ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМикола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

Версія для друку

Кам’янець-Подільська духовна семінарія (1892–1899)

...З Кам’янцем кінця XIX – початку
XX ст. пов’язане життя і творчість видатних
письменників А. Свидницького і С. Руданського,
етнографів К. Шейковського та К. Широцько-
го, філософа С. Гогоцького, історика Ю. Сіцін-
ського, художників В. Розвадовського, Жудіна
та В. Гагенмейстера, композиторів і музикан-
тів М. Завадського, В. Заремби, М. Гайворон-
ського, Т. Ганицького… У такому середовищі
він [М. Леонтович] остаточно визначився як
музикант, віддавши всю душу музиці, пісні і
співу; тут він вперше робить спроби гармо-
нізації пісні і вперше отримує диригентську
практику, керуючи семінаристським хором чи
ним же організованим оркестром. Все це ста-
ло для нього гарною школою хорового співу і
творчості.

З. Яропуд

490. Житкевич, Й. Леонтович у Кам’янці-Подільському : [у Кам’янець-Поділ. духов. семінарії вчителем співів і керівником семінар. хору був вихованець Петербурз. співац. капели Ю. О. Богданов. Між вчителем і учнем М. Леонтовичем встановилися міцні друж. зв’язки. Після смерті Ю. Богданова його талановитий учень взявся за керівництво семінар. хором. Вміщено спогади Г. І. Яструбецької, яка була присутня на концерті, присвяч. 100-річчю семінарії, та виконувані хором твори, серед яких були і оброб. укр. нар. пісень] / Й. Житкевич // Зоря комунізму. – 1977. – 12 листоп. ; Зірка. – 1977. – 6 груд.

491. Сваричевський, А. Композитор починався на Поділ- лі : [1898 р. М. Леонтович почав займатися з семінар. хором, про що мріяв увесь час. На інших заняттях він учень, але тут – диригент. Репертуар Леонтович добирав на свій смак. Включав не лише обов’язкові церков. хори, а й нар. пісні. Тут він уперше почув музику М. Глінки, О. Даргомижського, Д. Верді, Ш. Гуно, Ж. Бізе, захопився творами П. Чайковського. З хором почав розучувати укр. пісні у влас. оброб. Це були перші твор. спроби майбут. композитора] / А. Сваричевський // Рад. Поділля. – 1984. – 3 черв.

492. Іванова, Л. О. Формування педагогічних поглядів М. Д. Леонтовича в Подільській семінарії : [серед учителів семінарії, які вплинули на формування пед. поглядів М. Леонтовича, названо проф. П. Кудрявцева (читав логіку), вченого-філолога Д. Федорова (викладав мову і літ.), скрипаля і диригента І. Лепехіна (вів хор. заняття), хормейстера і музикознавця Ю. Богданова] / Л. О. Іванова // VIII Подільська іст.-краєзнав. конф. Тези доп. : секція історії дожовт. періоду / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського ; Кам’янець-Поділ. держ. іст. музей ; Хмельниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії і культури ; Хмельниц. обл. іст.-краєзнав. т-во ; редкол.: Л. В. Баженов, І. С. Винокур (відп. ред.), С. К. Гуменюк [та ін.] – Кам’янець-Подільський, 1990. – С. 34, 35.

493. Кульбовський, М. Його надихав бунтарський дух Шевченкового слова : [висвітлена біогр. М. Леонтовича, його навчання в Кам’янець-Поділ. духов. семінарії, де він два останні роки був регентом семінар. хору (викл. посада). Авт. припускає, що часті зміни роботи композитора пов’язані з його бунтар. духом, який боровся проти рутини, схоластики та русифікації] / М. Кульбовський // Проскурів. – 1995. – 6 трав. ; З подільського кореня / М. Кульбовський ; Хмельниц. міське т-во укр. мови ім. Тараса Шевченка «Просвіта». – [Допов. перевид.]. – Хмельницький, 2011. – Кн. 1. – С. 67–70.

494. Іванова, Л. Формування педагогічних поглядів М. Леонтовича : (до 120-річчя від дня народж.) : [першою шк. для М. Леонтовича була Кам’янець-Поділ. духов. семінарія, де на становлення його пед. світогляду впливали такі талановиті педагоги демокр. напрямку, як П. Кудрявцев і Д. Федоров та досвідч. вчителі-музиканти Ю. Богданов й І. Лепехін] / Л. Іванова // Мистецтво та освіта. – 1997. – № 4. – С. 55–58.

495. Іванова, Л. Формування педагогічних поглядів М. Леонтовича в роки навчання : [на формування пед. поглядів композитора мали вплив сімейно-родові муз.-вчител. традиції, засвоєння іст.-теорет. матеріалу в галузі муз. педагогіки, виховання практ. навичок роботи з хором і оркестром, вивч. досвіду праці кращих учителів семінарії] / Л. Іванова // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 41–44.

496. Сис, Т. Леонтович і Кам’янець : [про зв’язки М. Леонтовича з патріот. налаштов. мешканцями Кам’янця-Подільського: родиною священика Ватича, чиновника пошти Палія та сім’єю Приходьків] / Т. Сис // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр.   наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 226–228.

497. Вінюкова, В. Микола Леонтович – Бах у хоровій музиці : [на час навчання М. Леонтовича у Кам’янці-Подільському привселюдно співати укр. нар. пісні було заборонено. Тому субот. вечорами семінаристи збиралися на пустирі біля так званої Циганівки. М. Леонтович приносив зб. укр. пісень в оброб. М. Лисенка. Тут він познайомився з талановитою молоддю: студентом Кам’янець-Поділ. ун-ту, майбут. солістом Львів. опери М. Голинським та композитором М. Гайворонським] / В. Вінюкова // Подолянин. – 2002. – 13 груд.

498. Трембіцька, Л. Визначні учні Подільської духовної семінарії : [про участь в укр. нац. русі учнів Кам’янець-Поділ. духов. семінарії, серед яких були майбут. визнач. укр. діячі і дослідники К. В. Широцький і М. Д. Леонтович] / Л. Трембіцька // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 48–50.

499. Назаренко, Є. Микола Леонтович в Кам’янці-Подільському / Є. Назаренко // Моя газ. +. – 2005. – 22 груд. – С. 4.

500. Баженов, Л. Вплив фольклорно-етнографічних традицій Подільської духовної православної семінарії на творчість Миколи Леонтовича (середина XIX – поч. XX ст.) / Л. Баженов // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 105–107.

501. Стан, Т. Хорове мистецтво Хмельниччини, історія і сьогодення : [саме в Кам’янець-Поділ. духов. семінарії розкрився муз. талант М. Леонтовича. Вивчаючи док. Кам’янець-Поділ. архіву, дослідниця виявила, що М. Леонтович був одним із перших студентів філол. ф-ту Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту, а з другого курсу працював викл. даного ун-ту, поєднуючи навчання та пед. роботу] / Т. Стан // Хорова музика в контексті мистецької освіти : матеріали обл. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 14 трав. 2015 р.) / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. наук.-метод. центр культури і мистецтва, Упр. культури і туризму департаменту гуманітар. політики Кам’янець-Поділ. міськради, Кам’янець-Поділ. хор. шк. ; [редкол.: Т. С. Стан, В. О. Вибодовська, Т. О. Совинська]. – Хмельницький, 2015. – С. 3–15.

 


Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

 1. Зміст
 2. Від укладача
 3. Духовна спадщина
 4. Примітки до «Щедрика»
 5. До біографії М. Леонтовича
 6. Твори М. Д. Леонтовича: видання, виконання
  Літературна спадщина
 7. Видання музичних творів
  Збірники (1903-1949)
 8. Збірники (1952-1993)
 9. Збірники (2005-2017)
 10. Окремі твори
 11. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1918-1989)
 12. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1990-2015)
 13. Твори М. Леонтовича у США
 14. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1919-1989)
 15. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1990-2015)
 16. Дослідження життя і творчості М. Д. Леонтовича
  Біографія, родина
 17. Місця, де жив і працював композитор
 18. Кам’янець-Подільська духовна семінарія (1892–1899)
 19. Чуків Немирівського району
 20. Тиврівщина
 21. Перебування на Донбасі
 22. Тульчинський період
 23. Трагічна смерть: версії та розслідування
 24. До роковин загибелі композитора
 25. Згадки сучасників
 26. І. Годзішевський і М. Леонтович
 27. К. Стеценко і М. Леонтович
 28. П. Тичина і М. Леонтович
 29. Г. Яструбецький і М. Леонтович
 30. Творчість композитора
  Книги, монографії, збірники
 31. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках
 32. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 33. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 34. Розвідки в періодичних виданнях
 35. Окремі аспекти творчості М. Д. Леонтовича
  Оригінальні музичні твори
 36. Духовна хорова музика
 37. Майстер обробки української народної пісні
 38. «Щедрик» – світовий шедевр М. Леонтовича
 39. Музично-педагогічна спадщина
 40. Музично-педагогічна спадщина (Продовження)
 41. Вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича
  Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича
 42. Всеукраїнський конкурс хорових колективів ім. М. Леонтовича
 43. Пам’ятники, пам’ятні знаки
 44. Музеї, музейні кімнати
 45. Музей у с. Марківка на Тепличчині
 46. Музей-квартира в Тульчині
 47. Художньо-мистецькі твори, присвячені М. Леонтовичу
  Поезія, проза, пісні
 48. М. Леонтович на екрані
 49. Живопис, скульптура, світлини
 50. Мистецькі заходи та статті-присвяти до ювілеїв композитора
 51. 100 років
 52. 120 років
 53. 130 років
 54. Мистецький проект «Хорові асамблеї М. Леонтовича»
 55. 135 років
  Вінницький обласний фестиваль «Співає Поділля Леонтовича»
 56. 140 років
 57. Названі ім’ям композитора
 58. Народна аматорська хорова капела ім. М. Д. Леонтовича Тульчинського районного будинку культури
 59. Вінницька капела ім. М. Д. Леонтовича
 60. Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича
 61. Ім’я композитора в довідкових виданнях
 62. Бібліографія
 63. Архівні документи
 64. Іменний покажчик (А-М)
 65. Іменний покажчик (Н-Я, B-W)
 66. Список назв газет, матеріали з яких використано при підготовці посібника

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше