ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2015 РОКУ
Хронологічний довідник

Версія для друку

Поетичне місіянство Володимира Забаштанського

До 75-річчя від дня народження поета

(05.10.1940-02.12.2001)

Володимир Забаштанський як особистість, що синхронно зреалізовувала мистецьку діяльність і сформовані громадянські переконання, пройшов складний шлях самоідентифікації, самореалізації художника слова. Оригінальність його творчого доробку обумовлена кількома чинниками: цілісністю характеру (своєрідністю внутрішнього світу, поліфункціональністю внутрішньої біографії), перипетіями драматичної долі та активністю реакцій на колізії соціального життя. Проте пафос його творчості більш глибокий і особистісний, аніж оспівування системи і служіння їй.

Народився Володимир Забаштанський в селищі Браїлів Жмеринського району Вінницької області в родині бутолома-каменяра 5 жовтня 1940 р. Через матеріальну скруту до школи пішов у дев’ять років. Рано починає трудовий шлях: закінчивши сім класів місцевої школи, працює в радгоспі, у кар’єрі, а згодом їде на Донбас. Через юний вік у шахтах йому працювати не дозволяють, тому вступає до Макіївського будівельного училища, де навчається на маляра-штукатура. Приїхавши додому у відпустку, хлопець потрапляє у скрутну ситуацію: внаслідок нещасного випадку він втрачає руки, стає незрячим. Юнака відправляють до Київського інституту ортопедії й травматології, де він проходить курс стаціонарного лікування. Саме тут він знайомиться з поетом-фронтовиком Євгеном Кравченком та його найближчими друзями, під впливом яких починає серйозно писати вірші.

Перша поезія «Щоб мирні ранки уставали» була опублікована у 1961 р. Цю дату вважають початком творчої діяльності Володимира Забаштанського. Як повноцінний учасник літературного процесу, він не відразу вписався у творче річище громадсько-мистецького життя. Його письменницьке учнівство тривало майже десятиліття, припавши на час навчання молодого майстра слова у Київському державному університеті ім. Т.Шевченка. Цей період біографії позначений викристалізуванням поетичного дару, коли до мистецьких здібностей особистості приєдналися здобуті наполегливою самоосвітою світоглядні та інтелектуальні компоненти, без яких неможливо уявити собі творчість В.Забаштанського. Загалом самореалізація поета відбувалася під впливом суспільно-філософського шістдесятницького руху, який почав пускати паростки ще наприкінці 1950-х та в першій половині 1960-х рр.

Найбільший вплив на творчість В.Забаштанського справили такі лідери культурно-політичного життя України, як Ліна Костенко, В.Симоненко, Д.Павличко, І.Драч, Б.Олійник, М.Вінграновський, чия творчість була позначена оновленням художніх форм, пафосом романтизованого гуманізму, пожвавленням неонародницьких тенденцій та усвідомленням тяглості національних цінностей. Про бурхливі колізії цих років В.Забаштанський напише: «Я пам’ятав недруковані вірші Василя Симоненка, Івана Драча, Бориса Олійника, не кажучи про Дмитра Павличка і Ліну Костенко, а один рядок Миколи Вінграновського, як огненна стріла, пронизав наші душі і всю атмосферу тих літ». Відомо, що тоді всі митці і письменники мали бути слугами народу. Микола Вінграновський перший не згодився з цим: «Я не слуга, я – син свого народу».

Без перебільшення можемо визнати, що Володимир Забаш-танський – поет кобзарського чину. Справді, певні алюзії виникають мимовільно: переважна більшість мандрівних поетів-співців України приходила до кобзи, підірвавши здоров’я, найчастіше – втративши зір. Особливе місце серед кобзарства займали сліпі воїни, що втратили зір у боях чи полоні, та незалежно від долі, всі вони служили народові України, його пам’яті та славі. У творах кобзарів домінувала історико-патріотична тематика, хоча вони не залишали без уваги інших жанрів, тому палітра мотивів у них була значно розмаїтішою, ніж у їхніх побратимів з інших країн. Знову ж таки можна говорити про В.Забаштанського як про своєрідного спадкоємця українських кобзарів, які були об’єднуючою генетичною ланкою зв’язку між різними поколіннями українського народу, цементували національну пам’ять і, таким чином, давали українству можливість відчути своє генетичне «Я», ментальний характер, історичний дух. Проте активізація діяльності народних поетів-співців спостерігається тоді, коли в суспільстві виникає потреба осмислення нової політичної та особистісно-світоглядної ситуації, а відтак її мистецького відтворення, – такі історичні зрушення відбулися і в 1960-1990 рр. ХХ ст.

Відповідно, Володимир Забаштанський є таким не тільки завдяки постійним борінням чи певним зовнішнім рисам, а й тому, що за своєрідністю творчого обдарування є підтвердженням сучасного кобзаря, сформованого національно-дидактичними пріоритетами художньо-естетичних та соціально-політичних колізій свого часу. Як поет кобзарської долі, він не претендує на винятковість в культурно-історичному просторі України, однак цілковито усвідомлює свою поетичну місію.

Митець не приховує відданої любові до своєї рідної землі, спочатку втіленої в образ «малої Батьківщини», водночас наближуючись до Маланюкової традиції викривального зображення Вітчизни. Справжні патріоти, як не парадоксально, відчували себе начебто між двома Українами – «реальною» та «ідеальною», що відтворила поезія шістдесятників.

Поет при відсутності зору мав справді реально чуттєві можливості сприймати довколишній світ, що полягали в загостренні окремих факторів людського феномену бачити так (як це не парадоксально звучить), як насправді бачити неможливо.

М.Стрельбицький визначає екзистенційно-творчі константи Долі, Сонця, Норову, які окреслюють В.Забаштанського як кобзаря, що не тільки не нарікав на своє життя, а й завжди намагався своєю поетичною творчістю бути потрібним суспільству:

«Комусь там перед згубою за крок

Плече підставив мій рядок.

Лиш голуб цей хупавими крильми

І розірвав облогу тьми» чи

«Та я не схилився і перед судьбою,

Пішов, але й інших повів за собою».

Почасти така патетика та динамізм життєтворчого феномена (життєтворчість вважаємо екзистенційною домінантою незрячого митця) могли здаватися факторами соцреалістичного дискурсу, тому й до сьогодні культивується думка про Володимира Забаштанського як про типового представника соціалістичного реалізму. Проте треба зазначити, що той тип українського літературного дискурсу увібрав усі, кращі й гірші, риси пафосності мистецтва. Твір міг бути інтерпретований так, що цілеспрямовано вибудовується політична міфологізація в осерді масової свідомості і, таким чином, постає, як зазначає Є.Добренко, «колективне несвідоме маси, яка вбачає у міфі обґрунтування слушності своїх сподівань, бажань, ненависті і т.д.». Певною мірою, Володимир Забаштанський завдячує своєму поетичному народженню системі, на естетичних принципах та ідеалах якої була сформована його творчість, що постала як цілком самобутнє літературне явище в діахронному зрізі 1960-1990 років ХХ століття. Проте пафос його творчості більш глибокий і особистісний, аніж оспівування системи і служіння їй.

Аксіоматичними для творчості В.Забаштанського стали рядки з його поезії «Сонячні пісні» – домінанти поетового світовідчуття, світосприйняття та реалізації свого життєвого світу:

З людьми я завжди йшов, проте скажу

(Не про чуття, звичайно, йдеться зайшле),

Чим жив, про те писав нехай не завше,

Про що писав – і досі тим живу.

Це, власне, той постулат художнього мислення автора, що окреслює його творчість як сталу субстанцію, крізь призму її постає екзистенційно індивідуальна форма буття – життєтворчість. У цьому своєрідність індивідуума Володимира Забаштанського як людини, митця, громадянина, що свідчить про цілісність різновекторних характеристик, вони й окреслюють тонку межу між внутрішнім світом автора, поезією та суспільством (про останню буттєву площину говоримо крізь призму світовідчуття та світосприйняття власне поетом).

Цілісність системи не є сумою її готових частин, не є чимось наперед даним, її можна осягнути лише через творче відкриття певного прихованого принципу, який лежить в основі розвитку ситуації. Тут варто зазначити і про таку особливість художнього мислення митця слова, як дифузійність інтимного та громадянського, яка полягає в природній потребі сповіді як особливої форми саморефлексій фізично обмеженої творчої особистості. Ізольованість, певна відірваність від соціального оточення, постійна самотність призводять до сповідального характеру художніх переживань, оскільки тільки таким чином поет відчуває своєрідну близькість, створює атмосферу інтимних взаємин духовного спілкування з читачем, а це, в свою чергу, окреслює особистісно-громадянський характер його кобзарського чину.

Життєва доля занурює поета в горнило літературно-громадської діяльності 1960-1980-х років і створює передумови для «сонячних пісень», а значить і для поетичного місіянства. Воно ж прикметне внутрішнім дидактизмом інтимного та націо-нального спрямування, яскраво окреслює кобзарство Володимира Забаштанського як світоглядно-мистецьку домінанту його творчого феномена.

В.П.Крупка

Передрук з бібліографічного покажчика

«Для нього світлом було слово» :

(до 70-річчя від дня народж. В.О. Забаштанського.

Вінниця, 2010)

Література

Моя вузькоколійка : поезії / В. Забаштанський. – К. : Молодь, 1973. – 88 с.

Вага слова : поезії / В.О. Забаштанський ; авт. передм. П. Перебийніс. – К. : Молодь,1981. – 112 с.

Треба стояти : поезії / В.О. Забаштанський. – К. : Рад. письм., 1986. – 101 с.

Надо выстоять! : стихи / В. Забаштанский ; пер. с укр. Ю. Денисов. – М. : Сов. писатель, 1990. – 144 с.

Вереснева земля : поезії / В.О. Забаштанський. – К. : Укр. письм., 1994. – 87 с.

Найкревніша рідня : поезії / В.О. Забаштанський. – К. : Укр. письм., 1999. – 93 с.

Свічечкою слова : вірші та балади / В.О. Забаштанський. – Жмеринка ; Вінниця, 2000. – 448 с.

Браїлівські балади : балади / В.О. Забаштанський. – К. : Укр. письм., 2000. – 128 с.

І все-таки – стою!... : поезії, переклади : [збірник] / В. За-баштанський ; авт. передм. І.М. Дзюба ; післям. В.Д. Гера-сим’юка. – К. : Грамота, 2009. – 672 с.

* * *

Блискавка з темряви. Володимир Забаштанський очима сучасників : зб. спогадів, ст., поезій / упоряд. та ред. В.С. Рабенчук ; передм. І.М. Дзюби. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2011. – 464 с. : портр., фото.

«Для нього світлом було слово» : до 70-річчя від дня народж. В.О. Забаштанського : бібліогр. покажч. / уклад. Т.П. Кристофорова ; ред.: М.Г. Спиця, П.І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : ПП Балюк, 2010. – 48 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2010/Zabashtanskij.html (дата звернення: 08.06.14), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2015 РОКУ
Хронологічний довідник

 1. Від укладачів
 2. Вінничани – Герої Небесної Сотні
 3. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини
  Січень
 4. Килимник Степан Іванович
 5. Лютий
 6. Пісенне століття Марії Руденко
 7. Берегиня української самобутності
 8. Мужній воїн, новатор бібліотечної справи
 9. Березень
 10. Яблуні Благовіщення Михайла Вдовцова
 11. Присутність Бога у Картині, або Меланхолійна Мудрість Художника Федора Коновалюка
 12. Багатогранність її таланту
 13. Квітень
 14. Травень
 15. Подвижник і патріот
 16. Браїлівські подорожі генія музики
 17. Червень
 18. Павло Іванович Хавлюк – дослідник старожитностей Поділля
 19. Липень
 20. Науковець і письменник
 21. Серпень
 22. Вересень
 23. Її життя бере початок від матері-землі
 24. Юзеф Антоній Аполлінарій
 25. Жовтень
 26. Творча спадщина Самуїла Рабіна
 27. Поетичне місіянство Володимира Забаштанського
 28. Подільський фенікс
 29. Листопад
 30. Два життя Леоніда Куцого
 31. Людина світової слави
 32. Грудень
 33. Першовідкривач таємниць «Вервольфу»
 34. «Так говорять і в нас – на Поділлі»:
 35. Відомості про авторів текстових довідок
 36. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше