ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2015 РОКУ
Хронологічний довідник

Версія для друку

Павло Іванович Хавлюк – 

дослідник старожитностей Поділля

До 90-річчя від дня народження

(15.06.1925-11.08.2001)

Кандидат історичних наук, археолог, краєзнавець Павло Іванович Хавлюк народився 15 червня 1925 р. у с. Жорнище Іллінецького району Вінницької області в сім’ї вчителя [2, с. 197-198]. До початку Великої Вітчизняної війни закінчив 9 класів місцевої школи. З 1941 р. проживав на тимчасово окупованій території в с. Білки Дашівського району. У березні 1944 р. призваний до лав Радянської Армії, де перебував до квітня 1949 р. За період військової служби удостоєний державних нагород.

Після закінчення 10 класів вечірньої школи у 1951 р. вступив на історичний факультет Ужгородського державного університету, який закінчив у 1957 р. та отримав диплом учителя історії середньої школи. Під час навчання викладає історію в середніх школах м. Гайсин та проводить перші археологічні розвідки в середній течії Південного Бугу.

З 1958 по 1961 рр. П.І.Хавлюк навчався в аспірантурі на кафедрі археології при Ленінградському державному університеті ім. А.А.Жданова. Під керівництвом доктора історичних наук М.І.Артамонова написав та захистив в 1962 р. кандидатську дисертацію «Антские поселения средней части Южного Побужья». Робота ґрунтувалася на матеріалах із близько 30 особисто відкритих та досліджених автором пам’яток [11].

Майже два роки після успішного захисту дисертації працює молодшим науковим співробітником відділу слов’янської археології Інституту археології АН УРСР.

Подальша доля П.І.Хавлюка пов’язана з м. Вінниця. З 1963 р. і до останніх днів життя працює на історичному факультеті педагогічного інституту ім. М.Островського (нині Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського): спочатку старшим викладачем, а пізніше – доцентом). Тут він читав курси з археології та стародавньої історії, етнографії народів СРСР, історії первісного суспільства та середніх віків. Проводив постійні засідання археологічного гуртка, залучаючи до наукових досліджень здібних студентів. Під його керівництвом працював слов’янський загін археологічної експедиції інституту, на базі якого проводилась щорічна польова археологічна практика для студентів [8, с. 91]. Також П.І.Хавлюк створив в інституті археологічний кабінет та лабораторію.

Проте поряд із педагогічною діяльністю найважливіше місце в його житті займало археологічне вивчення Середнього Побужжя. Важко назвати хоча б один район, де не ступала нога науковця, постійно закриваючи білі плями на археологічній карті краю. В характеристиці 1963 р. тодішній директор Інституту археології АН УРСР, член-кореспондент С.М. Бібіков пише: «Хавлюк П.И. с 1953 г. по настоящее время успешно проводил в лесостепном Побужье разведку археологических памятников различных епох, от палеолита до Киевской Руси включительно, причем ряд памятников открыты им впервые. Являясь специалистом в области славянской археологии им были проведены широкие исследования славянских памятников этого района… Тов. Хавлюк П.И. своей полевой и научной работой проявил себя, как способный, инициативный исследователь в области изучения славянской археологии».

Ще до захисту кандидатської дисертації П.І.Хавлюк відзначився проведенням розвідок з дослідження різночасових пам’яток. У складі експедиції В.М.Даниленка молодий археолог у 1956 р. дослідив ряд поселень буго-дністровської культури (БДК). Зокрема, на виявлених поселеннях біля сіл Глинське та Сокільці пізніше провів розкопки В.М.Даниленко, в результаті був відкритий ранній етап БДК [5, с. 47].

П.І.Хавлюк зробив вагомий внесок у дослідження трипільської культури Середнього Побужжя. Він відкрив та задокументував багато поселень регіону. На трьох із них (Вербівка І, Сорока, Уланівка) проведено археологічні дослідження [4, с. 171]. Саме розвідками Павла Івановича відкрито унікальне поселення Кліщів, добре відоме трипіллєзнавцям завдяки пізнішим дослідженням та публікаціям ще одного визначного вінницького архео-лога Івана Івановича Зайця [6, с. 4; 7].

Та все ж основним об’єктом археологічних досліджень П.І.Хавлюка були слов’янські старожитності Побужжя та Подністров’я. Тут відкрито та досліджено ряд поселень (Мар’янівка, Носівці) та могильник (Рахни) зарубинецької культури, матеріали яких дали можливість дослідникам говорити про окрему групу пам’яток типу Рахни, пізнього стану існування культури. Займався дослідник вивченням черняхівських поселень та могильників регіону (Заячівка). Дослідив велику кількість пам’яток Антського союзу племен, археологічної пеньківської культури (Самчинці, Семенки, Коржівка) та городищ уличів (Сажки, Борисівка, Григорівці, Червоне). Більшість виявлених під час розкопок знахідок нині становлять слов’янську колекцію Вінницького обласного краєзнавчого музею. П.І.Хавлюк працював над докторською дисертацією на тему: «Історія слов’янських племен першого тисячоліття нашої ери в басейні Південного Бугу та Лівобережжя Дністра».

Будучи протягом кількох десятиліть незмінним головою секції археології Вінницької організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, постійно працював над виявленням та занесенням у державний реєстр пам’яток археології задля їх збереження для прийдешніх поколінь.

П.І.Хавлюк – активний учасник регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій. Автор близько 100 наукових праць, більшість з яких присвячена вивченню слов’янських старожитностей І тис. н. е. і охоплює різноманітні питання, пов’язані з етнічною історією населення Середнього Побужжя [1, с. 79, 386; 3, с. 59]. Археологічні дослідження та творчі здобутки Павла Івановича не втрачають своєї актуальності. Свідченням цього є широке використання напрацювань науковця сучасниками [9; 10].

* При підготовці даної роботи використані матеріали з особової справи П.І.Хавлюка, яка зберігається в архіві ВДПУ ім. М.Коцюбинського.

В.С.Рудь, В.А.Косаківський

Література

1. Баженов, В.А. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст. Історіографія. Бібліографія. Матеріали / В.А. Баженов. – Кам’янець-Поділ. : Кам’янець-Поділ. міськдрук., 1993.

2. Гальчак, С.Д. Краєзнавці Вінниччини. Біографії. Бібліографія / С.Д. Гальчак. – Вінниця, 2005.

3. Гальчак, С.Д. Краєзнавчий рух на Вінниччині в умовах незалежності України / С.Д. Гальчак // Краєзнавство. – 2005. – № 1-4.

4. Гусєв, С.О. Трипільська культура Середнього Побужжя рубежу ІV-Ш тис. до н.е. / С.О. Гусєв. – Вінниця, 1995.

5. Даниленко, В.Н. Неолит Украины / В.Н. Даниленко. – К. : Наук. думка, 1969.

6. Заец, И.И. Поселение трипольськой культуры Клищев на Южном Буге / И.И. Заец, С.Н. Рыжов. – К., 1992. – 178 с. : ил. – Бібліогр.: с. 170-175.

7. Заєць, І.І. Кліщів – нове поселення Трипільської культури на Південному Бузі / І.І. Заєць // Археологія. – 1973. – Вип. 10.

8. Косаківський, В.А. Дослідження археологічної експедиції ВДПУ ім. М. Коцюбинського в с. Буша Ямпільського району / В.А. Косаківський, В.С. Рудь // Вісн. Ін-ту історії, етнології і права. – Вінниця, 2009. – Вип 7.

9. Томашевський, А.П. Інформаційна основа дослідження історії та екології заселення Східного Поділля слов’яно-руської доби / А.П. Томашевський // Археологіч. студії / Ін-т археології НАНУ, Буковин. центр археологіч. дослідж. при Чернівец. нац. ун-ті ім. Ю. Федьковича. – К. : Чернівці, 2008. – Вип. 3.

10. Томашевський, А.П. Нарис історії та екології населення Східного Поділля слов’яно-руської доби / А.П. Томашевський // Археологіч. студії / Ін-т археології НАНУ, Буковин. центр археологіч. дослідж. при Чернівец. нац. ун-ті ім. Ю. Федьковича. – К. ;Чернівці, 2003. – Вип. 2.

11. Хавлюк, П.И. Антские поселения средней части Южного Побужья : автореф. дис.... канд. ист. наук / П.И. Хавлюк. – Л., 1962.

12. Рудь, В.С. Список наукових праць П.І. Хавлюка / В.С. Рудь, В.А. Косаківський // Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення : матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 20-21 жовт. 2011 р. : до 100-річчя заснув. ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – С. 314-317.


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2015 РОКУ
Хронологічний довідник

 1. Від укладачів
 2. Вінничани – Герої Небесної Сотні
 3. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини
  Січень
 4. Килимник Степан Іванович
 5. Лютий
 6. Пісенне століття Марії Руденко
 7. Берегиня української самобутності
 8. Мужній воїн, новатор бібліотечної справи
 9. Березень
 10. Яблуні Благовіщення Михайла Вдовцова
 11. Присутність Бога у Картині, або Меланхолійна Мудрість Художника Федора Коновалюка
 12. Багатогранність її таланту
 13. Квітень
 14. Травень
 15. Подвижник і патріот
 16. Браїлівські подорожі генія музики
 17. Червень
 18. Павло Іванович Хавлюк – дослідник старожитностей Поділля
 19. Липень
 20. Науковець і письменник
 21. Серпень
 22. Вересень
 23. Її життя бере початок від матері-землі
 24. Юзеф Антоній Аполлінарій
 25. Жовтень
 26. Творча спадщина Самуїла Рабіна
 27. Поетичне місіянство Володимира Забаштанського
 28. Подільський фенікс
 29. Листопад
 30. Два життя Леоніда Куцого
 31. Людина світової слави
 32. Грудень
 33. Першовідкривач таємниць «Вервольфу»
 34. «Так говорять і в нас – на Поділлі»:
 35. Відомості про авторів текстових довідок
 36. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше