ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2016 РОКУ
Хронологічний довідник

Версія для друку

Широцький Костянтин Віталійович

До 130-річчя від дня народження

(07.06.1886-13.09.1919) 

Відомий український історик, етнограф, археолог і краєзнавець Костянтин Віталійович Широцький (псевд. К. Ладиженко) народився 7 червня 1886 р. у с. Вільшанка Ольгопільського повіту в родині священика. Навчався у Тульчинському духовному училищі, згодом – Подільській духовній семінарії, паралельно студіював у Кам’янецькій художньо-промисловій школі. У 1906-1912 рр. був студентом історико-філологічного факультету Петербурзького університету, куди згодом у 1915 р. повернувся на посаду приват-доцента кафедри історії та теорії мистецтва і читав курс лекцій з історії стародавнього київського й галицького мистецтва. Ще під час навчання в університеті Костянтин Віталійович займався дослідницькою діяльністю. Мабуть, одними з перших були його етнографічні розвідки «Подольские «колядки» и «щедривки»», «Народные поверия о будних днях недели и празднование этих дней простым народом», «Черты античной и древнехристианской живописи на украинских писанках», «Расписная пасека», що друкувалися в подільській пресі. На замовлення кам’янецького, львівського та петербурзьких музеїв під час літніх канікул він формував численні колекції українського народного мистецтва Поділля. Частина з них, наприклад з настінного хатнього розпису, що зберігається нині у Російському етнографічному музеї (Санкт-Петербург), і досі є недослідженими.

Як науковець Широцький був членом ради «Українського народного товариства» у Києві, дійсним членом Імператорського Російського археологічного товариства, Російського бібліологічного товариства. Він був також активним учасником та організатором українського культурно-освітнього життя в Санкт-Петербурзі. Викладав у нелегальному українському університеті «Наша школа» (1914-1915), працював в Українському клубі «Громада», Тимчасовому комітеті «Союз діячів мистецтва», Українському літературно-художньому товаристві, інших українських гуртках, що постійно утворювалися в земляцькому середовищі Петербурга. Займався громадсько-політичною роботою як член Української партії соціалістів-федералістів.

Події Першої світової війни повернули Широцького в Україну. Вчений досліджував народне мистецтво Галичини, Буковини, Угорської Русі. У 1917 р. розпочав курс лекцій з історії українського мистецтва ХІІІ-ХV ст. на кафедрі історії мистецтва історико-філологічного факультету Українського народного університету (Київ, 1917-1918). Підготував до друку багатий, цінний фактичним матеріалом путівник «Київ» (1917), готував 1-й том «Історії українського мистецтва». Паралельно він брав активну участь у роботі урядових установ нової української держави, зокрема Секретаріату освіти Центральної Ради, згодом – Міністерства освіти УНР. Зі створенням Кам’янець-Подільського державного українського університету його запросили на посаду професора по кафедрі мистецтва, на що він радо погодився, але так і не дістався до місця роботи, бо захворів і помер 13 вересня 1919 р. у с. Білоусівка Гайсинського повіту, де на парафії служив його батько.

Костянтин Віталійович – автор понад 150 праць, частина з яких і досі не надрукована. Найбільшу славу він набув як мистецтвознавець, зокрема вивчаючи мистецьку спадщину Т. Шевченка, Г. Левицького, В. Тропініна. К. Широцький видав нариси з історії декоративного мистецтва України: «Художнє оздоблення дому в минулому і тепер» (1914). Цілеспрямовано працював над «Історією українського мистецтва» (два томи залишилися не опубліковані), «Начерками з історії української культури» (обидва випуски також залишилися не надрукованими). Серед його спадщини – історичні, археологічні, бібліологічні та музикознавчі розвідки. Друкувався у «Записках» НТШ, журналах «Літературно-науковий вісник», «Сяйво», «Украинская жизнь», «Искусство в Южной России», «Наше минуле», «Книгарь», газеті «Рада».

У науковій літературі панує думка, що друг Костянтина Віталійовича А. Середа вивіз усі колекції та рукописи в Київ, але частина спадщини вченого потрапила до Вінницького краєзнавчого музею з Тульчина. Архів містив документи: свідоцтво про народження та смерть, матеріали про участь у будівництві української молодої держави у 1917 та 1918 рр., багате листування (зокрема з І. Огієнком), а також рукописи наукових праць. Нині доля цього архіву невідома. У газеті «Вінницькі вісті» упродовж осені-зими 1941-1942 рр. музейний працівник М. Кондратенко підготував і опублікував дві праці К. Широцького «Минуле Подільської землі», «Нарис з історії художньої культури Галичини».

Мешканці с. Білоусівка й сьогодні пам’ятають свого відомого земляка. Вони доглядають його могилу, турботливо зберігають церкву, розпис якої був здійснений під його керуванням і де служив його батько. У Хмельницькій області існує обласна премія імені Костянтина Широцького, яка присуджується за досягнення в галузі мистецтвознавства, фольклору та етнографії.

Т.Р. Кароєва 

Література

Ковпаненко, Н.Г. К.В. Широцький (сторінки життя) / Н.Г. Ковпаненко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : наук. зб. ст. / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 6. – С. 335-340.

Завальнюк, О.М. Вихідці з Поділля – викладачі Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1921 рр.) / О.М. Завальнюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Серія : Іст. науки. – Т. 6 (8). – Кам’янець-Подільський, 2001. – Зі змісту: [К.В. Широцький]. – С. 311-314.

Завальнюк, О.М. К.В. Широцький і університетське будівництво в Україні (1917-1919 рр.) / О.М. Завальнюк // Поділля у контексті української історії : матеріали Всеукр. наук. конф., 29-30 листоп. 2001 р. – Вінниця, 2001. – С. 161-165.

Завальнюк, К. Нові документи про К.В. Широцького (Шероцького) / К. Завальнюк, Т. Стецюк // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнав. дослідж. : матеріали XXI Вінниц. наук. історико-краєзнав. конф. 25-26 жовт. 2007 р. – Вінниця, 2007. – С. 72-75.

Шпуна, В. Етнограф з Поділля К.В. Широцький / В. Шпуна // Вісн. студент. наук. т-ва Ін-ту історії, етнології і права / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 9. – С. 376-379.

Горбатюк, В. Злети і трагедія життя Костя Широцького / В. Горбатюк // З-під трави забуття. Поділ. шляхи укр. письменників / В. Горбатюк. – Хмельницький, 2011. – С. 41-54 : портр. – Бібліогр. в кінці ст.

Іваневич, Л.А. Кость Широцький (1886-1919): науковець, просвітник, педагог : [монографія] / Л.А. Іваневич. – Хмельницький, 2011. – 245, [18] с.

Іваневич, Л. Етнографічні надбання Костя Широцького / Л. Іваневич // Світлиця. – 2012. – № 2. – С. 54-57 : кольор. фот.


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2016 РОКУ
Хронологічний довідник

 1. Від укладачів
 2. 2016 року виповнюється:
 3. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини
  Січень
 4. В усьому хочеться дійти самої суті...
 5. Лютий
 6. Іван Коваль – волею долі художник
 7. Я щасливий, що живу, жив, віддавав своє серце людям...
 8. Березень
 9. Високе літо березневої душі
 10. Квітень
 11. Коли Чорногузу боляче – Гоголь ще раз перевертається в домовині…
 12. Від «золотої кельми» до «золотого пера»
 13. Чорнобиль у нашій свідомості, в серці, думках
 14. Травень
 15. Перекладач, журналіст і трішки поет…
 16. Лицар, що ніколи не розлучавсяз блокнотом і олівцем…
 17. Літописець епохи
 18. Червень
 19. Широцький Костянтин Віталійович
 20. Липень
 21. На крилах божої наснаги
 22. Серпень
 23. Вересень
 24. Жовтень
 25. Один із «грона нездоланних співців»
 26. «Я мушу встигнути...»
 27. Листопад
 28. Осіннє золото Миколи Романова
 29. Грудень
 30. Томаш Падурра – польсько-український лірник
 31. Данило Кирилович Заболотний

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше