Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Зведений каталог
періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці
на 2015 р.

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА ................................................................................................

СПИСОК БІБЛІОТЕК, ЩО ВВІЙШЛИ ДО КАТАЛОГУ ..............

 I. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ ..................................................

1.1. Газети ......................................................................................

1.2. Журнали .................................................................................

1.3. Реферативні видання .............................................................

 

II. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ВІННИЧЧИНИ .........................................

2.1. Газети м. Вінниця ..................................................................

2.2. Журнали м. Вінниця ..............................................................

2.3. Газети районів області ..........................................................

 

ІII. ЗАРУБІЖНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ .............................................

3.1. Газети ......................................................................................

3.2. Журнали .................................................................................

3.3. Реферативні видання Росії ....................................................

 

2

 4

 8

 

8

13

34

 

34

34

35

36

 

38

38

39

42

  Довідково-інформаційне видання 

Зведений каталог періодичних видань,

передплачених бібліотеками

м. Вінниця на 2015 р. 

 

 Відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

 

Підготувала Т.Ф. Гуменюк

Редагування С.В. Лавренюк

Комп’ютерна верстка, технічна коректура Н.В. Спиця