ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2015 РОКУ
Хронологічний довідник

Версія для друку

Науковець і письменник

До 100-річчя від дня народження М.Й.Сиротюка

(09.07.1915-29.10.1984)

Відомий сучасний критик та літературознавець Віталій Дончик в одній зі своїх праць назвав Миколу Сиротюка «уважним дослідником історичного роману і автором цікавих творів про минуле українського народу». Таке поєднання в одній творчій особистості науковця і письменника не поодиноке в історії нашої літератури, але й не настільки поширене, щоб можна було назвати його типовим. Звідси й випливає той факт, що з появою кожного нового художнього твору Миколи Сиротюка читацька увага до них лише зростала.

Микола Йосипович Сиротюк народився в с. Теклівка, тепер Крижопільського району на Вінниччині. Якраз із початком війни у сорок першому році він завершив навчання на історичному факультеті Одеського університету і відразу був мобілізований до війська. Один із епізодів його фронтових буднів мав важкі наслідки. Будучи комісаром батареї, Микола Сиротюк разом із кількома бійцями вирушив у розвідку і потрапив під щільний мінометний вогонь, у якому загинули всі, крім нього, важко пораненого в ноги. Після тривалого лікування він продовжив службу в армії. Згодом працював на Одещині інспектором загальноосвітніх шкіл, учителем, завідувачем сектору пропаганди і агітації обласного комітету компартії України, навчався в аспірантурі. У 1953 р. захистив кандидатську дисертацію і водночас став членом Спілки письменників України, розпочавши публікацію своїх перших спроб у галузі мистецтва слова.

Відданість художньому слову та науці про нього, велика працездатність Миколи Сиротюка сприяли його фаховому зростанню: незабаром він став науковим співробітником Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка в Києві, де захистив докторську дисертацію (1963), опісля очолив кафедру літератури в Інституті театрального мистецтва імені І.К.Карпенка-Карого, працював на посаді професора кафедри української літератури Київського університету імені Т.Г.Шевченка.

Основні наукові зацікавлення Миколи Сиротюка перебували, як уже мовилося вище, у сфері дослідження українського історичного роману, проте розпочав він свій шлях у літературо-знавстві з вивчення спадщини самобутнього письменника-земляка Миколи Трублаїні, оповідання та повісті якого були на той час надзвичайно популярними серед дітей і підлітків. Микола Сиротюк упорядкував перше і найповніше до цього часу зібрання творів Миколи Трублаїні, видав літературно-критичний нарис про нього. Усе ж більший і триваліший успіх чекав на нього на шляху аналітичного освоєння української історичної прози. В умовах жорсткої соцреалістичної цензури не міг він бути цілком вільним у своїх міркуваннях, оцінках і висновках, вимушений був писати, скажімо, про так звані ідеї інтернаціоналізму в україн-ському історичному романі і тому подібні речі, не уникнув поширеного тоді описово-переказового стилю викладу, але не слід забувати, що писалися його основні праці на цю тему в період відомої «хрущовської відлиги» і що належав Микола Сиротюк до тієї молодшої генерації українських літературознавців, які, за висловом Віталія Дончика, «не скрізь з необхідною ретельністю зважали на ідеологічний нагляд». Зокрема, його праця «Український радянський історичний роман» мала певний позитивний резонанс у науковому колі України.

Значно більшого успіху досяг він, на нашу думку, в галузі художнього письма, де йому належать кілька мистецьких самодостатніх романів та повістей.

Майже все своє життя Микола Сиротюк як письменник працював над романом, присвяченим поету-подвижнику Павлові Грабовському. Спочатку це були оповідання, повісті, потім роман «Забіліли сніги». Доповнений і перевиданий 1975 р., він містив чотири книги: «Серце кликало», «За мурами, за ґратами», «Пролісок» і «Біль у серці». І знову ж таки, як і у випадку з науковим осмисленням життя і творчості Миколи Трублаїні, художній літопис М.Сиротюка про видатного класика української літератури кінця 19-го століття досі залишається найосяжнішим і найґрунтовнішим.

Так само неухильно протягом усього творчого життя вела його за собою тема визвольної боротьби нашого народу 17-19 ст. і, передусім, Коліївщина, геніально започаткована в нашій літературі Тарасом Шевченком. Головними героями роману М.Сиротюка «Побратався сокіл» виступають ватажки гайдамацького руху Максим Залізняк та Іван Гонта. Автор зумів змалювати яскраві образи цих персонажів, відтворити в живих картинах всенародний порив до волі та суспільної справедливості. У наступних романах «На крутозламі» і «Великий благовіст» письменник продовжив цю тему, таким чином охопивши у своїй трилогії всю історію Коліївщини. В усіх цих романах події часто відбуваються на Поділлі. Так, чимало сторінок своєї епопеї автор присвячує постаті зрадника Сави Чалого, який перейшов на бік польської шляхти і очолив немирівську залогу. Козаки Гнат Голий і Тарас Кравчина, з особливою теплотою змальовані в творі, на прохання Савиного батька Карпа страчують перевертня. М.Сиротюк дотримується тут ідейно-тематичної канви відомої народної історичної пісні та згадок про Саву Чалого у творах Тараса Шевченка.

В основу роману «Турбаївці» лягло повстання в селі Турбаях на Лівобережній Україні тієї самої трагічної доби, що й у попередніх творах М.Сиротюка, – тема, яскраво відтворена в народній творчості та мало досліджена в художній літературі. Те саме слід сказати й про повість «Острозький полковник», в якій йдеться про події 17-го ст. та про одного з козацьких ватажків Івана Дзиковського. У цьому творі М.Сиротюк оповідає не лише про боротьбу козаків за кращу долю, але й схвильовано зображує любов і подружню вірність полковника та його дружини, яка здолала на своїй путі найважчі випробування.

Історична проза Миколи Сиротюка відзначається панорамністю зображення народних рухів, вірогідністю суспільних колізій, правдивим відтворенням побуту, звичаїв народу, мальовничістю описів, колоритністю мови, образів-персонажів, виразною деталізацією подій, обставин, пейзажних картин.

Письменник ще встиг порадіти в останній рік свого життя виданим двотомником романів «Забіліли сніги» і «На крутозламі», в яких продовжує жити його творчий дух і любов до свого народу, рідної землі.

А.М.Подолинний

Література

Микола Трублаїні: життя і творчість / М.Й. Сиротюк. – К. : Молодь, 1956. – 171 с.

Українська історична проза за 40 років / М.Й. Сиротюк. – К. : Рад. письм., 1958. – 335 с.

Іван Микитенко: життя і творчість / М.Й. Сиротюк. – К. : Худож. л-ра, 1959. – 193 с.

Український історичний роман: пробл. іст. та худож. правди / М.Й. Сиротюк. – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. – 396 с.

Зінаїда Тулуб : літ.-критич. нарис / М.Й. Сиротюк. – К. : Рад. письм., 1968. – 218 с.

Серце кликало : повість / М.Й. Сиротюк. – К. : Веселка, 1971. – 195 с.

Забіліли сніги : роман / М.Й. Сиротюк. – К. : Дніпро, 1975. – 566 с.

На крутозламі : роман / М.Й. Сиротюк. – К. : Рад. письм., 1980. – 479 с.

Живий перегук епох і народів: ідеї інтернаціоналізму в укр. рад. іст. романі / Сиротюк М.Й. – К. : Дніпро, 1981. – 248 с.

Великий благовіст : роман : у 2 кн. / М. Сиротюк. – К. : Рад. письм., 1983. – 509 с.

Твори : в 2 т. Т. 1-2 / М. Сиротюк. – К. : Дніпро, 1984. – Т. 1 : Забіліли сніги : роман. – 663 с. ; Т. 2 : На крутозламі : роман. – 526 с.

Турбаївці : (роман, повість) / М. Сиротюк. – К. : Рад. письм., 1985. – 384 с.

* * *

Віннічук, А.П. Художній світ історичної прози Миколи Сиротюка / А.П. Віннічук // Поділ. перевесло: літ.-мистец. альм. – Вінниця, 2009. – Вип. 2. – С. 30-31 : портр. авт. – Бібліо-гр. в кінці ст.

Віннічук, А.П. Історизм художнього мислення Миколи Сиротюка / А.П. Віннічук // Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи : (матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Вінниця, 22 берез. 2011 р.) : зб. наук. пр. : до 100-річн. ювілею ВДПУ ім. М. Коцюбинського / гол. ред. О.М. Куцевол. – Вінниця, 2011. – С. 61-66. – Бібліогр. в кінці ст.

Жадько, В.О. Сиротюк Микола : [біогр. довід.] / В.О. Жадько // У пам’яті Києва : наук. фотоілюстр. довід.-посіб. / В. Жадько. – К., 2007. – С. 370 : фото.

Пойда, О.А. Сиротюк Микола Йосипович / О.А. Пойда // З-над Божої ріки : літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / упорядкув. і заг. ред. А.М. Подолинного. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Вінниця, 2001. – С. 306.

Сиротюк Микола Йосипович : укр. літературознавець, письм. // Провідники духовності в Україні : [збірник]. – К., 2003. – С. 547.


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2015 РОКУ
Хронологічний довідник

 1. Від укладачів
 2. Вінничани – Герої Небесної Сотні
 3. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини
  Січень
 4. Килимник Степан Іванович
 5. Лютий
 6. Пісенне століття Марії Руденко
 7. Берегиня української самобутності
 8. Мужній воїн, новатор бібліотечної справи
 9. Березень
 10. Яблуні Благовіщення Михайла Вдовцова
 11. Присутність Бога у Картині, або Меланхолійна Мудрість Художника Федора Коновалюка
 12. Багатогранність її таланту
 13. Квітень
 14. Травень
 15. Подвижник і патріот
 16. Браїлівські подорожі генія музики
 17. Червень
 18. Павло Іванович Хавлюк – дослідник старожитностей Поділля
 19. Липень
 20. Науковець і письменник
 21. Серпень
 22. Вересень
 23. Її життя бере початок від матері-землі
 24. Юзеф Антоній Аполлінарій
 25. Жовтень
 26. Творча спадщина Самуїла Рабіна
 27. Поетичне місіянство Володимира Забаштанського
 28. Подільський фенікс
 29. Листопад
 30. Два життя Леоніда Куцого
 31. Людина світової слави
 32. Грудень
 33. Першовідкривач таємниць «Вервольфу»
 34. «Так говорять і в нас – на Поділлі»:
 35. Відомості про авторів текстових довідок
 36. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше