ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2015 РОКУ
Хронологічний довідник

Версія для друку

Подвижник і патріот

До 75-річчя від дня народження вченого-літературознавця, письменника А.М.Подолинного

(01.05.1940)

Анатолій Мусійович Подолинний – вчений-літературо-знавець, фольклорист, краєзнавець, кандидат філологічних наук, професор, поет, літературний критик, член Національної спілки письменників України, громадський діяч, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України.

Своїм життям і творчістю сповна належить рідному Поділлю, невтомно і послідовно вписуючи його культурно-мистецький образ у світовий науковий контекст. Прикладом «сумлінного, цілеспрямованого, непоступливого й негучного служіння високій меті – охороні українського слова, розбудові національної школи і культури» назвала А.М.Подолинного доктор педагогічних наук, професор Ольга Куцевол, наголосивши, що він «належить до небуденних людей, котрі своєю обдарованістю, інтелектом, професіоналізмом й особистою яскравістю вражають і захоплюють, благотворно впливаючи на всіх, хто має щастя спілкуватися з ним». Справді, автор пронизливих поезій, теплих благословляючих передмов до поетичних збірок молодих подолян, численних довідкових, хрестоматійних, антологічних видань, літературо-знавчих і біографічних статей, член редколегії таких фундаментальних видань, як «Українська літературна енциклопедія» (УЛЕ) та «Енциклопедія сучасної України» (ЕСУ), Анатолій Подолинний і сам – жива енциклопедія подільського краю. Його життя і творчість невід’ємні від Поділля, де невід’ємною частинкою свого народу він сповна пізнав усі його біди і радощі.

Народився Подолинний Анатолій Мусійович 1 травня 1940 р. в с. Шипинки Барського району Вінницької області. Важкі післявоєнні роки дитинства знайдуть відображення в його вір-шах та есеїстиці, мистецтво слова завжди сприймав, за словами проф. Бориса Хоменка, «як згусток болю і страждань народу, як вияв величі і безсмертя його душі». Закінчив філологічний факультет Вінницького педагогічного інституту ім. Миколи Островського. Учителював, працював у Вінницькій обласній організації Товариства охорони пам’яток історії та культури. З 1976 по 2012 рр. – викладач української літератури в педагогічному інституті, згодом – професор Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Своєю самовідданою працею, високим професіоналізмом він благословив у світ сотні висококваліфікованих філологів – патріотів рідного слова. З 2013 р. Анатолій Мусійович – науковий редактор робочої групи з підготовки до видання Зводу пам’яток історії і культури у Він-ницькій області.

Понад двадцять років плекав молоді паростки поезії, керуючи літературно-мистецькою студією «Вітрила», і своїм пронизливо-щирим поетичним словом сягав найглибших таємниць людської душі. Анатолій Подолинний – автор всього кількох поетичних збірок, зокрема «Яблуко з Рахнівки» (1996), «Є така птиця» (1997), «В нас дорога довга» (2005), однак кожна його поезія, як неодноразово було зазначено сучасними літературознавцями, є своєрідним поетичним літописним свідченням, «відтворюючи і трагічну історію, і широку панораму сучасного життя українського Поділля, і драматичні долі його талановитих людей...» (О.Сандига). Тематика літературознавчих праць Анатолія Подолинного теж визначається його любовно-сакральним ставленням до рідного краю. Це – нарис про життя і творчість Миколи Трублаїні «Капітан дитячої літератури» (1987), історичний нарис «Вінниця» (у співавторстві, 2007); численні статті, рецензії та есеї, що ввійшли до видань «Жити Україною» (2007) і «Тільки б голос твій чути: українська мова у двадцятому сторіччі» (2009), вибрані твори «Зеленеє жито» (2011); іменний словник «Тарас Шевченко і Вінниччина» (2012), збірник статей «З іменем Кобзаря: вінничани про Тараса Шевченка» (2013), присвячені 200-річчю від дня народження поета.

Окрема видатна сторінка наукової діяльності Анатолія Подолинного – його численні праці енциклопедичного характеру. Перетворюючи «животрепетну матерію літературного процесу» (М.Стрельбицький) в чисте золото енциклопедичної вічності, Анатолій Подолинний виявляє не тільки всеохопний інтелект науковця, але й особливий «енциклопедичний» стиль письма, який підвладний далеко не кожному і якому властивий лаконізм, чіткість, виваженість і перевіреність фактів і дат, вміння тривало особисто спілкуватися з конкретними учасниками літературно-мистецького процесу. Видання, впорядковані А.М.Подолинним самостійно, а також у співавторстві, не просто стають настільними книгами кожного письменника, викладача чи краєзнавця, а й поширюють знання про наш край на весь світ. Це зокрема: «У дорозі молодій і вічній»: (спогади про М.Трублаїні) (1977), «Крила»: (зб. худож. тв. для учнів серед. шк. віку) (1988), «Подільські криниці» у 3 т.: (хрестоматія з л-ри рід. краю) (1994, 2001, 2006), «З-над Божої ріки»: (літ. слов. Вінниччини) (1998; 2-ге вид., оновл. і допов., 2001), «Письменники Вінниччини» (До 30-річчя обл. орг. НСПУ) (2001), «Стоголосся»: (поетич. антол. Вінниччини ХХ ст.) (2002; 2-ге вид. – 2003), «Вінниччина фольклорна»: (довідник) (2004), «Квіт подільського слова»: (антол. тв. сучас. письм. Вінниччини) (2006), «Валер’ян Тарноградський. Життя і волі голоси»: (вибране) (2006), «Стебельська А. Родина і Україна» (2009), «Пам’ятки історії та культури Вінницької області: Словникова частина» (2011), фольклорні записи В.П.Вовкодава «Останній гайдамака: Легенди, перекази, пісні, прислів’я та приказки про Устима Кармелюка» (2001), «Правда очі коле» (2003) і «Людське око бачить глибоко»: (прислів’я та приказки) (2006).

Можна з певністю стверджувати, що подвижник і патріот рідного українського слова А.М.Подолинний забезпечив міцними, вагомими науковими підвалинами подільське літературне краєзнавство, чим, безперечно, звеличив наш край на світових наукових обширах. Яскравим свідченням патріотизму літературознавця є й те, що він не цурається буденної наукової роботи, якщо тільки вона на користь літературі та освіті краю. Він – упорядник і автор післямов серії «Шкільна бібліотека Вінниччини», в якій вийшли повість «Маруся» Марка Вовчка (2010), збірка оповідань «Дорогою ціною» М.Коцюбинського (2011) та повість «Облога Буші» М.Старицького (2012).

За свою багатолітню подвижницьку працю А.М.Подолин-ний нагороджений численними грамотами Вінницької обласної держадміністрації, управління освіти і науки, медаллю «Будівничий України» Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка. Він – лауреат літературно-мистецької премії за пропаганду українського друкованого слова ім. Дмитра Нитченка, Всеук-раїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського, Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Євгена Гуцала, літературної премії «Благовіст».

Т.В.Яковенко

Література

Волошенюк, І. Професор Подолинний / І. Волошенюк // Він-ниц. відом. – 1999. – 24 черв. – С. 10.

Бортняк, А. Освячений вікнинами любові й надії / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 5 трав.

Гальчак, С.Д. Подолинний Анатолій Мусійович / С.Д. Галь-чак // Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі: ХІХ – поч.

ХХІ ст. / С.Д. Гальчак. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2011. – С. 646-647.

Мовчанюк, Г. Від краєзнавця – до майстра літератури / Г. Мовчанюк // Вінниччина. – 2000. – 28 квіт.

Три хрестоматії одного професора : інтерв’ю / А. Подолинний ; розмову вів І. Волошенюк // Вінниччина. – 2006. – 17 жовт.

Хоменко, Б. Три музи Анатолія Подолинного / Б. Хоменко // У храмі рідного слова : ст., нариси та рец. / Б. Хоменко. – Він-ниця, 2008. – С. 202-209.

А.М. Подолинний : бібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. / уклад. Н.С. Кравець ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2001. – 28 с.

З невичерпних подільських криниць : до 70-річчя від дня народж. А. Подолинного : бібліогр. покажч. / уклад. Г.М. Авраменко ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2010. – 56 с. – (Наші видатні земляки).


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2015 РОКУ
Хронологічний довідник

 1. Від укладачів
 2. Вінничани – Герої Небесної Сотні
 3. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини
  Січень
 4. Килимник Степан Іванович
 5. Лютий
 6. Пісенне століття Марії Руденко
 7. Берегиня української самобутності
 8. Мужній воїн, новатор бібліотечної справи
 9. Березень
 10. Яблуні Благовіщення Михайла Вдовцова
 11. Присутність Бога у Картині, або Меланхолійна Мудрість Художника Федора Коновалюка
 12. Багатогранність її таланту
 13. Квітень
 14. Травень
 15. Подвижник і патріот
 16. Браїлівські подорожі генія музики
 17. Червень
 18. Павло Іванович Хавлюк – дослідник старожитностей Поділля
 19. Липень
 20. Науковець і письменник
 21. Серпень
 22. Вересень
 23. Її життя бере початок від матері-землі
 24. Юзеф Антоній Аполлінарій
 25. Жовтень
 26. Творча спадщина Самуїла Рабіна
 27. Поетичне місіянство Володимира Забаштанського
 28. Подільський фенікс
 29. Листопад
 30. Два життя Леоніда Куцого
 31. Людина світової слави
 32. Грудень
 33. Першовідкривач таємниць «Вервольфу»
 34. «Так говорять і в нас – на Поділлі»:
 35. Відомості про авторів текстових довідок
 36. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше