ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМикола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

Версія для друку

882. Кузик, В. Микола Леонтович : [простежено життєвий і твор. шлях М. Леонтовича та схарактеризовано вид. «Хорові твори» (Київ, 2005), до якого увійшло ряд нових творів композитора, зокрема його духов. спадщина] / В. Кузик // Хорові твори [Ноти] / М. Д. Леонтович ; [вступ. ст., ред.-упоряд., прим. В. В. Кузик ; ред. Н. В. Петішкіна, літ. ред. М. М. Мокрицька ; худож. оформ. І. В. Кривошея]. – Київ : Муз. Україна, 2005. – С. 5–11.

883. Кузик, В. Микола Леонтович – будівничий музичної культури ХХ ст. : [відразу, як було почуто «Щедрик» і «Дударик» М. Леонтовича, людство без уряд. наказів і фінанс. проектів створило духов. пам’ятник композитору. На часі і в Україні створити достойний пам’ятник своєму генієві] / В. Кузик // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 54–56.

884. Кузик, М. Фонозаписи творів М. Д. Леонтовича : [про запис творів композитора до 100-річчя від дня його народж. студент. хором Київ. держ. консерваторії ім. П. І. Чайковського на чолі з П. І. Муравським] / Микола Кузик // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 34–37.

885. Кузів, М. До питання про взаємодію звуку і кольору у творчості М. Д. Леонтовича : [це явище згодом отримало назву синопсії. Здійснено словес. кольор. характеристику «Щедрика»] / М. Кузів // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 161–165.

886. Кулик, В. Архів М. Леонтовича як джерело дослідження творчої постаті митця : (до історії питання) / В. Кулик // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / [редкол.: В. І. Рожок та ін. ; ред.-упоряд. М. М. Скорик]. – Київ, 2006. – Вип. 55 : Маловідомі та забуті сторінки музичної історії України. – C. 162–171.

887. Кулик, В. Мелодекламації М. Леонтовича в проекції на інтонаційно-стильові пошуки українських композиторів поч. 20-х років ХХ століття / В. Кулик // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / [редкол.: Рожок В. І. та ін. ; ред.-упоряд. М. М. Скорик, О. А. Портянко]. – Київ, 2008. – Вип. 67 : Музична культура України 20–30-х років ХХ століття: тенденції і напрямки. – C. 254–268.

888. Кулик, В. «Пам’ятна книжка» Миколи Леонтовича як свідчення формування нового типу митця : [питання перепрочитання «Пам’ятної книжки» М. Леонтовича авт. проводить у двох взаємопов’яз. ракурсах – текстологічному і версифікаційному] / В. Кулик // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / [редкол.: Рожок В. І. та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 86 : До 100-річчя Київ. консерваторії. Історія в особистостях. – С. 262–278.

889. Кумеда, Т. А. Особистість композитора в українській музичній культурі XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 : [проаналізовано іст.-культурол. чинники розвитку укр. композитор. творчості на підставі вивч. твор. діяльності К. Стеценка, М. Леонтовича, С. Людкевича, Л. Ревуцького та ін.] / Т. А. Кумеда ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 19 с.

890. Куркова, З. Збереження традицій : [про акад. камер. хор «Вінниця» під керуванням нар. артиста України, проф. В. І. Газінського, який долучає до своїх концерт. програм все нові твори М. Леонтовича, започаткував унікал. міжнар. проект «Хорові асамблеї М. Леонтовича» та підготував концерт. виконання опери «На русалчин Великдень»] / З. Куркова // Микола Леонтович і сучасність : до 135-річчя від дня народж. композитора / Вінниц. училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича, Вінниц. обл. центр нар. творчості ; [упоряд.: О. Ю. Мельничук, С. П. Поляковська]. – Вінниця, 2012. – С. 16–20 : фот.

891. Ластовецька, Л. Звукові реліквії творів Миколи Леонтовича / Л. Ластовецька // У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич, 2003. – С. 145–148.

892. Левицький, А. Гідний продовжувач Леонтовича : [про композитора Р. Скалецького, який свого часу відновив діяльність хор. капели, біля витоків якої стояв М. Леонтович. Чільне місце в її репертуарі посідали твори Миколи Дмитровича] / А. Левицький // Вінницький альбом : [літ.-худож. та іст.-краєзнав. альм.] / упоряд. В. Б. Петров. – Вінниця, 2016. – Вип. 4. – С. 84–88.

893. Лисенко, І. Музики сонячні дзвони : ст., рец., спогади / І. Лисенко. – Київ : Рада, 2004. – 389 с. : іл. – Зі змісту: Книжка про видатного композитора: (Микола Леонтович). – C. 321, 322.

894. Либероль, Н. Б. Аккорды любви : [вміщено 10 авт. новел про видат. музикантів і поетів, у т. ч. про М. Леонтовича] / Н. Б. Либероль. – Харьков : С.А.М., 2011. – 172 с.

895. Лісецький, С. Риси стилю творчості К. Стеценка / С. Лісецький. – Київ : Муз. Україна, 1977. – 124 с. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 3, 4, 16, 33, 34, 37, 47, 48, 57, 74.

896. Лісовий, П. М. Окрилені народною піснею : [зазначено, що М. Леонтович є окрасою укр. муз. мистецтва, в історію світ. музики він увійшов як творець жанру витонч. хор. мініатюри] / П. М. Лісовий // Літературна Вінниччина : доп. і повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 70-річчю з дня народж. Василя Земляка, 23–24 квіт. 1993 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т, Каф. укр. літ. – Вінниця, 1993. – С. 24–30. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 24, 27–29.

897. Локаєнко, А. Р. Місце пісенних традицій українського народу у формуванні особистості як патріота своєї Батьківщини : [подаються цікаві факти життя та діяльності великого земляка з Поділля М. Леонтовича] / А. Р. Локаєнко, Л. А. Локаєнко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Акад. міжнар. співробітництва з креатив. педагогіки. – Київ ; Вінниця, 2011. – № 67, ч. 2. – С. 103–107.

898. Луканюк, Б. Про творчий метод М. Леонтовича : [через муз. аналіз окр. творів композитора, доведено, що твор. метод М. Леонтовича – це метод образ. характеристики нар. пісні, його твори не прості «репродукції» розроблюваних ним фольклор. прообразів, а ориг. хор. мініатюри, п’єси] / Б. Луканюк // Українське музикознавство : наук.-метод. міжвідом. щорічник. – Київ, 1989. – Вип. 24. – С. 36–45.

899. Людкевич, С. Гармонічна мова М. Леонтовича / С. Людкевич // Питання історії і теорії української музики : наук. зап. / Львів. держ. консерваторія ім. М. Лисенка. – Львів, 1957. – Вип. 1. – С. 16–25 : ноти.

900. Людкевич, С. Дослідження, статті, рецензії, виступи : в 2 т. / С. Людкевич ; упоряд., ред, пер. і прим. З. Штундера ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – (Серія : Історія української музики ; вип. 5). – Львів : М. Коць, 1999–2000.

Т. 1. – 1999. – 495 с. – Зі змісту: [Леонтович М. Д.]. – С. 168, 178, 260, 341, 343–345, 350, 365, 369–371, 374, 376, 377, 382, 383, 474, 477.

Т. 2. – 2000. – 815 с. – Зі змісту: [Леонтович М. Д.]. – С. 222, 283, 346–349, 390, 480, 485, 497, 544, 549, 560, 561, 616, 626, 693, 740, 766.

901. Маринін, І. З хорової спадщини М. Д. Леонтовича : [про історію записів пісень М. Леонтовича на грамплатівки в рад. період та неоднозначне ставлення до збереження твор. спадщини композитора] / І. Маринін, О. Бец // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 19–22.

902. Маринін, І. Г. Яропуд Зиновій Петрович : [серед твор. проектів канд. пед. наук, проф. каф. муз. мистецтва Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка чимало присвяч. М. Леонтовичу] / І. Г. Маринін, В. Ф. Олійник // Народно-інструментальне мистецтво південно-західного Поділля: троїсті музики Олексія Беца : монографія / І. Г. Маринін, В. Ф. Олійник. – Кам’янець- Подільський, 2011. – С. 119–123.

903. Маркітантов, Ю. Вокатив у поетичних текстах хорових обробок М. Леонтовича / Ю. Маркітантов // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 214–217.

904. Мартинюк, А. К. Універсалізм творчої діяльності Миколи Леонтовича : [висвітлено муз.-пед., композитор., диригент. діяльність М. Леонтовича, який зробив значний внесок у розвиток вітчизн. хор. мистецтва та вдосконалення методики муз. виховання у шк.] / А. К. Мартинюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 13. – С. 308–313.

905. Мартинюк, Л. Особливості інтерпретаційної системи диригента в контексті роботи з учбовим студентським хором : [прикладом для аналізу обрано хор. мініатюри М. Леонтовича, що зумовлено особливою прихильністю дослідниці до творчості цього композитора й фольклориста] / Л. Мартинюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 20, ч. 2. – С. 102–106.

906. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Феномен Левка Ревуцького у духовно-мистецькій спадщині української культури ХХ ст.», 27–28 берез. 2017 р. // Студент. наук. вісн. / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 17. – С. 3–35. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 3–5, 9, 11, 13, 16–19, 22–24, 27, 34.

907. Маценко, П. Павло Маценко. Музиколог, композитор і громадський діяч : зб. на пошану 90-ліття народин : [у спогадах є згадки про М. Леонтовича] / П. Маценко ; упорядкував і зредагував В. Верига. – Торонто : Вид. Укр. нац. об-ня Канади, 1992. – 242 с.

908. Михайлець, В. Вокально-технічні властивості в хорових творах М. Леонтовича / В. Михайлець // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. вузів худож.-буд. профілю України і Росії / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; [редкол.: Н. Є. Трегуб (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2005. – № 4/5. – С. 108–111.

909. Музыкальная культура Украинской ССР : сб. ст. / сост.: Е. Алексеенко, И. Ляшенко ; отв. ред. И. Ляшенко ; Союз композиторов УССР. – Москва : Музыка, 1979. – 460, [2] с. – Зі змісту: [Леонтович М.]. – С. 43, 45, 48, 56, 69, 128, 205–207, 222, 270–272, 302, 315, 351, 444, 447.

910. Музична культура України у спогадах, матеріалах, листах / авт.-упоряд., вступ. ст., ред. та прим. І. Лисенка. – Київ : Рада, 2008. – 574 с. : іл. – Зі змісту: Леонтович М. Д. – С. 7, 68, 69, 105, 163, 165, 167, 169, 171, 175–178, 180, 184, 187, 335, 337, 338, 354, 356, 357, 383, 462, 501, 502, 504, 507, 508.

911. Мулява, В. С. Гуманізм творчості і громадської діяльності М. Д. Леонтовича / В. С. Мулява // Тези доп. четвертої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 14 верес. 1986 р. / Він-ниц. держ. пед. ін-т ім. Миколи Островського, Вінниц. обл. ін-т удосконалення вчителів, Вінниц. краєзнав. музей. – Вінниця, 1986. – С. 16.

912. Мулява, В. С. Джерело гуманізму діяльності та творчого доробку М. Д. Леонтовича : [з нар. пісень композитор перейняв не лише самобут. колорит, а й пройнявся їх гуманіст. змістом, ідеями свободи і рівності, поваги до гідності тощо] / В. С. Мулява // Тези доп. VII Поділ. іст.-краєзнав. конф. Секція історії дожовт. періоду. – Кам’янець-Подільський, 1987. – С. 24–25.

913. Муравський, П. Моя хорова школа : методика акапел. хор. співу : до 100-річчя від дня народж. й 80-річчя мистец.-пед. діяльності : [з творчістю М. Леонтовича П. Муравського познайомив двоюрід. брат С. Білянський, який співав у Тульчин. хорі під керуванням славет. композитора] / П. Муравський ; [ред.-упоряд. О. А. Шокало]. – Київ : Просвіта, 2014. – 381, [1] с. – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича]. – С. 13, 14, 93, 94, 204, 221, 240, 257, 258, 261, 262, 264, 273, 277, 281, 283, 287, 298, 313, 316, 318, 321, 334, 339.

914. Муравський, П. Повний запис хорової спадщини М. Д. Леонтовича : [про запис ювіл. альб. М. Д. Леонтовича у 1977 р. студент. хором Київ. держ. консерваторії ім. П. І. Чайковського на чолі з П. Муравським] / П. Муравський // Моя хорова школа : методика акапел. хор. співу : до 100-річчя від дня народж. й 80-річчя мистец.-пед. діяльності / П. Муравський ; [ред.-упоряд. О. А. Шокало]. – Київ, 2014. – С. 71, 72.

915. Муравський, П. Творчість Миколи Леонтовича – основа співу в природному ладові : [на думку авт., вся складність виконання творів композитора полягала у дотриманні характер. для нього природ. голосоведення та в глибокому розумінні цих творів самим диригентом] / П. Муравський // Моя хорова школа : методика акапел. хор. співу : до 100-річчя від дня народж. й 80-річчя мистецько-пед. діяльності / П. Муравський ; [ред.-упоряд. О. А. Шокало]. – Київ, 2014. – С. 210, 211.

916. Нариси з історії української музики. Ч. 1 / Л. Архімович, Т. Каришева, Т. Шеффер, О. Шреєр-Ткаченко. – Київ : Мистецтво, 1964. – 309 с. : ноти. – Зі змісту: Леонтович Микола Дмитрович (1877–1921). – С. 300–305.

917. Насмінчук, Г. Микола Леонтович і Григорій Чупринка : [на думку дослідниці, є підстави говорити про генетич. спорідненість творчості М. Леонтовича і Г. Чупринки. У його поезії композитора привабила розкутість і мелодійність авт. самовираження. Їх ріднило особливе чуття нац. фольклору, тяжіння до нар. першооснови, щиро і відповідально обидва митці зверталися до пам’яті Т. Шевченка] / Г. Насмінчук // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 254–258.

918. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Серія : Мистецтвознавство. Вип. 2 / редкол.: Б. О. Водяний, С. Й. Грица, А. І. Іваницький [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 92 с. – Зі змісту : [У вміщ. ст. є згадки про М. Леонтовича, пов’яз. з Кам’янцем-Подільським, виконання його творів]. – С. 23, 37, 43–45, 58, 60, 63, 80.

919. Незабутні постаті хорового мистецтва Рівненщини : зб. нарисів : [про організаторів і керівників аматор. та проф. хор. колективів Рівненщини, що залишили по собі вагомий твор. спадок і які зверталися і виконували твори М. Леонтовича] / упоряд. Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2010. – 248 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2q192zn (дата звернення: 09.05.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: [Про виконання творів М. Леонтовича]. – С. 7, 12, 23, 33, 63, 102, 104, 114, 125, 126, 150, 157, 164, 181, 209, 210, 216, 231. 

920. Нестуля, О. О. Красиве і талановите життя (Ю. С. Михайлів) / О. О. Нестуля // Репресоване краєзнавство 20–30-х рр. – Київ, 1991. – С. 184–191. – Зі змісту: [Про пропаганду творчості М. Д. Леонтовича Ю. С. Михайлівим]. – С. 186.

921. Нечай, О. Стильові принципи хорової творчості М. Д. Леонтовича / О. Нечай // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець- Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 77, 78.

922. Околович, І. Внесок Миколи Леонтовича в музичну культуру України : [композитор залишив доволі значну за обсягом спадщину, складену із оброб. нар. пісень, із низки духов. творів. Саме ця частина його доробку ще донедавна замовчувалася. Все це зберегла і постійно культивувала укр. діаспора] / І. Околович // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 16. – С. 146–152.

923. Ольховський, А. В. Нарис історії української музики : до 90-річчя Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [названо ряд оброб. укр. нар. пісень, у яких композитор виявив найбільшу яскравість і твор. сміливість. Винахідливість, блискуче володіння засобами пісенності, розуміння сили твор. образів він виявив і у своїй ориг. спадщині] / А. В. Ольховський. – Київ : Муз. Україна, 2003. – 512 с. : ноти. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 385–393.

924. Павловська-Єжова, Т. А. Особливості розвитку української музичної культури періоду Бориса Грінченка : [є про творчість М. Леонтовича, яка стала вершиною розвитку жанру оброб. укр. нар. пісень] / Т. А. Павловська-Єжова, В. Ф. Сокальська // «Я йшов туди, де гуркіт праці чути...» : (до 150-річчя від дня народж. Бориса Грінченка) : матеріали Всеукр. наук.-практ.  конф. (VI Грінченківські читання), 22 січ. 2014 р. м. Київ / М-во освіти і науки України, НАПН України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; ред.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, А. І. Мовчун. – Київ, 2014. – С. 213–220.

925. Пальоний, В. І. Сторінки творчої спадщини М. Д. Леонтовича : [розкрито життєвий і твор. шлях, теми та фольклор. жанри муз. спадщини композитора] / В. І. Пальоний, Ю. Л. Кісь // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2003. – Вип. 9. – С. 148–150.

926. Пеленський, О. Світова концертна подорож Української республіканської капели : спомини учасника : [коли формувався репертуар Укр. респ. капели під орудою О. Кошиця для зарубіж. турне, було запропоновано М. Леонтовичу надати свої оброб., однак він відмовився, зауваживши, що його пісні «недоладно скомпоновані», що їх не можна співати на сцені празькій чи паризькій. Саме ці пісні найвідоміші світ. музиканти назвали «архітворами»] / О. Пеленський. – У Львові : Друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, 1933. – 167 с.

927. Печенюк, М. Вітчизняна музична спадщина – невід’ємна частина духовного життя суспільства / М. Печенюк // Актуальні питання естетичного виховання молоді засобами музики : монографія / М. А. Печенюк, О. М. Прядко, Г. П. Ватаманюк, Т. П. Карпенко [та ін.] ; за заг. ред. Печенюк М. А. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 6–26. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 9–11, 15, 16, 18.

928. Печенюк, М. А. Музика подільських композиторів у полікультурному світовому просторі / М. А. Печенюк // Мистецька спадщина Поділля у контексті полікультурного європейського простору : зб. наук. пр. за результатами Міжнар. наук.-практ. семінару / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: О. М. Завальнюк та ін. ; ред. Н. О. Урсу]. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 177–186. – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича]. – С. 179.

929. Пигров, К. К. Хоровая культура и мое участие в ней : [хор. диригент і педагог цінував творчість М. Леонтовича. Оброб. його укр. нар. пісень блискуче звучали в концерт. програмах хорів, очолюв. К. Пігровим] / К. К. Пигров ; ред.-сост. А. Серебри. – Одесса : Одес. гос. консерватория им. А. В. Неждановой, 2001. – 50 с.

930. Плющик, Є. В. Лекції з курсу «Хорознавство» / Є. В. Плющик, В. В. Омельчук, В. К. Федорченко ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : ЖДУ ім. Івана Франка, 2010. – 190 с. – Зі змісту: [Про виконання творів М. Леонтовича, Всеукр. конкурси хор. колективів ім. М. Д. Леонтовича]. – С. 74, 123, 124, 126, 131–133, 136–139, 141 ; [Українська народна пісня в обробці М. Леонтовича «Щедрик»]. – С. 142–147.

931. Програма ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Творча спадщина М. Леонтовича в українській та світовій культурі і освіті» : (до 130-річчя від дня народж.), 12–14 груд. 2007 р. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. методики муз. виховання, вокалу і хор. диригування, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики і етнології ім. М. Т. Рильського, Упр. культури, мистецтв і туризму Хмельниц. облдержадмін. – Кам’янець-Подільський, 2007. – [4] с.

932. Прушківська, Н. М. Леонтович – подільський майстер хорової мініатюри : [схарактеризовано однокуплет. твори композитора, особливо детально – мелодію пісні «Ой, зійшла зоря»] / Н. Прушківська // Тези доп. і повідомл. дев’ятнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 18 лют. 1999 р. / Він-ниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Він-ниц. держ. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1999. – С. 75, 76.

933. Прушківська, Н. Майстерність Миколи Леонтовича як композитора та його вплив на духовну культуру нації : [зазначено, що М. Леонтович, як ніхто інший, зумів осягнути образність і мистец. закони пісні, прочитати їх і відтворити для слухачів] / Н. Прушківська // Тези доп. і повідомл. вісімнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 3 лют. 1998 р. / Він-ниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Він-ниц. держ. пед. ін-т, Вінниц. держ. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1998. – С. 7, 8.

934. Прушківська, Н. Н. М. Д. Леонтович – першовідкривач художнього пізнання : [твор. кредо композитора був метод використання нар. пісні як «цитати», тобто її худож. оброб. з наданням їй форм цілком самостійного ориг. твору-хор. поеми. Як приклад, дослідж. оброб. пісень «Пряля», «Ой, пряду, пряду»] / Н. Н. Прушківська // Тези доп. дванадцятої Вінниц. обл. іст.-крає- знав. конф., 7 верес. 1993 р. / Вінниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ін-т, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1993. – С. 84, 85.

935. П’янов, В. На струнах вічності : [нарис про П. Тичину, який у своєму «Щоденнику» М. Леонтовича схарактеризував одним вагомим словом – скромність. Цю рису композитор виявляв у всьому – способі життя, зовн. вигляді, а понад усе – у зневазі до амбітності] / В. П’янов // Визначні, відомі й «та інші»... : спогади, есеї, нариси / В. П’янов. – Київ, 2002. – С. 90–154.

936. Ревуцький, Л. Повне зібрання творів. В 11 т. Т. 10. Літературна спадщина / Л. Ревуцький ; упоряд., вступ. ст. і комент. В. Д. Довженка. – Київ : Муз. Україна, 1988. – 318, [2] с. – Зі змісту: Леонтович Микола Дмитрович (1877–1921). – С. 35, 48, 58, 61, 129, 131, 190, 192, 257.

937. Ржевська, М. Українська національна композиторська школа першої третини ХХ століття: ідейно-художні настанови та зміна поколінь : [М. Лисенко, М. Леонтович, К. Стеценко] / М. Ржевська // Мистецькі обрії’2005–2006 : наук.-теорет. пр. та публіцистика / Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; голов. наук. ред. І. Д. Безгін, ред.-упоряд. і відп. за вип. В. А. Щербак. – Київ, 2006. – Вип. 8/9. – C. 237–245.

938. Рильський, М. Про наші мистецькі справи : [розмірковуючи над нац. опер. спадщиною, М. Рильський констатує: «Доводиться гірко жаліти, що К. Стеценко і М. Леонтович залишили лише окрушини спроб в оперному жанрі, бо вони, особливо позначений рисами геніальності Леонтович, могли розкрити і втілити нові нечувані, самобутні риси національного мистецтва»] / М. Рильський // Про людину, для людини : ст. про літ. і мистецтво / М. Рильський. – Київ, 1962. – С. 337–341. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 339, 340.

939. Рильський, М. Т. Дивлюсь на афішу та й думку гадаю… : [про поверхове знання українцями не лише укр. нар. пісні, але й своїх композиторів, зокрема і Леонтовича, майстра із безумовними рисами геніальності] / М. Т. Рильський // Зібр. творів : у 20 т. / М. Т. Рильський. – Київ, 1988. – Т. 18 : Публіцистика, 1953–1964. – С. 570–576. – Зі змісту: [Про творчість М. Леонтовича]. – С. 574.

940. Рожок, О. В. Хор, овіяний народною любов’ю : до 50-х роковин від дня смерті Григорія Гурійовича Верьовки : [укр. композитор і хор. диригент захоплювався унікал. хор. оброб. М. Леонтовича, якого добре знав, вважав його геніал. майстром хор. мініатюри, а його ориг. поліфоніч. мислення – логічно вплетеним в інтонац. сферу фольклор. першоджерела, вершин. здобутком укр. муз. творчості] / О. В. Рожок // Часоп. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 117–123.

941. Росул, Т. Музичне життя Закарпаття 20–30-х років ХХ ст. / Т. Росул ; відп. ред. А. Муха. – Ужгород : ПоліПрінт, 2002. – 207, [1] с. – Зі змісту: Леонтович Микола. – С. 44, 45, 57, 60, 76, 114, 117, 144, 149.

942. Рудницький, А. Українська музика : іст.-критич. огляд : [зазначено, що М. Леонтович підходив до проблеми хор. оброб. як до своєрід. інструментарію, ориг. і свіжим способом. Він зумів створити ефекти хор. звучання й одночасно зберегти «непорочність народної ладовості й многоголосовості. Все це до нього в українській музиці було невідоме»] / А. Рудницький. – Мюнхен : Дніпр. хвиля, 1963. – 406 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2jAaesf (дата звернення: 18.01.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: [Леонтович Микола]. – С. 38–40, 68, 109, 123, 126–128, 130, 132, 139, 144, 149, 170, 193, 200, 203, 304, 375, 376.

943. Рудницький, А. Про музику і музик / А. Рудницький. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто : [б. в.], 1980. – (Наукове товариство ім. Шевченка. Бібліотека Українознавства ; ч. 39). – Зі змісту: Леонтович Микола. – С. 86, 88, 90, 168, 216, 217, 259.

944. Сердюк, О. В. Українська музична культура: від джерел до сьогодення : (навч. монографія) : [є про творчість М. Д. Леонтовича, яку авт. називають вершиною розвитку жанру оброб. нар. пісень] / О. В. Сердюк, О. В. Уманець, Т. О. Слюсаренко. – Харків : Основа, 2002. – 400 с.

945. Ситник, Т. Народне багатоголосся та професійне пісенно-хорове мистецтво : [для висвітлення теми обрано оброб. укр. нар. пісень М. Леонтовича] / Т. Ситник // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 125–128.

946. Сізова, Н. Розвиток хорових засад Миколи Леонтовича та Родіона Скалецького у творчості Василя Ткаченка : [досліджено хор. творчість вінниц. композитора другої половини ХХ ст. В. Ткаченка з урахуванням досягнень композиторів попередників – М. Леонтовича та Р. Скалецького] / Н. Сізова // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2015. – № 1. – С. 99–105. 

947. Смоляк, О. Гастролі Української республіканської капели за кордоном у 1919–1920 роках (за матеріалами «Спогадів…» Миколи Чайковського) : [є згадки про популярність серед зарубіж. слухачів оброб. нар. пісень М. Леонтовича, зокрема «Щедрик», «Дударик», «Пряля», «Піють півні»] / О. Смоляк // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2014. – № 1. – С. 76–82.

948. Смоляк, О. Микола Чайковський і Українська республіканська капела : [у спогадах є опис інтерпретації О. Кошицем укр. нар. пісні в оброб. М. Леонтовича «Ой, пряду, пряду» та канта «Ой, зійшла зоря» («Дума про Почаївську Божу Матір»)] / О. Смоляк // Зб. пр. / Тернопіл. міськ. осередок Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Тернопіль, 2008. – Т. 4 : Видатні постаті в українській культурі і науці. – С. 230–236. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2oDCivm  (дата звернення: 17.04.2017). – Назва з екрана.

949. Співи та музика : навч. посіб. для пед. училищ / за ред. М. Гордійчука. – Вид. 3-тє. – Київ : Муз. Україна, 1969. – 368 с. – Зі змісту: [Про життя та творчість М. Д. Леонтовича]. – С. 352–358.

950. Стан, Т. Художньо-мистецька спадщина М. Д. Леонтовича у Волочиській академічній хоровій капелі «Мелос» : [третину репертуару капели складають твори композитора] / Т. Стан // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 128–132.

951. Стеблецька, Г. Е. Будівничий нових світів: М. Д. Леонтович (1877–1921) : [про композитора як культур. подвижника] / Г. Е. Стеблецька // Особистість в культурі : зб. наук. пр. / ред. А. Б. Щербо ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2001. – С. 101–113.

952. Стецик, О. Деякі особливості інтерпретації хорових творів М. Леонтовича : [висвітлено влас. бачення інтерпретації ряду найбільш уживаних у хор. практиці оброб. М. Леонтовича та звернуто увагу на типові помилки, яких можуть припуститися диригенти-початківці] / О. Стецик, Н. Боднар // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 119–125.

953. Супрун-Яремко, Н. Поліфонія : посіб. для студентів вищ. навч. муз. закл. / Н. О. Супрун-Яремко. – Вінниця : Нова Кн., 2015. – 512 с. : ноти. – Зі змісту: [Поліфонія Миколи Леонтовича]. – С. 466–479.

954. Супрун-Яремко, Н. О. Музикознавчі праці : [зб. наук. 

пр.] / Н. О. Супрун-Яремко ; Наук. т-во ім. Тараса Шевченка. – Рівне : О. Зень, 2010. – 573 c. – (Українознавча наукова бібліотека НТШ / Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; число 27). – Зі змісту: Леонтович М. – С. 307, 308, 316–326, 345, 464, 491, 493, 496, 499, 546.

955. Тарасова, Н. Синопсичні пошуки у творчості М. Леонтовича, О. Скрябіна, М. Чюрльоніса : [про пошуки зв’язків кольору та звуку, кольорового відчуття звуків цими відомими митцями] / Н. Тарасова // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 52–54.

956. Тен, Б. Наш Леонтович : [зазначено, що у своїх хор. розроб. нар. пісні композитор створив влас. стиль, влас. муз. мову, ориг. твор. метод] // Жадань і задумів неспокій : з твор. спадщини Бориса Тена : вірші, пер., ст., листи, спогади / Б. Тен ; упоряд., підгот. публ., прим. А. Ф. Журавського, К. Ф. Ленець. – Київ, 1988. – С. 55–57.

957. Тичина, П. Зібрання творів : у 12 т. / П. Тичина. – Київ : Наук. думка, 1984–

Т. 9 : Статті, рецензії, доповіді, виступи. 1946–1959. – 1986. – 454 с. – Зі змісту: Леонтович М. Д. – С. 120, 483, 530, 580, 671.

Т. 10 : Статті, рецензії, доповіді, виступи. 1960–1967. – 1987. – 747 с. – Зі змісту: Леонтович М. Д. – С. 29, 31, 191, 192, 268, 269, 273, 300, 302, 309, 312, 370, 427.

Т. 11 : Щоденникові і літературно-мистецькі записи. Підготовчі матеріали. – Зі змісту: Леонтович М. Д. – С. 19, 21, 36, 37, 40, 41, 186, 328, 373, 374, 375, 388, 412, 414, 519, 530.

958. Ткач, Ю. Чинники формування репертуару хорового колективу (на прикладі аналізу репертуару капели «Думка») : [на основі дослідж. історії формування репертуару капели, що змінювався під впливом іст., політ., культур. ситуації в державі й сусп-ві, простежується й виконання творів М. Леонтовича, починаючи з 20-х рр.] / Ю. Ткач // Українське музикознавство : наук.-метод. зб. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 418–431. – Зі змісту: [Про місце творів М. Леонтовича у репертуарі капели]. – С. 418, 419, 420, 421, 423. 424, 426, 427, 429.

959. Толканьов, В. І поезія, й історія : [на прикладі твор. діяльності кількох композиторів, у т. ч. М. Леонтовича, розглянуто їхнє майстерне опрац. укр. нар. пісен. творчості] / В. Толканьов // Незабутні постаті хорового мистецтва Рівненщини : зб. нарисів / упоряд. Б. Й. Столярчук. – Рівне, 2010. – С. 209–211.


Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

 1. Зміст
 2. Від укладача
 3. Духовна спадщина
 4. Примітки до «Щедрика»
 5. До біографії М. Леонтовича
 6. Твори М. Д. Леонтовича: видання, виконання
  Літературна спадщина
 7. Видання музичних творів
  Збірники (1903-1949)
 8. Збірники (1952-1993)
 9. Збірники (2005-2017)
 10. Окремі твори
 11. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1918-1989)
 12. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1990-2015)
 13. Твори М. Леонтовича у США
 14. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1919-1989)
 15. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1990-2015)
 16. Дослідження життя і творчості М. Д. Леонтовича
  Біографія, родина
 17. Місця, де жив і працював композитор
 18. Кам’янець-Подільська духовна семінарія (1892–1899)
 19. Чуків Немирівського району
 20. Тиврівщина
 21. Перебування на Донбасі
 22. Тульчинський період
 23. Трагічна смерть: версії та розслідування
 24. До роковин загибелі композитора
 25. Згадки сучасників
 26. І. Годзішевський і М. Леонтович
 27. К. Стеценко і М. Леонтович
 28. П. Тичина і М. Леонтович
 29. Г. Яструбецький і М. Леонтович
 30. Творчість композитора
  Книги, монографії, збірники
 31. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках
 32. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 33. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 34. Розвідки в періодичних виданнях
 35. Окремі аспекти творчості М. Д. Леонтовича
  Оригінальні музичні твори
 36. Духовна хорова музика
 37. Майстер обробки української народної пісні
 38. «Щедрик» – світовий шедевр М. Леонтовича
 39. Музично-педагогічна спадщина
 40. Музично-педагогічна спадщина (Продовження)
 41. Вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича
  Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича
 42. Всеукраїнський конкурс хорових колективів ім. М. Леонтовича
 43. Пам’ятники, пам’ятні знаки
 44. Музеї, музейні кімнати
 45. Музей у с. Марківка на Тепличчині
 46. Музей-квартира в Тульчині
 47. Художньо-мистецькі твори, присвячені М. Леонтовичу
  Поезія, проза, пісні
 48. М. Леонтович на екрані
 49. Живопис, скульптура, світлини
 50. Мистецькі заходи та статті-присвяти до ювілеїв композитора
 51. 100 років
 52. 120 років
 53. 130 років
 54. Мистецький проект «Хорові асамблеї М. Леонтовича»
 55. 135 років
  Вінницький обласний фестиваль «Співає Поділля Леонтовича»
 56. 140 років
 57. Названі ім’ям композитора
 58. Народна аматорська хорова капела ім. М. Д. Леонтовича Тульчинського районного будинку культури
 59. Вінницька капела ім. М. Д. Леонтовича
 60. Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича
 61. Ім’я композитора в довідкових виданнях
 62. Бібліографія
 63. Архівні документи
 64. Іменний покажчик (А-М)
 65. Іменний покажчик (Н-Я, B-W)
 66. Список назв газет, матеріали з яких використано при підготовці посібника

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше