузик] / О. С. Аліксійчук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 13. – С. 265–270.

1148. Асрян, Л. Л. Новаторські риси хорової творчості М. Д. Леонтовича : [важливою рисою новатор. концепції композитора було виявлення найсуттєвішого елементу муз. образу (інтонац. зерна за Б. Л. Яворським) і його збагачення за допомогою застосування симфон. методу при опрац. нар. пісні й створення ціліс. динаміч. муз. композиції] / Л. Л. Асрян // Нові виміри сучасного світу : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. інтернет-конф. (12–30 листоп. 2012 р.). – Мелітополь, 2012. – С. 33–35.

1149. Бистрицька, О. Гомофонно-гармонічний тип багатоголосся в обробках українських народних пісень для хору Миколи Леонтовича / О. Бистрицька // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 85, 86.

1150. Борщевський, В. Пісні й життя навік! : [проф. Він-ниц. пед. ін-ту ім. М. Островського про М. Д. Леонтовича як популяризатора укр. нар. пісні у світі. Наведено поетич. присвяти композитору укр. поетів – П. Тичини, М. Рильського, М. Бажана, Л. Забашти] / В. Борщевський // Комсом. плем’я. – 1977. – 13 груд.

1151. Боряк, О. О. Народна пісня у творчості Миколи Леонтовича : [у «загальнолюдську фугу» (вислів Г. Гейне) М. Леонтович вписав окрему тему – тему укр. народу з його унікал. пісен. скарбом. Він намагався зберегти в ньому головне – найзаповіт. почуття і неповтор. дух його творів] / О. О. Боряк // Україна: етнокультурна мозаїка / О. Боряк. – Київ, 2006. – С. 213, 214.

1152. Бухонська, Л. В. Роль тембрової культури у виконавській практиці самодіяльних хорових колективів : [тема розглядається на прикладі виконання оброб. укр. нар. пісень М. Леонтовича студент. хором диригент.-хор. від-ня Київ. держ. консерваторії ім. П. І. Чайковського під керуванням П. Муравського та Заслуж. акад. хором ім. Г. Верьовки під упр. А. Авдієвського] / Л. В. Бухонська // Нар. творчість та етнографія. – 1978. – № 2. – С. 73–77.

1153. Глинський, І. «Голос» подільських мелодій : [про М. Леонтовича як фольклориста] / І. Глинський // Комсом. плем’я. – 1966. – 9 груд.

1154. Глинський, І. Микола Леонтович і подільська пісня : [про композитора як дослідника та популяризатора поділ. нар. пісні] / І. Глинський // Наддністрян. правда. – 1968. – 16 лип.

1155. Гордійчук, М. Майстер обробки народної пісні : до 35-річчя з дня смерті М. Д. Леонтовича : [проаналізовано твор. принципи, підходи до проблеми худож. оброб. нар. пісні, використання композитором надбань композиц. техніки, поєднання поліфоніч. техніки з прийомами нар. багатоголосся] / М. Гордійчук // Мистецтво. – 1956. – № 1. – С. 33–37 : портр.

1156. Горюхіна, Н. Гармонія в обробках народних пісень М. Леонтовича : [з’ясовано специф. особливості гармоніч. письма композитора, що визначають його індивідуал. стиль та зроблено декілька узагальнень] / Н. Горюхіна // Українська радянська музика. – Київ, 1962. – Вип. 2. – С. 110–128 ; Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / упоряд. В. Золочевський. – Київ, 1977. – С. 76–98.

1157. Дяченко, В. П. Принципи обробки народної пісні у М. Леонтовича : [розглянуто принципи поєднання фольклору з проф. музикою у творчості композитора та доведено тезу, що хор. мініатюри М. Леонтовича не просто оброб., а цілком самостійні ориг. твори] / В. П. Дяченко // Українська музикальна спадщина : зб. ст. / ред. А. Ольховий. – [Київ], 1940. – С. 115–130 ; Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / упоряд. В. Золочевський. – Київ, 1977. – С. 16–36.

1158. Жеревчук, І. Жанрове розмаїття народної пісні у творчості М. Леонтовича / І. Жеревчук // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 81–84.

1159. Заверуха, С. І. Наслідування художніх принципів обробки народних пісень М. Леонтовича у творчості його послідовників (С. Людкевича) : [висвітлено мотивації наслідування твор. принципів М. Леонтовича його послідовниками та розкрито суть твор. праці композитора над нар. піснею] / С. І. Заверуха // Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. пр. / Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 36–40. 

1160. Захарчук, О. Співець української душі : [про глибоке розуміння М. Леонтовичем укр. нар. пісні та її худож. збагач. і мистец. досконале опрац.] / О. Захарчук // Дзвін. – 2016. – № 7. – С. 179–181.

1161. Зваричук, Ж. Стильові особливості хорового письма в колядках і щедрівках М. Леонтовича : [зазначено, що у цьому жанрі композитор дотримувався гомофон.-гармоніч. фактури з поєднанням елементів нар. багатоголосся, контраст. та імітац. поліфонії] / Ж. Зваричук // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 170–173.

1162. Золочевський, В. Композиційна і тематична будова обробок народних пісень М. Леонтовича : [у розвідці розглянуто визначал. ознаки композиц. і темат. будови оброб. композитора у поєднанні з фольклор. закономірностями формотворення] / В. Золочевський // Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / упоряд. В. Золочевський. – Київ, 1977. – С. 125–151.

1163. Іваницький, А. Жанрові особливості обрядових пісень в обробці М. Леонтовича : [авт. аналізує оброб. весіл. і купал. пісень, веснянок, колядок та щедрівок, що особливо характерні своєю багатогранністю виражал. компонентів] / А. Іваницький // Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / упоряд. В. Золочевський. – Київ, 1977. – С. 152–176 ; Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 156–177.

1164. Іванов, В. Ф. Леонтович – збирач народних пісень : [на основі рідкіс. опубл. джерел ХХ ст. та рукоп. матеріалів із фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, держ. архівів Хмельниц. та Вінниц. обл. досліджено одну з маловідомих сторінок твор. біогр. митця – збирання ним записів мелодій нар. пісень для своєї творчості] / В. Ф. Іванов, Л. О. Іванова. –Миколаїв ; Вінниця : Розвиток, 2007. – 144 с. : фот. ; ноти.

1165. Іванов, В. Ф. М. Леонтович і музичний фольклор : [досліджено діяльність М. Леонтовича як фольклориста та його зацікавлення нар. піснею ще з дит. років] / В. Ф. Іванов // Нар. творчість та етнографія. – 1977. – № 5. – С. 87–90.

1166. Ісаєва, Н. Микола Леонтович на Поділлі : [композитор виробив своєрід. твор. почерк – уміння розкривати нар. пісню в усій різноманітності її барв, тонко підкреслити виражал. особливості пісні, створити яскравий поетич. образ, виявив блискуче знання хору. Для прикладу взяті оброб. «Дударик», «Гра в зайчика», «Мак»] / Н. Ісаєва, О. Шапошникова // Тези доп. чотирнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 5 верес. 1995 р. / Він-ниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Він-ниц. держ. пед. ін-т, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1995. – 115, 116.

1167. Карташова, Ж. Взаємодія народного і академічного у творчості М. Леонтовича : [авт. дійшли висновку, що голов. принцип композитора – тлумачення нар. мелодії як теми, яка піддається вільному розвитку] / Ж. Карташова, В. Лабунець // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 59, 60.

1168. Кеба, О. Жанрова своєрідність народних пісень в обробках М. Леонтовича (літературний аспект) : [доведено, що композитор прагнув відтворити засобами нар. пісні всі сфери і прояви життя, однак простежується його тяжіння до нар.-філософ. осягнення закономірностей та суперечностей буття] / О. Кеба // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 238–240.

1169. Колотило, Т. Варіанти текстів подільських веснянок в творчості М. Леонтовича : [здійснено текст. зіставлення оброб. «Гра в зайчика» М. Леонтовича і нар. веснянки. До аналізу залучено близько десяти співзвуч. та різночас. варіантів зазнач. твору] / Т. Колотило, О. Пославська // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 173–176.

1170. Колотило, Т. Народна пісня в творчості М. Леонтовича : [зазначено, що у твор. доробку композитора наявні хор. оброб. нар. пісень більшості фольклор. жанрів. Порушується також проблема автентичності текстів нар. пісень у його оброб.] / Т. Колотило // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 165–170.

1171. Кресак, Ю. Акустичний фактор у розкритті образно-художнього змісту хорового твору (на матеріалі оброб. М. Леонтовича) / Ю. Кресак // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. / Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 37–42.

1172. Круліковська, Т. Особливості творчого методу М. Д. Леонтовича. Використання прийомів народного багатоголосся та професійної поліфонії в хорових творах / Т. Круліковська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 15. – С. 247–250.

1173. Кулик, В. Становлення творчого методу М. Леонтовича : (на матеріалі текстол. аналізу рукоп. хор. оброб. нар. пісень) / В. Кулик // Українське музикознавство : наук.-метод. зб. / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики ; [редкол.: В. І. Рожок та ін., ред. О. В. Торба]. – Київ, 2005. – Вип. 34. – C. 163–170.

1174. Кулик, В. Текстологія рукописів М. Д. Леонтовича : (на матеріалі автографів оброб. укр. нар. пісень) / В. Кулик // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського / [редкол.: Рожок В. І. та ін., ред.-упоряд. М. Д. Копиця]. – Київ, 2005. – Вип. 36, кн. 1 : Українська та світова музична культура: сучасний погляд. – С. 207–216.

1175. Лабунець, В. Музично-виражальні засоби в обробках українських народних пісень М. Леонтовича : [для розкриття теми проаналізовано пісні «Піють півні» та «Щедрик»] / В. Лабунець, І. Маринін // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 116–119.

1176. Леонтьєва, О. Народна пісня – джерело творчої інтерпретаторської діяльності М. Леонтовича / О. Леонтьєва // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 87–89.

1177. Лісовий, П. М. Окрилені народною піснею : [про музикантів-подолян, у т. ч. М. Леонтовича] / П. М. Лісовий // Літературна Вінниччина : доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 70-річчю з дня народж. В. Земляка, 23–24 квіт. 1993 р. / Він-ниц. держ. пед. ун-т ім. М. Островського, Каф. укр. літ. – Вінниця, 1993. – С. 24–30.

1178. Луканюк, Б. Активне фольклорне середовище як фактор композиторського стилю (на прикладі творчості М. Леонтовича) : [зазначено, що М. Леонтович, звертаючись до фольклору, завжди шукав і знаходив у ньому муз.-поет. прообрази максимал. близькі влас. твор. спрямуванням й естет. ідеалам. У жанр. сфері – переважно до лірич. жанрів, у територіально-діалект. розрізі орієнтувався на понадпівденнобуз. субдіалект поділ. етногр. регіону України] / Б. Луканюк // Українське музикознавство : респ. міжвідом. наук.-метод. зб. / АН УРСР ; [редкол.: І. А. Котляревський (голова) та ін.]. – Київ, 1987. – Вип. 22. – С. 38–48.

1179. Луканюк, Б. «Дударик» М. Д. Леонтовича : [доведено, що техніка зіставлення образ. пластів-характеристик у твор. стилі М. Леонтовича найяскравіше втілена у «Дударику» та зазначено, що, можливо, у цьому творі в худож. образі улюбленця простого народу змальовано звукопис. автопортр. самого композитора] / Б. Луканюк // Нар. творчість та етнографія. – 1978. – № 1. – С. 58–64.

1180. Луканюк, Б. Мелодии Леонтовича : [роздуми про феномен мелодій М. Леонтовича поєднані з муз. аналізом його творів] / Б. Луканюк // Сов. музыка. – 1981. – № 2. – С. 113–118.

1181. Луканюк, Б. Народно-песенный тематизм в творческом стиле Леонтовича : автореф. дис. … канд. искусствоведения / Б. Луканюк ; Ленинград. гос. ун-т. – Ленинград, 1980. – 24 с.

1182. Луканюк, Б. Народнопоетичні прообрази у творчості М. Леонтовича : [у розвідці в цікавому новому ракурсі висвітлено питання «Леонтович і фольклор» та розкрито етико-естетич. погляди композитора, які наклали відбиток на відбір ним текст. матеріалу нар. пісень] / Б. Луканюк // Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / упоряд. В. Золочевський. – Київ, 1977. – С. 177–199 ; Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 178–195.

1183. Луканюк, Б. Про будову народнопісенних тем М. Леонтовича / Б. Луканюк // Українська музика. Традиції та сучасність : зб. ст. / Вищ. держ. муз. ін-т ім. М. Лисенка. – Львів, 1993. – С. 94–117.

1184. Маланюк, О. Вплив української народної казки на творчість М. Леонтовича : [на прикладі опери «На русалчин Великдень», зміст якої випливає з укр. казок, легенд, пов’яз. з віруванням у русалок, мавок, лісовиків тощо] / О. Маланюк // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 206–209.

1185. Мартинюк, Т. В. Національна своєрідність хорової музики Миколи Леонтовича : [у цьому контексті досліджено оброб. нар. пісень, ориг. твори та духов. спадщина митця] / Т. В. Мартинюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 14. – С. 296–300. 

1186. Марчук, О. Жанрова тематика українських народних пісень у творчій спадщині Миколи Леонтовича : [розглянуто щедрівки, веснянки, купал., весіл., лірич., соц.-побут., жартівливі, ігрові пісні, до яких найчастіше звертався митець] / О. Марчук, Т. Лозинська // Тези доп. чотирнадцятої Вінниц. обл. іст.-крає-знав. конф., 5 верес. 1995 р. / Вінниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ін-т, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1995. – С. 117, 118.

1187. Марчук, О. М. Історичні пісні в хорових обробках М. Леонтовича : [схарактеризовано такі іст. пісні композитора: «Ой, з-за гори чорна хмара встала», «Про Нечая», «Ой, в Львові», «Із-за гори сніжок летить» та ін.] / О. М. Марчук, Т. О. Лозинська // Тези доп. дванадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 7 верес. 1993 р. / Вінниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ін-т, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1993. – С. 83, 84.

1188. Марчук, О. М. Українські обрядові пісні у творчій спадщині Миколи Леонтовича : [у цьому жанрі композитором опрацьовано щедрівки, кілька купал. пісень та близько десяти веснянок. З циклу весіл. пісень його приваблювали журливі пісні, що їх співали дружки молодої. Найцікавішою і найглибшою названо оброб. «Ой, сивая зозуленька», записану К. Квіткою з голосу Лесі Українки] / О. М. Марчук, Т. О. Лозинська // Літературна Вінниччина : доп. і повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 70-річчю з дня народж. Василя Земляка, 23–24 квіт. 1993 р. / Він-ниц. держ. пед. ін-т, Каф. укр. літ. – Вінниця, 1993. – С. 30–36.

1189. Ороновська, Л. Обробки народних пісень М. Леонтовича у трактуванні Володимира Вернея : [відомого диригента та композитора, одного із фундаторів нар. хорів на Тернопіллі] / Л. Ороновська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 89–92.

1190. Орфєєв, С. Д. М. Леонтович і українська народна пісня : [видат. теоретик, педагог і композитор С. Орфєєв протягом сорока років композитор. і наук. діяльності досліджував і зробив муз. аналіз хор. спадщини М. Леонтовича та дійшов висновку, що оброб. укр. нар. пісень митця мають незаперечне право на світ. визнання] / С. Д. Орфєєв ; [ред. Я. Є. Драбчина, худож. ред. К. Ф. Контар ; худож. В. М. Березовий] ; вступ. ст. О. І. Ровенка. – Київ : Муз. Україна, 1981. – 75, [1] с.

1191. Петровський, О. Ю. Методика розучування хорового твору М. Леонтовича «Зашуміла ліщинонька» : з досвіду роботи заслуж. самодіял. нар. хор. капели з-ду «Більшовик» / О. Ю. Петровський ; ред. А. Ю. Немченко. – Київ, 1966. – 20 с.

1192. Сбітнєва, Л. М. Українська народна пісня в творчості М. Леонтовича / Л. М. Сбітнєва // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 79, 80.

1193. Скалецький, Р. Шукач народних скарбів : [композитор про життя і творчість М. Леонтовича, його захоплення з дитинства укр. нар. піснею, описано місця, де працював Микола Дмитрович, оцінено його твор. спадщину] / Р. Скалецький // Ленін. плем’я. – 1962. – 12 груд. 

1194. Слободянюк, П. Велет пісні народної : [зміст і мету свого життя композитор вбачав в утвердженні нац. духовності і культури, ідеї служіння народові] / П. Слободянюк // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 24–28.

1195. Смоляк, О. Українська народна пісня «Зайчику» в обробці М. Леонтовича та її західно-подільські варіанти : [співставлено сюжет двох зразків пісні – із записів М. Леонтовича та З. Яропуда] / О. Смоляк // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 73–75.

1196. Смоляк, О. С. Серіаційний принцип розгортання мелодії в обробці обрядової пісні «Коза» Миколи Леонтовича : [зосереджено увагу на використанні трихорд.-тетрахорд. елементів, що є основним засобом підголосковості в старовин. новоріч. щедрівці, та доведено, що тричастинність є основною формотвор. базою для сюжет. розвитку цієї обряд. пісні] / О. С. Смоляк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 13. – С. 333–339. 

1197. Стецик, О. Робота над змістом художніх текстів обробок М. Леонтовича : [здійснено муз. аналіз найбільш відомих творів композитора («Женчичок-бренчичок», «Піють півні», «Ой, котився кубар», «Ой, горе тій чайці») та доведено, що опрац. хор. творів у М. Леонтовича базується на вдумливому підході і ґрунтов. аналізі, перш за все, худож. тексту] / О. Стецик, Н. Бондар // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 75–77.

1198. Ткач, Ю. Прийоми і засоби розкриття художньої цілісності твору : (на прикладі твору М. Леонтовича «Піють півні» у виконанні капели «Думка») : [під орудою О. Сороки] / Ю. Ткач // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / [редкол.: В. І. Рожок та ін. ; ред.-упоряд. М. М. Скорик]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – C. 207–214.

1199. Торчинська, З. Символічні образи календарно-обрядових пісень в обробках М. Леонтовича / З. Торчинська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 93–95.

1200. Тукало, Д. Колядки та щедрівки в хорових обробках М. Д. Леонтовича : [через переосмислення традиц. для колядок і щедрівок куплет. форми та створення кількачастин. муз. мініатюри допомогло композитору творчо розкрити їх внутр. виражал. можливості] / Д. Тукало // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 43–46.

1201. Чопик, Я. Народномовна основа музично-хорових творів Миколи Леонтовича : [підкреслено, що основою високомистец. муз.-хор. творів М. Леонтовича служать істинно нар. за своєю мовно-виражал. фактурою тексти, що набули нового звучання завдяки композитору] / Я. Чопик, М. Чопик // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 235–237.

1202. Щегельський, В. Народна «Гра в зайчика»: її обробка М. Леонтовичем і текстові варіанти з Поділля : [розглянуто текст пісні «Гра в зайчика», записаний для М. Леонтовича Г. Гриневичем з іншими варіантами, зібр. в рукоп. фонді навч.-наук. лабораторії етнології Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту] / В. Щегельський // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 67–71.

1203. Яропуд, З. Стильові ознаки мелодій подільських народних пісень (на матеріалах хор. оброб М. Леонтовича) : [для дослідж. використано твори, що увійшли до зб. «Хорові твори» за заг. ред. М. Гордійчука, а саме його оброб. поділ. нар. пісень] / З. Яропуд // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 177–181.

 


Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

 1. Зміст
 2. Від укладача
 3. Духовна спадщина
 4. Примітки до «Щедрика»
 5. До біографії М. Леонтовича
 6. Твори М. Д. Леонтовича: видання, виконання
  Літературна спадщина
 7. Видання музичних творів
  Збірники (1903-1949)
 8. Збірники (1952-1993)
 9. Збірники (2005-2017)
 10. Окремі твори
 11. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1918-1989)
 12. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1990-2015)
 13. Твори М. Леонтовича у США
 14. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1919-1989)
 15. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1990-2015)
 16. Дослідження життя і творчості М. Д. Леонтовича
  Біографія, родина
 17. Місця, де жив і працював композитор
 18. Кам’янець-Подільська духовна семінарія (1892–1899)
 19. Чуків Немирівського району
 20. Тиврівщина
 21. Перебування на Донбасі
 22. Тульчинський період
 23. Трагічна смерть: версії та розслідування
 24. До роковин загибелі композитора
 25. Згадки сучасників
 26. І. Годзішевський і М. Леонтович
 27. К. Стеценко і М. Леонтович
 28. П. Тичина і М. Леонтович
 29. Г. Яструбецький і М. Леонтович
 30. Творчість композитора
  Книги, монографії, збірники
 31. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках
 32. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 33. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 34. Розвідки в періодичних виданнях
 35. Окремі аспекти творчості М. Д. Леонтовича
  Оригінальні музичні твори
 36. Духовна хорова музика
 37. Майстер обробки української народної пісні
 38. «Щедрик» – світовий шедевр М. Леонтовича
 39. Музично-педагогічна спадщина
 40. Музично-педагогічна спадщина (Продовження)
 41. Вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича
  Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича
 42. Всеукраїнський конкурс хорових колективів ім. М. Леонтовича
 43. Пам’ятники, пам’ятні знаки
 44. Музеї, музейні кімнати
 45. Музей у с. Марківка на Тепличчині
 46. Музей-квартира в Тульчині
 47. Художньо-мистецькі твори, присвячені М. Леонтовичу
  Поезія, проза, пісні
 48. М. Леонтович на екрані
 49. Живопис, скульптура, світлини
 50. Мистецькі заходи та статті-присвяти до ювілеїв композитора
 51. 100 років
 52. 120 років
 53. 130 років
 54. Мистецький проект «Хорові асамблеї М. Леонтовича»
 55. 135 років
  Вінницький обласний фестиваль «Співає Поділля Леонтовича»
 56. 140 років
 57. Названі ім’ям композитора
 58. Народна аматорська хорова капела ім. М. Д. Леонтовича Тульчинського районного будинку культури
 59. Вінницька капела ім. М. Д. Леонтовича
 60. Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича
 61. Ім’я композитора в довідкових виданнях
 62. Бібліографія
 63. Архівні документи
 64. Іменний покажчик (А-М)
 65. Іменний покажчик (Н-Я, B-W)
 66. Список назв газет, матеріали з яких використано при підготовці посібника

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше