ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМикола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

Версія для друку

Духовна хорова музика

Глибокий оригінальний талант Миколи
Дмитровича позначився і на його духовно-цер-
ковних творах. Хто вслухався в звуки його Лі-
тургії, той не забуде високої від неї насолоди і
духовного зворушення.

Д. Бурко


У соборі в Києві співали Літургію моєї
композиції під керуванням С. Тележинсько-
го... взагалі враження... гарне.

М. Леонтович

1100. Бородулін, В. Обрядово-хорова музика у творчості М. Леонтовича : [до духов. спадщини композитора належать хор. твори, написані для укр. православ. церкви, а також оброб. кантів, псальмів і колядок для міш. хору] / В. Бородулін // Тези доп. шістнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 11 лют. 1997 р. / Вінниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ін-т, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1997. – С. 65.

1101. Бурко, Д. Микола Дмитрович Леонтович : [висвітлено біогр. та творчість композитора, але найбільше уваги приділено його духов. спадщині. Описано першу укр. службу Божу, що відбулася у Свято-Миколаїв. соборі у Києві на Печерську 22 трав. 1919 р., де звучала рід. мовою славнозвіс. «Літургія» М. Леонтовича] / Д. Бурко // Українська автокефальна церква – вічне джерело життя / Д. Бурко. – Саут-Баунд-Брук (Нью-Джерсі), 1988. – С. 366–370.

1102. Верещагіна, О. Є. Духовна музика М. Леонтовича : (до питання про взаємодію нар. та проф. в творчості композитора) / О. Є. Верещагіна // Музичне мистецтво: традиції, досягнення, перспективи : зб. ст. / Донец. держ. консерваторія ім. С. С. Прокоф’єва. – Донецьк, 1998. – С. 16–18.

1103. Гордійчук, М. Духовні піснеспіви : [про повернення до худож. життя духов. творів М. Леонтовича, зокрема оброб. нар. колядок (християн. змісту) і псальмів, а також більших культових творів] / М. Гордійчук // Музика. – 1992. – № 1. – С. 18.

1104. Гордійчук, М. Духовні твори Леонтовича : [духов. творчість композитора активізувалася в роки нац. революції (1917–1920) під час його перебування в Києві, коли постало питання відродження автокефал. церкви та повернення в службу Божу укр. мови] / М. Гордійчук // Нар. творчість та етнографія. – 1993. – № 1. – С. 5–11.

1105. Довгаленко, Н. Духовні колядки М. Д. Леонтовича : [досліджено 10 духов. колядок з рукоп. фонду Ін-ту рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, опубл. в 1993 р.] / Н. Довгаленко // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтво- знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 39–41.

1106. Завальнюк, А. І музики глибинна таїна : [про духов. спадщину композитора, яка була малознана через негатив. ставлення тодіш. влади до релігії] / А. Завальнюк // Подолія. – 1993. – 30 листоп.

1107. Завальнюк, А. Ф. Духовна спадщина Миколи Леонтовича : [у ранніх церков. гармонізаціях М. Леонтович дотримувався традиц. православ. піснеспіву, що багато в чому нагадувало твори Д. Бортнянського і О. Архангельського. Поступово композитор вносить у свої духов. твори інтонації укр. нар. пісень] / А. Ф. Завальнюк // Микола Леонтович: листи, документи, духовні твори : до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця, 2007. – С. 75–83 ; Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 66–70.

1108. Завальнюк, А. Ф. М. Д. Леонтович : (до 120-річчя від дня народж.) : [закцентована увага на духов. спадщині композитора, яка стала відкриттям лише нещодавно] / А. Ф. Завальнюк // Підготовка студентів музично-педагогічного факультету до навчально-виховної та творчої роботи в школі : метод. рек. – Вінниця, 1997. – С. 3–6.

1109. Зінченко, А. Життя і служіння Митрополита Василя Липківського : [монографія] : [є згадка, що під час першої укр. служби Божої у Миколаїв. соборі на Печерську, яку провадив протоієрей В. Липківський, хором керував М. Леонтович, який написав співи до цієї служби] / А. Зінченко. – Київ : Дуліби, 2017. – 336 с.

1110. Іванов, В. Відродження «Літургії» М. Леонтовича : [з історії відновлення «Літургії» М. Леонтовича, ноти якої були втрачені за рад. часів] / В. Іванов, Л. Іванова // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 37–39.

1111. Іванов, В. Духовні твори Миколи Леонтовича як енергоінформаційна сила музичного мистецтва / В. Іванов // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 60, 61.

1112. Іванов, В. Відвертість митця : до 120-річчя від дня народж. М. Леонтовича : [історія створення, пошуку, відродження та виконання «Літургії» М. Леонтовича в Укр. каф. соборі Божої Матері у Миколаєві. Твір у повному обсязі було виконано міш. хором ім. М. Аркаса Миколаїв. філ. Київ. держ. ін-ту культури під орудою О. Шпачинського] / В. Іванов // Укр. культура. – 1997. – № 10. – С. 28–30.

1113. Іванов, В. Ф. Маловідомі сторінки хорової творчості М. Д. Леонтовича : [ст. є вступом до зб. «Духовні твори» (Київ, 1993), який є першим найбільш повним зібр. духов. спадщини композитора] / В. Ф. Іванов // Духовні хорові твори / М. Д. Леонтович ; упоряд. та вступ. ст. В. Ф. Іванова. – Київ, 1993. – С. 3–9.

1114. Іванов, О. Микола Леонтович – духовний послідовник традицій Бортнянського : [з твор. спадщиною Д. Бортнянського М. Леонтович познайомився ще в дит. та юнац. роки. На його хор. традиціях виховувався. Твори Д. Бортнянського він використовував у своїй пед. практиці] / О. Іванов // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 41–43.

1115. Іваноньків, Б. Духовна музика Миколи Леонтовича в контексті сучасного культуротворення : [є згадка, що митрополит В. Липківський «Літургію» композитора назвав кращою оздобою укр. відправ] / Б. Іваноньків // Духовна музика в контексті сучасного хорового виконавства : матеріали Міжнар. наук.-практ.  конф., 10 трав. 2008 р. / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; ред.-упоряд. В. Семчишин. – Кременець ; Тернопіль, 2008. – С. 86–96.

1116. Кифенко, А. М. Духовна хорова музика в репертуарі студентського хорового колективу : [у цьому аспекті досліджено і духов. спадщину М. Леонтовича] / А. М. Кифенко // Духовність особистості в системі мистецької освіти : зб. пр. наук. шк. д-ра пед. наук, проф. О. М. Олексюк / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 86–92.

1117. Кіндратюк, Б. Дзвонарська культура України : моногр. дослідж. / Б. Кіндратюк ; наук. ред. Ю. Ясіновський. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2015. – 912 с. + CD. – (Історія української музики: дослідження ; вип. 19 / НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича). – Зі змісту: Леонтович Микола. – С. 638, 639, 647, 648, 652, 654, 700, 701.

1118. Кіндратюк, Б. Дзвонарство Поділля і Микола Леонтович / Б. Кіндратюк // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 111–114. 

1119. Кіндратюк, Б. Церковні дзвоніння у хорових творах Миколи Леонтовича / Б. Кіндратюк // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Мистецтвознавство / ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2008. – № 12/13. – С. 73–78.

1120. Кіндратюк, Б. Д. Образи дзвонів і дзвонінь у хорових творах a capella українських композиторів : [зокрема у «Літургії св. Іоанна Златоустого» М. Леонтовича та нар. піснях «Козака несуть» і «Смерть»] / Б. Д. Кіндратюк // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтво- знавство. – Тернопіль, 2014. – № 1. – С. 170–178.

1121. Коновалова, М. О. До проблеми вивчення хорових духовних творів М. Леонтовича та К. Стеценка в контексті православної літургії : [у зв’язку з тим, що чинні навч. програми з муз. літ. пропонують учням детал. ознайомлення з католиц. месою, а голов. богослужіння православ. церкви – літургія, на жаль, залишається поза межами навч. процесу, наведено стислий аналіз окремих розділів «Літургії» М. Леонтовича та К. Стеценка] / М. О. Коновалова // Теорія і практика сучасної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 24–25 лют. 2017 р.) : в 2 ч. – Херсон, 2017. – Ч. 2. – С. 84–87.

1122. Коновалова, М. О. До проблеми вивчення хорових духовних творів М. Леонтовича та К. Стеценка в курсі музичної літератури / М. О. Коновалова // Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 13–14 берез. 2014 р.). – Луганськ, 2014. – С. 174–178 ; Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22–23 квіт. 2015 р. / Харків. держ. акад. культури ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. – Харків, 2015.

1123. Костюк, Н. Богослужбова творчість Миколи Леонтовича (композиції 1899–1916 рр.) / Н. Костюк // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки : зб. наук. ст. / ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Навч.-наук. ін-т мистецтв, Каф. методики муз. виховання та диригування. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3/4. – С. 30–38. 

1124. Кресак, Ю. Сторінки духовної хорової музики М. Леонтовича / Ю. Кресак // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : в 2 кн. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Остроз. від-ня. – Острог, 1995. – Кн. 1. – С. 6–8.

1125. Мартинюк, Т. Національний ідеал в Літургіях українських композиторів ХХ століття : [є про «Літургію» М. Леонтовича, яку композитор завершив у лют. 1919 р.] / Т. Мартинюк // Українознав. альм. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 93–100. – Зі змісту: [«Літургія» М. Леонтовича]. – С. 96, 98, 99.

1126. Мірашевич, М. Музика православної церкви у визначенні спільних рис стилістики творчості сербського композитора С. Мокраняца та українського майстра М. Леонтовича / М. Мірашевич // Культура України і слов’янський світ : наук.-практ. конф. : тези доп. та повідомл. (м. Кам’янець-Подільський) : в 2 ч. / Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури ; ред. В. Г. Чернець [та ін.]. – Кам’янець-Подільський ; Київ, 1992. – Ч. 2. – С. 36, 37.

1127. Паламар, Н. Маловідомі сторінки хорової творчості композитора : [до відзначення 5-річчя надання Немирів. СШ № 1 імені митця відбувся літ.-муз. вечір «Духовні хорові твори М. Леонтовича»] / Н. Паламар // Прибуз. новини. – 1993. – 1, 4 груд.

1128. Петренко, О. Дорога до храму : [про презентацію в Миколаєві «Літургії Іоанна Златоустого» М. Леонтовича та відзначено наполегливу пошукову працю В. Ф. Іванова, завдяки якому видано духов. твори композитора] / О. Петренко // Музика. – 1997. – № 5. – С. 17.

1129. Повзанюк, О. Деякі аспекти вивчення духовних творів М. Леонтовича церковними хорами : [особливо приваблюють регентів такі частини з «Літургії» М. Леонтовича: «Слава Єдинородному Сину», «Святий Боже» (перша ред.), Єктенії, «Отче наш»] / О. Повзанюк // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 113–116.

1130. Порожна, Г. Церковна музика у творчості М. Леонтовича : [не повторюючи канони церков. композиторів, М. Леонтович намагався відтворити у своїх творах елементи народнопісен. інтонації. Свідченням цього є його «Літургія» з текстом, написаним укр. мовою] / Г. Порожна // Тульчин. край. – 2004. – 9 черв.

1131. Середа, Н. В. Втілення драматургії жанрового канону Літургії у творчості М. Леонтовича / Н. В. Середа // Традиція і національно-культурний поступ : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т», Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. держ. ін-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, Харків. держ. акад. культури, Фонд нац.-культур. ініціатив ім. Гната Хоткевича. – Харків, 2005. – С. 201–210.

1132. Середа, Н. В. Н. Леонтович. Литургия Иоанна Златоустого. Интонационная и тональная драматургия / Н. В. Середа // Проблеми особистісної орієнтації педагогічного процесу : зб. наук. пр. / Харків. обл. метод. каб. учб. закл. мистецтв та культури. – Харків, 2000. – С. 210–214.

1133. Середа, Н. В. Національне трактування жанрового канону Літургії в творчості М. Леонтовича : (традиції і подальші перспективи) / Н. В. Середа // Традиція і сучасне в українській культурі : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю Гната Хоткевича. – Харків, 2002. – С. 39, 40.

1134. Стефанович, Д. В. Композиторская школа Н. А. Римского-Корсакова в контексте развития русской духовной музыки : дис. … канд. искусствоведения : 17.00.02 / Стефанович Дмитрий Владимирович. – Санкт-Петербург, 2016. – 246 с. – Зі змісту: [Характеристика духов. спадщини М. Д. Леонтовича]. – С. 197, 198.

1135. Супрун-Яремко, Н. Поліфонія в духовно-релігійних творах Миколи Леонтовича : [подано фактур. аналіз деяких оброб., аранжов. та ориг. зразків духов. хор. творчості композитора] / Н. Супрун-Яремко // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 26–33 ; Музикознавчі праці : [зб. наук. пр.] / Н. О. Супрун-Яремко ; Наук. т-во ім. Тараса Шевченка. – Рівне, 2010. – С. 316–326. – (Українознавча наукова бібліотека НТШ / Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; число 27).

1136. Сюта, Б. Фольклорні джерела духовної творчості М. Леонтовича : [в основу своєї духов. спадщини М. Леонтович поклав нар. пісню, використав її мелодику, гармонію, поліфонію та ритміку, поєднавши їх з прийомами проф. муз. письма] / Б. Сюта // Духовні витоки Поділля : творці історії краю : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9–10 верес. 1994 р. м. Кам’янець-Подільський / Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. – Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 98–100.

1137. Тимощук, О. Його «Щедрик» слухає весь світ... : [працюючи над реліг. творами, композитор почав пер. з грец. та старослов’ян. укр. мовою найкращих зразків духов. музики. Саме завдяки М. Леонтовичу богослужіння в укр. храмах почало проводитись із залученням рідного слова] / О. Тимощук // Слово Просвіти. – 2006. – 9–15 берез. (№ 10). – С. 15.

1138. Цехмістро, О. В. Духовна вокально-хорова музика Миколи Леонтовича в контексті сучасної культури України : [доведено, що створені композитором «Літургія» й інші духов. твори – це новий стиль укр. церков. музики з чітко вираженою нац. специфікою завдяки використанню фольклор. елементів] / О. В. Цехмістро // Культура України. Cерія : Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; [редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.]. – Харків, 2015. – Вип. 51. – С. 107–117. 

1139. Шипайло, Я. Господня молитва у творчості композиторів першої третини XX століття (М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Степовий) / Я. Шипайло // Наук. зб. Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Дрогобич, 2009. – Вип. 21. – С. 127–134.

1140. Шкільнюк, Г. Художня спадщина Миколи Леонтовича в галузі обрядової хорової музики : [до золотого фонду укр. музики увійшли твори а капела, написані композитором для укр. православ. церкви, в текстах яких використані біблійні сюжети, що довгий час були штучно вилучені з культур. життя України] / Г. Шкільнюк, Н. Прушківська // Тези доп. чотирнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 5 берез. 1995 р. / Він-ниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Він-ниц. держ. пед. ін-т, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1995. – С. 122–124.

1141. Шкільнюк, Г. М. М. Д. Леонтович як прихильник та продовжувач кращих традицій народної пісенності : [про відтворення композитором побож. пісень укр. народу] / Г. М. Шкільнюк // Актуальні проблеми культурологічного та музично-естетичного виховання / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Муз.-пед. ф-т ; [редкол.: А. Ф. Завальнюк (голова), В. І. Газінський, В. К. Лебедєв та ін.]. – Вінниця, 2003. – Вип. 1. – С. 97–99.

1142. Яра, М. Відзвуки галицького розспіву та богословські аспекти у церковно-пісенних опрацюваннях М. Леонтовича : [розглянуто дві молитви з «Літургії» композитора «Слава і нині. Єдинородний Сину» і «Достойно єсть», та з’ясовано, яким чином у часи становлення Укр. православ. церкви використано мелодику піснеспівів, запозич. з галиц. розспіву] / М. Яра // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 50–52.

1143. Яропуд, З. П. Розвиток української духовно-релігійної хорової музики від хрещення до наших днів : [авт. звертається також до духов. спадщини М. Леонтовича] / З. П. Яропуд // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 17. – С. 325–334.

1144. Ятло, Л. Духовна музика в творчості М. Д. Леонтовича : [розглянуто самобутність твор. доробку композитора в царині духов. музики, досліджено особливості його композитор. стилю, вплив естетики митця на стилістику творчості композиторів наступ. поколінь] / Леонід Ятло, Людмила Ятло // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2012. – № 6 (2). – С. 273–278.

 


Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

 1. Зміст
 2. Від укладача
 3. Духовна спадщина
 4. Примітки до «Щедрика»
 5. До біографії М. Леонтовича
 6. Твори М. Д. Леонтовича: видання, виконання
  Літературна спадщина
 7. Видання музичних творів
  Збірники (1903-1949)
 8. Збірники (1952-1993)
 9. Збірники (2005-2017)
 10. Окремі твори
 11. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1918-1989)
 12. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1990-2015)
 13. Твори М. Леонтовича у США
 14. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1919-1989)
 15. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1990-2015)
 16. Дослідження життя і творчості М. Д. Леонтовича
  Біографія, родина
 17. Місця, де жив і працював композитор
 18. Кам’янець-Подільська духовна семінарія (1892–1899)
 19. Чуків Немирівського району
 20. Тиврівщина
 21. Перебування на Донбасі
 22. Тульчинський період
 23. Трагічна смерть: версії та розслідування
 24. До роковин загибелі композитора
 25. Згадки сучасників
 26. І. Годзішевський і М. Леонтович
 27. К. Стеценко і М. Леонтович
 28. П. Тичина і М. Леонтович
 29. Г. Яструбецький і М. Леонтович
 30. Творчість композитора
  Книги, монографії, збірники
 31. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках
 32. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 33. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 34. Розвідки в періодичних виданнях
 35. Окремі аспекти творчості М. Д. Леонтовича
  Оригінальні музичні твори
 36. Духовна хорова музика
 37. Майстер обробки української народної пісні
 38. «Щедрик» – світовий шедевр М. Леонтовича
 39. Музично-педагогічна спадщина
 40. Музично-педагогічна спадщина (Продовження)
 41. Вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича
  Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича
 42. Всеукраїнський конкурс хорових колективів ім. М. Леонтовича
 43. Пам’ятники, пам’ятні знаки
 44. Музеї, музейні кімнати
 45. Музей у с. Марківка на Тепличчині
 46. Музей-квартира в Тульчині
 47. Художньо-мистецькі твори, присвячені М. Леонтовичу
  Поезія, проза, пісні
 48. М. Леонтович на екрані
 49. Живопис, скульптура, світлини
 50. Мистецькі заходи та статті-присвяти до ювілеїв композитора
 51. 100 років
 52. 120 років
 53. 130 років
 54. Мистецький проект «Хорові асамблеї М. Леонтовича»
 55. 135 років
  Вінницький обласний фестиваль «Співає Поділля Леонтовича»
 56. 140 років
 57. Названі ім’ям композитора
 58. Народна аматорська хорова капела ім. М. Д. Леонтовича Тульчинського районного будинку культури
 59. Вінницька капела ім. М. Д. Леонтовича
 60. Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича
 61. Ім’я композитора в довідкових виданнях
 62. Бібліографія
 63. Архівні документи
 64. Іменний покажчик (А-М)
 65. Іменний покажчик (Н-Я, B-W)
 66. Список назв газет, матеріали з яких використано при підготовці посібника

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше