ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМикола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

Версія для друку

Творчість композитора

Не тільки для музикантів, а й для люби-
телів музики при слові «Леонтович» в пам’яти
блискавично спалахує неповторна гармонія його
безсмертного «Дударика», «Прялі», «Щедрика»,
«Льодолому». Мене вражало і вражає донині
одне, як з маленької народної пісні можливо
творити таку граничну скромну за розмірами
мініатюру-обробку для хору. Художня повнота
 і краса змісту цих обробок не поступається за
 емоційно-художнім впливом навіть перед
 великими музичними полотнами.

В. Кирейко

 

Загальна характеристика і значення творчості

Леонтович є найважнішим представником
хорової творчості на Великій Україні після Лисенка.

 М. Тележинський


 Книги, монографії, збірники


 М. Д. Леонтович зробив великий внесок в
 українську музичну культуру. Він був художником-
 новатором, який творчо використовував усе 
краще, що було в українській музиці до нього, і 
 накреслив нові шляхи її розвитку.
 Л. Кобільник

790. Гордійчук, М. М. М. Д. Леонтович : нарис про життя і творчість / М. М. Гордійчук. – Київ : Держ. вид-во образо- твор. мистецтва і муз. літ., 1956. – 103 с. : іл., ноти, 1 л. портр. – (Класики музики).

791. Гордійчук, М. М. М. Д. Леонтович / М. М. Гордійчук. – Київ : [б. в.], 1960. – 36 с. – (Товариство поширення політичних і наукових знань УРСР. [Серія 8 ; № 21]).

792. Гордійчук, М. М. Микола Леонтович / М. М. Гордійчук. – Київ : Муз. Україна, 1972. – 55 с. – (Творчі портрети українських композиторів).

793. Гордійчук, М. М. Микола Леонтович / М. М. Гордійчук. – Вид. 2-ге. – Київ : Муз. Україна, 1974. – 63 с. – (Творчі портрети українських композиторів).

794. Гордийчук, Н. М. Николай Леонтович : пер. с укр. / Н. М. Гордийчук. – Київ : Муз. Україна, 1977. – 135 с. : портр., ноти, 2 л. іл.

Рец.: Кравець, М. Слава Леонтовича / М. Кравець // Він-ниц. правда. – 1977. – 10 груд.

Гдаль, Г. Пісня – його життя / Г. Гдаль // Друг читача. – 1977. – 15 груд. – С. 8.

795. Дяченко, В. П. М. Д. Леонтович : (оповідання про життя і творчість композитора) / В. П. Дяченко ; під ред. П. О. Козицького. – Вид. 2-ге. – Київ ; Харків : Мистецтво, 1950. – 184 с. : портр. – (Майстри мистецтва Радянської України).

796. Дяченко, В. П. М. Д. Леонтович : [життя і творчість композитора] / В. П. Дяченко. – Вид. 3-тє. – Київ : Муз. Україна, 1969. – 135 с. : портр. – (Бібліотека учня і вчителя «Бесіди про музику»).

Рец.: Бортняк, А. Життя – як пісня / А. Бортняк // Вінниц. правда. – 1970. – 3 квіт. 

Юриняк, А. На догоду кремлівській владі : про кн. Василя Дяченка «М. Д. Леонтович» / А. Юриняк // Свобода. – 1970. – 7 серп. – С. 2, 3. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2kcIWW0т  (дата звернення: 21.01.2017). – Назва з екрана ; Укр. вісті. – 1970. – 6 верес. ; Микола Леонтович : зб. на пошану великого укр. композитора / зібрав і впорядкував С. Вожаківський ; літ. і мов. редагування Л. Полтави. – Нью-Йорк, 1982. – С. 49–55.

Кравець, Ю. Тичина вітає Леонтовича / Ю. Кравець // Вінниц. правда. – 1970. – 13 верес.

797. Дяченко, В. П. М. Леонтович / В. П. Дяченко. – 4-те вид. – Київ : Муз. Україна, 1985. – 134 с.

Рец.: Степанюк, О. Спроба запізнілої рецензії : [попри те, що вже вийшло четверте вид. пр. В. Дяченка, однак до цього часу не виправлено помилки в біогр. М. Леонтовича] / О. Степанюк // Жовтень. – 1987. – № 3. – С. 106–111.

798. Завальнюк, А. Ф. Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця : Поділля-2000, 2002. – 256 с. : фот., ноти.

799. Завальнюк, А. Ф. Микола Леонтович. Листи, документи, духовні твори : до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця : Нова Кн., 2007. – 273 с. : фот. ; ноти.

Рец.: Сегеда, Ю. Про Леонтовича відомо ще не все / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2008. – 18 квіт.

800. Коломиец, О. Н. Хоровое творчество Н. Д. Леонтовича / О. Н. Коломиец ; М-во культуры УССР, Харьков. ин-т искусств им. И. П. Котляревского. – Харьков : [б. и.], 1991. – 67 с. : ноты.

801. Кресак, Ю. П. Розташування хору як акустичний фактор : (на матеріалі творів М. Леонтовича) / Ю. П. Кресак ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2005. – 23 с.

802. Кулик, В. В. Рукописна спадщина М. Леонтовича: проблеми текстологічного дослідження : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Кулик Валентина Вікторівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2011. – 19 с.

803. М. Д. Леонтович : зб. ст. і матеріалів / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; упорядкував та зредагував В. Д. Довженко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1947. – 101, [2] с.

804. Микола Леонтович і сучасність : до 135-річчя від дня народж. композитора / Вінниц. училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича, Вінниц. обл. центр нар. творчості ; [упоряд.: О. Ю. Мельничук, С. П. Поляковська]. – Вінниця : Нова Кн., 2012. – 52 с. : фот.

805. Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ : Муз. Україна, 1982. – 238 с., 8 л. фот.

Рец.: Тимошенко, П. Славетний земляк / П. Тимошенко // Зоря комунізму. – 1982. – 9 верес.

Яворський, Е. Світло його хисту / Е. Яворський // Друг читача. – 1982. – 25 листоп. – С. 8.

Головащенко, М. Спогади про Миколу Леонтовича / М. Головащенко // Культура і життя. – 1983. – 24 квіт. – С. 6.

Палій, Д. В листах і спогадах / Д. Палій // Молода гвардія. – 1983. – 14 січ.

806. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Вип. 65. М. Гордійчук. Микола Леонтович / [редкол.: В. І. Рожок та ін. ; ред.-упоряд.: М. М. Скорик та ін.]. – Київ, 2007. – 147 c. – (Спадщина майстрів ; кн. 3).

807. Пархоменко, Лю. Микола Леонтович : [нарис] / Лю. Пархоменко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 64 с. : іл., CD-R. – (Стозір’я. Бібліотека української родини: творці музики). 

808. Семенко, Л. І. «Їх поєднала пісня Леонтовича...» : нариси з історії муз. життя в Україні 1910–1930-х рр. / Л. І. Семенко ; Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця : [Едельвейс і К.], 2007. – 248, [24] с. : іл., табл.

Рец.: Заєць, В. «Їх поєднала пісня Леонтовича...» / В. Заєць // Культура і життя. – 2009. – 11–18 груд. (№ 49/50). – С. 51.

809. Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / уклад. В. Н. Золочевський. – Київ : Муз. Україна, 1977. – 200 с. : портр. 

Рец.: Загайкевич, М. З нагоди ювілею М. Леонтовича / М. Загайкевич // Музика. – 1977. – № 4. – С. 31.

Руденко, К. Збірка статей / К. Руденко // Зірка. – 1977. – 13 груд.

810. У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич : Коло, 2003. – 246 с. 

 


Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

 1. Зміст
 2. Від укладача
 3. Духовна спадщина
 4. Примітки до «Щедрика»
 5. До біографії М. Леонтовича
 6. Твори М. Д. Леонтовича: видання, виконання
  Літературна спадщина
 7. Видання музичних творів
  Збірники (1903-1949)
 8. Збірники (1952-1993)
 9. Збірники (2005-2017)
 10. Окремі твори
 11. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1918-1989)
 12. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1990-2015)
 13. Твори М. Леонтовича у США
 14. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1919-1989)
 15. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1990-2015)
 16. Дослідження життя і творчості М. Д. Леонтовича
  Біографія, родина
 17. Місця, де жив і працював композитор
 18. Кам’янець-Подільська духовна семінарія (1892–1899)
 19. Чуків Немирівського району
 20. Тиврівщина
 21. Перебування на Донбасі
 22. Тульчинський період
 23. Трагічна смерть: версії та розслідування
 24. До роковин загибелі композитора
 25. Згадки сучасників
 26. І. Годзішевський і М. Леонтович
 27. К. Стеценко і М. Леонтович
 28. П. Тичина і М. Леонтович
 29. Г. Яструбецький і М. Леонтович
 30. Творчість композитора
  Книги, монографії, збірники
 31. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках
 32. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 33. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 34. Розвідки в періодичних виданнях
 35. Окремі аспекти творчості М. Д. Леонтовича
  Оригінальні музичні твори
 36. Духовна хорова музика
 37. Майстер обробки української народної пісні
 38. «Щедрик» – світовий шедевр М. Леонтовича
 39. Музично-педагогічна спадщина
 40. Музично-педагогічна спадщина (Продовження)
 41. Вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича
  Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича
 42. Всеукраїнський конкурс хорових колективів ім. М. Леонтовича
 43. Пам’ятники, пам’ятні знаки
 44. Музеї, музейні кімнати
 45. Музей у с. Марківка на Тепличчині
 46. Музей-квартира в Тульчині
 47. Художньо-мистецькі твори, присвячені М. Леонтовичу
  Поезія, проза, пісні
 48. М. Леонтович на екрані
 49. Живопис, скульптура, світлини
 50. Мистецькі заходи та статті-присвяти до ювілеїв композитора
 51. 100 років
 52. 120 років
 53. 130 років
 54. Мистецький проект «Хорові асамблеї М. Леонтовича»
 55. 135 років
  Вінницький обласний фестиваль «Співає Поділля Леонтовича»
 56. 140 років
 57. Названі ім’ям композитора
 58. Народна аматорська хорова капела ім. М. Д. Леонтовича Тульчинського районного будинку культури
 59. Вінницька капела ім. М. Д. Леонтовича
 60. Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича
 61. Ім’я композитора в довідкових виданнях
 62. Бібліографія
 63. Архівні документи
 64. Іменний покажчик (А-М)
 65. Іменний покажчик (Н-Я, B-W)
 66. Список назв газет, матеріали з яких використано при підготовці посібника

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше