ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2014 РОКУ
Хронологічний довідник

Версія для друку

Дослідник духовного життя українського селянства

До 60-річчя від дня народження С.І.Дровозюка

(11.02.1954)

Народився Степан Іванович Дровозюк у с. Торків Тульчин-ського району (11.02.1954) в сім’ї колгоспників. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки, у місцевій школі розвивалося творче сприйняття світу.

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського у 1975 р. Перші кроки у світ науки зробив у студентському науковому гуртку під керівництвом професора І.Г.Шульги. Працював учителем Івчанської середньої загальноосвітньої школи Літинського р-ну (1975-1978).

З 1978 року С.І.Дровозюк – викладач історичного факультету Вінницького державного педагогічного інституту ім. М.Островського. 1988 р. був обраний деканом історичного факультету. Студенти тих років відзначають його вроджений демократизм, прагнення надати молоді можливість вільно розвиватися, що забезпечило особливий дух студентської свободи та відвертості у переломний для нашого суспільства період наприкінці 80-х – початку 90-х рр. Сприяв формуванню нових громадських організацій, зокрема Товариства української мови імені Тараса Шевченка на історичному факультеті рідного інституту.

1992 р. був призначений заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації. Очолював обласний комітет у справах преси та інформації.

Наприкінці 90-х рр. пов’язав свою долю з Вінницьким торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету, де працював доцентом, деканом факультету, заступником директора. У період роботи в інституті нагороджений срібною Пам’ятною медаллю Київського національного торговельно-економічного університету «Гідному шани» та знаком «Відмінник освіти України». Започаткував створення «Музею грошей» та інститутської газети «Економіст».

З 2008 р. і донині – ректор Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, у якому реалізуються цікаві науково-методичні проекти. Під його керівництвом інститут здобув визнання на Всеукраїнських освітянських виставках.

С.І.Дровозюк – представник людинознавчого напряму в українській історичній науці. Він присвятив свої пошуки проблемі «людини в історії», зокрема реконструкції духовної сутності людини, соціально-психологічних аспектів життя українського селянства, людинознавчих аспектів краєзнавства, мікроісторії, що дозволяє вивчати минуле одразу в кількох площинах: суспільно-політичній, адміністративно-правовій, соціально-психологічній і духовно-культурній.

Підсумком наукових пошуків стала монографія «Національно-культурне та духовне життя українського селян-ства у 20-30-х рр. ХХ ст.: історіографічний нарис» (Вінниця, 2005), у якій визначені перспективні теми для досліджень сучасного покоління істориків. Це історіографічне дослідження, побудоване на антропологічних засадах. У ньому історик простежує основні тенденції розвитку знань з історії національно-культурного та духовного життя українського селянства 20-30-х років. Чимало нових підходів автор продемонстрував, розглядаючи духовне життя селянства в умовах більшовицьких соціально-економічних експериментів та репресій. Зокрема, тут висвітлені історіогра-фічні аспекти динаміки суспільної свідомості в умовах НЕПу, морально-психологічні наслідки голодомору 1932-1933 рр.

В останні роки С.І.Дровозюк працює над питанням мето-дики викладання історії. Він є співавтором підручника з історії України для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

О.К.Струкевич

Література

Вибрані публікації С.І.Дровозюка.

Людинознавча тематика

Духовне життя подільського селянства у 20-ті роки XX ст. : (схема конкретно-іст. дослідж.) / С.І. Дровозюк // Подільська старовина : зб. наук. пр. / Вінниц. обл. краєзн. музей. – Вінниця, 1993. – С. 200-205.

Духовне життя українського селянства як предмет конкретно-історичного дослідження (20-ті рр. XX ст.) / С.І. Дровозюк // Укр. іст. журн. – 1994. – № 5. – С. 61-67.

Селянський самосуд 1917-1930-х рр. XX ст. як соціально-психологічний феномен / С.І. Дровозюк // Проблеми історії Укра-їни : факти, судження, пошуки. – К., 2004. – Вип. 10. – С. 284-294.

Проблема живої людини в українській історичній думці ХХ-ХХІ ст. / С.І. Дровозюк // Наук. зап. Сер. : Історія / ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – Вип. ХІ. – С. 325-330.

Родинні зв’язки у суспільному житті українського селянства 20-х рр. ХХ ст. / С.І. Дровозюк // Селянство у ХХ ст.: моделі соціальної поведінки та участь у соціокультурних процесах : матеріали наук. конф. 22 квіт. 2010 р. – К., 2010. – С. 26-30.

Про нього

Мазуренко, Н.І. Дровозюк Степан Іванович / Н.І. Мазуренко // Енцикл. сучас. України (ЕСУ). – К., 2008. – Т. 8 : Дл-Дя ; додаток : А-Ґ. – С. 411 : фото. – Бібліогр. в кінці ст.

Гальчак, С. Дровозюк Степан Іванович / С. Гальчак // Роз-виток краєзнавства у Східному Поділлі. ХІХ – поч. ХХІ ст. / С. Гальчак. – Вінниця, 2011. – С. 516-518.


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2014 РОКУ
Хронологічний довідник

 1. Від укладача
 2. 2014 року виповнюється
 3. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини
  Січень
 4. Антоній В’ячеславович Крейчі
 5. Лютий
 6. Незгасна ватра митрополита
 7. Феномен Сергія Гальчака
 8. Ярослав Івашкевич – подолянин, класик польської літератури
 9. Березень
 10. Дослідник духовного життя українського селянства
 11. Немеркнучий подвиг
 12. Академічний ансамбль пісні і танцю «Поділля»
 13. Квітень
 14. Скульптор Володимир Смаровоз
 15. Травень
 16. Тадеуш (Тадеуш Пжемислав Міхал) Ґрохoльський
 17. Червень
 18. До 65-річчя від дня народження М.П.Стрельбицького
 19. Липень
 20. До 100-річчя від дня народження П.І.Муравського
 21. Серпень
 22. До 75-ліття від дня народження В.Є.Селезньова
 23. До 75-річчя від дня народження А.М.Пачевського
 24. Вересень
 25. Анатоль Свидницький – попередник Михайла Коцюбинського в літературі
 26. Пошуки симетрії справедливості у несправедливому світі
 27. Жовтень
 28. Народної культури оберіг
 29. Листопад
 30. Український лицар-отаман Я.В.Гальчевський
 31. Слово про Родіона Скалецького
 32. Грудень
 33. Фольклористка Настя Присяжнюк
 34. Відомості про авторів текстових довідок
 35. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше